Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie
19 listopada 2018

Utylizacja azbestu w Gminie Czarnków

Opracowanie: Dorota Wielgosz • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
W związku z utylizacją odpadów zawierających azbest do roku 2032 gmina Czarnków opracowała program usuwania azbestu. I tak co roku Gmina informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na finansowanie demontażu i odbiór wyrobów zawierających azbest ( pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w odpadów. Wnioski mogą składać osoby, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości oraz zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy, na której położone są nieruchomości zawierające wyroby azbestowe. Termin składania wniosków jest ruchomy. Najczęściej są to miesiące od kwietnia do sierpnia danego roku. Wnioski przekazane przez gminę są rozpatrywane przez powiat czarnkowsko -trzcianecki do momentu wyczerpania środków…
31 października 2018

Wytyczne do sprawozdań i ankiety monitorującej "Młody Rolnik"

Opracowanie: Dorota Wielgosz • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
W związku z licznymi pytaniami rolników powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zamieszczam wytyczne do sporządzania sprawozdań i ankiety monitorującej w działaniu „Młody Rolnik” (stare nabory). Rolnicy, którzy ubiegali się o premię w ramach działania ”Ułatwienie startu młodym rolnikom” są zobowiązani do terminowego przedkładania następujących dokumentów w ciągu pięciu lat w Oddziale Regionalnym ARiMR w Poznaniu i tak: Zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako – rolnik w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Za  nieprzedłożenie zaświadczenia z KRUS w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty…
Ostatnio zmieniany 31 października 2018
19 października 2018

Dyniowe przysmaki w Rychliku

Opracowanie: Klaudia Trafas • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
       Tradycją w Rychliku staję się poczęstunek wyśmienitymi  dyniowymi przetworami i potrawami w szkółce państwa Mareckich. To przyciągające barwą warzywo już po raz piąty cieszyło podniebienie przybyłych w tym dniu gości. Słodki zapach aromatycznej zupy zapraszał do kosztowania. Zewsząd otaczający pomarańczowy kolor dyni przyciągał rodziny z dziećmi, dla których również nie zabrakło atrakcji i smakołyków. Chrupkie gofry z konfiturą z dyni były zdecydowanym faworytem kulinarnym wśród  najmłodszych.  Głosy dorosłych nie były już tak jednoznaczne – równie szybko znikały kanapki z domowej roboty pastą warzywną, egzotycznie brzmiące kuleczki z dyni hokkaido, sałatki jak i zupy - wśród wszystkich dań królowała oczywiście…
29 sierpnia 2018

Dożynki w gminie Wieleń

Opracowanie: Klaudia Trafas • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
Święto Plonów inaczej potocznie zwane Dożynkami, było i jest dla chrześcijan okazją do dziękczynienia za szczęśliwe zakończenie żniw i wszelkich prac polowych. Są one wyrazem arcytrudnej pracy rolników, którzy w tym roku, zwłaszcza  na terenie gminy Wieleń byli dotknięci skutkami długotrwałej suszy. Dnia 26.08.2018 roku odbyły się tegoroczne Dożynki gminne Herburtowo-Marianowo. Mimo, iż było to debiutanckie święto w obu miejscowościach to dzięki zaangażowaniu mieszkańców, jak i lokalnych władz poradziły sobie znakomicie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Siewnej w Herburtowie. Wzniosłości i świątecznego charakteru nadał im udział chóru „Harmonia” oraz Orkiestry Dętej,…
Ostatnio zmieniany 30 sierpnia 2018
29 sierpnia 2018

Dożynki powiatowe w gminie Trzcianka

Opracowanie: Karolina Żmudowska • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
Tegoroczne dożynki w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na pewno będą wyjątkowe i zapewne będą cieszyły się ogromną popularnością. Wyjątkowe będą przede wszystkim dla gminy Trzcianka, ponieważ będzie miała możliwość zorganizowania w swoim sołectwie tak ważną uroczystość. Z tą inicjatywą wyszedł Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka Krzysztof Czarnecki, która została poparta przez Zarząd Starostwa Powiatu w Czarnkowie i Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa. Dożynki odbędą się 08.09.2018 r w Rychliku. Tradycyjnie uroczystość rozpocznie się korowodem dożynkowym z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rychliku na boisko, gdzie odbędzie się Msza św. Zachęcam do zapoznania się z harmonogramem tegorocznego Święta Plonów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Ostatnio zmieniany 29 sierpnia 2018
21 sierpnia 2018

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
Z dniem 23 sierpnia 2018 roku wprowadzona zostaje nowelizacja przepisów w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Zmiany głównie dotyczą składu komisji szacującej szkodę, a także obiegu dokumentów związanych z szacowaniem. Zgodnie z nowelizacją szacowaniem szkód na polach rolnika oraz ustaleniem wysokości odszkodowania  zajmować się będzie zespół złożony z: przedstawiciela koła łowieckiego, właściciela lub posiadacza gruntów, oraz przedstawiciela Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (w miejsce przedstawiciela Urzędu Gminy). Należy pamiętać, że po nowelizacji: wnioski o szacowanie szkód poszkodowani producenci rolni składać będą do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, a nie do Urzędu Gminy w Połajewie, po stronie dzierżawcy lub…
Ostatnio zmieniany 24 sierpnia 2018
21 sierpnia 2018

Susza w gminie Trzcianka

Opracowanie: Karolina Żmudowska • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
Choć żniwa już dobiegły końca, a komisja do szacowania strat zakończyła już swoją pracę w terenie, to susza nadal ni ustępuję.  Do Urzędu Miasta i Gminy Trzcianka wpłynęło dokładnie 268 wniosków o szacowanie szkód suszowych. Większość rolników jest podłamana, ponieważ po żniwach ocenili, że straty są o wiele większe niż zakładali. Zbiory są bardzo niskie, pastwiska wysuszone. Rolnicy mają problem z wypasem zwierząt, między innymi wiąże się to z mniejszą wydajnością krów mlecznych. Jeżeli nie poprawią się warunki atmosferyczne to może być klęska. Natomiast program opracowany przez rząd odnośnie odszkodowań dla rolników jest nie do końca sprecyzowany i wynika z…
Ostatnio zmieniany 21 sierpnia 2018
27 marca 2018

Forum rolnicze w Pęckowie

Opracowanie: Justyna Giś • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
Dnia 01.03.2018 roku w sali wiejskiej w Pęckowie zostało zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych spotkanie pod tytułem: „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, którego celem było przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne tematy w rolnictwie. Prowadzącym spotkanie był kierownik czarnkowsko-trzcianeckiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Sławomir Biliński, który przywitał zgromadzonych przedstawicieli i uczestników wydarzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Komendy Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W ramach cyklu spotkań,…
Spotkanie odbyło się 20.03.2018 r. Organizatorem był PZDR w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz Powiatowa Przewodnicząca KGW Pani Teresa Matuszczak. Staje się już tradycją w naszym powiecie, ze spotkanie jest organizowane co roku na wiosnę. Spotkanie otworzyła Powiatowa Przewodnicząca KGW Pani Teresa Matuszczak, która powitała przybyłe panie i przedstawiła program spotkania. Głównym punktem programu było szkolenie na temat: PROW 2014 - 2020 - finansowanie wybranych działań, które przedstawił Paweł Kopaniarz – doradca z gminy Połajewo. Na zakończenie przy kawie i domowych wypiekach pań wywiązała się luźna dyskusja na bieżące tematy.