Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W czwartek 8 października 2020 roku na terenie obiektu wystawienniczego w Sielinku odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych w bieżącym roku spotkań zorganizowanych w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”. Spotkanie było poświęcone uprawie kukurydzy.

Uczestników powitała Wiesława Witaszak – Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Zaproszeni wykładowcy przedstawili zagadnienia związane z innowacyjnymi e-rozwiązaniami w racjonalnej uprawie kukurydzy, nowatorskim systemem uprawy kukurydzy pod folią, stabilizatorem azotu w efektywnym nawożeniu kukurydzy, niskonakładowym i bezpiecznym dla środowiska systemem nawożenia i siewu kukurydzy, nowoczesnymi rozwiązaniami nawodnieniowymi w produkcji kukurydzy oraz ochroną kukurydzy metodą biologiczną za pomocą dronów.

Na poletkach demonstracyjnych zaprezentowano kolekcję 38 odmian kukurydzy.

Ponadto podczas realizowanego wydarzenia odbyły się pokazy: zbioru kukurydzy z jednoczesną wagową oceną plonowania i pomiarem wilgotności ziarna, ochrony kukurydzy metodą biologiczną przy wykorzystaniu dronów, a także szybkiego mapowania pola kukurydzy przed zbiorem w połączeniu z wykrywaniem i wypłaszaniem zwierząt. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników.

Szeroki zakres grupy docelowej zapewnił możliwość transferu wiedzy z zakresu innowacji w produkcji polowej pomiędzy wykładowcami i doradcami biorącymi udział w wydarzeniu a przybyłymi rolnikami. Efektem przeprowadzonego wydarzenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a praktyką w zakresie przekazywania informacji o dostępnych i możliwych do wdrożenia w rolnictwie nowych, innowacyjnych rozwiązaniach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 27 sierpnia 2020 roku zorganizował na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, poprzednio Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku, imprezę plenerową pod nazwą „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”.

Wydarzenie dedykowane było przede wszystkim rolnikom prowadzącym handel detaliczny, reprezentującym małą przetwórczość w zakresie produkcji artykułów żywnościowych oraz prowadzącym działalność pozarolniczą usługową i agroturystyczną, przedstawicielom związków hodowlanych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz mieszkańcom obszarów wiejskich i miejskich zainteresowanych prowadzeniem działalności pozarolniczej. Ponadto doradcom rolniczym oraz osobom zainteresowanym tematyką regionalnej żywności, jej certyfikacją i tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw. W związku z regionalnym charakterem wydarzenia, grupę docelową stanowili przeważnie mieszkańcy województwa wielkopolskiego.

Zasadniczym celem operacji pod nazwą „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego” było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez transfer wiedzy z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej i prowadzenia działalności pozarolniczej. Ponadto wydarzenie miało za zadanie podnieść świadomość z zakresu funkcjonowania podmiotów prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność, a także informować o działających i zarejestrowanych podmiotach znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Podczas imprezy, osoby reprezentujące poszczególne branżowe związki hodowców przedstawiły prezentacje multimedialne na temat poszczególnych gatunków i ras zwierząt hodowlanych oraz informowały i edukowały w zakresie metod zapewniających dobrostan zwierząt, organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności, certyfikacji produktów pochodzenia rolniczego itp.

Organizator wspólnie z przedstawicielami zaproszonych podmiotów zorganizował 12 stoisk wystawienniczych, które były udostępnione uczestnikom wydarzenia. Na stoiskach zaprezentowano również pozarolniczą działalność przetwórczą i usługową (agroturystyka). Dodatkowo, podczas imprezy stworzono warunki do degustacji regionalnych produktów wytworzonych lokalnie (między innymi wyrobów wędliniarskich z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz serów z mleka koziego, owczego i krowiego). Zaprezentowano także działalność usługową gospodarstw agroturystycznych. Atrakcją wydarzenia były pokazy konne – woltyżerki w stylu western.

Ze względu na utrudnienia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym związanym z COVID-19 wydarzenie zorganizowane zostało w nowej formule dla dwóch 100-osobowych grup uczestników: I grupa – brała udział w wydarzeniu w godzinach 9.00-12.30; II grupa – w godzinach 13.00-16.30.

Pomimo niespełna 4 godzin przewidzianych na każdą z grup, program pozwolił na kompleksowe i dynamiczne przedstawienie zaplanowanych zagadnień oraz realizację przygotowanej tematyki. Wykłady cieszyły się wśród uczestników dużym zainteresowaniem. Zaprezentowano:

 • prelekcja 1. „Indeks Ekonomiczny nowe narzędzie do optymalizowania postępu hodowlanego” – prelegent dr inż. Katarzyna Rzewuska – Centrum Genetyczne, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • prelekcja 2. „Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego” – prelegent Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
 • prelekcja 3. „Konie – hodowla i statystyka” – prelegent Jarosław Szymoniak – Dyrektor Biura Związku Hodowców Koni Wielkopolskich,
 • prelekcja 4. „Realizacja programu hodowlanego na terenie województwa wielkopolskiego” – prelegent dr inż. Piotr Polok – Kierownik Okręgu Zachodniego z siedzibą w Poznaniu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS,
 • prelekcja 5. „Aktualny stan hodowli owiec i kóz na terenie działania Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu” – prelegent mgr inż. Łukasz Turczynowski – przedstawiciel Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu,
 • prelekcja 6. „Hodowla i produkcja drobiu w Polsce” – prelegent mgr inż. Przemysław Wencek – reprezentujący Dział Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu Krajowej Rady Drobiarstwa - Izbę Gospodarczą w Warszawie,
 • panel dyskusyjny, podczas którego była możliwość zadawania pytań przedstawicielom związków hodowców z poszczególnych grup zwierząt,
 • prelekcja 7. „Od pola/zagrody do stołu – wyzwania dla agrobiznesu” – prelegent prof. dr hab. Wawrzyniec Czubak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • zwiedzanie stoisk wystawienniczych działalności pozarolniczej wraz z degustacją,
 • pokazy konne Marek Suliga.

