Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 21.03.2019 odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod honorowym patronatem Wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Konferencję prowadził kierownik Biura Powiatowego ARiMR Pan Sławomir Hazak. Przywitał i przedstawił on pracowników instytucji biorących udział w spotkaniu.

Przedstawiciel  ARIMR  zaprezentował  nowy Portal IRZplus, jego funkcjonalność i wynikające  korzyści dla rolników posiadających zwierzęta. Omówił dane statystyczne dotyczące wniosków złożonych na różne programy unijne, a także na materiał siewny za rok 2018.

Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wiesława Witaszak przedstawiła zmiany organizacyjne jakie zaszły od 01.01.2019 w WODR. Natomiast kierownik rejonu P2 Sielinko Damian Tomikowski  przedstawił zagadnienia dotyczące transferu  wiedzy, dyrektywy azotanowej i aplikacji EPSU.

Kierownik Placówki Terenowej  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Grażyna Nowakowska omówiła zmiany jakie zaszły w ubezpieczeniach społecznych rolników.

Krajowy Ośrodek  Wsparcia Rolnictwa reprezentował  Pan Andrzej Ratajczyk, wspomniał o ideach, zadaniach  i strategii działania KOWR i ważności promowania produktów z certyfikatami jakości.

Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii omówił tematy  dotyczące  bioasekuracji, AZF i Rolniczego Handlu Detalicznego.

Przemysław Chojan przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Szamotułach mówił o bezpieczeństwie podczas żniw i o bezpiecznym składowaniu płodów rolnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowała kierownik Oddziału w Szamotułach Pani Małgorzata Kasprowicz, omówiła działania na rzecz bezpieczeństwa żywności, ludzi, zwierząt i środowiska.

W trakcie spotkania zainteresowani rolnicy mogli zasięgnąć   bliższych  i bardziej szczegółowych informacji korzystając  ze stoisk instytucji biorących udział w spotkaniu.

Największe zainteresowanie rolników wzbudził temat  afrykańskiego pomoru świń oraz bardzo restrykcyjnych  zasad  bioasekuracji w gospodarstwach rolnych.

W dniach 24-25 listopada 2018 r. w Koźlu odbędą się Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów. Jest to jedna z najciekawszych imprez sportowych, podczas której spotykają się zawodnicy z całej Polski wraz ze swoimi psami.

W Szczuczynie – gmina Szamotuły, w dniu 05.09.2018r. odbyły się  „Dni Kukurydzy” zorganizowane przez: KWS Polska Sp. z o. o., KWS Zboża, ATR Agrohandel Sp. z o. o. oraz Sławomira i Ireneusza Stachowiaków.

Program spotkania wywołał ogromne zainteresowanie rolników, bowiem prelegenci przedstawili swoje tematy w sposób dostępny i wyczerpujący  i chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Doktor Adam Majewski przedstawił temat: „Reakcja odmian na stres wywołany suszą i wysokimi temperaturami” , a więc temat bardzo na czasie z uwagi na panującą w Polsce suszę.

Romana Kwapisz mówiła o: „ Wyznaczaniu terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę w ekstremalnych warunkach pogodowych”, temat ten także wywołał spore zainteresowanie z praktycznego punktu widzenia rolników, natomiast Janusz Narożny poruszył problem „ Zwalczania omacnicy”.

Rafał Prętkowski  omówił ofertę odmianową zbóż, a Olgierd Strojny przedstawiał ofertę handlową ATR Agrohandel.

W dniu 01.02.2018r w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego odbyła się konferencja: „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” .

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem: Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Głównego Inspektoratu Weterynarii, oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W swoich wystąpieniach przedstawili priorytety swojej działalności, poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące  tematyki rolniczej;

- planowanych działań PROW 2014-2020

- zasad gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku,

- aktualnej sytuacja  afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła

- Rolniczego Handlu  Detalicznego

- bezpieczeństwa  pożarowego  na obszarach wiejskich

- promocji produktów .

Po zakończonym spotkaniu zainteresowani rolnicy mogli zasięgnąć specjalistycznej i fachowej wiedzy od przedstawicieli  poszczególnych instytucji.

Do wykonania bombki potrzebujemy: sznurek lub włóczkę może być też wełna np.: ze starego swetra, balony, pędzelek, klej typu  Wikol, brokat lub farba w sprayu, nożyczki, miseczka i rękawiczki do ochrony rąk przed klejem.

Zaczynamy od nadmuchania baloników do wielkości jakiej potrzebujemy, aby udekorować choinkę, czy może jakiś stroik. Owijamy balonik sznurkiem. Przygotowujemy klej w miseczce z odrobiną wody ( możemy dodać brokat). Balonik „malujemy” przygotowanym klejem i zostawiamy do wyschnięcia. Gdy sznurek wyschnie, przebijamy balonik i wyciągamy go delikatnie ze środka bombki.

