Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sprawozdanie z pobytu na Międzynarodowych Targach Ferma w Łodzi

 

W dniach  20 – 21 lutego 2015 r. uczestniczyłem w Międzynarodowych Targach Bydła, Świń i Drobiu Ferma w Łodzi. Z uwagi na to, że wszystkie grupy tematyczne realizowano jednocześnie, zdecydowałem się na tematykę trzody chlewnej jako kierunek dominujący w gminie, w której pracuję.

Wśród szeregu wykładów najciekawsza moim zdaniem była prezentacja  Jürgena Winkelmanna właściciela gospodarstwa rolnego w Dolnej Saksonii. Winkelmann posiada gospodarstwo SOEHRENHOF o pow. ogólnej 115 ha, w tym 80 ha lasów położone w odległości kilku kilometrów od największego w północnych Niemczech parku rozrywki Heide Park. Historyczne miasta Celle i Lueneburg można osiągnąć w ciągu trzech kwadransów jazdy samochodem. Rolnik pracuje w gospodarstwie z żoną, 26 letnim starszym synem typowanym na następcę oraz trzema praktykantami z Brazylii. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji prosiąt od 500 loch, poza tym posiada biogazownię oraz agroturystykę. W Niemczech jest popularne spędzanie urlopu w gospodarstwie rolnika, aby pokazać „mieszczuchom”,  jak się produkuje lokalne produkty żywnościowe, aby ludzie kupowali krajowe produkty rolne.

Wyniki produkcyjne są imponujące: 29,4 prosięcia odchowanego od jednej lochy w ciągu roku. Rolnik sprzedaje prosięta w wadze 28-30 kg do trzech stałych odbiorców bardzo sobie chwaląc stałe lokalne rynki zbytu. Z uwagi na słabe gleby uprawy żyta, jęczmienia oraz kukurydzy na biogaz są deszczowane.

W biogazowni wykorzystuje się obornik, gnojowicę oraz kukurydzę ogrzewając wszystkie pomieszczenia inwentarskie, dom rolnika, dom jego rodziców i domy przeznaczone dla agroturystów; nadwyżka energii cieplnej jest przetwarzana na energię elektryczną i sprzedawana do sieci po stałych korzystnych dla producenta cenach.

Na pytania słuchaczy o źródła finansowania inwestycji w gospodarstwie Winkelmann odpowiedział, że współpracuje z dwoma bankami i głównie korzysta z kredytów. Farmer nie korzystał z dofinansowania z unijnego, jedyne  na co może liczyć w związku z produkcją prosiąt to nieznaczne wsparcie ze swojego  landu.

Dopiero produkcja prosiąt, agroturystyka oraz produkcja energii łącznie pozwalają rolnikowi i jego rodzinie żyć na względnie przyzwoitym poziomie i bez obaw spoglądać w przyszłość.

0370

Dom i otoczenie gospodarza

shrenhof__0466

Kontakt odwiedzających ze zwierzętami

s__hrenhof__0648

Gospodarny farmer Jürgen Winkelmann

 

Tekst:

Starszy Doradca WODR

Wiesław Biały

 

Zdjęcia:           
http://soehrenhof.dreamway.info/                                                                 

Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu

Dnia 27 lutego 2015 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku odbyła się konferencja pod hasłem „ Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się  z priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będącymi podstawą do racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na rozwój tych obszarów. Poza działaniami będącymi kontynuacją z PROW 2007-2013 pojawiają się możliwości wsparcia w takich dziedzinach jak: współpraca na rzecz innowacji, rolnictwo ekologiczne, inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach OSN, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, restrukturyzacja małych gospodarstw czy rozwój usług rolniczych. Na Konferencji odjęto też próbę oceny potencjalnych skutków PROW 2014-2020 dla polskiego sektora rolnego przy uwzględnieniu możliwości wsparcia poszczególnych działań.  Spotkanie stało się również okazją do utrwalenia wiedzy niezbędnej do szacowania ryzyka wystąpienia odporności sprawców chorób zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Ciekawym elementem konferencji były informacje na temat innowacyjnego podejścia do projektowania, realizacji i modernizacji obiektów w gospodarstwie rolnym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii w budownictwie mieszkaniowym.  Pozyskana wiedza była bodźcem do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

IMAG0131

Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

IMAG0132

Uczestnicy podczas wykładów

 

IMAG0135

Podczas prelekcji

IMAG0136

Dyskusja wokół innowacji

Tekst i zdjęcia:

Starszy doradca WODR

Iwona Sadowska

Europa inwestuje w obszary wiejskie

W dniu 25 lutego 2015 roku grupa rolników oraz doradców miała możliwość wzięcia udziału w projekcie  opracowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Miejscem realizacji projektu była gmina Przykona w powiecie tureckim. Przez wzgląd na aktywność tej gminy i jej rozwój związany z promowaniem i wspieraniem wielokierunkowych inwestycji opartych na możliwościach płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jej wybór był nieprzypadkowy. Projekt obejmował część seminaryjną, podczas której uczestnicy wysłuchali wykładu pani dr inż. Magdaleny Szymańskiej z SGGW w Warszawie na temat możliwości wykorzystania pofermentu czyli przefermentowanego substratu pochodzącego z biogazowni rolniczej, jego wartości nawozowej, ustalania dawek, aplikacji oraz magazynowania w gospodarstwie. Część pokazowa była okazją do obejrzenia uruchomionej w ubiegłym roku biogazowni typu rolniczego,  usytuowanej na terenie miejscowości Psary we wspomnianej wyżej gminie. Inwestorem powstałej biogazowni jest czeska spółka Volta Europe BGS, która zrealizowała inwestycję korzystając ze środków finansowym pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość projektu opiewała na kwotę 25 325 000PLN, z czego wartość dotacji stanowiła 9 680 000 PLN. Biogazownia wykorzystuje pozyskany surowiec pochodzenia rolniczego w procesie fermentacji metanowej. Dostawcami surowca do biogazowani są zarówno rolnicy indywidualni, którzy oferują kukurydzę na GPS czyli na kiszonkę z całych roślin, jak i podmioty dysponujące produktami ubocznymi powstałymi w drodze przetwórstwa owocowo-warzywnego.  Zakład to jednocześnie bioelektrownia o mocy 1,9 MW, jak i ciepłownia o mocy przekraczającej 2 MW. „Bioelektrownia Przykona” produkuje w ciągu roku 59 212  GJ energii cieplnej i 15 120  MWh energii elektrycznej przy wykorzystaniu 47 900 ton substratów. Do ogrzania prawidłowo ocieplonego domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 150  m2 potrzeba około 100  GJ ener­gii w ciągu roku, zaś zużycie prądu wynosi średnio 3 MWh rocznie. Oznacza to, ze „Bioelektrownia Przykona” jest potencjalnie w stanie ogrzać około 590 gospodarstw domowych a energię elektryczną dostarczyć do ponad 5000 domów. Wyprodukowany w omawianej biogazowni prąd zostaje sprzedany do sieci, zaś powstałe ciepło  użytkowe będzie w przyszłości wykorzystywane do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w okolicy. Ponadto pozostałości pofermentacyjne po  wysuszeniu stanowią  nawóz pod uprawy. Na gruntach przyległych do kompleksu biologicznej elektrowni powstał także zakład realizujący skup oraz przerób zbóż poprzez ich suszenie, oczyszczanie i segregację, zaś procesy technologiczne z nimi związane pozwalają zminimalizować koszty energetyczne dzięki wykorzystaniu energii cieplnej pochodzącej bezpośrednio z sąsiadującej z zakładem biogazowni. Biogazownia w  Psarach może uchodzić za jeden z najnowocześniejszych i najefektywniejszych zakładów tego typu w Europie, którego działalność może zmniejszyć negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko, a tym samym może przyczynić się do poprawy środowiska.

 

DSC09553

Uczestnicy podczas wystapienia wójta gminy Przykona Mirosława Broniszewskiego

DSC09555

Prelekcja dr inż. Magdaleny Szymańskiej

DSC09560

Wyładunek substratów do silosów

DSC09563

Fragment automatycznego przenośnika substratów

DSC09564

Odprowadzanie frakcji ciekłej pofermentu

DSC09572

Agregaty prądotwórcze

DSC09576

Suszarnia

Tekst i zdjęcia: Starszy doradca Iwona Sadowska

Źródło:

Opracowanie własne na podstawie udziału w seminarium.

http://www.metropolisdg.pl/landing-pages/dotacje-na-biogazownie

http://designo.nazwa.pl/voltaeurope/pl/company/

http://www.eco-corn.pl/zaklad

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z członków Wielkopolskiego Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary, zorganizował i przeprowadził cykl szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim.

Kurs miał charakter uzupełniający i był przeznaczony dla rolników posiadających już uprawnienia do obsługi sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie obejmowało 7 godzin lekcyjnych w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne przy opryskiwaczu.

