Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dnia 27 lutego 2019 r. w miejscowości Olszowa, w gminie Kępno, w powiecie kępińskim odbyło się coroczne spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, w którym uczestniczyło blisko 100 osób.

Otwarcia spotkania dokonał Marek Potarzycki – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następnie głos zabrała Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wiesława Witaszak. W swoim wystąpieniu omówiła nowy podział powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w Wielkopolsce, których na terenie województwa od 1 stycznia 2019 mamy 8, następnie omówiona została działalność szkoleniowa i usługowa ośrodka, a także tematyka innowacji w rolnictwie, wdrażane projekty i sieć gospodarstw demonstracyjnych. W dalszej części spotkania zaprezentowały się kolejne instytucje pracujące na rzecz rolnictwa: Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Sławomira Bilińskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Waldemar Gruszewski, Placówka Terenowa KRUS – Kierownik Aneta Rabiega, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – Brygadier Wojciech Grabarek, Oddział Powiatowy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kępnie – Kierownik Jarosław Działak, Sekcja Zamiejscowa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przygodzicach – Kierownik Przemysław Majchrzak. Obecni byli również: Poseł Tomasz Ławniczak, Poseł Jan Mosiński, Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal, Wicestarosta Powiatu Kępińskiego Alicja Śniegocka oraz sołtys wsi Olszowa Grzegorz Berski.

Wśród zagadnień z zakresu rolnictwa omawiane były następujące bloki tematyczne:

• obsługa portalu IRZplus, płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe ARiMR,

• transfer wiedzy i innowacje rolnicze WODR w Poznaniu,

• świadczenia i ubezpieczenia rolników oraz działalność rehabilitacyjna i prewencyjna KRUS,

• zadania i strategie KOWR,

• afrykański pomór świń ASF i zasady bioasekuracji PIW,

• bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych KP PSP,

• bezpieczeństwo żywności PIORiN.

Po głównej części spotkania był także czas poświęcony na zagadnienia nurtujące rolników, a także pytania problemowe w sferze finansowania rolnictwa. Zostały także przygotowane stoiska informacyjne poszczególnych instytucji w obszarze rolnictwa, m. in. ARiMR, KRUS, KOWR oraz stoisko WODR Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 8 w powiecie kępińskim, gdzie udzielono fachowych porad na szczegółowe zapytania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

 

PLW w Kępnie przekazuje w załączeniu do rozpowszechnienia wśród hodowców zwierząt kopytnych ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt: Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ? a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ? Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ? W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia. Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ? Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty: a) oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji; b) zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni ? Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności ? Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to: 1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego, 2) tusza może być: a) poddana utylizacji lub b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii). Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ? W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ? Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek. Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi. Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni, natomiast ubój świni w terminie 30 dni od dnia dokonania uboju z konieczności.

Opracowanie: Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

06 grudnia 2018

Konferencja w Radomiu

W dniach 24 i 25 października 2018 roku pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, w tym także doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim brali udział w konferencji pt.: Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych oraz nowe osiągnięcia w hodowli odmianowej do zastosowania w produkcji roślinnej. Konferencja odbyła się w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Uczestnicy dwudniowej konferencji w CDR O. Radom

 

W czasie trwania konferencji poruszano wiele ciekawych tematów i zagadnień, m.in.:

• Innowacyjne rozwiązania w technice uprawy roli i siewu

• Technologia uprawy roślin rolniczych w warunkach zmian klimatycznych

• Innowacje w uprawie jęczmienia i mieszanek zbożowych

• Ocena przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO)

• Postęp w produkcji chmielu i tytoniu – osiągnięcia hodowli oraz innowacje techniczne

• Wartość biologiczna i użytkowa białka z lucerny i jego wpływ na człowieka i zwierzęta

• Ocena jakości pieczywa z dodatkiem nasion roślin strączkowych produkowanych w systemie ekologicznym

• Internetowa Platforma Sygnalizacji Agrofagów oraz rola systemów decyzyjnych jako transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie

• Rola w ochronie gleby oraz sposób na zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce

• Nowoczesna produkcja ziemniaka oparta o postęp biologiczny i innowacje w technologii uprawy i przechowalnictwie

• Inicjatywa białkowa COBORU – wyniki badań z lat 2017, 2018

• Innowacyjne techniki siewu w uprawie uproszczonej

Fot. Piotr Twardowski

• Prekursorem doradztwa XIX wieku były Kółka Rolnicze

• Rok 1877 – Opatów – powstanie pierwszego kółka włościańskiego ( rolniczego )

