Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt realizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
serdecznie zapraszają 6 listopada 2019 roku na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem:

„Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska”

Miejsce konferencji: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2.

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i doświadczeń z ich wdrażania w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak:

 • innowacyjne technologie i systemy precyzyjnego nawożenia ograniczające odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód gruntowych,
 • metody zarządzania stadem bydła przyjazne dla środowiska,
 • innowacje w rolniczej produkcji ekologicznej.

Uzupełnieniem obrad plenarnych będą prezentacje trzech gospodarstw rolnych prowadzących produkcję w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. Prezentowane zastosowania innowacyjne w gospodarstwach przyczynią się do pozytywnego oddziaływania na środowisko. Poszukiwanie rozwiązań korzystnie wpływających na środowisko musi gwarantować poprawę kondycji ekonomicznej, zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o pobranie i wypełnienie zamieszczonej poniżej karty zgłoszenia i przesłanie jej do 30 października 2019 roku pocztą lub e-mailem na adres:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

​Do pobrania:

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Piotr Kujawa, tel. 61 863 04 29, 502 184 324, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Anna Pabich, tel. 61 823 20 81 wew. 118, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji
10.00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH
10.30 Odpowiedzialna gospodarka azotem
dr. hab. Witold Szczepaniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11.15 Innowacyjne systemy precyzyjnego nawożenia azotem z wykorzystaniem urządzenia N-Sensor i N-Tester
Piotr Olejniczak – Agricon-Polska
11.45 Wykorzystanie dronów w racjonalnym nawożeniu upraw
Maciej Zacharczuk – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
dr inż. Tomasz Wojciechowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12.10 Innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej
Iwona Świechowska – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
12.35 Nowatorski system uprawy kukurydzy pod folią
Grzegorz Łuczak – Poręba
12.55 Przerwa kawowa
13.25 Innowacyjne metody zarządzania stadem bydła mające wpływ na ochronę środowiska
dr hab. Marcin Gołębiewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
PREZENTACJA GOSPODARSTW
14.10 Gospodarstwo stosujące precyzyjne nawożenie azotem z wykorzystaniem urządzenia N-Sensor i N-Tester
Karol Tuliński – Gospodarstwo Rolne Parzęczewo
14.40 Innowacyjne gospodarstwo ekologiczne
Maria Hirowska – Folwark Wąsowo
15.10 Nowoczesne zarządzanie gospodarstwem z chowem bydła
Dawid Jankowski – Nowe Zalesie
15.40 Dyskusja
16.00 Zakończenie konferencji – obiad

W związku z ustaleniami audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 4-8 lutego 2019 r. przez przedstawicieli DG SANTE, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego, zostały opracowane wzory następujących oświadczeń:

 • oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz plik DOC lub PDF);
 • oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz plik DOC lub PDF).

Oświadczenia te są również umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, do rzeźni muszą być dostarczone obydwa wyżej wymienione oświadczenia wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

DG SANTE jest odpowiedzialna za realizację unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz za monitorowanie wdrażania unijnych przepisów w tych dziedzinach.

Aplikacja, kolejnej już, III dawki nawozu azotowego wpływa na przedłużenie okresu wegetacyjnego pszenicy poprzez zwiększenie aktywności aparatu asymilacyjnego, zwiększa tzw. MTZ w kłosie oraz podnosi zawartość białka, w tym i glutenu, w ziarnie. Dlatego III dawkę azotu, tzw. na kłos, często nazywamy „dawką jakościową”.

W Wielkopolsce widać już wysunięty liść flagowy na większości pszenic. Zatem decyzja o terminie aplikacji nawozu azotowego jest pilna. Warto uwzględnić sprzyjającą pogodą i przelotne opady deszczu, doskonale wpływające na szybkie rozpuszczenie azotu i tym samym dotarcie nawozu w strefę korzeniową pszenicy.

Termin aplikacji dawki azotu na kłos najczęściej wypada w momencie od wysunięcia się liścia flagowego aż do fazy kłoszenia. Przeciętnie stosowana dawka zawiera się w granicach od 20-50 kg N/ha. Jest to zależne od wizualnej kondycji roślin oraz sumy wcześniej stosowanych dawek I i II. Najczęściej rolnicy stosują saletrę amonową, niekiedy mocznik w formie nawozowy 46% lub dość ryzykowny oprysk nalistny roztworem mocznika – maksymalnie 5% w tej fazie rozwojowej, czyli kłoszenia.

