Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PODSUMOWANIE Z PRZEPROWADZONEJ DEMONSTRACJ - DŁUGA GOŚLINA 2015

 

Temat demonstracji :  "Integrowana Ochrona Pszenżyta Ozimego"

Lokalizacja : Długa Goślina - Gospodarstwo rodzinne

Gmina: Murowana Goślina

   Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie  Pana Adama Łecha, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Murowana Goślina. Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i wysiane w miejscowości Długa Goślina.

       Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, drapieżników i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć ilość wykonywanych zabiegów ochrony roślin i w ten sposób ograniczyć ich ujemny wpływ na środowisko naturalne.

Demonstracja realizowana była na polu uprawnym pszenżyta ozimego, odmiany „Fredro” na powierzchni 8 ha.

 Pszenżyto  zostało wysiana  21 września 2014  roku. Ilość wysianych kwalifikowanych nasion z własnego rozmnożenia 180 kg/ha. Pole było kompleksu glebowego żytniego-dobrego, klasy bonitacyjne gleby: IVa, VIb przy wysokiej zasobności P2O5 oraz średniej zawartości K2O i małej MgO.  Przedplonem był jęczmień jary. Nawożenie organiczne – obornik – zastosowany był  na  tym stanowisku w 2011 roku w dawce : 40,0 ton (przestrzegany wymóg płodozmianu w gospodarstwie zgodnie z integrowaną ochroną roślin ). Siew pszenżyta odbył się za pomocą agregatu uprawowo-siewnego, przy standardowej rozstawie rzędów i głębokości siewu, co spowodowało wyrównane wschody jesienne zboża. Przed siewem  zastosowano doglebowo  nawożenie organiczne w postaci gnojowicy 40m3/ha 15-09-2014 oraz nawożenie mineralne Suprofos 5:15:25  w ilości 200 kg/ha. W okresie jesiennym po wschodach w dniu: 15.10.2014r przeprowadzono oprysk mieszanką herbicydową komplex 560 SC w dawce 0,5 l/ha w celu kompleksowego zniszczenia miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Zabieg był skuteczny. W okresie wiosennym – w dniu 1.03.2015 r. przystąpiono do nawożenia azotowego stosując nawóz mineralny – CAN 27 N w dawce 150 kg/ha. Nawożenie azotowe uzupełnione zostało  w dniu 15.04.2015 roku o kolejną dawkę azotu w ilości  150 kg/ha nawozu CAN 27 N. W wyniku  lustracji plantacji w okresie wegetacji zaobserwowano pojawienie się pierwszych oznak chorób grzybowych. W celu zwalczenia chorób grzybowych i zabezpieczenia plantacji na dłuższy okres czasu zastosowano w dniu  16.03.2015 r. preparat Duett star 334 SE w dawce 1,0 l/ha. W dniu 06.05.2015 przeprowadzono zabieg w celu ochrony liści  przeciwko septoriozom, rdzą i brunatnej i DTR Wirtuoz 520 EC w dawce 1,0 l/ha  Zabiegi okazały się bardzo skuteczne gdyż miesiąc czerwiec i lipiec aż do zbioru  były miesiącami z bardzo małą ilością opadów deszczu.

Zbiór odbył się w dniu 5 sierpnia  2015 roku. Obliczony plon ziarna z 1 ha wyniósł 50,00 q/ha. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji nadwyżka bezpośrednia  wyniosła : 420 zł/ha a koszt produkcji 1dt ziarna : 54 zł. Jednakże cała produkcja została przetworzona na pasze we własnym gospodarstwie.

Na przedmiotowym polu z demonstracyjną uprawą pszenżyta ozimego odmiany „Fredro” w dniu 26 czerwca 2015 roku przeprowadzona został lokalna grupa dyskusyjna dla producentów rolnych na temat „Dobór odmian pszenżyta ozimego do potrzeb integrowanej ochrony"

  Uprawa pszenżyta ozimego odmiany „Fredro” zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin ze względu na uzyskaną wysoką ocenę i przydatność do uprawy w warunkach  Wielkopolski  jest kontynuowana w gospodarstwie pana Adama Łecha oraz na terenie gminy Murowana Goślina.  