• Pierwszy prezes kółka w Opatowie – Marcin Kasprzak

 

Cele kółka włościańskiego:

• Rozwój gospodarstw włościańskich

• Spółdzielczość

• Samopomoc wiejska

• Oświata rolnicza ( czasopismo „Gospodarz”)

Doradztwo realizowane przez WIR ( Wielkopolska Izba Rolnicza ) – okres międzywojenny:

• Praca oświatowo-instruktorska ( oparta również na nauczycielach szkół rolniczych )

• Konkursy rolnicze wśród młodzieży

• Referaty na zebraniach kółek rolniczych

• Kursy kilkudniowe

• Wydawnictwa rolnicze (książki)

• Wystawy rolnicze, pokazy

Doradztwo rolnicze po 1945 roku:

• Wojewódzka Izba Rolnicza

• Służba doradcza w Samopomocy Chłopskiej (SCH)

• Uniwersytety Ludowe

• Związki branżowe

• Kółka Rolnicze

• Gromadzka Służba Rolna

Od 1957 roku działalność RRZD Sielinko ( Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny Sielinko )

Podstawowe formy upowszechnieniowe:

• Wdrożenia, demonstracje, pokazy, szkolenia, wydawnictwa

• Współpraca z gromadzką służbą rolną

• Terenowe Punkty Informacji ( TPI )

• Specjaliści

Ewolucja doradztwa w Polsce:

• 1957 RRZD (Sielinko)

• 1976 WOPR (Marszew)

• 1981 WOPR (przejęcie służby rolnej z gmin)

• 1991 ODR (Marszew)

• 1999 WODR (Oddział Marszew)

• Obecnie WODR (Poznań)

Materiały i zdjęcia:

1. Prezentacja – autorstwo: Jan Sarnowski (archiwum własne)

2. Strona internetowa: www.kepnosocjum.pl

W dniach od 20 do 23 września 2018 na terenach lotniska w miejscowości Bednary w powiecie poznańskim odbywała się jubileuszowa XX Międzynarodowa Wystawa AGRO SHOW, która ściągnęła w to miejsce tłumy uczestników. Dnia 22 września grupa czterdziestu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z terenu gminy Kępno brała udział w wyjeździe studyjnym, podobne wyjazdy odbyły się także z gminy Baranów i gminy Bralin. To doskonała okazja do zaprezentowania wielu nowości w rolnictwie, a tym samym możliwość aktywizacji mieszkańców, wspierająca rozwój produkcji rolniczej.

Grupa uczestników wyjazdu studyjnego z Kępna

Szczególną uwagę zwiedzających wystawę przykuło stoisko nr 539, gdzie można było zobaczyć najnowsze nowinki techniczne jeśli chodzi o lotnictwo w rolnictwie. Takim nowoczesnym rozwiązaniem był wiatrakowiec zaprojektowany do celów rolniczych, a wyposażony w wysokociśnieniowe opryskiwacze do środków ochrony roślin, mogący w krótkim czasie pokryć duże areały upraw. Dodatkowe zastosowanie wiatrakowca to m.in.: nawożenie z powietrza, rozsiewanie nawozów, siew z powietrza, hydrosiew, obserwacje wielkoobszarowych upraw, opryski pól, łąk, pastisk i lasów. Podziwiany statek powietrzny to prawdziwa rewolucja i odpowiedź na potrzeby współczesnego rolnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o duże powierzchnie i uprawy o dużej wysokości roślin.

Podstawowe parametry wiatrakowca: możliwość montażu zbiornika na pestycydy od 80 l do 200 l, prędkość robocza 60-90 km/h, przelotowa 160 km/h, zasięg około 600-640 km, możliwość startu po nieutwardzonym gruncie, wykorzystanie paliwa samochodowego Pb-95/98, czas pracy w powietrzu do około 4 godzin, wydajność pompy o natężeniu przepływu do 40 l/min.

P.Twardowski

Informacje pozyskano na podstawie źródła: ulotka - flyargo.aero

Dnia 8 września 2018 roku w godzinach popołudniowych odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Rychtalu, uroczystości rozpoczęły się zbiórką uczestników na Rynku w Rychtalu, następnie bogato przystrojony korowód dożynkowy przejechał na tereny miejscowej Hali Sportowej , gdzie odbyła się polowa msza dziękczynna, po czym rozpoczęła się część oficjalna dożynek. Na wstępie wystąpił Starosta Kępiński wraz z Wójtem Gminy Rychtal, który oprócz ciepłych słów skierowanych do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich wspomniał również o panującej suszy i znacznie uboższych plonach, następnie odbył się tradycyjny obrzęd „Wieńca i Chleba” oraz wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, parlamentarzystów, posłów i europosłów. Licznie przybyła publiczność oraz delegacje z poszczególnych gmin powiatu kępińskiego mogły podziwiać występy artystyczne dzieci ze Szkół Podstawowych w Drożkach i Rychtalu, po czym wszyscy udali się na wspólny poczęstunek, gwiazdą wieczoru był zespół Power Play.