Gdy nie używamy brokatu  możemy pomalować bombkę na taki kolor jak chcemy np. przy użyciu sprayu . W ten sposób otrzymujemy piękną ręcznie robioną bombkę, która przystroi naszą choinkę w niepowtarzalny sposób.

09 października 2017

Święto Pyry

W Szczepankowie, już po raz czwarty odbyło się  „Święto Pyry”. Impreza miała miejsce w dniu 01.10.2017. na boisku szkolnym w Szczepankowie w  gminie Ostroróg. Spotkali się na niej amatorzy  ziemniaków jak  i dań z nich przygotowanych. Uczestnicy mogli zdegustować  potrawy  przygotowanych przez mieszkańców. Były to:

-kluchy z pyrów z boczkiem i kapustą,

-zupa szczawiowa,

-zupa ziemniaczana,

-plyndze,

-pyry z gzikiem.

Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji i konkursów: rzut ziemniakiem do kosza, slalom z ziemniakami, skoki w workach, oraz  konkurs na postacie z ziemniaków. Dzieci, które brały udział w zabawie otrzymały upominki.

Przy  okazji tego święta utworzono  „kącik wspomnień” z lat ubiegłych, a także zaprezentowano mieszkańców Szczepankowa na starej fotografii.

W Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły  w dniu 08.02.2017. miało miejsce spotkanie poświęcone  przybliżeniu tematów aktualnych w rolnictwie dla rolników i mieszkańców wsi. Odbyło się ono w ramach cyklu spotkań „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Wykładowcami byli przedstawiciele  instytucji działających na rzecz rolnictwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W trakcie szkolenia poruszane były miedzy innymi tematy związane z: PROW  2014-2020, dopłatami do materiału siewnego, zmianami w obszarze świadczeń społecznych rolników, sytuacją dotyczącą afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy.

Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań  przedstawicielom wymienionych instytucji.

 

O zasobach wodnych :

 

       W Polsce a tym samym w Wielkopolsce zasoby wodne w porównaniu z innymi rejonami naszego kraju oraz innymi państwami sąsiadującymi z Polską są niewielkie i w znacznym stopniu zależą tylko od opadów deszczu.

Na  bilans  zasobów  wodnych  składają  także  wody  powierzchniowe  w  jeziorach i rzekach oraz w zbiornikach wodnych w tym zbiornikach dużej i małej retencji wodnej.

 

O retencji wodnej :

 

       Retencja wodna to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i ich przechowywanie przez dłuższy czas w środowisku. W dużym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji wodnej rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzone w korytach rzek, kanałach, rowach i innych ciekach wodnych w danym rejonie.

 

Celem małej retencji wodnej jest  :

 

    - poprawa uwilgotnienia gruntów rolnych, leśnych i innych poprzez podniesienie

        lustra wody na terenach bezpośrednio przylegających do zbiorników wodnych

        lub urządzeń piętrzących,

     -  ograniczenie szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów użytków

        rolniczych, leśnych i innych,

     -  gromadzenie wody dla zwierząt leśnych, ptaków, owadów i innej fauny,

     -  gromadzenie wody do celów przeciwpożarowych terenów zurbanizowanych

        rolniczych I leśnych,

     -  gromadzenie zasobów wody do celów gospodarczych, np. deszczowanie

        upraw rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych i upraw leśnych,

     -  tworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji ludności.

Mała retencja wodna a rolnictwo w Wielkopolsce :

Obecny niski stan zasobów wodnych w Polsce oraz w Wielkopolsce jest wynikiem nieprawidłowego prowadzenia działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz nasilających się w ostatnich latach bardzo istotnych zmian klimatu co w przypadku rejonu Wielkopolski staje się szczególnie zauważalne i dotkliwe. Szczególnie groźne i niebezpieczne dla poprawnego funkcjonowania rolnictwa stały się następujące niebezpieczne czynniki :

    -  nasilający się i  powtarzająca się od  szeregu lat wzrost niekorzystnego  zjawiska

       jakim jest susza, brak opadów deszczu lub ich niekorzystny rozkład w okresie

       wegetacji roślin,

    -  systematyczne obniżanie  się poziomu wód gruntowych,

    -  zwiększanie szybkości odprowadzania wód gruntowych i opadowych w wyniku

       braku lub niewłaściwej konserwacji urządzeń melioracyjnych,

    -  zmniejszanie powierzchni terenów podmokłych i naturalnych oczek wodnych

    -  przesuszanie naturalnych siedlisk,

    -  zaburzanie podziemnych systemów zasilania źródlisk,

    -  zwiększanie zagrożenia pożarowego terenów rolniczych i leśnych,

    -  likwidacja urządzeń melioracyjnych poprzez przeznaczanie terenów rolniczych

       pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną,

    -  systematyczny zanik różnorodności biologicznej.