W dniu 12 stycznia 2015 r. takie szkolenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Batorowie dla rolników z terenu gminy Tarnowo Podgórne; w szkoleniu wzięło udział 29 rolników.                                           Catering podczas szkolenia zapewniała firma Bistro Agata, której  właścicielem jest Rafał Maciejewski z Baranowa.

Po solidnej porcji wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnicy szkolenia zaliczali test, po którym otrzymali stosowne zaświadczenia.

Jako doradca rolniczy WODR w Poznaniu zachęcam rolników do korzystania z tego typu szkoleń.

Tekst i zdjęcia:

Wiesław Biały starszy doradca rolników

 

 

09 stycznia 2015

ZMIANY W KRUS.

Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników ( art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831, art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1403, ze zm.).

Rolnicy i domownicy będą mieli możliwość ubezpieczenia za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których podlegali  ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Ubezpieczenie w KRUS za wyżej wymienione okresy będzie możliwe wyłącznie wtedy, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych wyżej wymienionymi umowami podlegali oni ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a wartość ich przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekroczyła kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie. Po spełnieniu tych warunków zainteresowani mogą złożyć wniosek w KRUS o objęcie ubezpieczeniem społecznym w okresie wykonywania umów do dnia 30 czerwca 2015  r.

Rolnicy, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie w KRUS w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu realizacji umów bądź powołania do rady nadzorczej muszą podlegać bezpośrednio przed dniem realizacji umów ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a wartość przychodu osiąganego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia w KRUS wszelkich działań związanych z realizowaniem wyżej wymienionych umów rolnika/domownika, bowiem niedopełnienie tego może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

W każdym przypadku rolnicy i domownicy stający przed podjęciem decyzji o wznowieniu, czy objęciu ubezpieczeniem KRUS okresu, w którym nie podlegali w związku z podejmowaniem pracy na umowy oraz z w związku powołaniem do rady nadzorczej powinni zgłaszać się do KRUS celem indywidualnego wyjaśnienia.

Opracowanie: Iwona Sadowska WODR w Poznaniu na podstawie informacji na www.krus.gov.pl

 

DSC_0033

Mija rok od wejścia w życie stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin uprawnych (IOR). Normy IOR zakładają przedkładanie metod biologicznych, fizycznych i innych niż chemiczne nad chemiczne metody zwalczania dla zapewnienia ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Wymaga to szerokiego spojrzenia i niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy. Stąd pomysł zorganizowania przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego cyklu konferencji tematycznych, które odbyły się w grudniu 2014 roku w powiecie poznańskim i miały miejsce kolejno w Kórniku, Stęszewie i Buku. Podczas spotkań prelegentami byli główni specjaliści WODR w Poznaniu, zaś nad całością czuwał kierownik Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim. Tematem wiodącym spotkań były zasady integrowanej ochrony roślin uprawnych. Uczestnicy konferencji mogli pogłębić swoją wiedzę fitopatologiczną i pozyskać praktyczne porady na temat skutecznego monitoringu występowania patogenów i ustalania progów szkodliwości ekonomicznej, by stosowanie środków ochrony roślin ograniczyć do niezbędnego minimum. Integrowana ochrona roślin wiąże się między innymi z doborem odpowiedniego materiału siewnego o zwiększonej odporności na patogeny wywołujące choroby, stąd nie bez powodu została zaprezentowana aktualna lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski, opracowana przez Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na podstawie art.27. pkt. 5 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. Pozostałe zagadnienia wystąpień konferencyjnych dotyczyły: Działania w Pakiecie rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem problematyki użytków zielonych, znaczenia uprawy roślin bobowatych w Polsce oraz konieczności ścisłej współpracy producentów rolnych z jednostkami doradczymi, a tych z instytucjami naukowymi będącymi nośnikiem wiedzy. Zadowalająca frekwencja i zainteresowanie przejawiające się dyskusją uczestników może świadczyć o zasadności i potrzebie organizowania spotkań w takiej formie.
Tekst i zdjęcia:
Starszy doradca WODR
Iwona Sadowska

