Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rok 2020 ze względu na panującą pandemię związaną z COVID-19 jest specyficznym rokiem. Zaplanowane imprezy plenerowe i nie tylko są odwoływane. To samo dotyczy corocznie obchodzonych od ośmiu lat DNI KOTLINA, ŚWIĘTA POMIDORA. To impreza dla mieszkańców gminy Kotlin i gmin sąsiadujących promująca tradycje związane z Kotlinem i przetwórstwem pomidora od zawsze kojarzone z tym miejscem. Zatem z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się kolejne ŚWIĘTO POMIDORA, chociaż sezon pomidorowy w pełni. Impreza ta obfitowała w wiele ciekawych atrakcji zarówno dla młodszych i tych nieco starszych mieszkańców.

Organizatorem imprezy był co roku Urząd Gminy w Kotlinie z wójtem Mirosławem Paterczykiem.

Co roku podczas imprezy ogłoszono wyniki konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY” oraz rozstrzygano konkursy, których głównym tematem był oczywiście pomidor. Wybierano największego pomidora oraz oczywiście takiego o najdziwniejszym kształcie.

Panie ze wszystkich kół prezentowały piękne, kolorowe i pomidorowe stoły oraz częstowały swoimi ciastami drożdżowymi w ramach konkursu na Pomidorowy wystrój stołu.

No i oczywiście można było spróbować dania z największej plenerowej patelni z pomidorem w roli głównej.

Każdy DZIEŃ KOTLINA miał bogaty program artystyczny a na koniec zawsze była zabawa taneczna.

Miejmy nadzieję, że za rok odbędą się DNI KOTLINA, ŚWIĘTO POMIDORA.

 

Fot.: UG Kotlin

Opracowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) stwarza szansę na rozwój i unowocześnienie gospodarstw rolnych. Ostatnie lata pokazują jak duże zainteresowanie budzi wśród rolników taki program, gdyż skorzystać z niego może każde gospodarstwo oczywiście pod pewnymi warunkami, które musi spełnić. Zatem realizowane w ramach tego programu projekty inwestycyjne powinny przyczynić się do poprawy wyników gospodarstw rolnych, czyli między innymi: poprawy konkurencyjności i zwiększenia ich rentowności. Realizacja takich celów wiąże się oczywiście z koniecznością modernizacji posiadanych zasobów, jak np. poprzez zakup nowoczesnych maszyn niekiedy specjalistycznych dla danej produkcji, którą zamierzają wprowadzić lub rozwinąć w swoim gospodarstwie, czy ciągników i innych urządzeń rolniczych.

Oczywiście planowany zakup maszyn rolniczych powinien być dokładnie przemyślany i przeanalizowany przez beneficjenta gdyż ARiMR wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rolniczego szczegółowo analizuje zarówno pod względem merytorycznym jak i ekonomicznym oraz celowym co do zakupu planowanych maszyn rolniczych. Analizowana jest oczywiście przydatność maszyny do stosowanych w gospodarstwie technologii produkcji rolniczej. Natomiast w przypadku kryterium ekonomicznego sprawdzane jest dostosowanie wydajności maszyny lub mocy ciągnika do skali i intensywności prowadzonej działalności produkcyjnej w gospodarstwie. Jeśli gospodarstwo spełni oba wymagania to może liczyć na pozytywną ocenę planowanego projektu.

Wprowadzenie do gospodarstwa nowej maszyny, szczególnie specjalistycznej np. sadzarki do warzyw powinno przyczynić się między innymi do poprawy organizacji produkcji, oraz spowodować zmianę profilu produkcji oraz oczywiście przyczynić się do terminowości realizacji zabiegów polowych i wielu innych. Możemy wtedy stwierdzić, że zakup planowanej maszyny jest jak najbardziej racjonalny dla naszego gospodarstwa.

Ogłoszone aktualnie przez ARiMR równolegle dwa nabory w dniach 31 marca -29 maj 2020r tj.: Modernizacja gospodarstw rolnych i Restrukturyzacja małych gospodarstw wiążą się najczęściej dla większości beneficjentów z zakupem niezbędnych dla ich gospodarstw maszyn rolniczych.

