Nowości z Gostynia
12 września 2018

Dni Soi w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.– Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Dni Soi zorganizowane przez Hodowlę Roślin Danko Sp. z o.o. Oddział w Szelejewie odbyły się 28.08.2018roku. Powitanie przybyłych gości oraz firm uczestniczących w spotkaniu dokonał prezes HR Danko Pan Tomasz Dutkiewicz, który przedstawił podstawowe informacje o spółce oraz zamierzenia działalności spółki na najbliższą przyszłość. HR Danko sprzedaje rocznie ok. 15 tyś. ton kwalifikowanych nasion, głównie zbóż co daje spółce 40-to procentowy udział w rynku zbóż w Polsce. Nasiona sprzedawane są na rynkach europejskich, również w USA, Kanadzie i Nowej Zelandii. Prowadzona jest również produkcja zwierzęca, zakład posiada 1800 krów mlecznych o średniej wydajności 10,5 tyś. L od krowy co stanowi ścisłą czołówkę jeżeli chodzi o genetykę bydła. Następnie wystąpiła Pani dr Agnieszka Katańska-Kaczmarek, która omówiła jak prowadzone są prace hodowlane z uprawą roślin strączkowych, które…
Ostatnio zmieniany 12 września 2018
11 września 2018

XIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Już po raz trzynasty Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowały wspólnie wystawę zwierząt hodowlanych w Pudliszkach. W tym roku odbyła się 8 lipca. Honorowy patronat nad tegoroczną wystawą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tradycja wystawy sięga nieprzerwanie roku 1994 w cyklu dwuletnim. Komisja sędziowska, której przewodniczył Mieczysław Kopiczko z PFHBiPM przy asyście Marcina Janowskiego, miała za zadanie wybranie najdoskonalszych jałówek i krów w ośmiu kategoriach. Wybór nie był prosty, gdyż – podobnie jak w ubiegłych latach – do udziału w wystawnie zgłosiło się liczne grono hodowców z powiatu gostyńskiego jak i powiatów przyległych. Jałówki 5–8 miesięcy rasy PHF-HO GR Dariusz Wawrzyniak, Bukownica Czempion GR Mariusz Foltynowicz, Głuchów Wiceczempion Jałówki 10–12 miesięcy rasy PHF-HO GR Artur Klupś, Pępowo Czempion GR Artur…
Ostatnio zmieniany 11 września 2018
31 sierpnia 2018

Gmina Borek Wielkopolski w aspekcie suszy rolniczej

Opracowanie: Sylwia Jakubowska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Gmina Borek Wlkp. jest położona w województwie wielkopolskim, powiecie gostyńskim, swym zasięgiem obejmuje kraniec Wysoczyzny Kaliskiej. Powierzchnia gminy to 12.677 ha liczy prawie 7900 mieszkańców. W jej skład wchodzą 22 sołectwa oraz miasto Borek Wlkp. Graniczy z gminami: Piaski, Dolsk, Koźmin Wlkp., Pogorzela i Jaraczewo. Rolnictwo stanowi bardzo ważną gałąź w znaczeniu gospodarczym i społecznym gminy. Warunki glebowe należą do najlepszych w byłym województwie leszczyńskim. Gleby klas bonitacyjnych – II i III stanowią 60,7% powierzchni gruntów ornych, gleby klas IV - 27,3%. Gleby klas V i  VI stanowią 12% areału. Użytki rolne zajmują 9975 ha ogólnej powierzchni gminy. Z tego grunty orne aż 9276 ha. Korzystna dla działalności rolniczej rzeźba terenu, średnie temperatury roczne oraz długość okresu wegetacyjnego to wszystko wpływa na osiągane plony. Największe jednak trudności w gospodarowaniu stanowią niskie opady atmosferyczne. Średnia roczna suma…
11 lipca 2018

Promujemy walory turystyczne

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
Wyjazd szkoleniowy zorganizowany z inicjatywy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie gostyńskim odbył się w dniach 26-28 czerwca 2018 roku. Tym razem naszym celem był Wiedeń. Grupa licząca 47 osób to przede wszystkim przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu. Obserwując piękne krajobrazy, poznawaliśmy walory i zwyczaje turystyczne Austrii. Dzięki sprzyjającej pogodzie, z uśmiechami na twarzy mogliśmy wspólnie spędzić czas. W miłej atmosferze wymienialiśmy się doświadczeniami z pracy na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich i działalności KGW, ponieważ uczestnicy wyjazdu wiedzą jak ważnym elementem jest aktywizacja mieszkańców swoich miejscowości. Wyjazd szkoleniowy do Wiedniu został zrealizowana z dużym powodzeniem, a odwiedzone miejsca okazały się dla uczestników bogatym źródłem wiedzy i inspiracji do dalszych działań.
Ostatnio zmieniany 11 lipca 2018
06 czerwca 2018

