Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
​Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku
serdecznie zaprasza na konferencję

„Nowości w zakresie integrowanej ochrony roślin w uprawach polowych”,

która odbędzie się 27 lutego (czwartek) 2020 roku o godz. 9.45 w sali w Sielinku przy ul. Parkowej 2.

PROGRAM KONFERENCJI
9.30 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie uczestników przez dyrekcję Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i organizatorów
10.00 – 10.30 Problem uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin i jak temu zapobiegać – dr Joanna Zamojska, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
10.30 – 11.15 Dobór herbicydów do zwalczania chwastów oraz jak poprawić skuteczność herbicydów w warunkach suszy – inż. Adam Paradowski, specjalista od stosowania herbicydów
11.15 – 11.45 Wpływ nawożenia potasem, magnezem i siarką na plonowanie roślin uprawnych w oparciu o produkty firmy K+S Polska – Lucyna Lewicka, przedstawiciel regionalny firmy K+S Polska
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.15 Projekt „Internetowa Platforma Doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin” – Maciej Zacharczuk, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
12.15 – 12.50 Ochrona upraw rolniczych w oparciu o nowe produkty i technologie firmy Syngenta Polska – Michał Paulus, przedstawiciel regionalny firmy Syngenta Polska
12.50 – 13.10 Nawożenie dolistne zbóż, kukurydzy i rzepaku jako podstawa optymalnego plonowania – Maciej Łyszczasz, przedstawiciel firmy Market Rolniczy MINGE
13.10 – 14.00 Nowości odmianowe roślin uprawnych i agrochemiczne – wystąpienia przedstawicieli regionalnych
14.00 Zakończenie konferencji

Temat demonstracji: Uprawy rolne i demonstracyjne w oparciu o integrowaną ochronę roślin w gospodarstwie demonstracyjnym w Sielinku.

Zadanie operacyjne: Zasady integrowanej ochrony roślin.

Zadanie z ustawy: pkt: 2.7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska”.

W 2018 roku prowadzono demonstrację polową na polach demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu położonych w gospodarstwie demonstracyjnym Sielinko, gmina Opalenica. Głównym celem demonstracji było prowadzenie upraw na kolekcjach odmian oraz polach produkcyjnych w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Drugim celem było upowszechnienie prowadzonej demonstracji do zwiedzania przez doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przedstawicieli firm agrochemicznych i nasiennych oraz producentów rolnych.

W ramach kolekcji odmian roślin uprawnych do upowszechnienia wprowadzono uprawę 218 odmian łącznie, w tym 44 odmiany z Listy Zalecanych Odmian:

 • 33 odmian pszenicy ozimej,
 • 10 odmian pszenicy jarej,
 • 17 odmian jęczmienia ozimego,
 • 14 odmian jęczmienia jarego,
 • 17 odmian pszenżyta ozimego,
 • 2 odmian pszenżyta jarego,
 • 15 odmian żyta ozimego,
 • 1 odmianę żyta jarego,
 • 7 odmian soi,
 • 25 odmian rzepaku ozimego,
 • 12 odmian grochu,
 • 17 odmian łubinu,
 • 11 odmian soi,
 • 3 odmian ziemniaków jadalnych,
 • 34 odmian kukurydzy na ziarno.

Większość odmian została nabyta promocyjnie od współpracujących firm nasiennych, jak takich jak HR Danko, HR Strzelce, HR Smolice, Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin, KWS Lochow, KWS Polska, Sateen Union, Syngenta, Saatbu, Maisadour, Pionner oraz innych firm.

Uprawy na kolekcjach odmian zbóż, ziemniaków i bobowatych prowadzono na poletkach małych, o powierzchni 100   oraz poletkach łanowych (rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza od 800 do 1400  ). Ponadto prowadzono uprawy na polach produkcyjnych, uprawiano buraki cukrowe, rzepak ozimy, kukurydzę na ziarno, jęczmień ozimy, jęczmień jary i pszenicę jarą. Celem uprawy tych roślin była uprawa towarowa. Z uwagi na to, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu posiada w Sielinku pasiekę pszczelą, to część powierzchni wydzielono pod uprawy z przeznaczeniem na pożytek pszczeli – pod uprawę gorczycy białej oraz facelii błękitnej. Uzyskane nasiona z tych upraw są zużywane w głównej mierze na uprawę międzyplonów prośrodowiskowych EFA 14a. Wszystkie uprawy były prowadzone w systemie konwencjonalnym z jednoczesnym zastosowaniem integrowanej ochrony roślin.