 

Racjonalnie oraz optymalnie dobrany i użytkowany park ciągnikowo-maszynowy to sukces każdego gospodarstwa, który powinien usprawnić realizację założonych celów produkcyjnych oraz oczywiście finansowych. Planowana do zakupu maszyna powinna w naszym gospodarstwie być wykorzystana i oczywiście wpłynąć na uzyskane efekty finansowe. Ilość zabiegów produkcyjnych wykonanych zakupioną maszyną powinien być zgodny z wymaganiami agrotechnicznymi, natomiast koszty jego posiadania nie mogą obciążać gospodarstwa ponad możliwości bieżącego odtwarzania sprzętu. Dobrze jest jeśli kupowana maszyna może być wykorzystana w uprawie kilku upraw a nie tylko jednej, niemniej również zakup maszyn ściśle specjalistycznych jest nie wykluczony jeżeli uprawa będzie prowadzona na odpowiednim areale.

 

W produkcji roślinnej bardzo ważne jest dostosowanie terminu i czasu wykonania poszczególnych prac maszynowych do wymagań roślin. Każda uprawiana roślina ma optymalny termin wykonania kolejnych zabiegów, którego niedotrzymanie powoduje obniżkę plonu lub jego jakości. Dotyczy to głównie podstawowych zabiegów tj. terminów zbiorów i siewów, ale też innych zabiegów agrotechnicznych.

Musimy pamiętać kierując się zamiarem zakupu maszyn, że przy ich doborze musimy pamiętać o zasadzie dostosowania inwestycji do skali produkcji – maszyny i ciągniki powinny umożliwić wykonanie prac polowych w optymalnych terminach agrotechnicznych, w możliwie jak najkrótszym czasie, a z drugiej strony zarówno liczba i wydajność posiadanych zestawów maszynowych nie może być zbyt duża, z uwagi na ryzyko przeinwestowania gospodarstwa ponad możliwości jego odtwarzania posiadanych zasobów. Przeinwestowanie możemy zaobserwować jeżeli w naszym gospodarstwie jest brak możliwości racjonalnego wykorzystania maszyny, co przekłada się oczywiście na wzrost kosztów mechanizacji i spadek opłacalności produkcji.

 

Czynnikiem, który powinien wyróżnić gospodarstwa w wyposażenia w środki mechanizacji jest jego areał. Jest on głównym wyróżnikiem skali produkcji.

Różnice w poziomie wyposażenia w ciągniki i maszyny rolnicze powinno wynikać z areału poszczególnych upraw, a szczególnie tych które są pracochłonne i właśnie maszyny pomagają w znaczny sposób usprawnić prace w polu i zmniejszyć ilość godzić poświęconych danej uprawie. Przy dużym areale szczególnie warzyw udział maszyn jest nieunikniony a wręcz konieczny w gospodarstwie. Gospodarstwa o określonej specjalizacji, istniejące na rynku w mocnej pozycji, które wcześnie osiągnęły etap zaawansowanej mechanizacji, wyróżniają się dzisiaj bogatym zestawem sprzętu rolniczego. Takie gospodarstwa są w stanie racjonalnie wykorzystać planowany do zakupu park maszynowy. Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa przy zakupie specjalistycznych maszyn jest zasadne i konieczne.

Gospodarstwo o niewielkiej skali produkcji czyli powierzchni zwykle nie jest w stanie wypracować dochodów, które umożliwią sfinansowanie bogatego zestawu maszyn. Mała skala produkcji ogranicza także możliwości racjonalnego wykorzystania maszyn co prowadzi do niskiej opłacalności prowadzonej działalności. Dlatego małe gospodarstwa  powinny wybierać prostsze, mniej wydajne, i stosunkowo tańsze maszyny. Często jeśli decydują się na zakup maszyn specjalistycznych, to jest to sprzęt używany, czyli tańszy.

 

Poszczególne potrzeby gospodarstw, ze względu na liczbę i wydajność maszyn oraz moc ciągników wynikają z indywidualnych warunków gospodarowania. Są one charakteryzowane między innymi przez:

- Czynniki przyrodnicze, czyli typ gleb oraz warunki klimatyczne

- Czynniki topograficzne: ukształtowanie (rzeźba) terenu, liczba działek wchodzących w skład gospodarstwa oraz ich odległość od siedliska (rozłóg)

- Czynniki ekonomiczne: stan dotychczasowego wyposażenia gospodarstwa w środki mechanizacji oraz możliwość realizacji inwestycji maszynowych

 

Ogół tych czynników, a można by ich wymienić znacznie więcej, wpływa na racjonalność doboru środków mechanizacji do poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych. Trzeba przy tym podkreślić, że podstawowe znaczenie z punktu widzenia racjonalnego doboru i wykorzystania sprzętu rolniczego, ma skala produkcji, związana z powierzchnią gospodarstwa oraz intensywnością produkcji (udział upraw pracochłonnych).