Także, nie powinno się zapominać o uzupełnieniu innych makroelementów na bardziej intensywnych plantacjach pszenic. Są to głównie magnez i siarka. Oba pierwiastki w znacznej mierze odpowiedzialne są za poprawny metabolizm związków azotowych w roślinie. Zalecanym sposobem jest, jeszcze przed kwitnieniem, aplikacja maksymalnie 5% roztworem siarczanem magnezu. 

Rozwój wielkopolskiego rolnictwa w dużym stopniu zależy od tempa wdrażania osiągnięć nauki do praktyki, zarówno w obszarze postępu technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie wielkopolskim służy między innymi realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

To właśnie tam, w najlepszych gospodarstwach w Wielkopolsce, są lokalizowane demonstracje i wdrożenia obejmujące transfer wiedzy z zakresu rolnictwa. Dzięki uprzejmości ich włodarzy istnieje możliwość odbywania praktyk przez uczniów szkół rolniczych i studentów wielkopolskich uczelni.

Począwszy od końca 2012 roku w województwie wielkopolskim utworzono sieć składającą się z 98 gospodarstw demonstracyjnych, w tym przy sześciu Technikach Rolniczych kształcących młodzież w zawodach rolniczych.

Jednym z wielu zadań prowadzonych przy współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi jest realizacja obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku wymogów „Integrowanej ochrony roślin”, w tym racjonalnego, zgodnego z zasadami dobrej praktyki rolniczej nawożenia roślin uprawnych.

WODR z wielką troską, dbając także o więź z najmłodszymi adeptami wiedzy rolniczej, prowadzi doszkalania w zakresie innowacji mających na celu ekonomiczny aspekt produkcji rolniczej i ochrony środowiska. W tym celu 18 kwietnia br. dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu zorganizowano szkolenie i warsztaty na temat systemu precyzyjnego nawożenia zbóż azotem przy wykorzystaniu innowacyjnej techniki.

 Szkolenie przy udziale doradców rolniczych z WODR przeprowadzono na terenie ZSR w Kościelcu, a warsztaty z udziałem chlorofilometru SPAD odbyły się na terenie gospodarstwa demonstracyjnego Pana Leszka Galemby w Kiełczewie w miejscowości Dębowiczki.

Azot jako niewątpliwy czynnik plonotwórczy, poprzez swoją mobilność, wskutek nieracjonalnego nawożenia powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych i cieków wodnych wpływając na groźne w skutkach skażenie środowiska. Stan odżywienia roślin azotem charakteryzuje stopień spełnienia potrzeb pokarmowych rośliny w określonym czasie i fazie rozwojowej. Ocenę stanu odżywienia azotem, w tym przypadku pszenicy, możemy przeprowadzić za pomocą prostych metod wizualnych oraz z wykorzystaniem urządzeń i analiz chemicznych. Metoda wizualna oceny stanu odżywienia roślin azotem jest najbardziej niedokładną z metod, albowiem obserwator ogranicza się jedynie do wizualnej oceny zieloności blaszki liściowej, w której niedobory azotu uwidaczniają się poprzez chlorozy i nekrozy liści oraz osłabieniem kondycji i pokroju rośliny. Precyzyjną ocenę stanu odżywienia można przeprowadzić poprzez zastosowanie pośrednich i bezpośrednich metod chemicznych. Do najczęściej wykorzystywanych metod chemicznych zaliczamy: test azotu ogólnego, NNI oraz test SPAD. Wykorzystanie tych metod do oceny stanu odżywienia pozwala na dokładne określenie zawartości azotu w częściach wskaźnikowych badanych roślin.

Podczas szkolenia zajęliśmy się techniką testu SPAD. Test SPAD (ang. Soil Plant Analysis System) lub inaczej zwany pomiarem indeksu zieloności liścia zyskał w ostatnich latach dużą popularność ze względu na możliwość dokonywania pomiarów w sposób niedestrukcyjny. Do tego rodzaju analiz wykorzystujemy urządzenia zwane chlorofilometrami, umożliwiające ocenę stanu odżywienia azotem poprzez pomiar zawartości chlorofilu na podstawie indeksu zieloności liścia.