 

Opracowanie: Paweł Janczak

Spotkanie opłatkowe w Trzcielinie

W sobotę 12 grudnia 2015 r. w Trzcielinie z inicjatywy KGW na czele z Dorotą Ossowską odbyło się spotkanie opłatkowe. W uroczystości wzięły udział 33 osoby.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się : sołtys Trzcielina Alojzy Sammler, Przedstawiciele stowarzyszenia „Sami Swoi” z Dopiewca, przedstawicielka Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Iwona Sadowska oraz seniorzy.  Gości przywitała Dorota Ossowska i  życzyła wszystkim co najlepsze. Wigilijną kolację poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości.  Serdeczne życzenia złożył gość honorowy, sołtys Trzcielina Alojzy Sammler od zawsze sympatyzujący z trzcielińskim kołem. Po nim głos zabrali pozostali goście.   Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem gospodarze wraz z gośćmi zasiedli wspólnie przy stole, by skosztować pysznych wigilijnych potraw.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze i wspólnym śpiewie kolęd. Nie obyło się bez drobnych upominków przyniesionych przez gości. Wśród prezentów  znalazły się też kapelusze dla członkiń koła, których fundatorką była doradczyni Iwona Sadowska od lat współpracująca z kołem i całym sercem popierająca zaangażowanie i jego inicjatywy, które jak powiedziała : „.. są wyrazem ogromnego promowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi i powinny być traktowane z należytym szacunkiem, bowiem bez wątpienia  stanowią najlepszą promocję dla całej gminy Dopiewo”. Gospodynie trzcielińskiego koła również obdarowały wszystkich zebranych własnoręcznie dekorowanymi szampanami, które przypomną o tym jakże sympatycznym spotkaniu podczas noworocznych toastów.

 

Tekst i zdjęcia:

Iwona Sadowska

Starszy doradca WODR w Poznaniu 

Podsumowanie demonstracji z kompostowania obornika.

 

Na terenie działania ZD Poznań przeprowadzona została demonstracja na temat upowszechnienia zasad sporządzania pryzmy kompostowej. Pryzmę kompostową przygotowano w gospodarstwie konwencjonalnym, zajmującym się produkcją mleka. Stado podstawowe liczy 19 szt., powierzchnia gospodarstwa wynosi 19,5 ha. W strukturze zasiewów dominują zboża oraz rośliny paszowe – trawy, kukurydza na kiszonkę oraz TUZ. Pryzma kompostowa została wykonana wiosną na płycie obornikowej. Po uformowaniu pryzmy obornik był kilkukrotnie mieszany poprzez podgarnianie pryzmy za pomocą ładowacza czołowego. W wyniku tych zabiegów obornik był podczas procesu kompostowania mieszany oraz odpowiednio napowietrzany. Ze względu na mocne przesuszenie pryzmy w okresie letnim konieczne było nawilżenie kompostu za pomocą gnojówki.  Po zakończeniu demonstracji nasuwają się następujące wnioski: kompostowaniu poddane zostało około 10% wytwarzanego w gospodarstwie obornika. Metody aktywne kompostowania obornika wymagające przeróbki pryzmy kompostowej wymagają dużych nakładów pracy i energii i powinny być wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu – aeratorów, ponieważ zastosowana metoda nie pozwala na kompostowanie całego wytwarzanego w gospodarstwie obornika. W wyniku zastosowanej metody uzyskano dobrej jakości nawóz organiczny, nie wydzielający intensywnego odoru. Bez specjalistycznych maszyn lepszym rozwiązaniem byłoby kompostowanie obornika metodą pasywną, jednak jest to metoda odpowiednia dla mniejszych ilości obornika, odpowiednia dla stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

 

Tekst:

Jarosław Cieśla

                                            

 

       Na terenie gminy Komorniki prężnie działają Kółka Rolnicze, które łącznie zrzeszają liczną grupę rolników. Członkowie Kółek dbają między innymi  o kultywowanie tradycji. Jedną z tych tradycji jest objazd pól, który zazwyczaj odbywa się 29 czerwca tj. w Święto Piotra i Pawła. W tym roku taki objazd pól odbył się 3 lipca w Plewiskach, gdzie od ponad 50 lat bardzo prężnie działa Kółko Rolnicze, którego prezesem jest pan Antoni Paszkowiak.