Na dożynkach nie zabrakło również stoisk gastronomicznych i regionalnych, jak również stoisk instytucji pracujących na rzecz rolnictwa m.in. Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i miejscowego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim. Na naszym stoisku informacyjnym można było uzyskać wiele cennych i ciekawych informacji odnośnie programów pomocowych dla rolnictwa, jak również zapoznać się z kolekcją odmian roślin uprawnych na terenie Południowej Wielkopolski, do rozdysponowania na stoisku posiadaliśmy pełny asortyment ulotek, gazet i gadżetów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Obok naszego stoiska prezentowały się również inne stoiska z powiatu kępińskiego m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także stoisko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Piotr Twardowski

Poniżej zamieszczamy dodatkową fotogalerię z wydarzenia

Susza glebowa daje się we znaki w całym regionie powiatu kępińskiego, a także na większą lub mniejszą skalę we wszystkich województwach naszego kraju, należy nadmienić iż z brakiem opadów boryka się również większa część Europy, co dodatkowo potęgują nadzwyczaj wysokie temperatury już od początku kwietnia. Skala zjawiska suszy jest ogromna, dość powiedzieć, że na terenie powiatu kępińskiego w poszczególnych gminach złożono do tej pory ponad 1630 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą: Baranów-260, Bralin-253, Kępno-418, Łęka Opatowska-150, Perzów-171, Rychtal-135, Trzcinica-245. W ostatnim artykule wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego zostały przeze mnie przedstawione i mimo, że wartości te dla naszego powiatu nie są najgorsze, to wizualnie podczas odwiedzin pól przez komisje klęskowe na poszczególnych sołectwach sytuacja jest bardzo niekorzystna. Najbardziej ucierpiały zboża jare i ozime, rośliny strączkowe a na słabszych stanowiskach także rzepaki i kukurydza, na wielu plantacjach plony są mniejsze o ponad połowę. Dodatkowy problem pojawia się w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, gdzie niezbędna jest baza paszowa, pochodząca z łąk i pastwisk, które również ucierpiały z powodu braku opadów. Na chwilę obecną sytuacja hydrologiczna w naszym regionie nie ulega większej poprawie, co prawda przechodzą punktowe deszcze, ale te mają zasięg bardzo lokalny i bywa tak, że w danej miejscowości nie pada wcale, dodatkowo upalna aura potęguje parowanie wody z gleby i roślin. Wśród zapowiadanych pomocy dla rolników Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi informuje o nadzwyczajnych działaniach, takich jak: niskoprocentowe kredyty na odtworzenie produkcji, prolongaty spłat kredytów, ulgi przy płaceniu KRUS czy podatku rolnego, jednak najbardziej oczekiwaną pomocą przez rolników jest pomoc pieniężna do każdego zgłoszonego hektara. Obecny rok nie jest incydentalny, w ostatnim dziesięcioleciu zjawisko lat suchych występuje z dużą częstotliwością i coraz bardziej dotyka rolników, należy spodziewać się, że problemy z wodą w kolejnych latach będą również nękać plantacje „pod chmurką”, a rolnicy staną przed zadaniem- w jaki sposób zatrzymać w glebie tak cenną wodę, gdyż można to regulować przez bardzo proste zabiegi agrotechniczne, a także małą retencję wodną, która jest dość kosztowna i której nadal brakuje. Przed nami pierwsze dni sierpnia i praktycznie żniwa rzepakowo-zbożowe są już zakończone, a na polach pozostaje jeszcze kukurydza i rośliny okopowe, miejmy nadzieję, że sytuacja jeśli chodzi o opady ulegnie poprawie i przynajmniej nowe zasiewy ozimin będą przebiegały w korzystniejszych warunkach atmosferycznych.

Piotr Twardowski

Zdjęcia: Janusz Nowak, Piotr Twardowski

04 lipca 2018

Kolejny suchy rok

Już od początku okresu wegetacyjnego w sezonie 2018 rolnicy, ogrodnicy i sadownicy zarówno w Wielkopolsce, jak i w prawie całej Polsce zmagają się z niedostatkiem opadów, podobnie jak miało to miejsce w 2015 roku. W wielu gminach do pracy ruszyły komisje klęskowe już w miesiącu czerwcu, obecnie we wszystkich gminach powiatu kępińskiego trwają zaawansowane prace nad sporządzaniem stosownej dokumentacji związanej z klęską, zwłaszcza, że susza na większości terytorium pogłębia się i nic nie wskazuje na rychłe i długotrwałe opady, które choć w niewielkiej części złagodziłyby posuchę.

Komisja Klęskowa. Szacunkowa ocena skutków suszy przez komisję na terenie gminy Kępno                                     Zdjęcia: J. Nowak, P.Twardowski

Poniżej umieszczona tabela z danymi z pobliskiej stacji agrometeorologicznej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mnichowicach obrazuje trudną sytuację, zwłaszcza w miesiącach, kiedy brak opadów przesądza o plonie roślin uprawnych.

Według danych z IMiGW w Warszawie obrazujących poziom opadów na poziomie wielolecia na przestrzeni lat (1971-2010) w miesiącach od kwietnia do czerwca powinno spaść około 150-160 mm, tymczasem mamy w analizowanym okresie 95 mm opadów nierównomiernie rozłożonych w czasie, co dotkliwie odczuły plantacje. Dodatkowo należy wspomnieć, że opady były punktowe i lokalnie sumy opadów mogły być jeszcze niższe. Na podstawie danych IUNiG prezentujących ostatni raport o stanie uwilgotnienia środowiska (KBW) – klimatyczny bilans wodny wskazuje najwyższy brak wody w okolicach Poznania i pobliskich terenach , nawet – 270 mm, w powiecie kępińskim bilans ten waha się w granicach (od – 160 mm do – 170 mm). Najmniejsze braki wody według KBW występują na wschodnich krańcach Wielkopolski (- 140 mm do – 150 mm). Klimatyczny bilans wodny to inaczej różnica pomiędzy ilością opadów na danym terenie a ubytkami wody spowodowanymi parowaniem (ewapotranspiracja). Obecnie w naszym kraju podpiętych jest około 666 stacji do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej IUNiG w oparciu o (KBW), od kilku lat lokalne samorządy powiatu kępińskiego zabiegają o ustawienie choćby jednej takiej stacji na terenie naszego powiatu, co zwiększy dokładność pomiarów i miarodajność oceny stanu suszy na naszym terenie.

P. Twardowski

Źródła: strony internetowe: IUNiG, IMiGW, PortalMeteo

       15 lutego 2018 r. w Bralinie w świetlicy „Tęcza” odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu gminy Bralin. Wykład przeprowadziła Pani Jolanta Szczepańska-gł. Specjalista ds. ROW. Temat szkolenia to: Rolniczy handel detaliczny- znakowanie żywności sprzedawanej przez rolników. W trakcie szkolenia omówiono: formy sprzedaży żywności przez rolników, rejestrację działalności, produkcję i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, oznaczenie miejsca zbywania żywności, zasady powadzenia i przechowywania dokumentacji, maksymalna ilość żywności zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Na zakończenie szkolenia omówiono działania z PROW 2014-2020 : Modernizacja gospodarstw rolnych ,Premia dla młodych rolników.

Opracowanie i zdjęcia: Ewa Pazek - WODR PZDR w powiecie kępińskim

13 lutego 2018

Konferencja

W dniach 8 i 9.02.2018 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja dla rolników. Organizatorami konferencji byli pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kępnie - Wioletta Szkopek oraz Paweł Stasiak Konferencję rozpoczął i przywitał wszystkich uczestników Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kępnie Pan Piotr Twardowski. Dwudniowa konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym dniu tematem była Integrowana ochrona roślin natomiast drugiego dnia została omówiona tematyka Rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Wykładowcami byli specjaliści z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Lidia Spychalska oraz Zbigniew Błaszczyk. Spotkanie skierowane było głównie dla rolników korzystających ze wsparcia w ramach Premii dla młodych rolników oraz Restrukturyzacji małych gospodarstw. Jednym z wymogów korzystania z tego rodzaju pomocy jest udział w szkoleniach, z tego względu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, zostały one zorganizowane. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz wymagane zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Organizatorzy kierują podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Kępnie za udostępnienie sali sesyjnej oraz pomoc w organizacji konferencji.

Paweł Stasiak WODR PZDR w powiecie kępińskim