Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Postęp technologiczny coraz odważniej wkracza do rolnictwa, wspierając rozwój między innymi produkcji zwierzęcej. Pozwala to na zwiększenie wydajności, ale przy większej koncentracji na dobrostanie zwierząt. Postęp ten operaty jest coraz częściej na innowacyjnych aplikacjach, wykorzystujących kamery, mikrofony, czujniki i informatyczne systemy zarządzania, które wspierają rolników w codziennym prowadzeniu gospodarstwa. Technologie zdalnego monitorowania zwierząt, nazywane precyzyjną hodowlą zwierząt, umożliwiają automatyczne śledzenie i analizowanie parametrów poszczególnych zwierząt gospodarskich w czasie rzeczywistym.

Partner KSOW – firma AGREGO (IDFS Sp. z o.o.) w 2019 roku zrealizował projekt w ramach Planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR pt. „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej”.

Celem operacji było określenie zakresu danych możliwych do zebrania z czujników oraz zbadanie, czy istnieje ekonomicznie uzasadniona możliwość wykorzystania sensorów IoT monitorujących parametry życiowe i kondycję zwierzęcia w produkcji trzody chlewnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wykonanymi analizami:

„Analiza zakresu danych możliwych do zebrania z czujnika IoT podłączonego do tucznika oraz ich potencjalnego wpływu na jakość mięsa oraz powtarzalność partii produktu"

„Analiza opłacalności ekonomicznej zastosowania sensora IoT w produkcji tuczników”

Autorzy:
dr hab. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu

W ostatnich latach obserwujemy zwiększenie zainteresowania konsumenta pochodzeniem poszczególnych produktów. Świadomość i potrzeba otrzymania dobrej jakości żywności jest coraz powszechniejsza. Krótki łańcuch żywności oznacza możliwość zakupu produktów bezpośrednio od rolnika. Rola rolnika w łańcuchu żywnościowym wymaga jednak wzmocnienia.

Przygotowana publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące metody i formy sprzedaży produktów lokalnych i może stanowić zachętę do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pobierz →

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (ElP-AGRl) rozpoczęło nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

  • Dzika przyroda i produkcja rolna,
  • Zrównoważone uprawy przemysłowe w Europie,
  • Zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w rolnictwie,
  • Zrównoważony system produkcji wołowiny,
  • Przystosowujące się do klimatu uprawy roślin tropikalnych w UE.

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach tematycznych mogą składać aplikacje do 23 stycznia 2020 r. do końca dnia.

Aplikacje mogą składać nie tylko pracownicy jednostek doradczych i naukowcy, ale także rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd. Warunkiem zgłoszenia jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

W przypadku pytań osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Panem Dyrektorem Krzysztofem Janiakiem: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 172, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej EIP-AGRI: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-looking-experts-focus-group-5-new-themes.

Partner KSOW – firma Agrego realizuje operację pt. „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej". Informacja na temat operacji znajduje się tutaj: https://agrego.pl/14908-2/.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z realizacji pierwszej części projektu „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia”, która znajduje się na stronach internetowych:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR) organizuje dla rolników w dniach 9-13 września 2019 r. wyjazd studyjny do Austrii pn. „Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o lokalną żywność”.

Wyjazd studyjny adresowany jest do rolników z województwa wielkopolskiego zajmujących się sprzedażą bezpośrednią i małym przetwórstwem lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności.

Celem wyjazdu jest promowanie partnerstw działających na rzecz rozwoju innowacyjnych metod sprzedaży i aktywizowanie potencjalnych uczestników grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny dotyczy zagadnień związanych z metodami i formami sprzedaży produktów lokalnych, z uwzględnieniem krótkich łańcuchów dostaw. Kwestia ta jest istotna, ponieważ podmioty związane z produkcją rolną mogą stać się katalizatorami promowania zrównoważonych wzorców gospodarczego rozwoju i konsumpcji. Tematyka poruszana podczas wyjazdu studyjnego obejmuje również tworzenie grup operacyjnych i realizację przez nie projektów w ramach działania „Współpraca”.

W ramach wyjazdu uczestnicy zapoznają się z tematyką wytwarzania i sprzedaży lokalnej żywności podczas wykładów, które wygłoszą przedstawiciele instytucji austriackich oraz podczas wizyt w gospodarstwach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W dniach 8-11 września 2019 roku planowany jest wyjazd do Niemiec i Danii do stacji unasieniania oraz gospodarstw hodowlanych w ramach operacji pod nazwą „Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu oraz wzrost potencjału genetycznego stad bydła mlecznego”.

Wyjazd studyjny adresowany jest do hodowców bydła mlecznego (będących pod oceną użytkowości mlecznej), pracowników i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką rozrodu bydła.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Niemiec i Danii, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej na adres: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o., 63-004 Tulce, ul. Poznańska 13.

Liczba miejsc na wyjazd studyjny jest ograniczona. W związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie losowanie. Osoby, które zakwalifikują się, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację konferencji, wyjazdów studyjnych, szkolenia połączonego z warsztatami, stoisk wystawienniczych, filmów i publikacji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w województwie wielkopolskim” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację wyjazdów studyjnych, szkolenia połączonego z warsztatami, seminariów, konferencji oraz warsztatów w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 i 2018-2019 w zakresie SIR jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie operacji własnych SIR.