O godz.10.00 rolnicy wraz z rodzinami uczestniczyli  we mszy świętej, prosząc o dobre plony i udane żniwa. Następnie dwoma zaprzęgami konnymi udali się w stronę pól, żeby wspólnie ocenić rezultaty swojej pracy. Podczas objazdu dzielili się  doświadczeniami, wymieniali uwagi na temat odmian upraw rolnych, ich ochrony chemicznej, chorób i przewidywanych plonów. Rolnicy chętnie korzystają z porad swojego doradcy rolnego Marzeny Węsierskiej oraz specjalistów WODR w Poznaniu, a w szczególności głównego specjalisty ochrony roślin pana Andrzeja Obsta.

Takie spotkania mają duże znaczenie poznawcze, ale również integrują i zbliżają społeczność rolniczą. Atmosfera na objeździe była sympatyczna, wręcz familijna. Nie zapomniano też o swojskim poczęstunku jakim był chleb ze smalcem, ogórki kiszone, salceson i domowa kiełbasa.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku rolnicy znowu spotkają się z tej okazji wzbogaceni nowymi doświadczeniami i nieustającym entuzjazmem w pracy na roli.

 

Tekst i zdjęcia:

Starszy Doradca Marzena Węsierska

 

07 października 2015

Dni pola w Runowie

Dni pola w Runowie

W dniu 25 września 2015 roku w Runowie, w gminie Kórnik odbyły się dni pola zorganizowane przez Zespół Doradczy powiatu poznańskiego.  Udział wzięli rolnicy z powiatu poznańskiego oraz doradcy ZD w Poznaniu.

Po powitaniu rolników i doradców oraz specjalistów WODR w Poznaniu przez Kierownika ZD w Poznaniu  pana Romualda Buczkowskiego, rozpoczęła się część szkoleniowa. W programie dni pola przewidziano wykłady specjalistów WODR Poznań.

Jako pierwszy wykład nt; „Integrowana  ochrona roślin” przeprowadził główny specjalista  pan Andrzej Obst, przedstawiając wiele przywiezionych eksponatów roślinnych na bazie których omówił  porażenia roślin chorobami, braki niektórych składników pokarmowych itp. Wiele spostrzeżeń praktycznych  omówionych przez wykładowcę spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem  przez słuchaczy i wywołało to długą twórczą dyskusję .

W przerwie wykładu pana  Andrzeja Obsta zostaliśmy zaproszeni przez pana Stefana Jankowiaka – Członka Zarządu TOP FARMS JAGROL Sp. z o.o. na pokaz kopania ziemniaków i testowanie nowego kombajnu 2-rzędowego do ziemniaków firmy  ROPA  (jedyny egzemplarz w Polsce). Pokaz odbył się na polu Spółki Jagrol. Jest to gospodarstwo demonstracyjne WODR w Poznaniu w pobliżu świetlicy w której były prowadzone wykłady a  data i godzina pokazu dostosowane do terminu dni pola.               W tym gospodarstwie jest także zainstalowana przez WODR w Poznaniu  stacja meteorologiczna.

Po powrocie z pokazu wykład nt: „ Zdalny nadzór nad integrowaną ochroną roślin w gospodarstwach demonstracyjnych”  przeprowadził pan Czesław Bachorz specjalista WODR w Poznaniu. Po wykładzie  dyskusja dotyczyła wykorzystania stacji meteorologicznej zainstalowanej w Spółce JAGROL.