Nawożenie roślin uprawnych na kolekcjach odmian oraz polach produkcyjnych stosowano na podstawie opracowanego planu nawozowego w programie NawSald oraz korygowano je stałym monitoringiem upraw z N-Testerem. Stosowanie ochrony roślin w uprawach oparto na monitoringu progów zagrożenia przez agrofagi lub systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin.

Na zasiewach prowadzono jednocześnie zadania innowacyjno-upowszechnieniowe takie jak:

Wdrażanie innowacji tj. „Wdrażanie i testy systemu wspomagania decyzji w ochronie przed chwościkiem w burakach” dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,

 1. Monitoring rdzy brunatnej w życie ozimym dla Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Poznaniu,
 2. Zastosowanie systemu Negfry do zwalczania zarazy w ziemniakach dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
 3. Określenie terminu zwalczania skrzypionek w uprawie jęczmienia jarego dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
 4. Monitoring agrofagów pszenicy ozimej na platformę internetową www.agrofagi.com.pl,
 5. Monotorig agrofagów rzepaku ozimego na platformę internetową www.agrofagi.com.pl.

Kolekcje odmian i pól produkcyjnych w Sielinku były oznakowane tablicami informacyjnymi o zastosowanych technologiach upraw oraz nazwą odmiany. Kolekcje odmianowe były udostępnione dla zwiedzających w czasie następujących imprez masowych i promocyjnych: 9-10.06.2018 r. podczas Dni Pola Sielinko 2018 towarzyszącym Wielkopolskim Targom Rolniczym, 30.06.2018 r. na Przedżniwnej Ocenie Odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych oraz 26.09.2018 r. w trakcie Dnia Kukurydzy SIELINKO 2018. Na stoiskach informacyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz firm nasiennych i agrochemicznych udzielano porad. W okresie wegetacji kolekcje odmian były również udostępniane indywidualnie.

Z plantacji łanowych rzepaku ozimego oraz kukurydzy na ziarno udało się zebrać wyniki plonowania przez ważenie plonów poszczególnych odmian elektroniczną najazdową wagą polową z jednoczesnym określeniem wilgotności nasion i ziarna. W plonowaniu rzepaku ozimego poszczególnych odmian wyniki były bardzo zróżnicowane w zależności od odmiany i wynosiły od 23,78-36,22 dt/ha przy plonach średnich 30,65 dt/ha. W plonowaniu kukurydzy na ziarno poszczególnych odmian wyniki były również zróżnicowane i wyniosły od 58,15 do 107,24 dt/ha ziarna wilgotnego oraz suchego ziarna przeliczeniowego od 55,43 do 102,05 dt/ha w zależności od odmiany.

W 2018 roku wystąpiły niekorzystne warunki ze względu na panującą suszę glebową, co obniżyło plonowanie większości roślin od 30 do 50%. W miesiącach wegetacji opady w Sielinku były niskie, a temperatury dość wysokie. Dla porównania w miesiącach wegetacji roślin opady i średnie temperatury w 2018 r. wyniosły:

Miesiąc Średnie opady miesięczne [mm] Średnia temperatura [˚C]
kwiecień 37,4 12,9
maj 13,2 17,3
czerwiec 26,4 19,1
lipiec 44,2 20,9
sierpień 18,0 21,5
wrzesień 36,8 16
październik 28,2 10,8
Łącznie 204,2 118,5
 Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej
Skymaster 280 SC azoksystrobina – 200 g, cyprokonazol – 80 g
Zakeo Xtra 280 SC azoksystrobina – 200 g, cyprokonazol – 80 g
Fundand 450 SC azoksystrobina – 200 g, difenokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g
Kier 450 SC azoksystrobina – 200 g, difenokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g
Mollis 450 SC azoksystrobina – 200 g, difenokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g
Symetra 325 SC azoksystrobina – 200 g, izopirazam – 125 g
Agristar 250 SC azoksystrobina – 250 g
Amistar 250 SC azoksystrobina – 250 g
Ascom 250 SC azoksystrobina – 250 g
Astar 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azaka 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azbany 250 SC azoksystrobina – 250 g
AzoGuard azoksystrobina – 250 g
Azoguard AZT 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azoksysytrobi 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azoscan 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azoxin 250 SE azoksystrobina – 250 g
Aztek 250 SC azoksystrobina – 250 g
Aztek 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azyl 250 SC azoksystrobina – 250 g
Azyl 250 SC azoksystrobina – 250 g
Bolid 250 SE azoksystrobina – 250 g
Chamane 250 SC azoksystrobina – 250 g
Conclude AZT 250 SC azoksystrobina – 250 g
Demeter 250 SC azoksystrobina – 250 g
Dobromir Super 250 SC azoksystrobina – 250 g
Dobromir Top 250 SC azoksystrobina – 250 g
Erazer azoksystrobina – 250 g
Globaztar AZT 250 SC azoksystrobina – 250 g
Korazzo 250 SC azoksystrobina – 250 g
Korazzo 250 SC azoksystrobina – 250 g
Ksystro 250 SC azoksystrobina – 250 g
Makler 250 SE azoksystrobina – 250 g
Mirador 250 SC azoksystrobina – 250 g
Rezat 250 SC azoksystrobina – 250 g
Sinstar 250 SC azoksystrobina – 250 g
Tascom 250 SC azoksystrobina – 250 g
Tazer 250 SC azoksystrobina – 250 g
Tiger 250 SC azoksystrobina – 250 g
Zaftra AZT 250 SC azoksystrobina – 250 g
Zakeo 250 SC azoksystrobina – 250 g
Zetar 250 SC azoksystrobina – 250 g
Emot boskalid – 133 g, metkonazol – 60 g
Primasol boskalid – 133 g, metkonazol – 60 g
Cantus boskalid – 500 g
Eminent Star 312 SE chlorotalonil – 250 g, tetrakonazol – 62,5 g
Contans WG Coniothyrium minitans
Difcor 250 EC difenokonazol – 250 g
Difo 250 EC difenokonazol – 250 g
Ferten 250 EC difenokonazol – 250 g
Nontin 250 EC difenokonazol – 250 g
Valor 250 EC difenokonazol – 250 g
Wezen 250 EC difenokonazol – 250 g
Inviga dimoksystrobina – 200 g, boskalid – 200 g
Pictor 400 SC dimoksystrobina – 200 g, boskalid – 200 g
Propulse 250 SE fluopyram – 125 g, protiokonazol – 125 g
Propulse 250 SE fluopyram – 125 g, protiokonazol – 125 g
Impact 125 SC flutriafol – 125 g
Intuity 250 SC mandestrobina – 250 g
Tenore 400 EW prochloraz – 267 g, tebukonazol – 133 g
Zamir 400 EW prochloraz – 267 g, tebukonazol – 133 g
Atak 450 EC prochloraz – 450 g
Golden Prochloraz 450 EC prochloraz – 450 g
Kloraz 450 EC prochloraz – 450 g
Medallon 450 EC prochloraz – 450 g
Mondatak 450 EC prochloraz – 450 g
Posse 450 EC prochloraz – 450 g
ProchloGUARD prochloraz – 450 g
Prochloraz 450 EC prochloraz – 450 g
Prochloraz Bis 450 EC prochloraz – 450 g
Promax 450 EC prochloraz – 450 g
Spector 450 EC prochloraz – 450 g
Antero 500 EC prochloraz – 500 g
Atropos 500 EC prochloraz – 500 g
Virta 500 EC prochloraz – 500 g
Traper 250 EC protiokonazol – 125 g, tebukonazol – 125 g
Polygreen Fungicyde WP Pythium oligandrum – 10 g
Lerak 200 EC tebukonazol – 125 g, azoksystrobina – 75 g
Sparta 200 EC tebukonazol – 200 g
Custodia 320 SC tebukonazol – 200 g, azoksystrobina – 120 g
Darcos 250 EW tebukonazol – 250 g
Erasmus 250 EW tebukonazol – 250 g
Fezan tebukonazol – 250 g
Hajduk 250 EW tebukonazol – 250 g
Helicur 250 EW tebukonazol – 250 g
Orius Extra 250 EW tebukonazol – 250 g
Riza 250 EW tebukonazol – 250 g
Tarcza Łan Extra 250 EW tebukonazol – 250 g
Tarcza Plus 250 EW tebukonazol – 250 g
Tebu 250 EW tebukonazol – 250 g
Toledo 250 EW tebukonazol – 250 g
Troja 250 EW tebukonazol – 250 g
Tyberius 250 EW tebukonazol – 250 g
Victosar 250 EW tebukonazol – 250 g
Bounty 430 SC tebukonazol – 430 g
Spekfree 430 SC tebukonazol – 430 g
Starpro 430 SC tebukonazol – 430 g
Toledo Extra 430 SC tebukonazol – 430 g
Ulysses 430 SC tebukonazol – 430 g
Ventoux 430 SC tebukonazol – 430 g
Buzz Ultra DF tebukonazol – 750 g
Matador 303 SE tiofanat metylowy – 233 g, tetrakonazol – 70 g
Moderator 303 SE tiofanat metylowy – 233 g, tetrakonazol – 70 g
Yamato 303 SE tiofanat metylowy – 233 g, tetrakonazol – 70 g
Helmtop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g
Sintop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g
Tiofan 500 SC tiofanat metylowy – 500 g
Tiofanat Metylowy 500 SC tiofanat metylowy – 500 g
Tiptop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g
Toben 500 SC tiofanat metylowy – 500 g
Topsin M 500 SC tiofanat metylowy – 500 g

Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu
Corum 502,4 SL bentazon – 480 g, imazamoks – 22,4 g chwastobójczy
Plateen 41,5 WG flufenacet – 24%, metrybuzyna – 17,5% chwastobójczy
Roundup PowerMax 720 glifosat – 720 g chwastobójczy
Inigo 500 S.C. metobromuron – 500 g chwastobójczy
Proman 500 S.C. metobromuron – 500 g chwastobójczy
Soleto 500 S.C. metobromuron – 500 g chwastobójczy
Dual Gold 960 EC metolachlor-S – 960 g chwastobójczy
Efica 960 EC metolachlor-S – 960 g chwastobójczy
Sencor Liquid 600 SC metrybuzyna – 600 g chwastobójczy
Stomp Aqua 455 CS pendimetalina – 455 g chwastobójczy
Boxer 800 EC prosulfokarb – 800 g chwastobójczy
Pilot 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Achiba 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne
Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne
Focus Ultra 100 EC cykloksydym – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Trivko fluazyfop-P butylu – 125 g chwastobójczy – jednoliścienne
Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu – 150 g chwastobójczy – jednoliścienne
Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy – jednoliścienne
Sintop 500 S.C. tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Tiofan 500 S.C. tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Tiptop 500 S.C. tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Topsin M 500 S.C. tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Zaprawa Nasienna T75DS/WS tiuram – 75% fungicyd – zaprawa
AcetGuard acetamipryd – 20% insektycyd
Ceta 20 SP acetamipryd – 20% insektycyd
Mospilan 20 SP acetamipryd – 20% insektycyd
Kobe 20 SP acetamipryd – 200 g insektycyd
Lanmos 20 SP acetamipryd – 200 g insektycyd
Sekil 20 SP acetamipryd – 200 g insektycyd
Cyperkill Max 500 EC cypermetryna – 500 g insektycyd
Trico tłuszcz owczy – 63,96 g repelent

Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu
Roundup Flex 480 glifosat – 480 g chwastobójczy
Roundup PowerMax 720 glifosat – 720 g chwastobójczy
Wing P 462,5 EC pendimetalina – 250 g, dimetenamid-P – 212,5 g chwastobójczy
Stomp Aqua 455 CS pendimetalina – 455 g chwastobójczy
Pilot 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Achiba 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne
Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne
Trivko fluazyfop-P butylu – 125 g chwastobójczy – jednoliścienne
Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu – 150 g chwastobójczy – jednoliścienne
Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy – jednoliścienne
Agil-S 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Aria 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Vima-Propachizafop propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Zetrola 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Boxer 800 EC prosulfokarb – 800 g chwastobójczy – jednoliścienne
Signum 33 WG boskalid – 26,7%, piraklostrobina – 6,7% fungicyd
Signis Bis 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Signis Max 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Spector 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Gwarant 500 SC chlorotalonil – 500 g fungicyd
Siarkol 80 WG siarka – 80% fungicyd
Siarkol Bis 80 WG siarka – 80% fungicyd
Siarkol 800 SC siarka – 800 g fungicyd
Sintop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Tiofan 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Tiptop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Topsin M 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Maxim 025 FS fludioksonil – 25 g fungicyd – zaprawa
Vitavax 200 FS karboksyna – 200 g, tiuram – 200 g fungicyd – zaprawa
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS tiuram – 75% fungicyd – zaprawa
AcetGuard acetamipryd – 20% insektycyd
Ceta 20 SP acetamipryd – 20% insektycyd
Mospilan 20 SP acetamipryd – 20% insektycyd
Kobe 20 SP acetamipryd – 200 g insektycyd
Lanmos 20 SP acetamipryd – 200 g insektycyd
Sekil 20 SP acetamipryd – 200 g insektycyd
Cyperkill Max 500 EC cypermetryna – 500 g insektycyd

Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej
Inazuma 130 WG acetamipryd – 100 g, lambda-cyhalotryna – 30 g
Inpower 130 WG acetamipryd – 100 g, lambda-cyhalotryna – 30 g
Acetamip 20 SP acetamipryd – 20%
Acetamip New 20 SP acetamipryd – 20%
Acetamipryd 20 SP acetamipryd – 20%
AcetGuard acetamipryd – 20%
Ceta 20 SP acetamipryd – 20%
Carnadine 200 SL acetamipryd – 200 g
Kestrel 200 SL acetamipryd – 200 g
Kobe 20 SP acetamipryd – 200 g
Lanmos 20 SP acetamipryd – 200 g
Sekil 20 SP acetamipryd – 200 g
A-Cyper 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Alciper 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Alfa 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
AlfaCyper 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Alfacypermetryna 10 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Alfastop 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Asteria 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Fastac 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Fiesta 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g
Proalfacypermetrin alfa-cypermetryna – 100 g
Fastac Active 050 ME alfa-cypermetryna – 50 g
Alfazot 025 EC beta-cyflutryna – 25 g
Bulldock 025 EC beta-cyflutryna – 25 g
Pitbul 025 EC beta-cyflutryna – 25 g
Tekapo 025 EC beta-cyflutryna – 25 g
Dursban Delta 200 CS chloropiryfos – 200 g
Pyrinex Supreme 262 ZW chloropiryfos – 250 g, beta-cyflutryna – 12 g
Arlopyr 480 EC chloropiryfos – 480 g
Chlorop-Pro 480 EC chloropiryfos – 480 g
Cronus 480 EC chloropiryfos – 480 g
Cyren 480 EC chloropiryfos – 480 g
Decore 480 EC chloropiryfos – 480 g
Dursban 480 EC chloropiryfos – 480 g
Insodex 480 EC chloropiryfos – 480 g
Klon 480 EC chloropiryfos – 480 g
Kloń 48 EC chloropiryfos – 480 g
Owadofos Extra 480 EC chloropiryfos – 480 g
Pyrifos 480 EC chloropiryfos – 480 g
Pyrinex 480 EC chloropiryfos – 480 g
Pyrisimex 480 EC chloropiryfos – 480 g
Rook 480 EC chloropiryfos – 480 g
Cyperpirifos 550 EC chloropiryfos – 500 g, cypermetryna – 50 g
Klon Max 550 EC chloropiryfos – 500 g, cypermetryna – 50 g
Melia EC chloropiryfos – 500 g, cypermetryna – 50 g
Troll 550 EC chloropiryfos – 500 g, cypermetryna – 50 g
Reldan 225 EC chloropiryfos MEtylowy – 225 g
Daskor 440 EC chloropiryfos MEtylowy – 400 g, cypermetryna – 40 g
Patriot 100 EC deltametryna – 100 g
Deltakill deltametryna – 25 g
Scatto deltametryna – 25 g
Decis MEga 50 EW deltametryna – 50 g
Trebon 30 EC etofenproks – 287,5 g
Boravi 50 WG fosmet – 500 g
Rapid 060 CS gamma-cyhalotryna – 60 g
Helm-Lambda 100 CS lambda-cyhalotryna – 100 g
Nagomi 025 WG lambda-cyhalotryna – 2,5%
Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
Judo 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
Kaiso 050 EG lambda-cyhalotryna – 50 g
Kaiso Sorbie lambda-cyhalotryna – 50 g
Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
Kivano 050 EG lambda-cyhalotryna – 50 g
Kusti 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
LambdaCe 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
Minori 050 EC lambda-cyhalotryna – 50 g
Ninja 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g
Evure 240 EW tau-fluwalinat – 240 g
Kaliber 240 EW tau-fluwalinat – 240 g
Mavrik Vita 240 EW tau-fluwalinat – 240 g
Rewers 240 EW tau-fluwalinat – 240 g
Proteus 110 OD tiachlopryd – 100 g, deltametryna – 10 g
Ptolemeusz 110 OD tiachlopryd – 100 g, deltametryna – 10 g
Alstar 100 EW zeta-cypermetryna – 100 g
Ammo Super 100 EW zeta-cypermetryna – 100 g
Fury 100 EW zeta-cypermetryna – 100 g
Minuet 100 EW zeta-cypermetryna – 100 g
Rage 100 EW zeta-cypermetryna – 100 g
Titan 100 EW zeta-cypermetryna – 100 g

Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu
Curlew 334 SL chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy
Galera 334 SL chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy
Kratos A chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy
Obelix 334 SL chlopyralid – 267 g, pikloram – 67 g chwastobójczy
Roundup PowerMax 720 glifosat – 720 g chwastobójczy
Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy
Symetra 325 SC azoksystrobina – 200 g, izopirazam – 125 g fungicyd
Propulse 250 SE fluopyram – 125 g, protiokonazol – 125 g fungicyd
Magnello 350 EC tebukonazol – 250 g, difenokonazol – 100 g fungicyd
Maxior tebukonazol – 250 g, difenokonazol – 100 g fungicyd
Reldan 225 EC chloropiryfos metylowy – 225 g insektycyd
Cyperkill Max 500 EC cypermetryna – 500 g insektycyd
Boravi 50 WG fosmet – 500 g insektycyd
Ironmax Pro fosforan III żelaza – 24,2 g moluskocyd
Allowin 04 RB metaldehyd – 4% moluskocyd
Clartex Neo 04 RB metaldehyd – 4% moluskocyd
Metarex Inov 04 RB metaldehyd – 4% moluskocyd

Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Nazwa handlowa produktu Nazwa substancji czynnej Rodzaj preparatu
Bandur 600 SC aklonifen – 600 g chwastobójczy
Racer 250 EC flurochloridon – 250 g chwastobójczy
Vernal 250 EC flurochloridon – 250 g chwastobójczy
Stomp Aqua 455 CS pendimetalina – 455 g chwastobójczy
Boxer 800 EC prosulfokarb – 800 g chwastobójczy
Pilot 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Achiba 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne
Targa Super 05 EC chizalofop-P etylu – 50 g chwastobójczy – jednoliścienne
Trivko fluazyfop-P butylu – 125 g chwastobójczy – jednoliścienne
Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu – 150 g chwastobójczy – jednoliścienne
Select Super 120 EC kletodym – 120 g chwastobójczy – jednoliścienne
Agil-S 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Aria 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Vima-Propachizafop propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Zetrola 100 EC propachizafop – 100 g chwastobójczy – jednoliścienne
Serenade ASO Bacillus subtilis szczep QST 713 – 13,96 g fungicyd
Signum 33 WG boskalid – 26,7%, piraklostrobina – 6,7% fungicyd
Agria Bos-Pirak 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Signis Bis 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Signis Max 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Spector 33 WG boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Vima-Boskastrobina boskalid – 267 g, piraklostrobina – 67 g fungicyd
Switch 62,5 WG cyprodynil – 375 g, fludioksonil – 250 g fungicyd
Difo 250 EC difenokonazol – 250 g fungicyd
Luna Experience 400 SC fluopyram – 200 g, tebukonazol – 200 g fungicyd
Sparta 200 EC tebukonazol – 200 g fungicyd
Sintop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Tiofan 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Tiptop 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd
Topsin M 500 SC tiofanat metylowy – 500 g fungicyd

Uwaga! Aktualne dane o stosowaniu ww. środków ochrony roślin znajdują się na etykietach pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku
zaprasza

na konferencję

Innowacje w zakresie integrowanej ochrony roślin
​NAUKA – TECHNOLOGIA – PRAKTYKA

która odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku
.

