31 października 2019

Normy i zasady wzajemnej zgodności w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

Szkolenie właśnie pod taką nazwą odbyło się 23 października br. na terenie gminy Niechanowo, a dokładniej, w sali wykładowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie. W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników, przede wszystkim beneficjentów działania „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program szkolenia obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, środowiska, zmian klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.

Uczestnicy poza uzyskaną wiedzą na ww. tematy – mogli też skorzystać z usługi firmy cateringowej. Zatem było coś „dla ducha i coś dla ciała”. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem przez uczestników stosownych zaświadczeń.  Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie.

Należy dodać, że kolejne szkolenie na ten sam temat odbędzie się 20 listopada 2019 roku również w sali Szkoły Podstawowej w Niechanowie przy ulicy Różanej nr 33, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

Czytany 372 razy Ostatnio zmieniany 31 października 2019