Ostatnim punktem programu był wykład  nt:  ”Pielęgnacja upraw młodników na gruntach porolnych”, który przeprowadził pan Marek Szymański specjalista WODR w Poznaniu. Po wykładzie i dyskusji , Kierownik ZD w Poznaniu dokonał podsumowania dni pola i podziękował uczestnikom za przybycie.

 

Tekst:  starszy doradca - Jan Nowak

zdjęcia : starszy doradca - Iwona Sadowska

 

 

SUKCES KOŁA GOSPODYŃ Z TRZECIELINA W GMINIE DOPIEWO

Od maja bieżącego roku członkinie KGW z Trzcielina na czele z Dorotą Ossowską przygotowywały się do udziału w Konkursie na Najsmaczniejszą zielona zupę. Organizatorem konkursu była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu posła na Sejm Piotra Walkowskiego oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Gospodyni”. Patronat honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Panie jak zwykle miały wiele kulinarnych pomysłów. Po wielu dyskusjach Koło zdecydowało się na przygotowanie dwóch zup. Jedną z nich była zupa ze świeżych ogórków z grzankami, zaś drugą zupa brokułowa z łososiem. Obie zupy cieszyły się olbrzymim uznaniem wśród osób, które miały okazje je spróbować podczas degustacji jaką panie przygotowały na ponad osiemset osób podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Do uczestnictwa w konkursie zachęciła i wspierała trzcielińskie gospodynie Iwona Sadowska, starszy doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie poznańskim.

Ciężka praca i zaangażowanie w popularyzowaniu kuchni wielkopolskiej, zdrowego żywienia i promowanie aktywności społecznej wsi została doceniona i zaowocowała sukcesem. Trzcielińskie Koło dołączyło do Grona Laureatów Konkursu. Członkinie Koła zostały wyróżnione podczas tegorocznych Jesiennych Targów Ogrodniczych w Marszewie. Wśród nagród jakie otrzymali Laureaci znalazły się pamiątkowe grawertony, sprzęt AGD  a także voucher na wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba.

Serdeczne Gratulacje dla Koła Gospodyń z Trzcielina i życzenia dalszych sukcesów w kształtowaniu dobrego wizerunku własnej wsi oraz gminy Dopiewo.

 

Tekst: Iwona Sadowska

Zdjecia: Arkadiusz Sadowski

 

Spotkanie środowiskowe w Kostrzynie Wlkp.

 

W dniu 14 września 2015 roku w Kostrzynie Wlkp. odbyło się spotkanie środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięli rolnicy oraz doradcy Zespołu Doradczego Poznaniu.

Na wstępie Kierownik Zespołu Doradczego w Poznaniu Pan Romuald Buczkowski powitał zaproszonych rolników i  doradców,  a następnie przedstawił założenia do planu działalności ZD Poznań na rok 2016 w ramach zadań Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W trakcie spotkania omówił także stan realizacji zadań doradczych w 2015 roku oraz zaprezentował działania komercyjne podejmowane przez WODR w Poznaniu.

Po przedstawieniu całości był czas na dyskusję oraz zgłaszanie uwag do założeń. Następnym punktem spotkania środowiskowego były wykłady specjalistów WODR.Pan Czesław Bachorz omówił „Zdalny nadzór nad integrowaną ochroną roślin w gospodarstwach demonstracyjnych”. Pan Marek Szymański przedstawił temat „Pielęgnacji upraw młodników na gruntach porolnych”, natomiast Pan Andrzej Obst naświetlił „Integrowaną ochronę roślin – rozpoznawanie patogenów i ich racjonalne zwalczanie na plantacjach roślin uprawnych”. Pan Piotr Kujawa zapoznał uczestników spotkania z tematem „Racjonalnego i odpowiedniego nawożenie zbóż azotem uwzględniającego metody kolorymetryczne w tym - N-tester jako elementu integrowanej ochrony roślin”.