 Dzięki wykorzystaniu chlorofilometru SPAD można określić z dość dużą dokładnością stopień realizacji potrzeb pokarmowych roślin (poprzez pomiar zawartości chlorofilu na podstawie indeksu zieloności liścia). Istotne jest, aby taki pomiar przeprowadzić we właściwych wskaźnikowych fazach rozwojowych. W przypadku zbóż najwłaściwszym momentem przeprowadzania tego rodzaju pomiarów jest faza strzelanie w źdźbło (BBCH 30-32). Uważa się, że właśnie w tej fazie rozwojowej obserwuje się największą stałość odczytów, a termin przeprowadzenia takich pomiarów w warunkach polowych pozwala na określenie uzupełniającej dawki nawozów azotowych, tzw. rekomendacji. Określenie rekomendacji nawozowej uwzględnia także gatunek roślin i jej odmianę przy użyciu wskaźników korygujących.

Doradcy z szesnastu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zbierają dane dotyczące stanu rynku nawozów mineralnych z terenu województw. Zawierają one ceny podstawowych nawozów, tj. minimalną, maksymalną i średnią dla regionu oraz cenę maksymalną z analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo podawane są informacje o stanie zaopatrzenia w nawozy, które precyzują, czy ilość nawozów w punktach sprzedaży jest wystarczająca. Jeżeli są niedobory poszczególnych nawozów, określa się, jak długo trwa niedobór i z czego taki stan wynika.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od wielu lat współpracuje z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie zbierania danych o cenach i zaopatrzeniu w nawozy mineralne. Na ich podstawie w Centrum powstają cykliczne opracowania – Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów, które udostępniane są na stronie internetowej.

W dniu 4 marca 2016 r. Centrum organizowało w swojej siedzibie seminarium dla doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, przygotowujących raporty nawozowe. W spotkaniu wzięli również udział: Katarzyna Prugar – Naczelnik Wydziału Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin oraz Małgorzata Bocian z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zofia Sęktas – Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, mgr inż. Arkadiusz Zalewski z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, zajmujący się między innymi rynkiem nawozów, który przedstawił trendy, zmiany i uwarunkowania tego rynku, oraz dr inż. Piotr Ochal z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który omówił stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb w Polsce.

Podczas spotkania omawiano przyczyny wpływające na ceny nawozów mineralnych i ich zaopatrzenie. Rzeczowe uwagi, obserwacje i spostrzeżenia doradców pozwoliły wzajemnie wypracować doskonalsze wzory zbierania danych. Wysunięto potrzebę szerszego informowania rolników o istnieniu w każdym województwie stacji chemiczno-rolniczych i konieczności korzystania z ich usług w celu określenia zasobności P, K, Mg oraz pH gleb rolniczych.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowali doradcom za wieloletnią współpracę, podkreślając ich prestiż i znaczenie, przede wszystkim dla rolników, wykazując zasadność dalszego zbierania przedmiotowych danych o rynku nawozów w Polsce.

Znamy już oficjalne dane na temat produkcji zbóż w Polsce w 2015 roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, tzw. „Wynikowy Szacunek Produkcji Głównych Upraw Rolnych i Ogrodniczych w 2015 roku".

Według szacunków GUS, w 2015 roku zebrano ogółem 28,0 mln ton zbóż. Jest to wynik niższy o około 12,3% w porównaniu do zbiorów w roku 2014. Z kolei produkcja  zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi została wyszacowano na 24,7 mln ton, co oznacza o 9,5% niższe zbiory od tych z 2014 roku.

Natomiast wg szacunku GUS, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 roku wyniosła ponad 7,5 mln ha, z czego: pszenicy – ok. 2,4 mln ha, żyta – ponad 0,7 mln ha, jęczmienia  – ponad 0,8 mln ha, owsa – ok. 0,5 mln ha, pszenżyta – ponad 1,5 mln ha, mieszanek zbożowych – ponad 0,8 mln ha.

Na podstawie szacunków WODR, w Wielkopolsce w 2015 roku średni plon zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniósł 37,5 dt/ha, a spadek plonów zbóż w porównaniu z 2014 rokiem wahał się w granicach 10,4-24,6% – średnio 15,5%.

Według GUS w Polsce plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 36,7 dt/ha, co oznacza spadek w porównaniu do zbiorów w 2014 roku średnio o 10,0%.