Protokół

ze spotkania środowiskowego w Stęszewie

dnia 12 – 09 – 2013 rok

     W dniu 12 września 2013 roku w  Stęszewie, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie odbyło się spotkanie środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział trzydziestu ośmiu rolników, doradcy ZD Poznań oraz zaproszeni goście: dyrektor WODR w Poznaniu p. Ryszard Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Potrawiak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu p. Józef Lewandowski. Zebranych powitał kierownik ZD w Poznaniu p. Romuald Buczkowski, a następnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną. Kierownik omówił metodykę konstruowania planu działania ZD Poznań na rok 2015, stan realizacji zadań doradczych w 2014 roku, omówił ankiety wykorzystywane w trakcie szkoleń specjalistycznych jako ważny element tworzenia planu, zareklamował bazę klientów WODR jako sposób pozyskiwanie na bieżąco informacji przez jej członków. Kierownik omówił także działania WODR związane z utworzoną tzw. grupą wsparcia, która w założeniu ma rozwiązywać problemy rolników na styku z ARiMR.  Następnie omówione zostały działania komercyjne podejmowane przez WODR w Poznaniu z położeniem akcentu jakość wykonywanych usług w zastawieniu z prywatnymi podmiotami doradczymi. Po zakończeniu prezentacji Kierownik poprosił w ramach zaproponowanego porządku,  o zabranie głosu p. Ryszarda Jaworskiego – dyrektora WODR w Poznaniu.

Dyrektor poinformował zebranych rolników o wyposażaniu doradców w poszczególnych gminach województwa wielkopolskiego w programy komputerowe służące wspomaganiu procesów decyzyjnych w ochronie roślin w oparciu o sieć własnych stacji meteorologicznych w gospodarstwach demonstracyjnych. Obiecał ufundowanie takiej stacji w Stęszewie, pod warunkiem utworzenia gospodarstwa demonstracyjnego. Omówił również funkcjonowanie grupy wsparcia.

W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniach rolnicy dopytywali o ewentualne korzyści z lokalizacji stacji meteorologicznej w Stęszewie. Jeden z uczestników wstępnie zadeklarował chęć przystąpienia do sieci gospodarstw demonstracyjnych. Aprobatę zebranych wzbudziły również proponowane metody doradcze w formie demonstracji, mające obejmować wdrażanie w gospodarstwach rolnych nowych technologii o charakterze prośrodowiskowym, a także działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Bardzo wiele pytań skierowano w sprawie przyszłych naborów wniosków przez ARiMR.  W tym miejscu Kierownik ZD Poznań poinformował zebranych, że zgodnie z przyjętym porządkiem kolejne wystąpienie przedstawicieli ARiMR będzie poświęcone tym problemom.

Przedstawiciele AriMR w Poznaniu przedstawili prezentację płatności bezpośrednich jakie będą obowiązywały, zgodnie z projektem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2015 i kolejnych latach. Następnie projekt płatności za tzw. zazielenianie i projekt nowego wniosku o płatności obszarowe na 2015 rok. Po prezentacji wywiązała się gorąca dyskusja. Jednak rolnicy nie na wszystkie nurtujące ich wątpliwości i pytania uzyskali odpowiedź, gdyż jak tłumaczyli przedstawiciele ARiMR, dysponują w chwili obecnej jedynie projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie płatności.

Kolejnym punktem porządku spotkania środowiskowego były wykłady naszych specjalistów: p. Marka Szymańskiego na temat: Projektowanie upraw i młodników na gruntach porolnych, i p. Anny Giery na temat: Bilans substancji organicznej w gospodarstwie rolnym. Oba wystąpienia zostały przyjęte z zainteresowaniem przez obecnych rolników.

W dyskusji głos zabrał miedzy innymi Burmistrz Miasta i Gminy w Stęszewie, który zadeklarował priorytetowe traktowanie rolnictwa oraz państwowego doradztwa w swojej pracy. O głos poprosił też doradca rolników z gminy Stęszew, który prosił by w przyszłorocznej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe rolnicy, którzy oczekują pomocy, nie zwlekali do 15 maja tylko przychodzili wcześniej.

Na tym Kierownik ZD Poznań zamknął spotkanie dziękując rolnikom i gościom za przybycie.

Opracował: Romuald  Buczkowski

Zdjęcia: Iwona Sadowska

 

DSC08961

DSC08964

DSC08962

 

 

 