Ochroną przed wyżej wymienionymi niekorzystnymi zjawiskami są na pewno duże zbiorniki retencyjne utworzone na terenie całego kraju. Jednak ich stosunkowo mała ilość i ich ograniczona pojemność powoduje, że nie dają one dużych możliwości ochrony przed suszą i nie gwarantują odpowiedniego zaopatrzenia w wodę przyległych terenów objętych działalnością rolniczą lub leśną. Zatem można stwierdzić, że możliwości zaopatrywania w wodę dla rolnictwa z dużych zbiorników retencyjnych w Polsce są bardzo ograniczone,  niewielki i nie rozwiązują problemu.

Dlatego tak bardzo istotne staje się lokalne zachowanie istniejących niewielkich obszarów wodno-błotnych, śródpolnych oczek wodnych oraz terenów podmokłych lub ich odtwarzanie poprzez tworzenie zbiorników małej retencji wodnej. Istotą zjawiska małej retencji jest budowa małych zbiorników wodnych i piętrzenie wody w ciekach  wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i istniejące już lokalizacje sprzyjające budowie niewielkich zbiorników, które umożliwiają zatrzymywanie i gromadzenie wody oraz spowalnianie jej odpływu, przy jednoczesnym wspieraniu krajobrazu naturalnego.  Konsekwencją takich działań jest znaczne zwiększenie możliwości retencyjnych, podnoszenie poziomu wód gruntowych, przeciwdziałanie  suszy i powodzi oraz przeciwdziałanie skutkom szybkiego odpływu wód opadowych dla danego terenu.  Dalsze pozytywne skutki działań w ramach małej retencji wodnej to efekty ekologiczne takie jak :  odtwarzanie lub utrzymanie istniejących obszarów wodno-błotnych, zachowanie naturalnych zbiorników wodnych i odbudowa siedlisk podmokłych. 

Mając na uwadze powyższe wnioski należy stwierdzić, że zjawisko małej retencji wodnej ma bardzo duże znaczenie nie tylko gospodarcze dla rolnictwa i leśnictwa ale także ekologiczne. Szczególnie dużą rolę odgrywa w rejonach naszego kraju takich jak Wielkopolska gdzie od szeregu lat nasila się zjawisko suszy, która szczególnie dotkliwa jest w produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej oraz w gospodarce leśnej. Dlatego budowa zbiorników, w których gromadzona będzie woda gruntowa i opadowa z danego terenu lub piętrzenie wody w ciekach wodnych staje się zadaniem priorytetowym szczególnie w miejscach gdzie istnieją już naturalne oczka wodne lub tereny podmokłe i zastoiska wodne. Należy jednak dodać, że zadanie jakim jest budowa zbiornika wodnego przeznaczonego do małej retencji  jest to inwestycja kosztowna, wymagająca szeregu dokumentów, projektów, pozwoleń i nakładów finansowych. Jednak korzyści jakie wynikają z utworzenia i posiadania zasobów wodnych w zbiorniku retencyjnym w ujęciu wieloletniego użytkowania w aspekcie zaopatrzenia w wodę roślin uprawnych lub roślinności leśnej i prowadzenia prawidłowej gospodarki szczególnie w okresach intensywnego zaopatrzenia roślin w wodę jest ogromna i stabilizuje prowadzoną działalność rolniczą lub leśną na przestrzeni całego roku. Należy zaznaczyć także, że istnieją możliwości wsparcia finansowego dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem takich obiektów w formie dopłaty do kosztów budowy zbiornika retencyjnego ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego.Ponadto aktualnie trwają prace nad opracowaniem programów wsparcia dla obszarów wiejskich na szczeblu krajowym i regionalnym, które zakładają wsparcie dla tworzenia małej retencji wodnej.

 

12.08.2016r. w Poznaniu na Starym Rynku odbył się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Zmagały się tam o nagrodę najlepsze regionalne i lokalne produkty żywnościowe i najlepsze potrawy regionalne.

Celem konkursu od 16 lat jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, które wytwarzane są takimi samymi metodami i według takich samych receptur od pokoleń. Powiat szamotulski reprezentowało 12 wystawców, którzy do konkursu zgłosili 17 produktów  w tym 4 do nagrody  „Perły”.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

- I nagrodę w kategorii produkty warzywne za kapustę po żydowsku otrzymała pani Barbara Jaskuła

- I nagrodę w kategorii produkty mleczne za pniewski ser piwny otrzymała pani Maria Sawczyn – Stamatoska

- wyróżnienie w kategorii napoje regionalne za miksturę różaną otrzymała Maria Skrzeczkowska

Nominację do „Perły” otrzymali:

- w kategorii przetwory warzywne za maleńkie buraczki  Angelika Gotowa – Grabowska

- w kategorii przetwory owocowe za szamotulską konfiturę czereśniową Beata Peksa

- w kategorii produkty zbożowe za olej z czarnuszki Krystyna Just.