Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dnia 25 lutego 2020 roku w sali Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu pilskiego i złotowskiego. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, na którym informacji udzielali przedstawiciele instytucji około rolniczych. Spotkanie prowadził Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pan Maciej Szłykowicz, który przywitał wszystkich zebranych gości i słuchaczy. Następnie poinformował, że po każdej prelekcji będzie można porozmawiać indywidualnie z wykładowcami zadając im pytania.

Zgodnie z harmonogramem wykładów, jako pierwszy prezentację przedstawił Pan Rafał Sobczak przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który omówił charakterystykę finansową, a także stan wykonania płatności dla rolników. Pani Danuta Klawińska-Mozelewska oraz Pan Bogdan Fleming z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podsumowali pracę ośrodka w 2019 roku. Omówili liczbę dzierżaw i sprzedaży gruntów rolnych na terenie województwa i powiatu, a także działania w zakresie prowadzonej kampanii „Polska Smakuje”. Pan Maciej Szłykowicz Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pokrótce omówił jakimi innowacjami zajmuje się ośrodek doradztwa rolniczego w Wielkopolsce. Powiedział, że wychodzimy naprzeciw nowinkom cyfryzacji i dzięki temu wprowadziliśmy wiele własnych rozwiązań między innymi EPSU Mobilne – aplikację na telefon, ułatwiającą rolnikom kontakt z doradcami. Ośrodek angażuje się także w projekty, takie jak eDWIN, SmartAgriHubs i Demeter z programu Horyzont 2020 oraz projekty z działania Współpraca objętego PROW 2014-2020. Pan Grzegorz Płachta przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) opisał działalność prewencyjną i rehabilitacyjną rolników ubezpieczonych w KRUS. Skupił się na rehabilitacji rolników czynnych zawodowo. Pani Elżbieta Strzelczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiła zasady obrotu środkami dopuszczonymi do stosowania oraz kwalifikowanym materiałem siewnym i nasadzeniowym. Zwróciła uwagę na uodparnianie się chwastów, a także przestrzegła rolników przed zakupem środków ochrony roślin nieznanego pochodzenia. Przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego Pan Mikołaj Jakubowski omówił plany pozyskania dzika na terenie województwa wielkopolskiego w ostatnich latach. Szczególna uwagę zwrócił na zwiększone plany pozyskania dzika w roku 2019. Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie Pan Krzysztof Remiasz omówił zakres działalności stacji w poszczególnych rejonach oraz przedstawił reprezentantów stacji działających na terenie powiatu złotowskiego i pilskiego. Kazimierz Wiebskowski przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej przedstawił zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz omówił działanie telefonu alarmowego 112 i 998. Powiatowy lekarz weterynarii Pan Marek Winiarski przybliżył zagadnienia związane z ASF i ptasią grypą na terenie powiatu złotowskiego oraz zwrócił uwagę na bioasekurację, a raczej na jej nieprzestrzeganie w wielu gospodarstwach. Pan Jacek Zych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych poruszył temat liczebności populacji dzika w lasach i wieloletnich planów pozyskiwania dzika w ramach zwalczania ASF. Jedną z ostatnich prezentacji było wystąpienie Pana Michała Kotkowskiego z przedsiębiorstwa Elewarr, podczas którego przedstawił charakterystykę spółki oraz rozmieszczenie magazynów rezerwy państwowej w całym kraju.

Podczas spotkania na terenie obiektu poszczególne instytucje miały także zlokalizowane swoje punkty informacyjne, gdzie na zainteresowanych czekali eksperci.

Dnia 18 marca 2019 roku odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z Gminy Tarnówka. Razem z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówiliśmy zmiany jakie występują we wnioskach obszarowych w kampanii 2019. Rolnicy zostali zapoznani z portalem IRZplus, oraz z nowymi obszarami ONW. Najwięcej pytań padało jednak na temat dyrektywy azotanowej i dostosowania się do jej wymogów. W związku z tym przedstawiliśmy terminy stosowania nawozów naturalnych, maksymalne dawki azotu naturalnego, odległości stosowania nawozów oraz wytyczne do przygotowywania planów nawozowych.

Jak co roku złotowska Fundacja Złotowianka zorganizowała Jarmark Bożonarodzeniowy Tak i w tym roku dnia 15 grudnia zorganizowali Gwiazdkowy Rynek w Krainie Lodu.

Motywem przewodnim była sceneria bajki „Kraina Lodu”. Tego dnia dzieci wraz z opiekunami licznie przybyli na Plac Paderewskiego aby czynnie uczestniczyć w zabawie Fundacji.  Początkowo można było podziwiać występy młodych artystów ze Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, jak i dzieci z lokalnych przedszkoli.

W tłumie ludzi można było zobaczyć postaci z bajki, jak i najbardziej oczekiwanego w tym okresie Świętego Mikołaja, który rozdawał dzieciom cukierki. Wśród licznych atrakcji znajdowała się także loteria fantowa kryjąca cenne nagrody. Można było napić się ciepłych napojów, a nawet zjeść gofra lub poczęstować się wypiekami świątecznymi. Każde dziecko mogło także pomalować sobie buzię, z przerębla wyłowić cukierki lub napisać list do Świętego Mikołaja.

Największą atrakcją tego wieczoru okazało się wystąpienie zespołu fundacji, którzy przygotowali  iście bajkowe przedstawienie pt. „Kraina Lodu”.

Na zakończenie można było podziwiać kolorowe, i przepiękne fajerwerki.

W dniu 20 listopada 2018 w sali wykładowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu powiatu złotowskiego. Zaproszonym wykładowcą była Pani Jolanta Klupś główny specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu do spraw użytków zielonych. Wśród omawianych tematów były między innymi :

  1. Standardy gospodarowania na pastwiskach na glebach mineralnych i hydrogenicznych, oraz
  2. Standardy gospodarowania na łąkach w gospodarstwach nieobjętych działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym

Pani specjalistka poinformowała wszystkich jakie gatunki traw są najlepsze, aby łąka była cenna pod kątem jakościowym i spełniała standardy pełnowartościowej paszy dla bydła. Dodała także kilka zdań na temat nawożenia Trwałych Użytków Zielonych, a także poinformowała, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zajmuje się tematyką łąkarstwa.