Program spotkania:

10.00 - 10.10 Rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
10.10 - 10.50 Jak walczyć z presją chorób grzybowych w zbożach i kukurydzy – prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochroy Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
10.50 - 11.20 Narastający problem szkodników w uprawach zbóż, kukurydzy i rzepaku – dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochroy Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
11.20 - 11.50 Rola nawożenia potasem, siarką i magnezem w nawożeniu roślin uprawnych – Lucyna Lewicka, przedstawiciel firmy K+S Polska
11.50 - 12.10 Nowe produkty firmy ADOB w nawożeniu dolistnym – Robert Nowak, przedstawiciel firmy ADOB
12.10 - 12.30 Przerwa na kawę
12.30 - 12.50 Herbicydy firmy CORTEVA Agriscience do ochrony zbóż, kukurydzy i rzepaku – Marian Krasner, przedstawiciel firmy CORTEVA Agriscience
12.50 - 13.10 Charakterystyka odmian zbóż Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach – Piotr Uciechowski
13.10 - 13.30 Nowości odmianowe zbóż i rzepaku Hodowli Roślin Strzelce – Jakub Ziarniak
13.30 - 13.40 Oferta odmianowa zbóż i kukurydzy firmy IGP Polska – Tomasz Świstek
13.40 - 14.00 Nowości odmianowe Hodowli Roślin Danko – Grzegorz Magdziak
14.00 - 14.20 Zastosowanie dolistnych mikroelementów w nawożeniu kukurydzy i rzepaku – Maciej Łyszczasz
14.20 - 14.35 Zastosowanie kruszynka do zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy – Janusz Narożny
14.35 Zakończenie i poczęstunek

Ponadto stoiska informacyjne firm agrochemicznych i nasiennych.

Serdecznie zapraszamy!

Na polach demonstracyjnych w Sielinku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadził w 2018 roku kolekcję 34 odmian kukurydzy. W dniu 26 września 2018 roku odbył się Dzień Kukurydzy. W imprezie tej wzięło udział ponad 60 osób, w tym producenci rolni, doradcy oraz uczniowie Zespołu Szkół RCKU im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance. Spotkanie otworzył i prowadził Krzysztof Labok – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie nowotomyskim.

W ramach Dnia Kukurydzy zaprezentowano następujące zagadnienia:

 • „Nowe technologie uprawy kukurydzy pod folią biodegradowalną” – przedstawiciel firmy Compo;
 • „Najważniejsze agrofagi (szkodniki i choroby) w kukurydzy” –  dr Grzegorz Pruszyński;
 • „Charakterystyka poszczególnych odmian kukurydzy na poletkach demonstracyjnych w Sielinku” – przedstawiciele firm nasiennych KWS Polska, Pioneer, Sattbau, Satten Union, Syngenta i FarmSaat;
 • „Technologia uprawy kukurydzy na polu w Sielinku” – Roman Szulc, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu;
 • „Kalkulacja opłacalności kukurydzy” – Dominik Głodek, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ponadto zostały przeprowadzone następujące pokazy:

 • pokaz zbioru kukurydzy oraz oceny plonowania z jednoczesnym ważeniem plonu na elektronicznej wadze najazdowej i oceną wilgotności ziarna,
 • pokaz mulczowania ścierniska po kukurydzy,
 • prezentacja oraz szacownie plonów soi za pomocą minikombajnu Minibatt.

Z uwagi na panującą suszę plony w 2018 roku były niższe niż w latach poprzednich. W czasie wegetacji kukurydzy odnotowano w Sielinku bardzo niskie opady deszczu oraz wysokie temperatury średnie, co spowodowało obniżenie plonów o ok. 40%. W porównaniu do lat poprzednich zebrane ziarno miało również znacznie niższą wilgotność. Na plantacji można było także zauważyć porażenie niektórych roślin przez omacnicę oraz choroby grzybowe. Z roku na rok zwiększa się areał uprawy kukurydzy, przez co rośnie presja szkodników i chorób mimo stosowania zmianowania roślin.

Tabela. Średnie opady miesięczne i średnia temperatura odnotowane w Sielinku w 2018 r.

Miesiąc 2018 rok
Średnie opady miesięczne Średnia temperatura
Kwiecień 37,4 12,9
Maj 13,2 17,3
Czerwiec 26,4 19,1
Lipiec 44,2 20,9
Sierpień 18,0 21,5
Wrzesień 36,8 16
Razem 176,0 107,7

Do pobrania: