Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych.

Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r.

Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią.

Konkurs jest podzielony na:

 • organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro,
 • bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich przedsiębiorstw (SME) – wysokość dofinansowania od 30 000 do 50 000 euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu SmartAgriHubs: https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

Zapraszamy też do kontaktu z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Jesteśmy partnerem projektu SmartAgriHubs. Pełnimy rolę Centrum Kompetencyjnego i bardzo chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 863 04 26 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych.

Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r.

Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią.

Konkurs jest podzielony na:

 • organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro,
 • bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich przedsiębiorstw (SME) – wysokość dofinansowania od 30 000 do 50 000 euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu SmartAgriHubs: https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

Zapraszamy też do kontaktu z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Jesteśmy partnerem projektu SmartAgriHubs. Pełnimy rolę Centrum Kompetencyjnego i bardzo chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 863 04 26 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Do końca maja przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/skladanie-wnioskow-o-doplaty-przedluzone-do-konca-maja.html

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Zachęcamy, by nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Szanowni Państwo,

w związku z otwierającymi się właśnie nowymi możliwościami technicznymi wynikającymi z wdrażanego projektu „SmartAgriHubs” zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi nam wybranie i opracowanie dla Państwa najbardziej pożądanych usług doradczych.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://goo.gl/forms/0gT3Jiab3JEWz5Fe2

Wyniki ankiety pozwolą nam na stworzenie nowych usług doradczych, nad którymi pracujemy w ramach realizacji projektu „SmartAgriHubs”.

Serdecznie dziękujemy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn. „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Czterdzieste, jubileuszowe Targi Rolnicze Kościelec 2018 dobiegły końca. Tegoroczne targi miały niepowtarzalny charakter. Połączyły w sposób profesjonalny wielki swój jubileusz 40-lecia z największym jubileuszem tego roku jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Radość z tego jubileuszu umiejętnie podkreślono pełną zadumy akademią Niepodległości Polski. Inscenizację patriotyczną przedstawił Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Na placu targowym obleganym przez rolników i okolicznych mieszkańców bogatą wystawę przedstawiło blisko 250 firm i instytucji z branży rolniczej oraz okołorolniczej. Była to niepowtarzalna okazja by porozmawiać o nowościach oraz innowacjach w branży rolnej. Targi Rolnicze Kościelec 2018 odbyły się pod hasłem: „Promocja agrobiznesu – innowacyjność w rolnictwie”. Dużą popularnością cieszyła się prezentacja w formie degustacji lokalnych produktów w ramach promocji krótkich łańcuchów żywnościowych oraz prezentacja mobilnej aplikacji doradczej EPSU Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacje te są finansowane ze środków UE w ramach KSOW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy licznie przybyli na targi, skorzystali z oferty i mamy nadzieję, że z wielkim pożytkiem dla siebie spędzili ten świąteczny dzień. Jest to bardzo ważne dla doradztwa i rolników, gdyż obecnie właśnie branża rolnicza przyczynia się realnie do wzrostu gospodarczego naszego regionu – Wielkopolski. Historia jest fundamentem, na którym z nadzieją budujemy naszą przyszłość, śmiało i odważnie korzystając z innowacji czasu teraźniejszego. W duchu tych rozważań z wielkim optymizmem na przyszłość świętowaliśmy Jubileusz 40-lecia rolniczych imprez targowych w Kościelcu.

Targi rolnicze w Kościelcu to impreza zapisana na stałe w kalendarium. Tradycja organizowania wystaw rolniczych w Kościelcu jest prawie tak długa jak historia doradztwa w Wielkopolsce. Zalążkiem obecnej formuły targów były tak zwane „Dni Otwartych Drzwi” nauki i doradztwa rolniczego o charakterze edukacyjnym. Aby dni te uatrakcyjnić zaczęto stopniowo organizować wystawy sprzętu i środków do produkcji rolnej. Kolejna edycja targów odbędzie się za rok, na którą to już dziś serdecznie zapraszamy.