Jak można się domyślać największym zainteresowaniem cieszył się wykład p. Andrzeja Obsta. Stosowanie środków ochrony roślin, jak i prawidłowego prowadzenia niezbędnej dokumentacji w świetle nowych przepisów prawnych wzbudzają wciąż wiele kontrowersji, dlatego jego porady praktyczne były dla wszystkich bardzo cenne.

Kierownik ZD Poznań zamknął spotkanie dziękując rolnikom za przybycie.

 

Tekst i zdjęcia: Starszy Doradca Ewa Dewo

Popularyzacja kuchni wielkopolskiej na Targach w Sielinku

Działające od dziesięciu lat Koło Gospodyń Wiejskich z Trzcielina, gmina Dopiewo pod opieką pani Doroty Ossowskiej ma na swoim koncie wiele osiągnięć promujących aktywność społeczną mieszkańców wsi. Członkinie KGW z Trzcielina słyną także z kulinarnych umiejętności i oryginalności przepisów przyrządzanych przez siebie potraw. Zaprezentowały je na tegorocznych Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku w formie degustacji dwóch zup przygotowanych na potrzeby konkursu na najsmaczniejszą „Zielona zupę” organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Panie na stoisku pojawiły się jeszcze zanim otwarto bramy targów, aby najlepiej jak potrafią przygotować się do zadania, do którego zachęciła i w wykonaniu którego wspierała Je doradczyni Iwona Sadowska. Przedmiotem degustacji były dwie zupy: brokułowa z łososiem oraz ogórkowa ze świeżych ogórków z grzankami. Przepysznych zup posmakowało prawie 800 odwiedzających, a przygotowana ilość opiewała na ok. 50 litrów. Stoisko KGW z Trzcielina cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Nie zabrakło też dociekliwych smakoszy, wymieniających swoje kulinarne doświadczenia z członkiniami trzcielińskiego koła. Panie z KGW chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i spostrzeżeniami, tak więc za ich zgodą podaję przepisy na obie próbowane w Sielinku zupy. Reasumując można pokusić się o stwierdzenie, że organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zasadne, ponieważ może się przyczynić do polepszenia sfery żywieniowej głównie młodszego pokolenia, a także do społecznej aktywizacji nie tylko obszarów wiejskich. Dla Koła z Trzcielina serdeczne podziękowanie za wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie degustacji „Najsmaczniejszej Zielonej Zupy” oraz życzenia dalszej aktywizacji społecznej i zaangażowanie w promocję zdrowej żywności o wysokiej jakości.

Opracowanie i zdjęcia: Starszy doradca -Iwona Sadowska

Zupa brokułowa z łososiem - KGW w Trzcielinie, gmina Dopiewo

Składniki na 2 litry zupy:

1 brokuł

1/3śmietany do zup 18%

100g wędzonego łososia

2 kostki rosołowe

Wykonanie:

Brokuły myjemy, osuszamy, obieramy i rozdrabniamy na małe elementy. Na patelni roztapiamy masło, wrzucamy brokuły i mieszając lekko podsmażamy. Gotujemy wodę, wrzucamy kostki rosołowe, mieszamy, aż się rozpuszczą. Do bulionu wkładamy podduszone brokuły i gotujemy na małym ogniu. Koperek myjemy, osuszamy i siekamy. Dodajemy do zupy śmietanę. Formujemy małe kulki z łososia i wrzucamy do zupy. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i cukrem. Zagęszczamy zupę serkiem topionym, najlepiej o smaku śmietankowym. Kostkę serka wrzucamy do zupy i mieszamy, aż się rozpuści. Zupę można podawać z groszkiem ptysiowym, grzankami lub pieczywem czosnkowym.