I tak, plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi w Polsce oszacowano na 40,3 dt/ha, tj. o 8,6% mniej od plonów z rok 2014. Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wynikowego GUS w 2015 r. są następujące: pszenica – 47,6 dt/ha, żyto – 27,8 dt/ha, jęczmień – 41,3 dt/ha, pszenżyto –  36,3 dt/ha, mieszanki zbożowe – 30,9 dt/ha.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi w Polsce wyniosły 29,6 dt/ha, tj. o 14,9% niżej od roku 2014. Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wynikowego GUS w 2015 r. są następujące: pszenica 33,5 dt/ha, jęczmień 33,0 dt/ha, owies 26,5 dt/ha, pszenżyto 28,4 dt/ha, mieszanki zbożowe 27,2 dt/ha.

Powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej w Polsce wyniosła około 0,67 mln ha, a plony oszacowano na 47,1 dt/ha, co oznacza spadek o ok. 28,5% w porównaniu do plonów roku 2014. Według szacunku wynikowego GUS zbiory ziarna wyniosły blisko 3,2 mln ton, czyli znacznie mniej niż w roku 2014, tj. o ok. 29%. 

Uwieńczeniem okresu wegetacyjnego każdej uprawy jest jej zbiór, a ściślej mówiąc uzyskany plon. Wysokość osiągniętego plonu stymuluje nie tylko profesjonalna agrotechnika, zastosowanie nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu, lecz niezaprzeczalny wpływ mają osiągnięcia genetyki i hodowli roślin, przekładające się na wytworzenie nasion roślin: najlepiej dostosowanych do szeroko pojętych warunków, określonego przeznaczenia, o najwyższym potencjale plonowania.

W 2015 roku warunkiem najbardziej ograniczającym uzyskany plon kukurydzy ziarnowej był przebieg pogody w całym okresie wegetacyjnym.

Średnio w Polsce spadek plonu ziarna kukurydzy wyniósł ok. -50%, a w regionach od -30% do -70%. W załączonym opracowaniu wykazano na przykładzie wybranych odmian kukurydzy plony ziarna uzyskane w latach 2014 i 2015 oraz różnicę plonu 2015 roku w odniesieniu do roku 2014.

W 2015 roku doświadczenia łanowe kukurydzy ziarnowej założono na polu rolnika, Pana Krzysztofa Juskowiaka w miejscowości Wojnowice nieopodal Opalenicy. Zasiano 34 odmiany kukurydzy na poletkach o powierzchni średnio 1850 m². Uzyskany plon, w przeliczeniu na plon ziarna suchego przy wilgotności 14% nie przekroczył 8,0 t/ha, co jest wynikiem bardzo „słabym”, zważywszy intensywną uprawę kukurydzy. Spadek plonu w odniesieniu do roku 2014 wyniósł średnio -45,2%.

 • Średnia powierzchnia poletka 1850 m².
 • Obsada roślin 83 000 szt/ha.
 • Termin siewu 20 kwietnia 2015 r.
 • Termin zbioru 2 października 2015 r.
 • Klasa bonitacyjna gleby IIIb – IVa.

W 2014 roku w Sielinku, nieopodal Opalenicy, na polach produkcyjnych Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przy zaangażowaniu Zespołu Doradczego powiatu nowotomyskiego, a szczególnie jego kierownika Pana Krzysztofa Laboka, założono poletka z 34 odmianami mieszańców kukurydzy różnego przeznaczenia, różnych hodowców.

 • Średnia powierzchnia poletka 455 m².
 • Obsada roślin 83 000 szt/ha.
 • Termin siewu 30 kwietnia 2014 r,.
 • Termin zbioru 7 listopada 2014 r.
 • Klasa bonitacyjna gleby IIIb – IVa.
 • Nawożenie mineralne:
  • KornKali (Kamex) – 350 kg/ha (28.04.2014 r.)
  • Mocznik 46% – 300 kg/ha (28.04.2014 r.)
  • Polifoska 6 – 300 kg/ha (30.04.2014 r.)

W tymże roku ziarno kukurydzy podczas zbioru, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w trakcie wegetacji, osiągnęło nadspodziewanie wysoką wydajność, w przeliczeniu na plon ziarna suchego przy wilgotności 14%, przekraczającą nawet 14,0 t/ha.