 

Poszczególne rodzaje maszyn charakteryzują się określoną wydajnością pracy, która zależy od szerokości i prędkości roboczej.

Jednak przy określaniu potrzeb w zakresie umaszynowienia gospodarstwa celowe jest uwzględnienie tzw. wydajności eksploatacyjnej poszczególnych maszyn. Oznacza ona zdolność do wykonania określonej ilości pracy w ciągu dnia roboczego, w warunkach konkretnego gospodarstwa.

            Planując zatem zakup nowych maszyn w gospodarstwie rolnym musimy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki aby móc prowadzić ekonomiczne mocne gospodarstwo i mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

 

Źródło: Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020, Aleksander Muzalewski

 

Opracowanie: Izabela Grzesiak PZDR nr 7 w Jarocinie

 

Zdjęcia: gospodarstwo demonstracyjne Piotra Łukaszewskiego - Potarzyce, powiat jarociński

 

Fot: Izabela Grzesiak

Początek roku to kolejny sezon szkoleniowy dla rolników. W roku bieżącym w powiecie jarocińskim rolnicy mogli uczestniczyć w kilku takich szkoleniach i uzyskać zaświadczenia o ich odbyciu. W dniu 18 lutego 2020r  w gminie Kotlin w powiecie jarocińskim odbyło się kolejne szkolenie dla rolników oraz beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach działania „Premia dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Szkolenie odbyło się w sali Domu Kultury w Kotlinie. Każdy uczestnik szkolenia mógł otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie, które jest jednym z wymogów dla korzystających z tego rodzaju pomocy. Tematem szkolenia było: Podatek VAT w gospodarstwie rolnym. Wykład na wyżej wymieniony temat przeprowadził Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 7 Janusz Michałowicz. Na szkoleniu na zabrakło oczywiście pytań o nowe obowiązki dla rolników w  ramach „programu azotanowego” i sporządzanie planów nawozowych czy ewidencji oraz dobrostanu zwierząt. Spotkanie szkoleniowe zakończyło się ożywioną dyskusją a  wszyscy zainteresowani uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie było okazją do popularyzacji wiedzy rolniczej, ochrony środowiska, przepisów unijnych i możliwości uzyskania funduszy z Unii Europejskiej..

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 7 w Jarocinie planuje organizacje kolejnych szkoleń dla beneficjentów w/w działań. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt z biurem powiatowym pod nr telefonu 62 7473 805 lub w najbliższym biurze gminnym. ZAPRASZAMY!!!

Czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia – to okres wzmożonej aktywności nie tylko w naszych domach ale również czas spotkań przy wspólnym wigilijnym stole. Taka tradycja jest szczególnie kultywowana przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz kolejny takie spotkanie odbyło się 17 grudnia 2019 roku na Sali wiejskiej w Sławoszewie zorganizowane przez tutejsze panie z KGW. Przy bogato zastawionym potrawami wigilijnymi na stole zasiedli włodarze gminy Kotlin, sołtysi oraz zaproszeni goście. Spotkanie umiliły występy przygotowane przez dzieci ze szkoły ze Sławoszewa, nie zabrakło też wspólnego śpiewu kolęd.

Po życzeniach złożonych przez Beatę Skowrońską – sołtysa Sławoszewa i organizatorów spotkania uczestnicy wigilii podzielili się opłatkiem i przystąpili do degustacji potraw wigilijnych, wśród których nie zabrakło zupy grzybowej, karpia, ryby w galarecie, kapusty z grzybami, makiełek, pierogów i wielu innych potraw przygotowanych przez członkinie KGW. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze a kolejne już za rok.

"Normy i wymogi wzajemnej zgodności" to temat cyklu szkoleń, które odbyły się na terenie gminy Kotlin w powiecie jarocińskim. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 października 2019r w Domu Kultury w Kotlinie, drugie 20 listopada  019r na Sali wiejskiej w Sławoszewie. W szkoleniach łącznie wzięło udział 50 rolników i mieszkańców wsi. Byli to głównie rolnicy prowadzący produkcje zwierzęcą w swoich gospodarstwach ale nie zabrakło wśród nich beneficjentów działania „Premia dla młodego rolnika”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.  Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

-  Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności;

- Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej;

- Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne;

- Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin;

- Dobrostan zwierząt.

Uczestnicy szkolenia na jego zakończenie uzyskali zaświadczenia. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 w  Jarocinie.

