30 grudnia 2020

Wsparcie finansowe dla rolników i przedsiębiorców w okresie pandemii oraz realizacja pomocy w powiecie gostyńskim

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Kończący się rok 2020 obfitował w wiele możliwości związanych z pozyskaniem wsparcia finansowego dla rolników i ich rodzin oraz mikroprzedsiębiorców. Część naborów była realizowana zgodnie z opublikowanym wcześniej przez ARiMR harmonogramem przyjmowania wniosków, natomiast pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia wynikająca z potrzeby chwili, czy zabezpieczenia finansowego z powodu różnych sytuacji kryzysowych. Wszyscy doświadczamy różnych problemów związanych z panującą pandemią koronawirusa, z którą borykamy się od wiosny bieżącego roku. Wszystkie te ograniczenia i utrudnienia również dotykają rolników i ich gospodarstwa rolne, zaburzają planowanie produkcji i co najgorsze mają ogromny wpływ na uzyskiwane ceny produktów rolnych oraz możliwości ich zbytu. Niemniej dotkliwe są również utrudnienia dla mniejszych i większych przedsiębiorców działających na rynku.

W celu rekompensaty chociaż w części obniżonych dochodów rolniczych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła nabory wniosków poza ustalonym harmonogramem, ażeby móc przekazać środki publiczne i pomóc w ten sposób rodzinom rolniczym. Wnioski były przyjmowane przez Biura Powiatowe ARiMR, które są najbliżej rolnika i gwarantują szybka obsługę i wypłatę pieniędzy na konta wnioskodawców.

I tak w terminie 9 września – 7 października 2020 rolnicy, których gospodarstwa szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii składali wnioski o tzw. pomoc covidową. Byli to rolnicy działający w następujących sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń (cykl zamknięty), owiec , kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Maksymalna kwota pomocy, która mogła być wypłacona to równowartość 7 tysięcy euro. W powiecie gostyńskim takich wniosków, które kwalifikowały się do rozpatrzenia wpłynęło 1642. Wypłata pomocy rozpoczęła się 5 grudnia 2020 i sukcesywnie wpływa na konta rolników.

Utrzymująca się w kraju pandemia i ciągle wysoka ilość dziennych zakażeń wpłynęła na decyzje o zamknięciu cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada 2020. Decyzja ta postawiła w bardzo trudnej sytuacji wszystkich producentów chryzantem, którzy od wielu dni przygotowywali kwiaty i ostatecznie nie mogli ich sprzedać. 2 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które określiło zasady i stawki wsparcia dla producentów chryzantem. Producenci kwiatów mogli złożyć wnioski o wsparcie do dnia 6 listopada. Następnie należało złożyć do końca listopada pokwitowanie za przekazanie kwiatów do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych oraz przekazanych kwiatów do utylizacji. Wysokość wsparcia wyniosła 20 zł za chryzantemę w doniczce oraz 3 zł za kwiat cięty. W powiecie gostyńskim zostało złożonych 16 wniosków na 10243 kwiatów doniczkowych oraz 9962 kwiatów ciętych. Pieniądze na konta producentów Agencja wypłaca do końca roku 2020.

W ramach pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 objęte zostały poszczególne sektory produkcji rolnej i nabór wniosków opisanych powyżej odbywał się od 9 września do 7 października 2020r.

W odniesieniu do hodowli świń po przeanalizowaniu wielu czynników, w tym również opinii płynących od producentów uznano, że wsparcie należy się również gospodarstwom, które prowadzą produkcję w cyklu otwartym. Decyzja, która zapadła na początku grudnia, umożliwiła składanie wniosków do 21 grudnia 2020. Wnioski mogli złożyć producenci trzody chlewnej, którzy w okresie 1 marca do 15 lipca 2020 utrzymywali średnio dziennie co najmniej 21 świń. Pomoc będzie wypłacana w formie ryczałtu na gospodarstwo rolne w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń:

 1. 4500 zł przy utrzymywaniu średnio dziennie od 21 do 50 świń
 2. 14900 zł przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 do 200 świń
 3. 23800 zł przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń

W powiecie gostyńskim do Biura Powiatowego ARiMR producenci trzody chlewnej złożyli 169 wniosków. Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

W połowie października podjęto decyzję o zamknięciu szkół ponadpodstawowych, a po dwóch tygodniach również podstawowych. Dzieci rozpoczęły naukę zdalną w domach. Nie w każdej rodzinie była wystarczając ilość komputerów, żeby spokojnie każde dziecko mogło wysłuchać tak prowadzonych lekcji czy odrobić zadanie domowe. Trochę z opóźnieniem, ale również w grudniu 2020 ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wniosek o przyznanie wsparcia musiał wpłynąć do ARiMR maksymalnie do 30 grudnia 2020. Wsparciu podlega sprzęt komputerowy zakupiony od 10 grudnia 2020 do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 do Biura Powiatowego ARiMR, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Pomoc przysługuje rodzinie, w której przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z nadanym numerem identyfikacyjnym, jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021, dochód na jedną osobę nie przekracza 1200 zł na miesiąc

Do dnia 29 grudnia 2020 do Biura Powiatowego ARiMR w Gostyniu wpłynęło 81 takich wniosków.

 • Oprócz opisywanych powyżej działań pomocowych należy wspomnieć, że trwają jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 obsługiwanych przez Oddział Regionalny ARiMR w Poznaniu:
 • na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie – do 28 stycznia 2021,
 • na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – nabór do 13 stycznia 2021,
 • od 29 grudnia do 26 lutego 2021 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Czytany 117 razy Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2020