Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie
28 marca 2017

Szkolenia w gminie Czarnków

Opracowanie: Dorota Wielgosz • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W dniach od 08.03.2017 r. do 13.03.2017 r. w miejscowościach gminy Czarnków: Huta, Sarbia, Śmieszkowo oraz Mikołajewo, odbyły się szkolenia specjalistyczne oraz wykłady. Tematyka obejmowała zagadnienia związane z Afrykańskim pomorem świń, ptasią grypą, ubojem zwierząt na użytek własny, zmianami dotyczącymi płatności obszarowych w 2017 r. Zapoznano producentów rolnych z działaniami: „Premia dla małych gospodarstw”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Przekazano także bieżącą informację dotyczącą spraw w rolnictwie. W miejscowości Mikołajewo wykład przeprowadził Pan Czesław Nowakowski doradca gminy Wieleń. Obszernie omówił zagadnienia związane z trawami i bobowatymi w aspekcie ich przydatności żywieniowej.
21 marca 2017

Papugi - moja pasja

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
W Gminie Połajewo jest wielu inspirujących ludzi, którzy mają ciekawe pasje. Oprócz swej pracy zawodowej znajdują jeszcze czas na dodatkowe hobby. Jednym z nich jest Pan Zbigniew Walkowiak, który zajął się hodowlą egzotycznych papug. Jednym z gatunków w jego kolekcji jest Aleksandretta obrożna. Gatunek średniego ptaka z rodziny papug wschodnich, zamieszkujący środkową Afrykę i Półwysep Indyjski. Upierzenie tej papugi przybiera barwę zieloną o żółtym odcieniu, jednak wyhodowano blisko 20 podstawowych odmian barwnych. W hodowli Aleksandretty obrożne wykazują się inteligencją, przyjaznym i towarzyskim nastawieniem. W niewoli przeżywają 25-30 lat. Innym gatunkiem w kolekcji Pana Zbigniewa jest Papużka falista. Jest to najbardziej popularna…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2017
Organizatorem spotkania był PZDR WODR w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, oraz Powiatowa Przewodnicząca KGW Pani Teresa Matuszczak. Spotkanie staje się już tradycją w naszym powiecie, jest organizowane co roku na wiosnę. Spotkanie otworzyła Powiatowa Przewodnicząca KGW Pani Teresa Matuszczak, powitała przybyłe panie i przedstawiła program spotkania. Głównym punktem programu było szkolenie na temat: ”Działania PROW 2014-2020 wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, Które przedstawiła Czesława Klonowska – specjalista ds. WROW. Na zakończenie przy kawie i domowych wypiekach pań wywiązała się luźna dyskusja na bieżące tematy, które nurtowały panie.
Ostatnio zmieniany 21 marca 2017
17 lutego 2017

Prowadzenie rachunkowości rolnej w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Czesław Nowakowski • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
Celem prowadzenia rachunkowości rolnej jest: podniesienie poziomu zarzadzania, co może przełożyć się na poprawę wyników produkcyjnych i ekonomicznych; możliwość przejścia na podatek VAT, uzyskując profity z odpisu; możliwość prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; możliwość wprowadzenia podatku dochodowego; możliwość realizowania kilku celów jednocześnie. Na podstawie prowadzonych zapisów możemy dokonać analizy osiągniętych wyników, eliminować popełnione błędy, dokonywać poprawnych zmian. Przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy unijnych zmieniło się nastawienie rolników do rozliczania z podatku VAT, uzyskując z tego stosowne korzyści finansowe. Rolnicy, którzy nie mają możliwości zwiększenia swojej produkcji w gospodarstwie, mają możliwość prowadzić działalność pozarolniczą, uzyskując dodatkowe dochody. Coraz więcej gospodarstw…
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017
08 lutego 2017

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.01.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Trzciance odbyło się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi, których zaprosił burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Celem spotkania w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wojewódzki Lekarz Weterynarii było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Następnie głos zabrał zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Pan Michał Zieliński, który podziękował burmistrzowi Trzcianki za możliwość przeprowadzenia…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2017
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Trzciance

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
27 grudnia 2016

Wyniki z przeprowadzonych demonstracji w gminie Wieleń

Opracowanie: Czesław Nowakowski • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W 2016 roku założono dwie demonstracji w gminie Wieleń, na temat: ,,Właściwy dobór mieszanek traw z bobowatymi na odnawiane użytki zielone”. Demonstracje były założone w dwóch gospodarstwach rolnych. Jedna demonstracja położona w Dolinie Noteci, druga zaś położona w enklawie leśnej. W obydwu przypadkach gleba średnio-wilgotna, mineralna, o średniej zawartości NPK i Mg, pH 5.5-5.6, grunty klasy V. Demonstracja I w Dolinie Noteci: powierzchnia demonstracji 4,00 ha; zastosowano herbicyd Roundup; nawożenie obornikiem 300 dt na 1 ha; nawożenie mineralne przedsiewne: N-18 kg, P-50 kg, K-75 kg; wapno 35 dt CaO na 1 ha; nawożenie po I pokosie: 46 kg azotu w czystym składniku na 1 ha; nawożenie po II pokosie: 34…
Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2016
Przemiany zachodzące w rolnictwie na terenie gminy Połajewo uwarunkowane były w głównej mierze wsparciem otrzymywanym z Unii Europejskiej (UE). Fundusze UE okazały się niepowtarzalną szansą na realizację wielu niezbędnych inwestycji w gospodarstwach rolnych. Jeszcze przed akcesją Polski do UE przedsiębiorcy rolni z gminy Połajewo podjęli ryzyko i w ramach programu SAPARD rozpoczęli unowocześniać i rozbudowywać swój park maszynowy. Wsparcie inwestycji w ramach SAPARD-u doprowadziło do lepszego wykorzystania środków produkcji, przekładając się bezpośrednio na produktywność, natomiast pośrednio na wykorzystanie czynników produkcji. W gminie Połajewo obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczby małych, nierentownych gospodarstw na korzyść gospodarstw większych. Spadek liczby gospodarstw rolnych w…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Historia hodowli świń na terenie gminy Wieleń

Opracowanie: Czesław Nowakowski • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W latach osiemdziesiątych skala hodowli świń z własnego chowu, produkcji krajowej była znacząca. Stado podstawowe przez dłuższy okres osiągało stan średnioroczny macior ok. 2500 szt. Skala produkcji odchowanych sztuk wynosiła 30-35 tys. szt., w tym skala sprzedaży jako tuczniki wynosiła w granicach 60%, a około 40% jako prosięta i warchlaki. Najwięcej gospodarstw rolnych prowadziło hodowlę świń przy stadzie podstawowym średniorocznym 5 macior. Znaczący wpływ na produkcję warchlaków miała w tym okresie istniejąca mleczarnia we wsi Nowe Dwory, gdzie rolnicy w tym rejonie mieli dostęp do serwatki przy której koszt żywienia był niższy. Z biegiem czasu produkcja żywca w wyniku konkurencji z zachodu…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016