Szkolenie było jednodniowe i było okazją do popularyzacji wiedzy rolniczej, ochrony środowiska, przepisów unijnych i możliwości uzyskania funduszy z Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

Wszystkich zainteresowanych rolników w/w tematyką zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, gdyż w/w szkolenia są organizowane w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

 

11 Jarocińsko-Pleszewsko-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych odbył się 8 września 2019 roku. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Szlakiem Rezydencji Ziemiańskich”

Impreza rozpoczęła się w Jarocinie o godzinie 8.00 rejestracją uczestników, następnie był czas na prezentację zabytkowych aut na rynku w Jarocinie. O godzinie 10.30 zabytkowe auta przejechały ulicami miasta Jarocina i udały się do Pleszewa na rynek, gdzie znowu nastąpiła kolejna prezentacja aut. 11 Rajd Pojazdów Zabytkowych skupił zarówno na pleszewskim jak i jarocińskim Rynku sporą delegację pięknych, niespotykanych aut. Było ich około 60. To piękne, kultowe z duszą samochody, które skrywają tajemnice, ubiegłych lat. Dziś takie samochody są bardzo rzadko na naszych drogach, ale nadal zachwycają jak za dawnych lat i budzą ogromne zainteresowanie, choć Fiata 126p można jeszcze spotkać. Ostatnim przystankiem tegorocznego rajdu było Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Imprezę zorganizowali: Automobilklub Ostrowski, miasto i gmina Pleszew, miasto Jarocin.

W dniu 1 września 2019r. w miejscowości Wysogotówek na terenie Gminy Kotlin odbyły się Dożynki Gminne. W uroczystości udział wzięły lokalne władze na czele z wójtem gminy Kotlin Panem Mirosławem Paterczykiem. O godzinie 16:00 zebranych mieszkańców oraz przybyłych gości powitał sołtys Wysogotówka Pan Jarosław Wałkiewicz. Następnie głos zabrał wójt gminy Kotlin Mirosław Paterczyk.

Podczas imprezy dożynkowej odbywały się liczne występy artystyczne. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Wysogotówka oraz mieszkańcy z występami kabaretowymi. Śmiechu było co nie miara. Część artystyczna była opatrzona w oprawę muzyczną.

Nie zabrakło oczywiście miejsc zabaw dla dzieci, dmuchane zjeżdzalnie i inne.

Upalna pogoda na uroczystości Święta Plonów zgromadziła tłumy mieszkańców z Wysogotówka i okolicznych wsi. Dożynki Gminne w Wysogotówku zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin wieczornych.

 

Tegoroczne obchody DNI KOTLINA – ŚWIĘTO POMIDORA odbyły się w sobotę 31 sierpnia. To już po raz VIII impreza promocyjna dla mieszkańców gminy Kotlin i okolicznych miejscowości jest organizowana i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nad tegoroczną imprezą patronat honorowy objął: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi a patronat medialny objęła: Gazeta Jarocińska, i ijarocin.pl. Partnerami imprezy byli między innymi: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników, Kotliński Specjał czy firma Prymat.

Organizatorami imprezy był Urząd Gminy w Kotlinie z wójtem Mirosławem Paterczykiem.

O godzinie 16.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy witając wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości oraz przedstawieniem programu imprezy.

W trakcie trwania imprezy ogłoszono wyniki konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY” oraz rozstrzygnięto konkursy, których głównym tematem był oczywiście pomidor. Zatem wybrano największego pomidora oraz takiego o najdziwniejszym kształcie.

Podczas imprezy odbył się konkurs na Pomidorowy wystrój stołu. Panie ze wszystkich kół zaprezentowały piękne, kolorowe i pomidorowe stoły oraz częstowały swoimi ciastami drożdżowymi.

Liczne stoiska zapraszały mieszkańców na degustację potraw, konkursy czy doradztwo. Serwowano zupę oczywiście pomidorową czy chłodnik. 

Jak zwykle z największej plenerowej patelni można było spróbować dania w roli głównej z pomidorem tj. pomidorowe penne rigate z wędzona śliwką, parmezanem i szpinakiem z ziołami prowansalskimi. 

Program artystyczny podczas obchodów Święta Pomidora był bardzo bogaty. Na scenie pojawili HAPPY END, BAJERANTY, DAGMARA czy ŁUKASH. Zabawa taneczna odbyła się przy muzyce zespołu TWO BOYS.

Do zobaczenia już za rok!!

