11 września 2020

Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony środowiska i klimatu

Autor: Anna Giera

Rok publikacji: 2018

Zadrzewienia według Encyklopedii PWN to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich zgrupowania poza lasem i obszarami miejskimi oraz nie zaliczane do sadów. Natomiast inne źródła zaliczają do zadrzewień również towarzyszące drzewom zioła, grzyby i zwierzęta. Stosowane są różne podziały zadrzewień – w zależności od ich budowy, występowania w krajobrazie oraz lokalizacji.

Pobierz →

 

10 września 2020

Staropolskie nazwy miesięcy i ich związek z dziedzictwem kulturowym wsi

Autor: Anna Stanisławska

Rok publikacji: 2019

Nasi pradziadowie nie znali podziału roku na miesiące, żyli w symbiozie z przyrodą i podlegali jej prawom. Posługiwali się obserwacjami przyrody, długością dnia czy wysokością słońca na horyzoncie. Mówiło się, że jest babie lato, przednówek, listopad bo lecą liście z drzew, chłodnik, bo robi się zimno, czy pozimek. Tych nazw używano obok nazw ćwierćrocznych takich jak: zima, wiosna, lato, jesień. Wraz z kalendarzem rzymskim w Polsce przyjęto podział dwunastoczęściowy i ich łacińskie nazwy. Funkcjonowały one przez setki lat.

Pobierz →

 

10 września 2020

Konieczność wapnowania gleb w Polsce z uwzględnieniem Wielkopolski

Autor: Wioleta Barczak

Rok publikacji: 2019

Świadomym działaniem każdego rolnika powinno być pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego uprawianych gleb. Aby tego dokonać, niezwykle istotnym aspektem jest zapoznanie się z pH gleb oraz składem i zawartością mikro i makro składników. Dzięki współdziałaniu rolników ze sferą nauki, wspieraniu transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką w zakresie wprowadzania lub udoskonalania dobrych praktyk rolniczych, możliwe będzie stosowanie nawożenia dostosowanego do wymagań glebowych, które z kolei przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych surowców rolnych. Celem niniejszej publikacji jest podkreślenie roli wykonywania badań odczynu pH gleb, jego wpływu na wielkość i jakość produkcji oraz korzyści wynikających z dostosowywania poziomu pH gleb w kontekście uzyskiwanego poziomu plonów.

Pobierz →

 

09 września 2020

Rola rachunkowości w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Autor: Piotr Konieczny

Rok publikacji: 2019

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych w naszym kraju ma długą tradycję, jednak ta praktyka nie jest stosowana powszechnie. Idea rachunkowości wyrosła z potrzeby wspomożenia pamięci ludzkiej, z czym trudno się nie zgodzić. Prowadzący gospodarstwo rolne na co dzień spotyka się z różnego rodzaju operacjami gospodarczymi np. zakup środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin, olej napędowy), sprzedaż (produkty roślinne, zwierzęta). Tych różnego rodzaju operacji w zależności od profilu prowadzonej działalności rolniczej jest dużo.

Pobierz →

 

09 września 2020

Wymagania roślin do dekoracji wnętrz

Autor: Jarosław Górski

Rok publikacji: 2019

Rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz są dziś zupełnie inaczej traktowane niż dawniej. Spowodowały to zmiany stylu całego naszego życia. Nowoczesny projektant wnętrz przeznaczył roślinom o wiele ważniejsze zadanie, gdyż dzisiaj stanowią one nie tylko elementy kształtujące wnętrza, ale też sprzymierzeńca wpływającego pozytywnie na jego samopoczucie. Dziś okna powiększane są do rozmiarów całych ścian ze szkła. Zestawione z nimi duże grupy roślinne stanowią swoisty łącznik z krajobrazem zewnętrznym. W wielu mieszkaniach ściany wewnętrzne, dzielące pokoje, zostały ograniczone lub wręcz zniknęły, zastąpione ścianami z żywej zieleni. Do dzisiejszych rozwiązań dekoracyjnych dodano także nowoczesne meble typu stojaki, stelaże, ozdobne korytka czy wiszące półki przeznaczone do ustawiania pojemników z roślinami.

Pobierz →

 

09 września 2020

Choroby metaboliczne w stadach krów wysokowydajnych

Autor: Jerzy Mikołajczak

Rok publikacji: 2019

Intensywne prace hodowlane i jednostronna selekcja bydła mlecznego spowodowała znaczący wzrost wydajności mleka. W Polsce mamy wiele stad, których wydajności przekraczają średnio 10 tys. litrów. Wyniki takie przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania krów na energię, białko, witaminy i składniki mineralne. Powiększyły się również rozmiary zwierząt, przy czym zwiększeniu zapotrzebowania nie towarzyszyło niestety proporcjonalne zwiększenie pojemności przewodu pokarmowego. I tu pojawia się problem, specyfika trawienia składników pokarmowych u przeżuwaczy nie pozwala na szybkie pokrycie zapotrzebowania jakie wymaga intensywnie produkująca krowa. To sprawia, że żywienie współczesnej krowy o wysokim potencjale genetycznym nie jest łatwe.

Pobierz →

 

07 września 2020

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Autor: Anna Giera

Rok publikacji: 2019

W dniu 5 czerwca 2018 r. na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1566) Rada Ministrów przyjęła na drodze rozporządzenia „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Natomiast zgodnie z art. 104 ust. 1 powyższej ustawy Program działań wdraża się na obszarze całego państwa. Program działań stanowi zbiór wymogów, które są obowiązkowe do stosowania przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy.

Pobierz →

 

07 września 2020

Ciepły dom

Autor: Magdalena Świątkowska

Rok publikacji: 2019

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m z uwagi na niewielką wysokość kominów w budynkach mieszkalnych. Zanieczyszczenia te pochodzą przede wszystkim z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, a także z transportu spalinowego. Niesprawne urządzenia grzewcze, a do tego przestarzałe, wraz ze spalaniem w nich węgla niskiej jakości oraz odpadów, nie nadających się do tego celu (np. pocięte opony, różne opakowania foliowe czy też plastikowe butelki) mogą być przyczyną wielu chorób.

Pobierz →

 

07 września 2020

Jak rozwija się rolniczy handel detaliczny w Wielkopolsce

Autor: Mariola Majewska

Rok publikacji: 2019

Rolniczy handel detaliczny to kolejna obok dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej forma działalności, w ramach której producenci rolni mogą bezpośrednio sprzedawać surowce oraz prowadzić działalność przetwórczą. Warunkiem natomiast jest to, że żywność taka musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywać się z zachowaniem określonych w rozporządzeniu limitów. Możliwość prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Umożliwia ona producentom rolnym produkcję żywności, która pochodzi z własnego gospodarstwa oraz jej sprzedaż konsumentom końcowym.

Pobierz →