Pszczelarze z powiatu gostyńskiego dziękują za wyjazd

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Pszczelarze z naszego powiatu od 24 do 27 kwietnia 2018 roku uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Centrum Kształcenia Pszczelarskiego w Hlińsku w Czechach, zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Podczas wyjazdu zwiedzaliśmy pasieki i słuchaliśmy wykładów na temat prowadzenia pszczelarstwa w Czechach. Odwiedziliśmy również pasiekę składającą się z 60 pni, którą prowadzi 88-letni pszczelarz. Nowością dla nas były plastikowe ramki i ule, które Czesi na razie testują. Obserwują, jak zachowują się i rozwijają rodziny pszczele w takich ulach. Reprezentanci powiatu gostyńskiego zgodnie twierdzą, że tego typu wyjazdy dają możliwość przyjrzenia się i obserwacji, jak funkcjonują i pracują pszczelarze w innych regionach kraju lub świata. Wyjazd wszyscy zgodnie zaliczają do udanego. Korzystając z okazji uczestnicy dziękują organizatorom za to, że mogli wziąć udział w tym ciekawym…
Ostatnio zmieniany 13 czerwca 2018
27 marca 2018

Spotkanie rolników z powiatu gostyńskiego

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Już po raz drugi producenci rolni mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji związanych z rolnictwem podczas cyklu spotkań zatytułowanych „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Spotkania współorganizowały Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Inspektorat Weterynarii oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat na inicjatywą objął Wojewoda Wielkopolski. W powiecie gostyńskim odbyło się 5 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Przybyłych gości powitał zastępca biura powiatowego ARiMR w Gostyniu Jan Gross, który również objaśnił zmiany jakie zaszły w dopłatach obszarowych w bieżącym roku, a w szczególności konieczność składania wniosków w formie elektronicznej jako tzw. eWniosekPlus. Jako pierwszy wystąpił zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztof Żok podsumowując krótko działalność Agencji,…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2018
29 grudnia 2017

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych – konsultacje społeczne

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne” znalazły się przepisy dające podstawę do wprowadzenia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na terenie całego kraju. Program działań zostanie wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów w ciągu 14 dni od ogłoszenia. W grudniu 2017 został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia programu. Wśród najważniejszych obligatoryjnych działań, określonych w Programie znalazły się działania odnoszące się do okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie wszystkich nawozów zawierających azot jest zakazane; pojemności zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych; czy ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów. W związku z wdrożeniem Programu działań mającego…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
29 grudnia 2017

Czy warto zabiegać i dbać o bioróżnorodność na naszych polach uprawnych?

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Bioróżnorodność w rolnictwie związana jest z różnorodnością gatunków i odmian roślin uprawnych oraz gatunków i ras zwierząt hodowlanych oraz bioróżnorodność roślin i zwierząt dzikich towarzyszących produkcji rolnej. W utrzymywaniu obu typów bioróżnorodności na obszarach wiejskich decydującą rolę ma rolnik, który ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem w swoim gospodarstwie rolnym. Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy zaczynałem pracę jako doradca na gminie pamiętam jak na polach należących do Państwowych Gospodarstw Rolnych czy Stacji Hodowli Roślin wycinane były zadrzewienia śródpolne i…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
28 grudnia 2017

Z wizytą w Gołaszynie

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
,,Wielkopolska Wieś Zaprasza’’ to impreza corocznie odbywająca się w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie. W tym roku odbyła się 24 września, a organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Gmina Bojanowo i Starostwo Powiatowe w Rawiczu. W programie tegorocznej imprezy znalazły się konkursy kulinarne: „Warzywa i owoce na naszych stołach”, ,,Ciasta, przepisy naszych babć”. Rozstrzygnięto również konkurs na ,,Warzywne cudaki” oraz plastyczny dla dzieci pt.:„Dbajmy o przyrodę”. Powiat gostyński godnie reprezentowały przedstawicielki kół gospodyń wiejskich zdobywając następujące miejsca w poszczególnych konkursach: ,,Warzywa i owoce na naszych stołach” - II miejsce – KGW Siedlec ,,Ciasta - przepisy naszych babć” - III miejsce KGW Pogorzela ,,Warzywne cudaki” – III miejsce KGW Gumienice ,,Dbamy o przyrodę – III miejsce Paulina Waleńska Paniom bardzo dziękujemy za liczne uczestnictwo i reprezentowanie naszego…