12 sierpnia 2020

Nawożenie użytków zielonych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych

Autor: Jolanta Klupś

Rok publikacji: 2018

Trwałe użytki zielone pełnią wielorakie funkcje w ekosystemach trawiastych. Od zaopatrujących, regulacyjnych, wspomagających, po kulturowe. Z punktu widzenia producenta rolnego oraz utrzymywanego stada najważniejsza jest ta pierwsza. Polega ona między innymi na produkcji pasz do bezpośredniego skarmiania przeżuwaczy lub koni oraz dostarczaniu surowca do konserwacji w postaci siana, suszu czy kiszonek.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Agroturystyka jako forma aktywności na obszarach wiejskich

Autor: Jolanta Szczepańska

Rok publikacji: 2018

Agroturystyka jest dzisiaj trwałym elementem polskiej wsi. Takie stwierdzenie jest w pełni uprawnione. Przyjmuje się, że w obecnej formie rozwija się ona od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak często wskazuje się, że turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce mają znacznie bogatsze tradycje i jej początki sięgają XIX wieku. Znane były takie terminy jak: „wczasy na wsi”, „wsie letniskowe” czy „wczasy pod gruszą”. Przed pierwszą wojną światową bardzo popularne stały się wyjazdy mieszczan na letniska. To ta „moda” spowodowała duże zmiany na podmiejskich wsiach.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Zasady tworzenia, funkcjonowania i wsparcia grup producentów rolnych

Autor: Andrzej Machowicz

Rok publikacji: 2018

Poprawny proces zakładania grupy producentów rolnych (GPR) musi być poprzedzony zidentyfikowaniem, jakie korzyści osiągną producenci poprzez integrację. Integracja winna skutkować poprawą pozycji rynkowej gospodarstw i prowadzić do zwiększenia dochodów indywidualnych producentów poprzez uzyskiwanie wyższych cen za produkty lub/i obniżenie kosztów. Powstanie i powodzenie działania grupy będzie zależało od sytuacji rynkowej.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Rachunkowość rolna w gospodarstwie rolnym

Autor: Piotr Konieczny

Rok publikacji: 2018

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych w naszym kraju ma długą tradycję, jednak ta praktyka nie jest stosowana powszechnie. Idea rachunkowości wyrosła z potrzeby wspomożenia pamięci ludzkiej, trudno się z tym nie zgodzić. Prowadzący gospodarstwo rolne na co dzień spotyka się z różnego rodzaju operacjami gospodarczymi np. zakup środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin, olej napędowy) sprzedaż (produkty roślinne, zwierzęta). Tych różnego rodzaju operacji w zależności od profilu prowadzonej działalności rolniczej jest dużo.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Prawidłowe żywienie – wpływ na organizm

Autor: Sylwia Rymanowska

Rok publikacji: 2018

To, co jemy ma decydujący wpływ na nasz organizm. Przekłada się to na nasze samopoczucie oraz ilość energii jaką posiadamy. Pokarm jest paliwem dla ciała, które jest magazynowane w organizmie i wykorzystywane w odpowiednim momencie. To tylko od nas zależy, czy nie dopuścimy do zachwiania równowagi tego procesu.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Zalecenia żywieniowe dla zdrowych osób z różnych grup wiekowych

Autor: Ewa Tuliszka

Rok publikacji: 2018

W Polsce obowiązują normy, opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia dla ludzi zdrowych. Normy zalecane, opracowywane są dla grup ludności według płci, wieku, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej. Osoby chore powinny stosować się do zaleceń żywieniowych lekarza specjalisty. Spożycie produktów żywnościowych zgodne z określonymi normami ma zapobiec chorobom związanym z niedoborem lub nadmiarem energii i składników odżywczych.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

Autor: Elżbieta Dryjańska

Rok publikacji: 2018

Rolnictwo ekologiczne odróżnia się od innych sposobów gospodarowania w rolnictwie tym, że realizowane jest wg ścisłych kryteriów odnoszących się zarówno do produkcji rolnej, przetwórstwa płodów rolnych, jak i wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w tym systemie. Z uwagi na te kryteria i cele rolnictwo ekologiczne jest najwłaściwszą drogą ku realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Współczesne rolnictwo charakteryzuje się ogromną produktywnością i efektywnością. Wysokie efekty produkcyjne w rolnictwie osiągane są często kosztem środowiska oraz zdrowia konsumentów. Obecnie konsumenci żywności zwracają coraz większą uwagę na jakość i bezpieczeństwo kupowanych produktów.

Pobierz →

 

16 lipca 2020

Wytwarzanie pieczywa wraz z dodatkami podnoszącymi jego wartość żywieniową

Autor: Mariola Majewska

Rok publikacji: 2018

Pieczywo, chleb powszedni, jest podstawą wyżywienia dla ludzi na całym świecie. Ze względu na swój smak i niepowtarzalny aromat jest tak chętnie spożywany, jednakże w ogólnodostępnej sprzedaży prawdziwy razowy chleb nie tak łatwo można kupić. Zważywszy na fakt, iż konsumenci cenią sobie produkty naturalne i tych poszukują najchętniej, coraz częściej sami zaczynają wypiekać chleb według własnych upodobań. Wiąże się to nie tylko z wyjątkowym smakiem i aromatem pieczywa, ale również z dostarczeniem niezbędnych składników odżywczych.

Pobierz →

16 lipca 2020

Koła gospodyń wiejskich – aktywne dla siebie i dla innych

Autor: Aldona Jankowska

Rok publikacji: 2019

Koła gospodyń wiejskich (KGW) to samodzielne, niezależne i bardzo ważne organizacje środowiska wiejskiego. Początki ich działalności sięgają roku 1866. Koła Gospodyń Wiejskich były, są i będą istnieć, bo pomimo upływających lat nadal pełnią znaczącą rolę w środowisku wiejskim. Aktywizują społeczeństwo lokalne, integrują mieszkańców, mają wpływ na rozwój życia kulturalnego oraz inicjują i wspierają realizację najróżniejszych zadań swojej gminy. Współczesne mieszkanki wsi to kobiety nowoczesne, kreatywne i ambitne. To głównie one tworzą KGW, ale coraz częściej dołączają do nich panowie. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działalności kół, można powiedzieć, że dzisiejsze koła łączą środowiska i pokolenia.

Pobierz →