W niedzielę 10 czerwca, podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na logo Pasieki w Sielinku. Nagrodę główną, czyli dwa banknoty 500 zł, z rąk Pani Wiesławy Nowak – Dyrektor naszego Ośrodka odebrała Pani Weronika Henicz. Wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie również otrzymały upominki od Pani Dyrektor.

Zwyciężczyni Konkursu oraz wyróżnieni wraz z osobami towarzyszącymi zwiedzali pasiekę, po której oprowadzał ich nasz specjalista branży pszczelarskiej ­ Pan Jędrzej Wigura.

28 stycznia 2015

Regulamin strony


I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.wodr.poznan.pl, zwanej dalej „Stroną www”.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie www wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zmianami).
 4. Właścicielem i operatorem Strony www, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (zwany dalej „WODR”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.
 5. Strona www oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w tym logotypy, elementy graficzne, rozwiązania mapowe i inne treści stanowią przedmiot praw wyłącznych WODR lub jego partnerów biznesowych.
 6. Na Stronie www znajduje się także oprogramowanie Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług, dla której obowiązuje odrębny regulamin.

II.  Wymagania techniczne i zasady dostępu

 1. Strona www dostępna jest dla wszystkich użytkowników korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.

III.  Ogólne zasady korzystania ze Strony www

 1. Korzystanie ze Strony www jest bezpłatne i nie wymaga logowania.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony www w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania ze Strony www w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania ze Strony www w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz WODR, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Strony www jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić WODR o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem ze Strony www.

IV.  Odpowiedzialność właściciela Strony www i użytkowników

 1. WODR prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony www, zapewniając poprawność jej działania. WODR nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Strony www, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta ze Strony www dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. WODR nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  2. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Strony www;
  3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 3. WODR nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie ze Strony www i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V.  Zmiana i dostęp do regulaminu

 1. WODR ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia go na Stronie www. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego ze Strony www.
 2. WODR zapewnia dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl.

VI.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2017 roku.
 3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel. 618 685 272. Adres mailowy inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 4. Dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6, pkt 1.a).
 5. Dane przechowywane będą przez okres świadczenia usługi, a następnie niszczone, chyba że inne przepisy nakazują archiwizowanie danych przez okres dłuższy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usług.
 6. WODR informuje o prawie do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także o prawie do wniesienia skargi do UODO oraz o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza na:

Studia Podyplomowe "Rachunkowość Gospodarstw Rolnych"

 

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych specjalizacją w zakresie rachunkowości gospodarstw rolnych.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy praktycznej z zakresu ewidencji operacji gospodarczych, kalkulacji kosztów oraz opodatkowania produkcji rolnej, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w MSR 41 "Rolnictwo"

Efektem kształcenia będzie uzyskanie kompleksowych kompetencji umożliwiających sukcesywne wypełnienie niszy na rynku usług finansowo-księgowych działalności rolnej.

APLIKUJ TERAZ - Zgłoszenia trwają do 30 września 2013 r.

Więcej informacji znajdziesz na TUTAJ.

KOMUNIKAT

Uwaga beneficjenci pakietu 8 programu rolnśrodowiskowego!!!

W związku z nową interpretacją paragrafu 6 pkt 1 ppkt 5b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla pakietu 8 „Ochrona gleb i wód” prosimy wszystkich rolników, którzy realizują program rolnośrodowiskowy w zakresie pakietu 8, aby niezwłocznie zwrócili się do odpowiedniego biura powiatowego ARiMR w celu sprawdzenia poprawności złożonego w 2013 roku wniosku o płatność rolnośrodowiskową. Tylko weryfikacja wniosku przez Agencję pozwoli na ewentualną poprawę błędów i uniknięcie przez rolników sankcji. Ewentualne zmiany do wniosku można składać tylko do 30 września 2013 roku.