Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
05 grudnia 2018

Zmiany klimatu a dobór roślin

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Istnieje teoria, iż klimat się nie zmienia i jest to jedna z najgorszych wizji, w którą chcemy wierzyć. Jednak naukowcy udowadniają nam przez cały czas, iż wizja zmian klimatu ma odnośnik do polityki w rolnictwie. Zmienia się klimat to zmienia się rolnictwo. Czy jest to rzeczywiście prawda? Na to pytanie istnieje wiele odpowiedzi za i przeciw. Co się stanie jeżeli średnie temperatury wzrosną o 1 czy 2 *C. Przy łagodnych zmianach możliwości adaptacyjne przyrody powinny być wystarczające. Jednak jeżeli średnie te przekroczą granicę to zmiany te mogą brnąć w bardzo złym kierunku. Wtedy to rolnicy powinni reagować na ocieplenie klimatu. Okres wegetacyjny roślin ulegnie wydłużeniu. Z…
05 grudnia 2018

Ratunek dla zadłużonych gospodarstw

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Wkrótce zadłużeni rolnicy z naszego powiatu i nie tylko będą mogli skorzystać z nowej ustawy o restrukturyzacji gospodarstw. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 3 lipca 2018 r. Pierwsze czytanie w komisjach projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne odbyło się 11 września 2018 r. Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 8 listopada i w kolejnym dniu odbyło się trzecie czytanie. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu w dniu 13 listopada 2018 r.   Projekt ustawy określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne. Restrukturyzacją można objąć długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który: 1) jest osobą fizyczną, osobą prawną…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018
05 grudnia 2018

Nowe obowiązki dla rolników

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 28 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami, którego głównym tematem był Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Rozporządzenie, które określa szczegółowe wymogi dotyczące wprowadzonego programu obowiązuje na terenie całego kraju od 26 lipca bieżącego roku. Przedstawia ono m.in. nowe terminy nawożenia nawozami zawierającymi azot, nowe zasady przechowywania nawozów naturalnych oraz obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z nawożeniem nawozami azotowymi , zarówno w postaci naturalnej, jak i mineralnej. Podczas dyskusji , która wywiązała się na końcu spotkania , zwrócono uwagę na kolejne koszty związane z powiększeniem…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018
26 listopada 2018

Ubój gospodarczy – produkcja mięsa na użytek własny.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Znaczna większość rolników woli mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie przed świętami nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych. Jest on legalny ale tylko na użytek własny. Reguluje to rozporządzenie MRiRW z dnia 20 października 2010 roku Dz.U. 207 poz. 1370 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, oraz jego zmiana z dnia 27 stycznia 2015 roku Dz.U poz. 161. Wymienione przepisy pozwalają dokonać uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa zwierząt takich jak: owce, kozy, trzoda chlewna, drób, zajęczaki, cielęta do 6 m-ca życia. Posiadacz zwierząt lub prowadzący gospodarstwo na, którego terenie będą ubite inne zwierzęta informuje na 24 godziny przed ubojem powiatowego…
Ostatnio zmieniany 26 listopada 2018
19 listopada 2018

Pokazy w Próchnowie

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
 W Dniu 09. 11. 2018 r. w Próchnowie, gmina Margonin odbyło się szkolenie rolnicze. Powiatowy Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim wraz z rolnikami przeprowadził szkolenie rolnicze połączone z pokazami pól uprawnych.  Panel dyskusyjny obejmował zagadnienia z tematu: - Realizacja  „Plan Dla Wsi „  - Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu        ( wybrane zagadnienia) - Prezentacja wyników demonstracji -Planowanie i analiza produkcji mleka- arkusz kalkulacyjny : proste i przejrzyste narzędzie dla planowania i monitorowania wyników     produkcji mleka. - Rozpoznawanie agrofagów uprawnych, ustalanie progów szkodliwości i ich zwalczanie,…
Ostatnio zmieniany 19 listopada 2018
26 września 2018

Bioasekuracja i antybiotykooporność w produkcji mleka na przykładzie gospodarstwa rolnego.

Opracowanie: Andrzej Piętka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 11 września 2018 roku o godz. 10.00 w gospodarstwie Pana Eugeniusza Podolskiego w Margoninie odbył się pokaz z następujących tematów: 1.Bioasekuracja w produkcji mleka na przykładzie gospodarstwa rolnego 2.Antybiotykooporność na przykładzie gospodarstwa rolnego Organizatorami pokazu byli Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży. W spotkaniu uczestniczyło 20  rolników  powiatu chodzieskiego jak również doradcy z naszego ośrodka.                Temat bioasekuracji na przykładzie gospodarstwa  omówiła pani lek wet. Katarzyna Idczak, omawiając przepisy związane w tym zakresie oraz obowiązki rolnika, do których został zobligowany.                Atybiotykooprność w szerokim zakresie przedstawiła pani lek wet. Iwona Juraszek. W /w tematy…
13 września 2018

Dożynki Powiatowo- Gminno –Parafialne w Milczu

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
              W sobotę 8 września 2018 roku w Milczu w Powiecie chodzieskim na stadionie przy Wiejskim Klubie Kultury odbyły się Dożynki Powiatowo- Gminno –Parafialne, by uczcić Święto Plonów. Uroczystości dożynkowe zapoczątkowała Msza św. Dziękczynna. Po uroczystym nabożeństwie, oficjalne obchody rozpoczęły się od obrzędu chleba w wykonaniu Zespołu folklorystycznego ”Szamotuły”. Następnie Pani Joanna Lasek Szymanek i Pan Wojciech Gotszling – starościna i starosta dożynek złożyli bochen chleba na ręce starosty chodzieskiego Pana Juliana Hermaszczuka i wójta Gminy Kamilę Szejner. Ci zaś podzielili się chlebem ze wszystkimi, którzy przybyli na święto plonów. Chwilę później – już ze sceny – dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę, by na naszych stołach nie zabrakło chleba.…
07 września 2018

ALPAKOLAND alpaki i inne zwierzaki

Opracowanie: Kierownik PZDR Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
To wyjątkowe miejsce w Wielkopolsce, gdzie znajduje się: • rodzinna hodowla alpak; • prowadzona jest animaloterapia i zajęcia edukacyjne; • szyjemy ekskluzywne, antyalergiczne kołdry z wełny tylko naszych alpak (handmade); • prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne; • oferujemy  pomoc przy zakupie ALPAK z naszej hodowli. Państwo Małgorzata i Jacek Łada prowadzą od roku 2011 hodowlę alpak we wsi Klotyldzin w woj. wielkopolskim, powiecie chodzieskim w gminie Margonin. Alpaki  to najsympatyczniejsze zwierzęta jakie znamy :) Ich najważniejsze cechy to: łagodny charakter, przyjazne spojrzenie oraz najlepsza wełna na świecie! Runo alpaki dzięki swym niezwykłym cechom stało się wypełnieniem produkowanych przez nas kołder.  Wełna alpaki…
05 września 2018

Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez suszę

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W związku z wystąpieniem suszy producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje klęskowe, mogą oczekiwać różnych form pomocy. Jedną z takich form będzie dotacja udzielana z ARiMR. Agencja udzielać będzie pomocy finansowej producentowi rolnemu: a) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; b) w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018  r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy. Pomoc będzie udzielana: na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 (dotyczącego pomocy…
Ostatnio zmieniany 05 września 2018