Zbiór oraz szacowanie plonu ziarna mokrego oraz suchego w przeliczeniu na 14% w obydwu latach prowadził zespół współpracowników KWS Polska Sp. z o.o.

Poniżej (w części „Galeria”) przedstawiam tabelę porównującą plonowanie wybranych odmian mieszańców kukurydzy różnych hodowców oraz różnice w plonowaniu wybranych odmian kukurydzy wg doświadczeń KWS Polska Sp. z o.o. w latach 2014 i 2015.

Zaawansowanie zbiorów zbóż we wszystkich województwach na dzień 26 sierpnia szacuje się na ok. 98-99%. Pogoda w te ostatnie dni sprzyjała, a brakowało tylko kilku dni ze słońcem, by zakończyć zbiory. Żniwa trwały jeszcze w niektórych regionach nadmorskich na północy kraju (woj. zachodniopomorskie – 95% i woj. pomorskie – 96%) i zostały tam zakończone w większości jeszcze przed końcem sierpnia br., do pierwszych dni września.
Ocenia się, iż do tej pory w kraju zebrano zboża ze 100% areału.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w trakcie żniw, jakość tegorocznych zbóż jest więcej niż dobra. Ziarno zbóż ozimych jest bardzo dorodne.

Tam, gdzie nie zadbano o ochronę plantacji żyta przed rdzą brunatną, spotęgowało to jeszcze majowe niedobory wody, co skutkowało wykształceniem drobniejszych i niewyrównanych ziarniaków. Liczba opadania była zbyt wysoka, a białko w normie 12-13%.

Za to ziarno pszenicy charakteryzuje się wysoką gęstością i liczbą opadania, jest bardzo suche i w większości wolne od mykotoksyn. Zróżnicowany jest natomiast poziom białka, ale ocenia się, iż udział ziarna o zawartości powyżej 12,5% białka w łącznych zbiorach jest większy niż przed rokiem. Tym samym w bieżącym roku zebrano znacznie więcej pszenicy jakości konsumpcyjnej niż w 2014 roku.

Wbrew wcześniejszym obawom, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych w kraju pod względem wolumenu zebranego ziarna będą zbliżone do średniej wieloletniej wielkości produkcji. Ziarno z reguły trzyma parametry w odniesieniu do gęstości, wilgotności oraz w mniejszym stopniu liczby opadania.

Jakość pszenicy przede wszystkim kształtowały dwa czynniki: pogoda oraz wysokość całkowitej dawki azotu, z tym że pogoda miała decydujący wpływ. W tym roku wielu rolników nie doceniło wysokiego potencjału plonowania pszenic. Łagodna zima oraz długa wiosna połączona w większości kraju z optymalnym rozkładem opadów wpłynęły na osiągnięcie wysokiego plonu pszenic. Tam, gdzie nie zaaplikowano III dawki azotu, nie utrzymano wysokiego potencjału dostępności azotu i rośliny nie były w stanie pobrać wystarczającej ilości tego składnika z zasobów glebowych. Podobna sytuacja była u tych, którzy podali III dawkę azotu zbyt późno lub w okresie posuchy. Po prostu, azot nie był dla roślin dostępny z uwagi na brak wilgoci w glebie. W konsekwencji sytuację mamy taką, że w tak nawożonych plantacjach, tegoroczna pszenica charakteryzuje się niższym poziomem białka.

Tegoroczne plony rzepaku są także wysokie. Wielu rolników osiągnęło plony zdecydowanie powyżej 4,0 t/ha. Zaolejenie zebranych nasion jest bardzo wysokie i kształtuje się na poziomie 43-44%.

Utrzymujące się korzystne warunki atmosferyczne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, że zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane. Na południu, wschodzie i zachodzie kraju żniwa zbliżają się do końca, podczas gdy w województwach położonych na północy kraju zaawansowanie zbiorów sięga około 60%. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu żniwa zbóż podstawowych w całym kraju będą już na ukończeniu. Zbiory rzepaku ozimego w kraju są praktycznie zakończone. Trwają natomiast jeszcze zbiory rzepaku jarego.

