12 sierpnia 2020

Uprawa roli w różnych systemach

Autor: Tomasz Olejnicki

Rok publikacji: 2018

Podstawowym elementem agrotechniki jest uprawa roli, której głównym zadaniem jest przygotowanie warunków dla wzrostu roślin uprawnych. Jej odpowiednie wykonanie jest jednym z czynników, które mają wpływ na wysokość plonu, a także na jego jakość oraz na opłacalność produkcji. Do każdego systemu uprawy roli powinniśmy mieć odpowiedni sprzęt, który pozwoli na prawidłowe przygotowanie gleby do siewu. Uprawa roli generuje duże koszty i jest bardzo czasochłonna. Dlatego coraz częściej stosuje się uproszczenia. Decyzję o ich zastosowaniu w uprawie należy podjąć rozważnie.

Pobierz →

12 sierpnia 2020

Polowa uprawa sałaty

Autor: Dorota Piękna-Paterczyk

Rok publikacji: 2018

Sałata do Polski trafiła na początku XIV wieku i do dnia dzisiejszego jest jednym z najpopularniejszych warzyw. Najprawdopodobniej do naszego kraju sprowadziła ją królowa Bona. Częścią jadalną są liście, które w zależności od odmiany mogą mieć formę rozety lub główki. Największą popularnością cieszą się sałaty o liściach zielonych, ale występują także sałaty o liściach koloru ciemnofioletowego, białego lub bordowego. Liście mogą być gładkie, karbowane lub skędzierzawione. Sałata ma wiele cennych wartości odżywczych. Zawiera sporo błonnika, składników mineralnych i witamin. Należy do grupy warzyw liściowych, których spożycie w Polsce staje się coraz większe. Sałata na rynku warzyw ma długoletnią tradycję i sprawdzony rynek odbiorców.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Ogrody rekreacyjne – zakładanie i pielęgnacja

Autor: Jarosław Górski

Rok publikacji: 2018

Ogród przydomowy to nie tylko sad i warzywnik, ważnym jego elementem jest część ozdobna. Ma ona służyć użytkownikom do rekreacji i wypoczynku oraz podnosić walory estetyczne otoczenia. Przystępując do urządzania ogrodu ozdobnego należy wstępnie sporządzić plan nasadzeń zgodny z kształtem terenu. Projektując ogród ozdobny należy uwzględnić również przyszłe miejsce do rekreacji oraz wypoczynku właścicieli ogrodu, otaczając je trawnikiem oraz odpowiednio dopasowaną architekturą ogrodową.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolnego

Autor: Zbigniew Błaszczyk

Rok publikacji: 2018

Analiza ekonomiczna jest metodą badania zjawisk i procesów gospodarczych, która polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Podstawowym zadaniem analizy ekonomicznej gospodarstwa rolnego jest odpowiedź na następujące pytania: Jak gospodarowano w danym okresie czasu, jakie są rezultaty i czy są one zadowalające? Jakie są przyczyny osiągniętego stanu? Co należy podjąć, aby w przyszłości utrzymać korzystne wyniki, a niekorzystne poprawić? Pierwszego stycznia 2004 roku polscy rolnicy z reprezentatywnej grupy indywidualnych gospodarstw rolnych rozpoczęli prowadzenie zapisów rachunkowych w ramach systemu Polski FADN. Tworzona od 13 lat baza danych Polskiego FADN stanowi bogate źródło informacji z różnych grup gospodarstw rolnych.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Nawożenie użytków zielonych w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych

Autor: Jolanta Klupś

Rok publikacji: 2018

Trwałe użytki zielone pełnią wielorakie funkcje w ekosystemach trawiastych. Od zaopatrujących, regulacyjnych, wspomagających, po kulturowe. Z punktu widzenia producenta rolnego oraz utrzymywanego stada najważniejsza jest ta pierwsza. Polega ona między innymi na produkcji pasz do bezpośredniego skarmiania przeżuwaczy lub koni oraz dostarczaniu surowca do konserwacji w postaci siana, suszu czy kiszonek.

Pobierz →

 

12 sierpnia 2020

Agroturystyka jako forma aktywności na obszarach wiejskich

Autor: Jolanta Szczepańska

Rok publikacji: 2018

Agroturystyka jest dzisiaj trwałym elementem polskiej wsi. Takie stwierdzenie jest w pełni uprawnione. Przyjmuje się, że w obecnej formie rozwija się ona od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak często wskazuje się, że turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce mają znacznie bogatsze tradycje i jej początki sięgają XIX wieku. Znane były takie terminy jak: „wczasy na wsi”, „wsie letniskowe” czy „wczasy pod gruszą”. Przed pierwszą wojną światową bardzo popularne stały się wyjazdy mieszczan na letniska. To ta „moda” spowodowała duże zmiany na podmiejskich wsiach.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Zasady tworzenia, funkcjonowania i wsparcia grup producentów rolnych

Autor: Andrzej Machowicz

Rok publikacji: 2018

Poprawny proces zakładania grupy producentów rolnych (GPR) musi być poprzedzony zidentyfikowaniem, jakie korzyści osiągną producenci poprzez integrację. Integracja winna skutkować poprawą pozycji rynkowej gospodarstw i prowadzić do zwiększenia dochodów indywidualnych producentów poprzez uzyskiwanie wyższych cen za produkty lub/i obniżenie kosztów. Powstanie i powodzenie działania grupy będzie zależało od sytuacji rynkowej.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Rachunkowość rolna w gospodarstwie rolnym

Autor: Piotr Konieczny

Rok publikacji: 2018

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych w naszym kraju ma długą tradycję, jednak ta praktyka nie jest stosowana powszechnie. Idea rachunkowości wyrosła z potrzeby wspomożenia pamięci ludzkiej, trudno się z tym nie zgodzić. Prowadzący gospodarstwo rolne na co dzień spotyka się z różnego rodzaju operacjami gospodarczymi np. zakup środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin, olej napędowy) sprzedaż (produkty roślinne, zwierzęta). Tych różnego rodzaju operacji w zależności od profilu prowadzonej działalności rolniczej jest dużo.

Pobierz →

 

17 lipca 2020

Prawidłowe żywienie – wpływ na organizm

Autor: Sylwia Rymanowska

Rok publikacji: 2018

To, co jemy ma decydujący wpływ na nasz organizm. Przekłada się to na nasze samopoczucie oraz ilość energii jaką posiadamy. Pokarm jest paliwem dla ciała, które jest magazynowane w organizmie i wykorzystywane w odpowiednim momencie. To tylko od nas zależy, czy nie dopuścimy do zachwiania równowagi tego procesu.

Pobierz →