29 stycznia 2016

Szkolenie w Czarnkowie

Opracowanie: Dorota Wielgosz
Dnia 13.01.016r. w Powiatowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Czarnkowie odbyło się szkolenie  z tematu: JAK OGRANICZYĆ  SZKODLIWE CZYNNIKI MAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW NA NADMIAR ZBÓŻ W STRUKTURZE ZASIEWÓW.  Wykładowcą powyższego tematu był:  Pan Jerzy Kryś    doradca gm. Duszniki WODR Poznań, który odpowiadając na postawione  pytanie zawarte w temacie  omówił. Prawidłowy  płodozmian, który powinien składać się z 4-6 gatunków roślin należących do różnych grup biologicznych, co pozwala utrzymać żyzność i urodzajność gleby Unikanie uprawy zbóż po zbożach : skutek zmęczeniem gleby, choroby podsuszkowe(zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła, fuzaryjna  zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, choroby podsuszkowe (  przerzedzenie łanu, bielenie kłosów, gorsze wypełnienie…
30 grudnia 2015

Uproszczenia a choroby zbóż.

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki
Za oknem zima, ale warto już teraz zastanowić się, jaką będziemy stosowali  wiosną technologię uprawy. Przy zmiennych cenach uzyskiwanych za zboże, wzrost efektywności gospodarowania można uzyskać ograniczając koszty produkcji. Dlaczego więc nie spróbować zaoszczędzić na mechanicznej uprawie roli? Rolnicy przyzwyczajeni są do siewu w czyste, zaorane i starannie doprawione pole. Innym sposobem może być uproszczona uprawa roli ograniczająca ilość zabiegów uprawowych a tym samym koszty. Wprowadzając do praktyki taką uprawę należy pamiętać o zagrożeniu, jakie ona ze sobą niesie a mianowicie zachwaszczenie. Przy ograniczeniu uprawy roli zmienia się środowisko dla szkodników, przy czym efekt bywa różny w odniesieniu do poszczególnych…
22 grudnia 2015

Szkolenie w gminie Czarnków

Opracowanie: Dorota Wielgosz
         Dnia 09.12.2105r. w Powiatowym Centrum Rolniczym w Czarnkowie odbyło się szkolenie z  następujących tematów: Podatki w rolnictwie z uwzględnieniem zmian. Rośliny bobowate w żywieniu, w aspekcie zazielenienia. Wykładowcami tychże szkoleń byli pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pani Teresa Stefańczyk specjalista z zakresu ekonomiki i Pan Michał Bartz specjalista z zakresu trzody chlewnej. Na szkoleniu można było poznać zasady naliczania podatku rolnego,  podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości. Szeroko omówiono z jakich ulg podatkowych mogą korzystać rolnicy. Przedstawiono działy specjalne produkcji rolnej, oraz kto powinien zgłaszać taką działalność. Ponadto zapoznano rolników z obecnymi zmianami w podatku. Pan Michał…
16 grudnia 2015

Gwiazda Betlejemska- symbol Świąt

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
Boże Narodzenie- czas, na który czekamy cały rok, ma wiele symboli. Oprócz choinki, opłatka czy renifera niewątpliwym symbolem Świąt jest gwiazda betlejemska, czyli poinsecja. Ta roślinna piękność jest znana od dawien dawna. Aztekowie nazywali ją Cuetlaxochitl i używali jej jako środka przeciwgorączkowego oraz produkowali z niej czerwony barwnik. W Meksyku, Franciszkanie dekorowali nią ołtarze podczas obchodów związanych z narodzinami Jezusa. W kształtach tego kwiatu doszukali się podobieństwa do gwiazdy Betlejemskiej, a jego czerwień porównali do przelanej na krzyżu krwi Chrystusa. We współczesnym świecie dość szybko zaskarbiła sobie sympatię i podziw. A jak zaczęła się jej popularność? To Joel Roberts Poinsett –…
16 grudnia 2015

