25 listopada 2019

Normy i zasady wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

To temat drugiego - z zaplanowanych do realizacji szkoleń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, dotyczących kwestii cross compliance. Tym razem, odbyło się 20 listopada br. na terenie gminy Niechanowo, a dokładniej, w sali wykładowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie. W spotkaniu – podobnie jak za pierwszym razem - wzięło udział 25 uczestników, przede wszystkim beneficjentów działania „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w kontekście: płatności bezpośrednich, płatności obszarowych w ramach PROW, ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, zdrowia ludzi i zwierząt, zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.

Uczestnicy poza uzyskaną wiedzą na ww. tematy – podobnie jak wcześniej, tj. 23.10.br. - mogli też skorzystać z usługi firmy cateringowej, zatem było coś „dla ducha i coś dla ciała”. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem przez uczestników stosownych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu: „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”, a które zostało zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie.

Czytany 315 razy Ostatnio zmieniany 25 listopada 2019