09 lutego 2021

Zobowiązania beneficjentów PROW 2014-2020 w ramach działania premia dla młodych rolników

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Osoby które starały się o premię dla młodych rolników zobowiązały się podczas naboru do spełnienia szeregu warunków. Ilość zobowiązań uwarunkowana została przez ogólne warunki przyznania pomocy jak i szczegółowe rzutujące na sumę przyznanych punktów. Młody rolnik wg ostatnich naborów może otrzymać premie w wysokości 150 tyś. zł. płatną w dwóch ratach. Pierwsza rata to 80% całkowitej wartości pomocy wynosząca 120 tyś. zł. I druga w wysokości 30 tyś. zł. stanowiąca 20% całkowitej wartości pomocy.

Warunki jakie musi spełnić rolnik aby otrzymać pierwszą ratę są następujące:

- należy nabyć w posiadanie gospodarstwo którego rozwoju dotyczy biznesplan

- rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący

- ubezpieczyć się na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik

- uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych

- rozpocząć prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie

- podjąć realizację biznesplanu

Termin nieprzekraczalny na spełnienie w/w warunków przez beneficjenta wynosi dziewięć miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Po tym terminie pomoc nie zostanie wypłacona.

Dugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu, nie może być to jednak później niż w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty. Rolnik starający się o wypłatę drugiej raty powinien przedstawić dokument stwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty. Powinien przedstawić dowody na przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe oraz okazać ewidencję przychodów i rozchodów gospodarstwa. W dniu ubiegania się o drugą ratę powinien mieć powiększoną wartość dodaną gospodarstwa o minimum 10% i utrzymywać ją do upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty. Do wniosku także załącza się dowody na realizację zobowiązań których rolnik podjął się wykonać a za które były przyznawane dodatkowe punkty. A punktacja przyznawana była za:

- zwiększoną powierzchnię użytków rolnych

- uzupełnienie kwalifikacji zawodowych

- przeprowadzenie inwestycji budowlanej

- udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych

- przygotowanie i stosowanie planu nawozowego

- przeprowadzenie inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu

- przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych

- przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

Po zrealizowaniu płatności drugiej raty beneficjent powinien być świadomy, że realizacji działań z tytułu których rolnikowi przyznano punktu, powinna być utrzymana do upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz osobie i na gospodarstwo. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólnie gospodarstwo czy też odrębnie.

 

 

Opracował: Janusz Michałowicz PZDR Nr 7 Jarocin

Literatura: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku z późniejszymi zmianami, www.arimr.gov.pl

Czytany 150 razy