08 lipca 2019

Plan dla wsi – a rolniczy handel detaliczny

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) podlega Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Realizuje zatem działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) – to obecnie jeden z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), to również jeden z bardzo ważnych obszarów działań „Planu dla Wsi” realizowanego przez MRiRW.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, dzięki której rolnicy wytwarzający żywność w ramach RHD mają szersze możliwości jej sprzedaży.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, z uwagi na zmiany w przepisach oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk rolniczych i mieszkańców wiejskich, zorganizował cykl szkoleń dla osób zainteresowanych prowadzeniem tej działalności.

Takie szkolenie pt. „Sprzedaż bezpośrednia i Rolniczy Handel Detaliczny” zostało zorganizowane na terenie PZDR nr 5 obejmującym powiaty: gnieźnieński, słupecki, wągrowiecki i wrzesiński w dniu 26 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie.

Spotkanie to – jak zaznaczono wcześniej – było pokłosiem licznych pytań dotyczących określenia wymagań, jakie powinny być spełnione podczas wytwarzania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, jak również trudności związanych z rejestracją działalności.

Uznano – i słusznie – że gwarantem pozyskania przez uczestników szkolenia, pełnej informacji na ten temat, będą wystąpienia przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – OT w Poznaniu.

W związku z powyższym, wykład na temat wymagań weterynaryjnych, jakie należy spełnić w przypadku podjęcia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego przeprowadził p. Dariusz Nowaczyk – p.o. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.

Pani Iwona Malinger – Kierownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku – przeprowadziła wykład - w kontekście RHD - dotyczący działań mających na celu zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny, racjonalnego żywienia i metod zapobiegania chorobom.

Przedstawiciel KOWRU-u w osobie p. Adriana Rajczyka wypowiedział się na temat rolniczego handlu detalicznego w obszarze promocji i możliwości wprowadzania na rynek żywności wytwarzanej przez rolników.

Szkolenie – w zgodnej opinii uczestników – było doskonałą okazją do tego, by przekazać rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich niezbędnej wiedzy potrzebnej do uruchomienia nowej formy wytwarzania żywności.

Należy dodać, że szkolenie w dniu 26 czerwca br. zostało też zorganizowane z myślą o beneficjentach działania „Premia dla Młodego Rolnika, zakończyło się uzyskaniem przez uczestników stosownych zaświadczeń, które zapewne będą ułatwiać rozliczenia „tematyczne” z tego działania. W szkoleniu uczestniczyło 44 zainteresowanych rolników, natomiast wydano 38 zaświadczeń.

Czytany 548 razy Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019