Osobom, które nie zdążyły się zarejestrować lub nie mogły osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, stworzono możliwość wirtualnego udziału w wydarzeniu – uczestniczenia w prowadzonej na żywo transmisji na naszym kanale YouTube.

Przedsięwzięcie objęte było Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolski.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i zarejestruj się w bazie dostępnej na portalu http://ksow.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nas „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” rozpocznie się z opóźnieniem. Na transmisję na żywo w Internecie zapraszamy około godziny 9.45!

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo!

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 8 października 2020 r. na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku kolejne, już ostatnie w roku spotkanie w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”, które będzie poświęcone uprawie kukurydzy.

W programie:

9.00 – 9.10 Powitanie uczestników
9.00 – 11.00 Przedstawienie kolekcji 38 odmian kukurydzy na poletkach demonstracyjnych. Wystąpienia przedstawicieli firm nasiennych biorących udział w kolekcji odmian
11.00 – 13.00 Cześć wykładowo-prezentacyjna:
 1. Innowacyjne e-rozwiązania w racjonalnej uprawie kukurydzy, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.
 2. Nowatorski system uprawy kukurydzy pod folią, Grzegorz Łuczak Gospodarstwo Rolne.
 3. Stabilizator azotu Novatec One w efektywnym nawożeniu kukurydzy, Compo-expert.
 4. Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy AZOMAIS, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 5. Nowoczesne rozwiązania nawodnieniowe w produkcji kukurydzy, NDS Nawadnianie Dakowy Suche.
 6. Ochrona kukurydzy metodą biologiczną za pomocą dronów – zaprezentowanie wyników eksperymentu innowacyjnego w projekcie SmartAgriHubs – NETICTECH S.A. Poznań, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.20 – 14.30 Pokaz zbioru kukurydzy z jednoczesną wagową oceną plonowania i wilgotności ziarna
14.30 – 15.00 Zakończenie wydarzenia – lunch

Zapraszamy do uczestnictwa po uprzednim zarejestrowaniu się, ponieważ z uwagi na ograniczenia organizacyjne w związku z zagrożeniem związanym z występowaniem wirusa COVID-19 wydarzenie przewidziane jest dla 120 osób. W przypadku braku wolnych miejsc będzie istniała możliwość wirtualnego udziału w wydarzeniu w dniu imprezy poprzez stronę internetową WODR w Poznaniu i kanał YouTube. Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się pod numerem telefonu: 519 623 387.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 25 czerwca 2020 roku na terenie wystawienniczym w Sielinku pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” (kolejne spotkania odbędą się odpowiednio: 20.08.2020 r. i 08.10.2020 r.).

Organizacja wyżej wymienionego wydarzenia w trzech terminach była spowodowana panującą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami związanymi z ilością osób mogących jednocześnie przebywać podczas trwania wydarzenia. Szeroki zakres grupy docelowej zapewnił możliwość transferu wiedzy z zakresu innowacji w produkcji polowej pomiędzy wystawcami i doradcami biorącymi udział w wydarzeniu a zwiedzającymi rolnikami.

Transfer wiedzy podczas realizowanego wydarzenia obejmował pokazy polowe kolekcji odmian, prelekcje i prezentacje zaproszonych firm oraz instytucji stosujących nowoczesne rozwiązania w produkcji roślinnej w dobie ograniczania dostępności substancji czynnych środków ochrony roślin, innowacyjnej technologii uprawy kukurydzy pod folią, optymalizacji metod uprawy roślin z zastosowaniem biodegradowalnych hydrożeli w warunkach zmian klimatycznych, zastosowania skanera do gleby – narzędzia nowoczesnego rolnictwa, innowacyjnych możliwości wykorzystania roślin włóknistych w biogospodarce oraz ochronę kukurydzy metodą biologiczną za pomocą dronów – prezentacja wyników eksperymentu innowacyjnego w projekcie SmartAgriHubs.

Podczas czerwcowego wydarzenia udział wzięli następujący reprezentanci instytucji i firm:

 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin – PIB,
 • Grzegorz Łuczak – Gospodarstwo Rolne Grzegorz Łuczak,
 • Aneta Mazur – Artagro Polska Sp. z o.o.,
 • Rafał Kądziela – Blue Fifty Polska Sp. z o.o.,
 • dr hab. Marcin Praczyk – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
 • Artur Jaworski – NETICTECH S.A. Poznań.

Efektem przeprowadzonego wydarzenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a praktyką, w zakresie przekazywania informacji o dostępnych i możliwych do wdrożenia w rolnictwie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne edycje wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”, które odbędą się w dniach 20.08.2020 r. i 8.10.2020 r.

Komisja Europejska nie odnowiła zatwierdzenia chloroprofamu – popularnej substancji czynnej, stosowanej głównie do ograniczania kiełkowania ziemniaków w przechowalniach. W Polsce zarejestrowanych jest 19 preparatów opartych o tę substancję.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 160 z 18.06.2019, str. 11), powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wycofania z dniem 8 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną chloroprofam do dnia 8 października 2020 r.

Wobec powyższego ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi chloroprofam, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin, które zostały wprowadzone do obrotu do 8 stycznia 2020 r., mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 8 lipca 2020 r.;
 • środki ochrony roślin, które zostały wprowadzone do obrotu do 8 stycznia 2020 r., mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 8 października 2020 r.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.