Według informacji przytoczonych przez KFPZ, uzyskiwane przez rolników plony są skorelowane w dużej mierze z wielkością gospodarstw. W mniejszych gospodarstwach uzyskuje się niższe plony w porównaniu do gospodarstw dużych. Zauważa się także tendencję, że przy wyższych zbiorach – rzędu 8-10 t/ha – ziarno ma niską zawartość białka, zaś przy zbiorze około 5 t/ha poziom białka jest bardzo wysoki. W Wielkopolsce na skutek długotrwałego deficytu wody w większości gospodarstw plony są niższe niż przed rokiem. Podobnie jest w dużej części woj. kujawsko-pomorskiego, części mazowieckiego oraz łódzkiego. Jednak jakość ziarna w tym rejonie jest dobra, a nawet bardzo dobra. Podobnie jest na Lubelszczyźnie, tam również rolnicy notują słabsze plony. Ddotyczy to jednak jedynie słabszych stanowisk, na tych lepszych uzyskiwane plony oraz jakość ziarna są zadowalające. Na Dolnym Śląsku jakość ziarna jest zróżnicowana, aczkolwiek lepsza niż w ubiegłym roku. Zauważalny jest jednak problem związany z wysoką liczbą opadania, która czasami przekracza 400 sekund oraz dużą gęstością ziarna.

Poniżej tabela przedstawiająca zaawansowanie prac żniwnych w wybranych województwach kraju wg stanu na 14 sierpnia 2015 roku.

Wyszczególnienie Zboża ogółem Pszenica ozima Pszenica jara Żyto Jęczmień ozimy Jęczmień jary Pszenżyto ozime Pszenżyto jare Owies Mieszanki zbożowe Rzepak ozimy Rzepak jary
Opolskie (stan na 14.08) 98% 99% 92% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 96% 73%
Wielkopolskie (stan na 10.08) 87% 89% 76% 89% 100% 86% 89% 66% 81% 83% 99% 86%
Lubelskie (stan na 10.08) 80% 89% 64% 93% 100% 79% 93% 42% 64% 99% 25%
Świętokrzyskie (stan na 10.08) 90% 92% 76% 97% 100% 92% 91% 78% 82% 84% 99%  
Podkarpackie (stan na 10.08) 85% 86% 67% 99% 100% 76% 86% 67% 64% 69% 100% 35%
Podlaskie (stan na 10.08) 78% 76% 52% 86% 100% 88% 82% 69% 76% 66% 99%  
Zachodniopomorskie (stan na 11.08) 46% 58% 29% 47% 99% 41% 60% 18% 27% 28% 88% 1%
Pomorskie (stan na 13.08) 60% 76% 40% 79% 98% 55% 80% 26% 33% 37% 97% 34%
Kujawsko-pomorskie (stan na 13.08) 90% 90% 90% 95% 100% 95% 95% 85% 80% 95% 95% 40%

Utrzymujące się korzystne warunki pogodowe dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w Wielkopolsce są na ukończeniu. Spodziewana stabilna i słoneczna pogoda w bieżącym tygodniu spowoduje, że pomimo opóźnionego początku zbiorów, tegoroczne żniwa zakończą się szybciej niż średnio w ostatnich latach. Plony zbóż i rzepaków są niemałe, a w stosunku do bardzo dobrych ubiegłorocznych wykazują akceptowalny, jak na tegoroczne warunki wegetacji, spadek. Najniżej plonowały: bardzo wymagający jęczmień jary, a także z uwagi na zawartość jęczmienia i pszenicy, mieszanki zbożowe. Należy podkreślić, że plony z 2015 roku są o kilkanaście procent wyższe od średniej wydajności z ha za wielolecie.

Poniżej przedstawiam szacunkowy spadek plonu zbóż i rzepaków w porównaniu z rokiem 2014:

Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w (%) w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha
1. ZBOŻA
Jęczmień ozimy 100,0 39 933 4,31
Jęczmień jary 99,4 116 789 3,58
Pszenica ozima 99,4 167 836 4,75
Pszenica jara 96,8 37 469 3,51
Pszenżyto ozime 99,4 193 104 4,36
Pszenżyto jare 93,9 10 576 3,03
Żyto 99,2 226 320 3,11
Owies 97,9 45 301 2,78
Mieszanki zbożowe 98,3 199 890 3,32
ZBOŻA RAZEM 99,0 1 037 218  
2. RZEPAK
Rzepak ozimy 99,9 82 089 3,41
Rzepak jary 98,1 530 2,28
RZEPAK RAZEM 99,9 82 619