Zupa ze świeżych ogórków z grzankami - KGW w Trzcielinie, gmina Dopiewo

Składniki na 1 litr zupy:

2 zielone ogórki,

2 kostki rosołowe,

0,5 szklanki śmietany do zup 18%

Sok z cytryny, do smaku

2 łyżki masła,

Łyżeczka mąki,

1 żółtko,

Koperek,

Sól, Cukier, Pieprz,

Wykonanie:

Ogórki myjemy, osuszamy, obieramy i kroimy w kostkę. Na patelni roztapiamy masło, wrzucamy ogórki i mieszając lekko podsmażamy. Gotujemy wodę, wrzucamy kostki rosołowe, mieszamy, aż się rozpuszczą. Do bulionu wkładamy podduszone ogórki i gotujemy na małym ogniu. Koperek myjemy, osuszamy i siekamy. Śmietanę miksujemy z żółtkiem, mąką i sokiem z cytryny Wlewamy do wywaru. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i cukrem, wsypujemy koperek i podajemy. Zamiast żółtkiem z mąką, zupę można zagęścić serkiem topionym, najlepiej o smaku śmietankowym. Kostkę serka wrzucamy do zupy i mieszamy, aż się rozpuści. Zupę można podawać z groszkiem ptysiowym, grzankami lub pieczywem czosnkowym.

Smacznego!

Południowe klimaty tuż obok nas

Coraz to większą popularnością wśród turystów - w szczególności miejskich - cieszą się miejsca oddalone o codziennego zgiełku, urokliwe zakątki owiane swoistą tajemniczością, nierzadko będące wytworem pasji i ciężkiej pracy gospodarzy. Jednym z takich miejsc jest winnica zlokalizowana w Starej Wsi, w okolicach Nowej Soli w województwie lubuskim. Winnica została założona w 1985 roku przez Halinę i Wojciecha Kowalewskich. Początkowo winnicę obsadzono 40 krzewami winorośli odmiany Skarb Pannonii, które pochodziły ze szkółki spod Ostrowa Wielkopolskiego. W ciągu kolejnych lat plantacja zwiększyła swe rozmiary do 2.500 krzewów, z których pozyskiwano od 3 do 7 ton owocu wysokiej jakości. Posiadanie winnicy stało się dla córki właścicieli - Kingi inspiracją do zaprojektowania przez nią znaku firmowego w ramach pracy dyplomowej w Liceum Plastycznym w Zielonej Górze, do którego uczęszczała. Zajęła się także wypromowaniem winnicy oraz nadaniem jej nazwy. Tak więc od roku 1996 winnica przyjęła oficjalnie nazwę „Kinga”. Dziś winnicę pani Kinga Koziarska prowadzi wraz z mężem Robertem. Winnica państwa Koziarskich zlokalizowana jest tuż obok wałów przeciwpowodziowych na Odrze, dlatego wielka powódź w 1997 roku zniweczyła dotychczasowy wysiłek gospodarzy. Na plantacji pozostał tylko jeden krzew. Dzięki determinacji właścicieli, ich wielkiej pasji oraz środków z Funduszu Phare winnica została odbudowana. Państwo Kowalewscy nowy materiał szkółkarski pozyskali z Instytutu Winoroślowego w Kiszyniowie (Mołdawia). Oprócz odmian deserowych zakupili także odmiany moszczowe, które zapoczątkowały ich winiarską przygodę. Na obszarze ok. 1,5 ha prowadzona jest produkcja dwukierunkowa. Uprawiane są odmiany deserowe i moszczowe. Owoce z odmian deserowych zbierane są z 2 500 krzewów uprawianych pod osłonami foliowymi. Do produkcji wina świetnie nadają się odmiany moszczowe, których rośnie w winnicy ok. 2000 krzewów. Szczególnym uznaniem właściciele darzą sprawdzone mołdawskie szczepy. Są wśród nich Hibernal, Pinoty, Seywal Blanc czy Chardonay. Wino gronowe wytwarzane jest sposobem tradycyjnym z soku gronowego bez dodatku wody i cukru. W pracach związanych z winobraniem gospodarze mogą liczyć na okolicznych winiarzy, a wspólne świętowanie po udanych zbiorach stało się tradycją. Pani Kinga i pan Robert chętnie dzielą się z turystami wiedzą o uprawie winorośli i zapraszają ich do zwiedzania winnicy oraz degustacji marynatów, przetworów z winogron, gołąbków w liściach winnych oraz samego wina. Zajmują się także projektowaniem winnic i ogrodów. Prowadzenie winnicy to oprócz przyjemności przede wszystkim ciężka praca; borykanie się z przeciwnościami na płaszczyźnie urzędniczej, a także tymi powodowanymi przez naturę, a więc chorobami winorośli i ryzykiem strat związanych z wymarznięciem. Z wiosennymi przymrozkami właściciele radzą sobie, stosując metodę nawadniania nadkoronowego, do którego pozyskują wodę z własnej studni głębinowej, co pozwala znacznie obniżyć koszty deszczowania a także zaoszczędzić czas i nakłady, które ponieśliby na zabezpieczenie plantacji poprzez okrywanie winnych szczepów. Poza uprawą przeznaczoną na przetwórstwo państwo Koziarscy oferują w sprzedaży 40 odmian winorośli z prowadzonej od pięciu lat przez siebie szkółki. Propozycje właścicieli stanowią doskonałą promocję winnicy, której motto brzmi: „Winnica jest księgą, a każde wino to kolejna jej strona, życzymy sobie aby czytanie tej historii było przyjemnością.” Winnica „Kinga” osiąga wiele sukcesów – nagrodził ją m.in. Marszałek województwa lubuskiego Andrzej Bocheński, za promowanie województwa oraz za sukcesy gospodarcze. Wino zostało nagrodzone dwoma pierwszymi miejscami i dwoma wyróżnieniami w Regionalnych Eliminacjach do konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Zostało także wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii Napoje alkoholowe i bezalkoholowe : "Wino gronowe" w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc pod uwagę zainteresowanie i sukcesami jakimi cieszy się to miejsce, można z pewnością stwierdzić, że działania na rzecz promocji swojego regionu w połączeniu z własną pasją są doskonałym przykładem dobrych praktyk do naśladowania.

