Nowości z Gniezna
17 stycznia 2020

Kursy ochrony roślin - informacja

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
WODR w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl kursów ochrony roślin (KOR)  w zakresie uzupełniającym (1-dniowy, 7 godzin zajęć)  i  podstawowym (2-dniowy, 14 godzin zajęć). Terminy realizacji (KOR uzupełniający): 07, 10, 11 lutego 2020 r., początek godz. 9:00, miejsce: Spółdzielnia Usług Rolniczych (SUR), Łubowo 11A, 62-260 Łubowo. Zainteresowane osoby  prosimy o  dokonywanie zgłoszeń pod numerami telefonów: (61) 426 48 30, 512 715 984, 723 678 024. Terminy pozostałych KOR zostaną podane w terminie późniejszym. Serdecznie zapraszamy.
Ostatnio zmieniany 17 stycznia 2020
20 grudnia 2019

Uprawa ogórka gruntowego

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
  Marek Garbatowski wraz z żoną Grażyną, zamieszkali w Michalczy Gmina Kłecko, posiadają gospodarstwo o obszarze 34,00 ha. W gospodarstwie uprawiane są : pszenica ozima, kukurydza na ziarno, papryka w tunelach oraz 6,50 ha ogórka gruntowego. Nawożenie Nawożenie przedsiewne jest stosowane na podstawie analizy gleby: saletra amonowa 34% azotu w ilości 500 kg/ha, Korn Kali 40% potasu w ilości 500-600 kg/ha oraz fosforan amonu 18% azotu i 46 % fosforu w ilości 200-300 kg/ha. Po wysiewie nawozów pole jest uprawiane agregatem aktywnym, a następnie maszyna rozkłada folie mulczującą i węże kroplujące. Siew Przed siewem podłączana jest woda, aby pole było równomiernie uwilgotnione, co umożliwi szybkie i równomierne wschody. Siew w zależności od…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2019
20 grudnia 2019

Koła Gospodyń Wiejskich - sposób aktywizacji i integracji obszarów wiejskich

Opracowanie: Tatiana Pawlicka • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Wieś kojarzy się z ciężką pracą na roli, produkcją żywności, a ostatnio słyszymy o niej gdy występują różne klęski żywiołowe - od powodzi, huraganów, po susze. Często przy okazji wyborów czy dożynek możemy obejrzeć relacje z tych wydarzeń w telewizji pokazujące je w oparciu o sielską tradycję. W dobie dojazdów do pracy oraz Internetu życie mieszkańców wsi zmieniło się w stosunku do poprzednich okresów, często ograniczając się do niezbędnych, potrzebnych do życia czynności. Ważną kwestią społeczną jest napływ nowych mieszkańców z terenów miejskich. Spotkanie różnych stylów życia i odrębnych wartości, może czasem powodować podziały. Pojawia się obok aktywizacji hasło Integracja. Celem tego artykułu jest pokazanie, zjawisk społecznych na wsi oraz…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2019
25 listopada 2019

Normy i zasady wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
To temat drugiego - z zaplanowanych do realizacji szkoleń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, dotyczących kwestii cross compliance. Tym razem, odbyło się 20 listopada br. na terenie gminy Niechanowo, a dokładniej, w sali wykładowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie. W spotkaniu – podobnie jak za pierwszym razem - wzięło udział 25 uczestników, przede wszystkim beneficjentów działania „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w kontekście: płatności bezpośrednich, płatności obszarowych w ramach PROW, ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, zdrowia ludzi…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2019
15 listopada 2019

Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej i pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Szkolenia o takiej właśnie tematyce, zostały przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie w dniu 14 listopada br. Jak wiadomo, zasady bioasekuracji mają na celu ograniczenie do minimum ryzyka wprowadzenia i późniejszego szerzenia się czynników patogennych na terenie gospodarstwa rolnego. Przestrzeganie zasad bioasekuracji zapobiega wystąpieniu chorób poprzez wyeliminowanie lub możliwie maksymalne ograniczenie potencjalnych źródeł chorób. Generalnie, bioasekuracja na poziomie gospodarstwa rolnego, to zbiór praktycznych działań i środków, podejmowanych w celu zapobiegania przedostawaniu się infekcji do budynków gospodarskich oraz, aby kontrolować rozprzestrzenianie się infekcji na terenie wspomnianego gospodarstwa rolnego. Zatem ochronę gospodarstwa w tym zakresie, można określić jako planowany i wprowadzany w życie programu działań ukierunkowanych na zminimalizowanie wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka,…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2019
31 października 2019

Normy i zasady wzajemnej zgodności w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Szkolenie właśnie pod taką nazwą odbyło się 23 października br. na terenie gminy Niechanowo, a dokładniej, w sali wykładowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie. W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników, przede wszystkim beneficjentów działania „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program szkolenia obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, środowiska, zmian klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.…
Ostatnio zmieniany 31 października 2019
30 października 2019

Sukces KGW w Gorzykowie

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
ROLADA Z KACZKI Z NADZIENIEM Z MIELONEJ WĄTRÓBKI, W TOWARZYSTWIE GOŁĄBKÓW Z MODREJ KAPUSTY Z KASZĄ PERŁOWĄ I KURKAMI Tak właśnie od 29 września 2019 roku nazywa się reprezentacyjne danie powiatu gnieźnieńskiego. Stało się tak za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, które zdecydowanie zwyciężyło w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów”, który został rozstrzygnięty 29 września 2019 roku podczas poznańskich Targów „Smaki Regionów”. Wszystko zaczęło się w roku 1966, bowiem od tego właśnie czasu Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie datuje rozpoczęcie swojej działalności. Panie, które pamiętają początkowe lata działania Koła wspominają, że pierwsze spotkania członkiń Koła odbywały się w domach prywatnych. Częstym miejscem spotkań był też…
Ostatnio zmieniany 30 października 2019
17 września 2019

Centrale Dni Kukurydzy - Głębokie 2019

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Warto zapewne podkreślić, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – jako pierwszy ODR w Polsce utworzył sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. W gospodarstwach tych są realizowane szkolenia, demonstracje oraz pokazy. Ułatwia to znacząco transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej, gdyż gospodarstwa te reprezentują wysoki poziom produkcji rolniczej poprzez m.in. wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz bardzo dobrą organizację pracy, a dzięki czemu uzyskują wysokie efekty ekonomiczne. Ponadto w gospodarstwach tych, odbywają się praktyki zawodowe oraz studenckie, których celem jest pozyskiwanie przez uczniów i studentów praktycznej wiedzy w zakresie rolnictwa. Jednym z kilkudziesięciu Gospodarstw Demonstracyjnych na terenie województwa wielkopolskiego jest Gospodarstwo Rolne Kujawscy w miejscowości Głębokie 1A, gm. Kiszkowo. Gospodarstwo Państwa Kujawskich doskonale…
Ostatnio zmieniany 18 września 2019
16 września 2019

Warsztaty polowe w Czerniejewie

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
W czwartek 12 września pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 5 z siedzibą w Gnieźnie uczestniczyli w warsztatach polowych dotyczących uprawy soi. W spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Czerniejewo (powiat gnieźnieński) wzięli udział: rolnicy – producenci soi oraz doradcy i przedstawiciele firm nasiennych. Warsztaty podzielone zostały na dwie części, z których pierwsza odbyła się na polach należących do Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo. Uczestnikom spotkania została zaprezentowana soja w odmianie Abelina, która znajduje się na wszystkich Listach Odmian Zalecanych. Polecana jest do uprawy praktycznie na terenie całej Polski. Jak się dowiedzieliśmy odmiana ta charakteryzuje się wczesnym wigorem, zwartym łanem a co najważniejsze posiada wysoką zawartość tłuszczu i białka. Po…
Ostatnio zmieniany 16 września 2019