Nowości z Gostynia
22 grudnia 2017

Rachunkowość rolna FADN w powiecie gostyńskim

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Polska, wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia w kraju systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. We wszystkich państwach członkowskich obowiązuje Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych - FADN, czyli z języka angielskiego Farm Accountancy Data Network. Pozyskane dane są wykorzystywane do przygotowywania aktów prawnych i kreowania polityki gospodarczej Wspólnoty, jak również do badania i oceny sytuacji w rolnictwie. Rolnik przystępując do Systemu ma zagwarantowane trzy podstawowe zasady obowiązujące w FADN, mianowicie: jego uczestnictwo jest dobrowolne i może w każdej chwili z niego zrezygnować, dane przekazywane do Komisji Europejskiej są traktowane jako ściśle tajne oraz nie mogą być wykorzystywane do celów podatkowych. W roku 2017 liczba gospodarstw uczestniczących systemie Polski FADN oraz obsługiwanych przez doradców powiatu gostyńskiego wzrosła z 53…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
20 grudnia 2017

Podsumowanie konkursu kulinarnego

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Podsumowanie konkursu kulinarnego Tradycyjnie jak co roku panie z kół gospodyń wiejskich reprezentujące powiat gostyński chętnie uczestniczyły w konkursie na najsmaczniejsze ciasta podczas imprezy organizowanej w Gołaszynie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: ,,Ciasta - przepisy naszych babć”. Warto nadmienić, że Panie z KGW Pogorzela w konkursie zdobyły III miejsce, godnie reprezentując nasz powiat. Poniżej prezentujemy sprawdzone przepisy z powiatu gostyńskiego na pyszne ciasta, które możemy upiec i ugościć rodzinę podczas zbliżających się świąt. SZARLOTKA Składniki na ciasto: 3 czubate szklanki mąki ½ szklanki cukru 1 duży cukier waniliowy 6 żółtek 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia 250 g masła roślinnego Nadzienie: 6 gruszek (dałam…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
20 grudnia 2017

Szkolenie dla beneficjentów działań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyniu reprezentujący Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 1 grudnia 2017 r. szkolenie skierowanie dla rolników korzystających ze wsparcia finansowego na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020. Spotkanie odbyło się w Pogorzeli. Szkolenie pod tytułem „Ekonomiczne i technologiczne aspekty funkcjonowania i zarządzania gospodarstwem rolnym na terenach OSN w odniesieniu do realizacji aktualnych wymogów stawianych producentom rolnym” obejmowało cztery tematy, z którymi mieli możliwość zapoznać się uczestnicy. Jako pierwsza została poruszona tematyka rachunkowości prowadzonej w gospodarstwie rolnym. Prelegent Łukasz Michalski przedstawił rys historyczny związany z wprowadzeniem rachunkowości w Polsce, a także korzyści i podstawowe informacje na temat jej prowadzenia. Na zakończenie swojej prezentacji omówił zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów na potrzeby działań PROW 2014‑2020. Drugi temat przedstawił doradca Krzysztof Sikora. Podczas…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
19 grudnia 2017

Konkurs Sposób na Sukces drogą do promocji

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W powiecie gostyńskim, nie tylko rolnicy są często uczestnikami konkursów proponowanych przez WODR w Poznaniu, ale i również firmy działające na tym terenie. W tym roku swój udział do XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich zgłosiła firma Agro-Tom z Pogorzeli. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz z innymi współorganizatorami. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy. W tegorocznej XVIII edycji Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach:…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2017
06 grudnia 2017

Co nowego słychać w Stowarzyszeniu Łaciata Wieś?

