08 lutego 2017

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w dniu 31.01.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Trzciance odbyło się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi, których zaprosił burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Celem spotkania w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wojewódzki Lekarz Weterynarii było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Następnie głos zabrał zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Pan Michał Zieliński, który podziękował burmistrzowi Trzcianki za możliwość przeprowadzenia…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2017
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Trzciance

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
27 grudnia 2016

Wyniki z przeprowadzonych demonstracji w gminie Wieleń

Opracowanie: Czesław Nowakowski • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W 2016 roku założono dwie demonstracji w gminie Wieleń, na temat: ,,Właściwy dobór mieszanek traw z bobowatymi na odnawiane użytki zielone”. Demonstracje były założone w dwóch gospodarstwach rolnych. Jedna demonstracja położona w Dolinie Noteci, druga zaś położona w enklawie leśnej. W obydwu przypadkach gleba średnio-wilgotna, mineralna, o średniej zawartości NPK i Mg, pH 5.5-5.6, grunty klasy V. Demonstracja I w Dolinie Noteci: powierzchnia demonstracji 4,00 ha; zastosowano herbicyd Roundup; nawożenie obornikiem 300 dt na 1 ha; nawożenie mineralne przedsiewne: N-18 kg, P-50 kg, K-75 kg; wapno 35 dt CaO na 1 ha; nawożenie po I pokosie: 46 kg azotu w czystym składniku na 1 ha; nawożenie po II pokosie: 34…
Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2016
Przemiany zachodzące w rolnictwie na terenie gminy Połajewo uwarunkowane były w głównej mierze wsparciem otrzymywanym z Unii Europejskiej (UE). Fundusze UE okazały się niepowtarzalną szansą na realizację wielu niezbędnych inwestycji w gospodarstwach rolnych. Jeszcze przed akcesją Polski do UE przedsiębiorcy rolni z gminy Połajewo podjęli ryzyko i w ramach programu SAPARD rozpoczęli unowocześniać i rozbudowywać swój park maszynowy. Wsparcie inwestycji w ramach SAPARD-u doprowadziło do lepszego wykorzystania środków produkcji, przekładając się bezpośrednio na produktywność, natomiast pośrednio na wykorzystanie czynników produkcji. W gminie Połajewo obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczby małych, nierentownych gospodarstw na korzyść gospodarstw większych. Spadek liczby gospodarstw rolnych w…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Historia hodowli świń na terenie gminy Wieleń

Opracowanie: Czesław Nowakowski • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W latach osiemdziesiątych skala hodowli świń z własnego chowu, produkcji krajowej była znacząca. Stado podstawowe przez dłuższy okres osiągało stan średnioroczny macior ok. 2500 szt. Skala produkcji odchowanych sztuk wynosiła 30-35 tys. szt., w tym skala sprzedaży jako tuczniki wynosiła w granicach 60%, a około 40% jako prosięta i warchlaki. Najwięcej gospodarstw rolnych prowadziło hodowlę świń przy stadzie podstawowym średniorocznym 5 macior. Znaczący wpływ na produkcję warchlaków miała w tym okresie istniejąca mleczarnia we wsi Nowe Dwory, gdzie rolnicy w tym rejonie mieli dostęp do serwatki przy której koszt żywienia był niższy. Z biegiem czasu produkcja żywca w wyniku konkurencji z zachodu…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
28 listopada 2016

Spis stada najpóźniej do 31 grudnia!

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
W dniu 18 października 2016 r. zmieniły się przepisy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W myśl nowej ustawy wszystkie świnie urodzone od dnia 18 października 2016 r. w danej siedzibie stada, muszą zostać oznakowane kolczykiem w lewym uchu z numerem siedziby, w której się urodziły. Producent rolny ma na zakolczykowanie danej świni 30 dni, od dnia jej urodzenia. Natomiast od dnia oznakowania maksymalnie 7 dni na zgłoszenie tego faktu do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji (ARiMR) w Czarnkowie. W sytuacji gdy rolnik kupuje prosięta z innej siedziby stada i tuczy je dłużej niż 30 dni, w 31 dniu…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
10 października 2016

Święto Plonów – Dzierżązno Wielkie

Opracowanie: Czesław Nowakowski • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W dniu 20.08.2016 roku odbyły się w Dzierżąźnie Wielkim dożynki wiejskie. Uroczystość  rozpoczęła się mszą świętą, następnie był przemarsz do amfiteatru znajdującego się przy jeziorze ,,Dzierżązna”. W dożynkach wiejskich uczestniczyła Pani Burmistrz Wielenia. Cyklicznie we wsi odbywają się dożynki gminne, w 2014 odbyły się dożynki powiatowe. Od 2015 roku zostały wznowione dożynki wiejskie, które przez kilka lat były zaniechane. W bieżącym roku dożynki były zorganizowane przez Kółko Rolnicze i Radę Sołecką.  
07 października 2016

Gospodarstwo rolne Pana Adama Zielsdorfa w plebiscycie „Superrolnik Wielkopolski 2016”

Opracowanie: Tadeusz Pertek • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W roku 1999 w wieku 24 lat Pan Adam Zielsdorf przejął po rodzicach wielokierunkowe gospodarstwo rolne liczące niespełna 19 ha. Od początku młody następca z każdym rokiem powiększa areał swojego gospodarstwa, zakupując nowe grunty. Na dzień dzisiejszy gospodarstwo posiada 130 ha gruntów rolnych. Na terenie gminy Lubasz i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest pionierem bez płużnej uprawy roli, zastosowania nowoczesnego opryskiwacza sterowanego komputerowo. Osiągane plony zbóż i rzepaku od ponad  10 lat należą do najwyższych w okolicy, plony pszenicy 7-8 ton z hektara oraz rzepaku 3,5-5 ton z hektara są w tym gospodarstwie normą. Od paru lat prowadzi usługowy tucz trzody chlewnej…
12 września 2016

Dożynki Gminne Pokrzywno 2016 r.

Opracowanie: Kazimierz Woźnicki • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
Dożynki Gminne na trzcianeckiej wsi, to już tradycja. Kolejne sołectwa starają się jak najlepiej zorganizować to najważniejsze dla rolników święto, poświęcając na przygotowanie niezwykle dużo czasu i sił. Tym razem organizacji Gminnych Dożynek podjęło się niewielkie Pokrzywno. Uroczystości rozpoczęto od korowodu, który prowadziła Orkiestra Dęta TDK. Następnie przystąpiono do prezentacji wieńców dożynkowych. Do konkursu zgłosiło się w sumie dwanaście sołectw. Najlepsze okazało się sołectwo Runowo, drugie Siedlisko, a trzecie Pokrzywno. Starostowie Dożynek przekazali chleb z tegorocznych zbiorów na ręce burmistrza Trzcianki i przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół Pieśni i Tańca TDK „Malwy” z Siedliska. Następnie, na scenie…
Ostatnio zmieniany 12 września 2016