Dni Pola w Mieczewie gmina Mosina

          W dniu 27-08-2014 r. odbyły się – tradycyjne już w powiecie poznańskim – Dni Pola. Tematy wiodące tegorocznej imprezy to „Uprawa kukurydzy na ziarno" i „Ziemniaki skrobiowe".
Pani dr hab. Katarzyna Rębarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która nadzorowała prezentowaną plantację ziemniaków, przedstawiła zebranym rolnikom wszystkie najważniejsze elementy prawidłowej technologii uprawy ziemniaków skrobiowych. Zaprezentowała różne kombinacje dotyczące odmian, poziomu nawożenia i ochrony zastosowane na plantacji. Rolnicy wykorzystali bogatą wiedzę pani doktor zadając liczne pytania i dyskutując różne, przede wszystkim ekonomiczne aspekty uprawy ziemniaków skrobiowych.
W dalszej części rolnicy zapoznali się na plantacji kukurydzy na ziarno z zastosowaną tam technologią. Podobnie jak na plantacji ziemniaków zagadnienie prezentował pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pan dr Witold Szczepaniak. Plantacja została podzielona na liczne poletka odmianowe. Pan doktor zapoznał rolników z potencjałem plonotwórczym poszczególnych prezentowanych odmian w warunkach słabych gleb gminy Mosina. Wskazywał na wpływ małej ilości opadów w miesiącu lipcu oraz zastosowane technologie ochrony na spodziewany plon.
Opracowanie: Romuald Buczkowski

        img_2658

img_2650

img_2655

img_2672

Dożynki w Lusowie 24.08.2014 r.

 

     W niedzielę 24 sierpnia 2014 roku w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne odbyły się dożynki gminne. Po mszy świętej koncelebrowanej przez trzech kapłanów w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Jakuba Apostoła uformował się korowód, na czele którego stanął Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy", delegacje poszczególnych 16 sołectw z wieńcami dożynkowymi, sołtysi, zaproszeni goście oraz władze gminy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: starosta poznański Jan Grabkowski oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
Zebrani w korowodzie przeszli na pobliską łąkę „u księdza za płotem", gdzie obrzęd dożynkowy słowem, tańcem i śpiewem dokonał zespół „Lusowiacy". Po zakończonym obrzędzie starosta i starościna dożynek wręczyli wójtowi gminy Tadeuszowi Czajce bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna, który został rozdzielony wśród zebranych.
Formułą imprezy było pokazanie dokonań poszczególnych sołectw z tego co mają najlepsze. Był tradycyjny chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym, swojskie wędliny, szynki, pyszne ciasta, soki, dżemy i nalewki. Jadła i napitki były generalnie rozdawane, choć w dwóch sołectwach zbierano datki na budowę nowego kościoła w Lusówku.
Doradca rolników Wiesław Biały jako mobilny punkt doradczy odpowiadał na pytania i udzielał porad fachowych. Najczęstszymi pytaniami był system płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 oraz nowy PROW 2014-2020.
Jednocześnie na pobliskiej scenie odbywał się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych z kraju i zagranicy, co niewątpliwie uświetniło dożynkowe święto. Atmosfery beztroskiego spędzenia czasu po żniwnym trudzie nie zdołał popsuć nawet przelotny deszcz.


Opracował: Wiesław Biały

22 lipca 2014

Bezpieczne żniwa

 

Bezpieczne żniwa

 

Nadszedł okres zintensyfikowania prac polowych związanych ze żniwami. Jak co roku w tym czasie zwiększa się prawdopodobieństwo występowania wypadków losowych zagrażających zdrowiu i życiu. Wielu z nich da się uniknąć stosując się do ogólnie przyjętych zasad:

 

 • doprowadzenie  kombajnów, pras i innych maszyn używanych do prac żniwnych do  dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac na polu,
 • stosowanie osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
 • bezpieczne przewożenie osób pracujących przy żniwach z i na pole,
 • zapewnienie dzieciom opieki dorosłych w domu, aby nie towarzyszyły rodzicom w pracy na polu,
 • zapewnienie napojów chłodzących i nakrycia głowy wszystkim pracującym na słońcu,
 • niepodejmowanie  pracy po spożyciu alkoholu.

Dzieci i młodzież do lat 15

nie powinny  samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy.

 

 • stosowanie się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
  • stosowanie silników elektrycznych o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony;     minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

 

 • ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczanie urządzeń wydechowych silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywanie niezbędnych materiałów pędnych, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażenie miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy "B" o masie środka gaśniczego min.2 kg oraz gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy "A" o masie środka gaśniczego min. 6 kg),
 • niepalenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie,
 • nieużywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
 • przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1)         od budynków wykonanych z materiałów:

a)         palnych - 30 m,

b)         niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,

2)         od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

3)         od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

4)         od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,

5)         między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,

 

 

 • wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
 • produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapaleniu. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

.

Wszystkie podjęte działania zapobiegawcze pozwolą uniknąć wypadków przy pracach żniwnych.

Opracowanie: Iwona Sadowska

 

http://www.powiat.suwalski.pl

http://www.rawicz.psp.wlkp.pl