Wydrukuj tę stronę
30 lipca 2018

Okresy nawożenia w Powiecie chodzieskim i nie tylko

Opracowanie: Iwona Walkowiak

Przedstawiony artykuł został oparty na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca  2018 r. Poz. 1339 dotyczącego ”Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu„.

Rozporządzenie weszło już w życie i zaczęło nas obowiązywać z pewnymi wyjątkami.

Zawiera ono szereg bardzo ważnych spraw związanych z działaniami mającymi na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych a w szczególności:

  1. Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów
  2. Okresy nawożenia
  3. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami
  4. Dawki i sposoby nawożenia azotem
  5. Sposób dokumentowania realizacji Programu

W artykule tym omówimy tylko okresy nawożenia, które są obowiązujące już i należy się z nimi jak najszybciej zapoznać do czasu upraw pożniwnych.

 

Tabelka przedstawiona poniżej określa nam terminy stosowania nawozów.

 

Powiat chodzieski tj. gmina Margonin, Budzyń, Szamocin oraz Chodzież należą do gmin stanowiący załącznik nr 3.

Terminy określone w tabeli dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, burakach cukrowych, kukurydzy lub późnych warzywach. Maksymalna dawka azotu w nawozach wieloskładnikowych dla powstałych upraw nie może przekraczać dawki 30 kg N/ha. W takim przypadku należy bardzo szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę zastosowania nawozu, jakie nawozy zostały zastosowane oraz ich dawkę. Należy zaznaczyć też termin siewu jesiennej uprawy.

Określone terminy stosowania nawozów nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe np. na nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów określonych w załączniku nr 2 i 3 termin ostateczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.  

Terminów określonych w tabeli nie stosujemy także dla podmiotów, które zajmują się uprawami pod osłonami oraz uprawami kontenerowymi.

Nie stosujemy nawożenia na glebach odłogowanych. Przed planowanym zakończeniem odłogowania można zastosować wyjątkowo nawóz jesienią.

Myślę, iż w skrócie zostały omówione terminy stosowania nawozów oraz ich odstępstwa.

W znacznym stopniu różnią się od poprzednich jednak należy je dopilnować i odpowiednio udokumentować aby nie ponosić z tego tytułu kar nałożonych przez instytucje kontroli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. Dziennik Ustaw poz. 1339” Zakres regulacji Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne. Pkt. 1.3 str. 6

 

Czytany 1016 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Iwona Walkowiak