Opracowanie i zdjęcia na podstawie wyjazdu prywatnego:

Starszy Doradca WODR w Poznaniu Iwona Sadowska

 

Podsumowanie pracy doradczej powiatu poznanskiego w roku 2014

Tegoroczne podsumowanie pracy doradczej zespołu w powiacie poznańskim odbyło się 12 marca w gminie Dopiewo. Wzięli w nim udział doradcy, przedstawiciele sołectw oraz służb działających na rzecz rolnictwa takich jak: ARiMR, czy Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej, a przede wszystkim licznie przybyli rolnicy, do których jest skierowana  działalność doradcza Ośrodka. Jako pierwszy głos zabrał kierownik ZD w Poznaniu Romuald Buczkowski, który zaprezentował charakterystykę powiatu poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem struktury jego obszaru. Następnie omówił zrealizowane zadania doradcze w roku 2014 i zaprezentował te zaplanowane na rok 2015. W kolejnej części spotkania dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Zdzisław Kruk naświetlił znaczenie wiedzy opartej na analizie gleby w świetle racjonalnego gospodarowania nawozami sztucznymi. Tematem wiodącym podsumowania były nowe zasady dotyczące składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych, które  przedstawiła pani kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu Małgorzata Iwańska. Ostatnim punktem omówionym na tegorocznym podsumowaniu było wykorzystanie gospodarstw demonstracyjnych w transferze innowacji z nauki do praktyki. Zagadnienie przedstawił pracownik WODR Czesław Bachorz.

DSC09589

Uczestnicy podsumowania / wystąpienie kierownika ZD Poznań Romualda Buczkowskiego

DSC09585

Wystąpienie kierownika ZD Poznań Romualda Buczkowskiego

DSC09587

Uczestnicy podczas spotkania

 

DSC09591 

Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu Zdzisław Kruk podczas wystąpienia

 

DSC09595

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu Małgorzata Iwańska podczas szkolenia

 

 

Tekst i zdjęcia:

Starszy Doradca-Iwona Sadowska