09 sierpnia 2018

Płyta obornikowa tak czy nie.

Opracowanie: Iwona Walkowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W odpowiedzi na to pytanie należy zajrzeć do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 5  czerwca  2018 r. W sprawie przyjęcia programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.  Bowiem tam ujęte jest całe sedno sprawy. Pojęcie jako typowe płyta obornikowa nie jest zapisane lecz tylko  „powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych”. Co do zbiorników jest podane zbiornik na nawozy naturalne płynne. Od kiedy zaczną nas obowiązywać miejsca do przechowywania obornika już wiemy terminy zostały ustalone.

Pkt 1.4 ust. 11 mówi :

„Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne, dostosują powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie, w terminie do dnia:

  1. 31 grudnia 2021 r w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  2. 31 grudnia 2024 r. w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP „

Daty te są w niedalekiej przyszłości jednak już teraz obowiązują pewne warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami. Z dniem wejścia w życie programu a już wszedł i obowiązuje należy nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Można przechowywać obornik od zwierząt utrzymywanych na głębokiej ściółce w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Można przez okres 6 miesięcy przechowywać obornik na pryzmie bezpośrednio na gruntach rolnych przy czym

  1. pryzmy te nie mogą być tworzone w zagłębieniach tylko na możliwie równym terenie w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych. 
  2. Lokalizację pryzmy oraz datę wywozu obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapce i przechowuje się przez okres 3 lat od dnia likwidacji pryzmy
  3. Obornik wraca na pryzmę ponownie po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego składowania obornika

Co do pomiotu ptasiego to nie przechowuje się go bezpośrednio na gruncie przez cały rok. To samo dotyczy kiszonek. Przechowuje się je w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy pod przykryciem foliowym po to aby chronić grunt przed wyciekiem .

Przed upływem terminów o których mowa w ust. 11 ( czyli 31 grudnia 2021 lub 31 grudnia 2024 r) podmioty prowadzące produkcje rolną muszą zapewnić przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności, która umożliwi zgromadzenie ich na co najmniej 4 miesiące produkcji. Oznacza to ze zbiorniki na nawozy płynne już są wymagane w przeciwieństwie do płyt obornikowych.

Z dniem 31 grudnia 2021 i 31 grudnia 2024r w zależności od podmiotu będą obowiązywać nas powierzchnie nieprzepuszczalne miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz przykrytych zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwić przechowywanie ich na okres 6 miesięcy. Co do powierzchni miejsc do przechowywania nawozów stałych to powinna umożliwić składowanie ich na okres 5 miesięcy.

Zanim obliczymy pojemności zbiorników lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych powinniśmy sporządzić obrót stada i przeliczyć na współczynnik DJP. Pomocni w tym przypadku będą pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego którzy pomogą uzyskać potrzebne dane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. Dziennik Ustaw poz. 1339” Zakres regulacji Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne.

 

Czytany 4766 razy Ostatnio zmieniany 09 sierpnia 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.