Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie
01 grudnia 2015

Co to są substancje czynne w ziołach.

Opracowanie: Ryszard Wyrwa
     Celem uprawy roślin leczniczych (ziół) jest uzyskanie specyficznych związków, zwanych ogólnie substancjami czynnymi, których zawartość rzadko przekracza 1%, a najczęściej stanowi setne części. W poszczególnych roślinach jest różna i zależy od wieku rośliny, warunków atmosferycznych, sposobu suszenia, przechowywania itd.     Do substancji czynnych w ziołach należą: Olejki są to substancje ciekłe, zazwyczaj bezbarwne, złożone z kilkudziesięciu lub kilkuset związków chemicznych. Zwykle jeden z nich występuje w przeważającej ilości i nadaje charakterystyczny zapach  np. mentol w mięcie, czy linalol w lawendzie, tymol w tymianku. Wszystkie olejki odznaczają się silnym zapachem ,lotnością. Stężenie olejku 1: 50 000 zabija bakterie i inne drobnoustroje…
27 listopada 2015

Skutki długotrwałej suszy

Opracowanie: Czesław Nowakowski
  W wyniku długotrwałej suszy rolnicy w gminie Wieleń ponieśli znaczne straty w uprawach rolniczych. Pierwsze oznaki suszy pojawiły się w miesiącu kwietniu ( brak wody w rowach melioracyjnych, brak wilgoci w zbożach ozimych na słabych glebach, słabe wschody zbóż jarych). Z miesiąca na miesiąc, ze wzglądu na brak opadów deszczu, susza nasilała się coraz bardziej. Największe objawy uwidoczniły się w miesiącu lipcu. Niekorzystne warunki  w rolnictwie trwały do września. Gmina Wieleń skierowała pismo do Wojewody wielkopolskiego w sprawie uznania klęski spowodowanej długotrwałą suszą. Komisja gminna powołana przez wojewodę w dniu 9 sierpnia przystąpiła do szacowania szkód . Największe nasilenie…
26 listopada 2015

FADN w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki
Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych. Systemem rachunkowości rolnej funkcjonującym w Unii Europejskiej jest  Sieć  Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych FADN. Jej skrótowa nazwa FADN pochodzi od nazwy angielskiej Farm Accountancy Data Network. Dane gromadzone w ramach tej rachunkowości wykorzystywane są przede wszystkim dla: corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty. Polski FADN jest tworzony w ramach dostosowań prawno-organizacyjnych Polski do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W województwie wielkopolskim funkcję Biura Wojewódzkiego ds. FADN pełni Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na potrzeby FADN jest objętych 41 gospodarstw rolnych. Wybrane gospodarstwa…
  Najbardziej rolnicy byli zadowoleni z szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną, w okresie kiedy szacowania były dokonywane przez nadleśnictwa , które dysponowały większymi środkami pieniężnymi przeznaczanymi na ten cel. Dbano bardziej o dokarmianie zwierząt w lesie, było więcej poletek zaporowych w celu dodatkowego dokarmiania zwierząt.   Sytuacja szacowania szkód pogorszyła się, kiedy państwo zrezygnowało z finansowania  za wyrządzone szkody w uprawach rolnych. Wówczas tworzyły się Koła Łowieckie gdzie fundusze tworzone były ze składek członkowskich, za odstrzeloną zwierzynę i od tzw. Dewizowców.  Szacując szkody nieuczciwie, krzywdzono w ten sposób rolników.    Od tego czasu są ciągłe roszczenia ze strony rolników…
24 listopada 2015

Czy warto się spotykać w grupie ?

Opracowanie: Czesław Nowakowski
Trzy lata  temu w gminie Wieleń została zorganizowana Lokalna Grupa Dyskusyjna - producentów rolnych. Są to gospodarstwa  zajmujące się  produkcją mleka- 2 gosp.,  mleka i żywca wołowego – 2 gosp. , oraz produkcją żywca wołowego – 1 gosp.. Grupa spotyka się z doradcą rolnym raz na kwartał. Tematyką do chwili obecnej  w dyskusji  były sprawy bieżące w rolnictwie, opłacalność produkcji . Na każdym spotkaniu doradca referował wybrany temat w zależności od potrzeb dla grupy rolników, na bieżąco były dostarczane różnego rodzaju materiały. Udzielane były informacje i porady odnośnie sporządzania wniosków  do płatności obszarowych, oraz możliwości pozyskiwania środków z UE. Spotykanie…
Monitoring w załączniku.
20 listopada 2015

Łubin doskonałym przedplonem.

Opracowanie: Ryszard Wyrwa
  Duży udział zbóż w strukturze zasiewów dochodzący do 75 % i więcej sprawia , że często przez kolejne 3 lata rośliny zbożowe wysiewane są po sobie tworząc monokulturę zbożową.    Są to sytuacje szczególnie niekorzystne na glebach lżejszych, gdzie ze względu na większą przepuszczalność i niższą zawartość próchnicy oraz przechodzenia w stan pylisty, znacznie szybciej podlegają degradacji. Objawem tego jest zmniejszona odporność roślin na suszę, choroby a spadek plonów następuje mimo zwiększonego nawożenia. Dlatego na glebach słabszych należy pamiętać o uprawie  łubinu, jako najlepszego przedplonu dla większości roślin uprawnych, a szczególnie dla zbóż.     Pozytywne działanie łubinu w zmianowaniu…
02 listopada 2015

Pro Bio Emy co to takiego ?

Opracowanie: Dorota Wielgosz
Jest, to zespół pożytecznych mikroorganizmów, które mogą sprawić, że będziemy zdrowiej i taniej żyli. Emy – tak są nazywane  potocznie, dają człowiekowi możliwości powrotu do korzystania z natury bez jej degradacji, pozwalają ograniczyć a nawet wyeliminować między innymi użycie chemicznych środków ochrony roślin. Dzięki stosowaniu Pro Bio Emów rolnicy mogą zaoszczędzić,  ponieważ spadają koszty użyźniania gleby, następuje ochrona plonów. Pro Bio Emy, to produkty w opakowaniach od 1 litra do 1000 litrów. Na 1 ha w danym okresie wegetacji potrzeba 20 l płynu.         Korzyści z zastosowania Pro Bio Emów dla zwierząt:  Stosowane  w chowie zwierząt  eliminują odory, insekty w…
09 września 2015

Dożynki Gminne Siedlisko 2015

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
              W tym roku gospodarzem święta plonów było Siedlisko Gmina Trzcianka. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku, podczas której proboszcz parafii poświęcił przyniesione do kościoła wieńce, chleb, owoce, kwiaty.             Uroczysty korowód dożynkowy z towarzyszeniem Orkiestry  Dętej TDK przeszedł na boisko sportowe w Siedlisku. Staropolskim zwyczajem starostowie dożynek – Danuta Flis i Stanisław Rybka przekazali chleb z tegorocznych zbiorów na ręce burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki Edwarda Joachimiaka. Obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół Pieśni TDK „Malwy” z Siedliska.             Po zakończeniu części oficjalnej, scenę objęły we władanie zespoły muzyczne:…
Ostatnio zmieniany 10 września 2015