Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie
16 grudnia 2015

Widzieć wcześniej zagrożenia

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki
W 2014 roku prasa donosiła: „W zimowe popołudnie, Maran C. wyszedł z domu w celu zamknięcia uchylonych drzwi obory. W trakcie przechodzenia przez podwórze  poślizgnął się na nierówności spowodowanej przymarzniętą do ziemi cegłą. Upadek spowodował złamanie kości udowej, silny krwotok i utratę przytomności. Gdy go znaleziono, na pomoc było za późno.” „Niedbalstwo Leona Z. znane było we wsi od dawna. Nikogo nie dziwił totalny bałagan na podwórzu. Gospodarz żałuje po czasie, gdy żona wieczorem idąc do kurnika, nastąpiła na pozostawione brony na podwórzu i doznała skomplikowanego złamania stopy.”             Mało uwagi zwraca się w gospodarskich obejściach na uporządkowanie podwórza. Dane…
01 grudnia 2015

Co to są substancje czynne w ziołach.

Opracowanie: Ryszard Wyrwa
     Celem uprawy roślin leczniczych (ziół) jest uzyskanie specyficznych związków, zwanych ogólnie substancjami czynnymi, których zawartość rzadko przekracza 1%, a najczęściej stanowi setne części. W poszczególnych roślinach jest różna i zależy od wieku rośliny, warunków atmosferycznych, sposobu suszenia, przechowywania itd.     Do substancji czynnych w ziołach należą: Olejki są to substancje ciekłe, zazwyczaj bezbarwne, złożone z kilkudziesięciu lub kilkuset związków chemicznych. Zwykle jeden z nich występuje w przeważającej ilości i nadaje charakterystyczny zapach  np. mentol w mięcie, czy linalol w lawendzie, tymol w tymianku. Wszystkie olejki odznaczają się silnym zapachem ,lotnością. Stężenie olejku 1: 50 000 zabija bakterie i inne drobnoustroje…
27 listopada 2015

Skutki długotrwałej suszy

Opracowanie: Czesław Nowakowski
  W wyniku długotrwałej suszy rolnicy w gminie Wieleń ponieśli znaczne straty w uprawach rolniczych. Pierwsze oznaki suszy pojawiły się w miesiącu kwietniu ( brak wody w rowach melioracyjnych, brak wilgoci w zbożach ozimych na słabych glebach, słabe wschody zbóż jarych). Z miesiąca na miesiąc, ze wzglądu na brak opadów deszczu, susza nasilała się coraz bardziej. Największe objawy uwidoczniły się w miesiącu lipcu. Niekorzystne warunki  w rolnictwie trwały do września. Gmina Wieleń skierowała pismo do Wojewody wielkopolskiego w sprawie uznania klęski spowodowanej długotrwałą suszą. Komisja gminna powołana przez wojewodę w dniu 9 sierpnia przystąpiła do szacowania szkód . Największe nasilenie…
26 listopada 2015

FADN w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki
Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych. Systemem rachunkowości rolnej funkcjonującym w Unii Europejskiej jest  Sieć  Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych FADN. Jej skrótowa nazwa FADN pochodzi od nazwy angielskiej Farm Accountancy Data Network. Dane gromadzone w ramach tej rachunkowości wykorzystywane są przede wszystkim dla: corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty. Polski FADN jest tworzony w ramach dostosowań prawno-organizacyjnych Polski do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W województwie wielkopolskim funkcję Biura Wojewódzkiego ds. FADN pełni Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na potrzeby FADN jest objętych 41 gospodarstw rolnych. Wybrane gospodarstwa…
  Najbardziej rolnicy byli zadowoleni z szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną, w okresie kiedy szacowania były dokonywane przez nadleśnictwa , które dysponowały większymi środkami pieniężnymi przeznaczanymi na ten cel. Dbano bardziej o dokarmianie zwierząt w lesie, było więcej poletek zaporowych w celu dodatkowego dokarmiania zwierząt.   Sytuacja szacowania szkód pogorszyła się, kiedy państwo zrezygnowało z finansowania  za wyrządzone szkody w uprawach rolnych. Wówczas tworzyły się Koła Łowieckie gdzie fundusze tworzone były ze składek członkowskich, za odstrzeloną zwierzynę i od tzw. Dewizowców.  Szacując szkody nieuczciwie, krzywdzono w ten sposób rolników.    Od tego czasu są ciągłe roszczenia ze strony rolników…
24 listopada 2015

Czy warto się spotykać w grupie ?

Opracowanie: Czesław Nowakowski
Trzy lata  temu w gminie Wieleń została zorganizowana Lokalna Grupa Dyskusyjna - producentów rolnych. Są to gospodarstwa  zajmujące się  produkcją mleka- 2 gosp.,  mleka i żywca wołowego – 2 gosp. , oraz produkcją żywca wołowego – 1 gosp.. Grupa spotyka się z doradcą rolnym raz na kwartał. Tematyką do chwili obecnej  w dyskusji  były sprawy bieżące w rolnictwie, opłacalność produkcji . Na każdym spotkaniu doradca referował wybrany temat w zależności od potrzeb dla grupy rolników, na bieżąco były dostarczane różnego rodzaju materiały. Udzielane były informacje i porady odnośnie sporządzania wniosków  do płatności obszarowych, oraz możliwości pozyskiwania środków z UE. Spotykanie…
Monitoring w załączniku.
20 listopada 2015

Łubin doskonałym przedplonem.

Opracowanie: Ryszard Wyrwa
  Duży udział zbóż w strukturze zasiewów dochodzący do 75 % i więcej sprawia , że często przez kolejne 3 lata rośliny zbożowe wysiewane są po sobie tworząc monokulturę zbożową.    Są to sytuacje szczególnie niekorzystne na glebach lżejszych, gdzie ze względu na większą przepuszczalność i niższą zawartość próchnicy oraz przechodzenia w stan pylisty, znacznie szybciej podlegają degradacji. Objawem tego jest zmniejszona odporność roślin na suszę, choroby a spadek plonów następuje mimo zwiększonego nawożenia. Dlatego na glebach słabszych należy pamiętać o uprawie  łubinu, jako najlepszego przedplonu dla większości roślin uprawnych, a szczególnie dla zbóż.     Pozytywne działanie łubinu w zmianowaniu…
02 listopada 2015

Pro Bio Emy co to takiego ?

Opracowanie: Dorota Wielgosz
Jest, to zespół pożytecznych mikroorganizmów, które mogą sprawić, że będziemy zdrowiej i taniej żyli. Emy – tak są nazywane  potocznie, dają człowiekowi możliwości powrotu do korzystania z natury bez jej degradacji, pozwalają ograniczyć a nawet wyeliminować między innymi użycie chemicznych środków ochrony roślin. Dzięki stosowaniu Pro Bio Emów rolnicy mogą zaoszczędzić,  ponieważ spadają koszty użyźniania gleby, następuje ochrona plonów. Pro Bio Emy, to produkty w opakowaniach od 1 litra do 1000 litrów. Na 1 ha w danym okresie wegetacji potrzeba 20 l płynu.         Korzyści z zastosowania Pro Bio Emów dla zwierząt:  Stosowane  w chowie zwierząt  eliminują odory, insekty w…