Zapraszamy za rok na kolejne Dni Kotlina i Święto Pomidora.

 

07 sierpnia 2019

Międzyplony

Obecnie obserwujemy, że wiele gospodarstw stosuje bardzo uproszczony płodozmian, w którym dominuje uprawa zbóż. Przyczynia się to do obniżenia poziomu substancji organicznej w glebie, wzrostu erozji gleb i obniżenia pojemności sorpcyjnej gleby co ma szczególnie znaczenie w rejonie Wielkopolski gdzie występuje deficyt wody.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku można uprawiać w gospodarstwie międzyplony a dodatkowo przystępując do programu Rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 uzyskać dodatkowe płatności. Międzyplony uprawia się w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód , wariantu 2.1 Międzyplony. Początkowo pakiet ten mógł być realizowany tylko na:

 • obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną
 • obszarach o niskiej zawartości próchnicy
 • obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego.

Obecnie wiemy że po uchwaleniu Ustawy Prawo Wodne na terenie całego kraju obowiązuje Dyrektywa azotanowa więc uprawa międzyplonów w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest możliwa wszędzie. Przystępując do programu musimy spełniać pewne zobowiązania:

 • rośliny w międzyplonie wysiewa się w terminie do 15 września
 • obowiązuje zakaz nawożenia międzyplonu
 • obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin w międzyplonie
 • nie wolno stosować komunalnych osadów ściekowych
 • obowiązuje przyoranie międzyplonu, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
 • obowiązuje zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
 • dopuszcza się wysiew minimum 3 gatunków roślin w międzyplonie przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż nie mogą przekroczyć 70% jej składu. W skład mieszanki mogą wchodzić rośliny jare jak i ozime.
 • dopuszcza się wypas mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych wiosną
 • obowiązuje zakaz stosowania w mieszance samych roślin zbożowych
 • obowiązuje zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych)

Ważny jest dobór roślin w międzyplonie, który powinien uwzględniać posiadane gleby, panujące na nich stosunki wodne oraz możliwe terminy siewu roślin. Cenne do uprawy są zwłaszcza rośliny bobowate, które dodatkowo oprócz materii organicznej wiążą azot wzbogacając glebę w ten plonotwórczy pierwiastek. Dobierając rośliny w międzyplonie warto zwrócić również uwagę na wysokość roślin by dobierać rośliny o różnej wysokość, stopień pokrycia gleby przez rośliny oraz posiadany przez nie system korzeniowy. Rodzaj systemu korzeniowego wpływa na penetrację gleby, jej lepsze napowietrzenie, przerwanie podeszwy płużnej. Dobrym rozwiązaniem będzie udział większej liczby roślin w międzyplonie, badania naukowe udowodniły, że optymalna liczba roślin w międzyplonie to około 6 gatunków. Godne do stosowania w mieszankach poplonowych to: łubiny, seradela, koniczyny, facelia, rzodkiew, perko, wyka, gorczyca, rzepik, gryka i nostrzyk.

Uprawa międzyplonów stanowi więc przerywnik w uprawie zbóż, ale również może przyczynić się do ograniczenia rozwoju chwastów, ochrony przed chorobami i szkodnikami glebowymi, hamować rozwój nicieni i poprawiać stan fitosanitarny gleby.

Informacja na podstawie: ARiMR Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny

18 czerwca 2019

Dni Pola w Potarzycy

To już kolejne spotkanie rolników z powiatu jarocińskiego na Dniach Pola w miejscowości Potarzyca koło Jarocina. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w poniedziałek  17 czerwca 2019r od godziny 10.00. Przy akompaniamencie wesołej muzyki ruszyły bryczki  jak co roku na objazd pól okolicznych rolników. Celem były przede wszystkim poletka doświadczalne gdzie zastosowano produkty firmy Timac Agro Polska.  Uczestnicy spotkania oglądali pola pszenicy, rzepaku czy buraków cukrowych.

                Po objeździe bryczek przez pola i okoliczne wioski rolnicy i zaproszeni goście wrócili na wspólną biesiadę. Imprezę odwiedzili między innymi  starościna Jarocina Lidia Czechak  oraz przedstawiciele ARiMR, KRUS, PIORiN  czy WODR. Łącznie na imprezie przy poczęstunku swoje doświadczenia i spostrzeżenia wymieniało i dyskutowało około 100 osób.

Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała zwiedzającym i biesiadnikom.

Kolejne DNI POLA już za rok. Do zobaczenia!!!