Widzieć wcześniej zagrożenia

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki
W 2014 roku prasa donosiła: „W zimowe popołudnie, Maran C. wyszedł z domu w celu zamknięcia uchylonych drzwi obory. W trakcie przechodzenia przez podwórze  poślizgnął się na nierówności spowodowanej przymarzniętą do ziemi cegłą. Upadek spowodował złamanie kości udowej, silny krwotok i utratę przytomności. Gdy go znaleziono, na pomoc było za późno.” „Niedbalstwo Leona Z. znane było we wsi od dawna. Nikogo nie dziwił totalny bałagan na podwórzu. Gospodarz żałuje po czasie, gdy żona wieczorem idąc do kurnika, nastąpiła na pozostawione brony na podwórzu i doznała skomplikowanego złamania stopy.”             Mało uwagi zwraca się w gospodarskich obejściach na uporządkowanie podwórza. Dane…
01 grudnia 2015

Co to są substancje czynne w ziołach.

Opracowanie: Ryszard Wyrwa
     Celem uprawy roślin leczniczych (ziół) jest uzyskanie specyficznych związków, zwanych ogólnie substancjami czynnymi, których zawartość rzadko przekracza 1%, a najczęściej stanowi setne części. W poszczególnych roślinach jest różna i zależy od wieku rośliny, warunków atmosferycznych, sposobu suszenia, przechowywania itd.     Do substancji czynnych w ziołach należą: Olejki są to substancje ciekłe, zazwyczaj bezbarwne, złożone z kilkudziesięciu lub kilkuset związków chemicznych. Zwykle jeden z nich występuje w przeważającej ilości i nadaje charakterystyczny zapach  np. mentol w mięcie, czy linalol w lawendzie, tymol w tymianku. Wszystkie olejki odznaczają się silnym zapachem ,lotnością. Stężenie olejku 1: 50 000 zabija bakterie i inne drobnoustroje…
27 listopada 2015

Skutki długotrwałej suszy

Opracowanie: Czesław Nowakowski
  W wyniku długotrwałej suszy rolnicy w gminie Wieleń ponieśli znaczne straty w uprawach rolniczych. Pierwsze oznaki suszy pojawiły się w miesiącu kwietniu ( brak wody w rowach melioracyjnych, brak wilgoci w zbożach ozimych na słabych glebach, słabe wschody zbóż jarych). Z miesiąca na miesiąc, ze wzglądu na brak opadów deszczu, susza nasilała się coraz bardziej. Największe objawy uwidoczniły się w miesiącu lipcu. Niekorzystne warunki  w rolnictwie trwały do września. Gmina Wieleń skierowała pismo do Wojewody wielkopolskiego w sprawie uznania klęski spowodowanej długotrwałą suszą. Komisja gminna powołana przez wojewodę w dniu 9 sierpnia przystąpiła do szacowania szkód . Największe nasilenie…
26 listopada 2015

FADN w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki
Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych. Systemem rachunkowości rolnej funkcjonującym w Unii Europejskiej jest  Sieć  Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych FADN. Jej skrótowa nazwa FADN pochodzi od nazwy angielskiej Farm Accountancy Data Network. Dane gromadzone w ramach tej rachunkowości wykorzystywane są przede wszystkim dla: corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty. Polski FADN jest tworzony w ramach dostosowań prawno-organizacyjnych Polski do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W województwie wielkopolskim funkcję Biura Wojewódzkiego ds. FADN pełni Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na potrzeby FADN jest objętych 41 gospodarstw rolnych. Wybrane gospodarstwa…
  Najbardziej rolnicy byli zadowoleni z szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną, w okresie kiedy szacowania były dokonywane przez nadleśnictwa , które dysponowały większymi środkami pieniężnymi przeznaczanymi na ten cel. Dbano bardziej o dokarmianie zwierząt w lesie, było więcej poletek zaporowych w celu dodatkowego dokarmiania zwierząt.   Sytuacja szacowania szkód pogorszyła się, kiedy państwo zrezygnowało z finansowania  za wyrządzone szkody w uprawach rolnych. Wówczas tworzyły się Koła Łowieckie gdzie fundusze tworzone były ze składek członkowskich, za odstrzeloną zwierzynę i od tzw. Dewizowców.  Szacując szkody nieuczciwie, krzywdzono w ten sposób rolników.    Od tego czasu są ciągłe roszczenia ze strony rolników…