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Pierwsza wioska tematyczna, która powstała w Wielkopolsce pod nazwą Łaciata Wieś nie zwalnia tempa. Stowarzyszenie, które powstało 8 sierpnia 2014r., mieści się przy ul. Krotoszyńskiej 36 w Pogorzeli, ale przyjmuje wszystkich w Głuchowie na „Grzybku”. W dniu rozpoczęcia działalności grupa liczyła szesnastu członków, natomiast w roku bieżącym jest ich sześcioro. Dotychczasowa działalność polegała na organizowaniu odwiedzin w muzeum z omówieniem jak działa sprzęt do wyrobu masła czy sera, malowaniu świeczek, porcelany, a sezonowo bombek i wydmuszek, organizowaniu gier terenowych i planszowych, dojeniu sztucznej krowy. Podczas warsztatów kulinarnych uczyli smażyć ser, piec babeczki czy pierniki. Stowarzyszenie skupiło swą uwagę głównie na edukowaniu dzieci i młodzieży o życiu na wsi. Podczas pobytu w Łaciatej Wsi gwarantowana jest dobra zabawa a goście…
06 grudnia 2017

System gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Piaski

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Gmina Piaski położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Powierzchniowo jest jedną z mniejszych gmin, której powierzchnia wynosi 100,7 km².  Liczba mieszkańców szacowana jest na ok. 8300 osób (mieszkańcy stali i czasowi). Od 2013 roku odbiór odpadów komunalnych zorganizowany jest w następujący sposób: Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od chwili zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W deklaracji tej wskazują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obliczają wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości według podanej stawki, niższej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wybierze selektywny sposób gromadzenia odpadów i wyższej w przypadku nieselektywnej zbiórki. Dodatkowo…
15 listopada 2017

Wyjazd studyjny zorganizowany przez powiat gostyński

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Tradycyjnie, jak co roku grupa licząca 47 osób uczestniczyła w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyniu. W tym roku naszym celem były Pieniny, czyli jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Polsce. To pasmo, gdzie można znaleźć wiele atrakcji, które zaspokoją najróżniejsze gusta. Coś dla siebie znajdą tu nie tylko miłośnicy przyrody, ale także fani historii i poszukiwacze skarbów. Dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich to idealne miejsce, gdzie można zaobserwować możliwości w zakresie upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz jak promować polską wieś. Piękno okolicznej przyrody, bogactwo różnorodnych gatunków roślin sprawiło, że uczestnicy wyjazdu zakochali się w tym regionie. Zwiedzając najcenniejsze zakątki mogliśmy doświadczyć gościnności tamtejszych mieszkańców.…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2017
03 listopada 2017

I inauguracyjny Dzień Soi w Szelejewie

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W dniu 12 września odbył się pierwszy Dzień Soi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Hodowlę Roślin DANKO ZHR Oddział w Szelejewie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Stadninę Koni w  Racocie i Stadninę Koni w Pępowie. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Prezesa Hodowli Roślin Danko Tomasza Dutkiewicza. Następnie przedstawiono program spotkania. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Jerzy Nawracała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas swojej prelekcji przedstawił możliwości uprawy i wykorzystania soi w Polsce. Prezentacja zawierała również informacje o plonach i powierzchni uprawy na świecie z podziałem na lata i kraje. Mgr inż. Marek Oblicki z kombinatu rolnego Kietrz omówił opłacalność upraw soi oraz perspektywy zagospodarowania nasion. Analiza uwzględniała różne warianty – m.in. z dopłatą do roślin wysokobiałkowych oraz bez niej. Następna…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017
03 listopada 2017

Jubilesz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Gumienicach

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W sobotę 28 października 2017r. w świetlicy wiejskiej w Gumienicach, gm. Pogorzela, odbyły się obchody Jubileuszu 50‑lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą odprawił ksiądz kanonik Dariusz Banosz wraz z wikarym. Następnie, przywitania wszystkich przybyłych gości dokonała przewodnicząca KGW pani Renata Szczęsna, która sprawuje tę funkcję od lutego 2017r., natomiast członkinią jest od ok. 20lat. Wśród zaproszonych gości z całej gminy nie zabrakło władz samorządowych: Burmistrza Piotra Curyka, sekretarza Jerzego Hejduka, przewodniczącej wszystkich KGW w gminie Pogorzela Marii Pazoły, Przewodniczącego Kółek Rolniczych pana Ireneusza Szymałki, przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także delegacji kół gospodyń z terenu gminy. Członkinie w osobach: pani Grażyny Jarus, Magdaleny Popławskiej przedstawiły multimedialną historię KGW,…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017