Start Iwona Sadowska

Iwona Sadowska

Adres strony WWW: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 21 lutego 2014 14:26

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

Pomór świń to zakaźna choroba wirusowa, która szerzy się szybko wśród takich zwierząt jak świnie domowe i dzikie, oraz dziki. Nie przenosi się na inne gatunki zwierząt i ludzi.

Do zakażeń zwierząt może najczęściej dochodzić poprzez:

 • Bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem,
 • Rany  (kolczykowanie, kastracja, kleszcze),
 • Błony śluzowe oka (np. kurz zanieczyszczony wirusem),
 • Drogi rodne,
 • Osoby odwiedzające gospodarstwo,
 • Zakażoną paszę, wodę, wyposażenie i skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

Rozpoznanie i objawy:

 • Gorączka,
 • Apatia,
 • Niechęć zwierząt do ruchu,
 • Sinica skóry, uszu, boków brzucha,
 • Wybroczyny na ciele zwierząt,
 • Duszność,
 • Pienisty wyciek z nosa,
 • Krwawa biegunka,
 • Wymioty,
 • Chwiejny chód,
 • Niedowład kończyn,
 • Masowe padnięcia zwierząt.

HODOWCO ZAPAMIETAJ!!!

Charakterystycznym objawem jest cisza w chlewni oraz zapach będący następstwem cuchnącej biegunki

Zapobieganie:

 • Odpowiednie ogrodzenie,
 • Nie wpuszczanie na teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób,
 • Zmiana obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni,
 • Nie wykorzystywanie jako ściółki zanieczyszczonej słomy.

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ASF WŁAŚCICIEL POWINIEN CODZIENNIE WNIKLIWIE OBSERWOWAĆ SWOJE ŚWINIE.

JEŻELI WŁAŚCICIEL STWIERDZA OBJAWY ZWIĘKSZONYCH ZACHOROWAŃ i PADNIĘĆ ŚWIŃ , NATYCHMIAST POWINIEN ZAWIADOMIĆ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO LEKARZA, WÓJTA LUB BURMISTRZA.

OBJAWY CHOROBY

1

  2

3

4

5

 

Opracowała  Iwona Sadowska na podstawie:

http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/ulotka-csv.pdf, Materiały szkoleniowe dla hodowców świń - Afrykański pomór świń- Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska - Daniel

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASFPIWet - PIB w Puławach. Luty, 2014

Wykład na temat agrotechniki soi w Tarnowie Podgórnym

IMG_0364

      W Tarnowie Podgórnym w dniu 05-02-2014 r.  odbył się cykl szkoleń zrealizowanych przez starszego doradcę Zespołu Doradczego powiatu poznańskiego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pana Wiesława Białego z zakresu agrotechniki soi.

Temat jest ważny w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, która zakłada między innymi uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych (dotyczy gospodarstw o powierzchni 15 ha i większej). Oznacza to w praktyce konieczność „dywersyfikacji upraw”.

O wadze problemu świadczy bardzo wysoka frekwencja na  wykładach, która na trzech szkoleniach wyniosła łącznie 38 osób.

Omówiono szczegółowo agrotechnikę soi, kalkulację produkcji, wskazano również możliwość zbytu wyprodukowanych nasion oraz wykorzystania ich na paszę.

W wykładzie uczestniczył również Zdzisław Smól główny specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ds. pszczelarstwa.  Zaakcentował rolę roślin miododajnych, które mogą rozwiązać problem dywersyfikacji upraw. Poinformował rolników, że  trwają starania, aby te rośliny również weszły do pakietu ekologicznego.

Opracowanie i zdjęcia: Wiesław  Biały

piątek, 31 stycznia 2014 11:36

Uprawa soi w Polsce

Uprawa soi w Polsce 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 zakłada między innymi uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. Oznacza to w praktyce „dywersyfikację” upraw. Skończy się już monokultura zbóż przerywana jedynie przez rzepak ozimy.                                                         Zdecydowano, że ten „ekologiczny przepis” wejdzie w życie w 2015 roku, a rok 2014 ma być okresem przejściowym; przyjęcie aktów delegowanych wdrażających tę reformę ma być gotowe do marca 2014 r.

Zalety uprawy soi: 

º wartościowy składnik mieszanek paszowych dla zwierząt

º nowoczesny produkt dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego

º idealny przedplon z silnym oddziaływaniem plonotwórczym w szczególności dla zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych roślin

º opłacalna ekonomicznie roślina uprawna

º niezbędna roślina uprawna dla ekologicznych gospodarstw rolnych.

Agrotechnika:

Przedplony: zboża ozime i jare oraz kukurydza, buraki i trawy wieloletnie. Niewskazany jest siew po innych roślinach strączkowych, wieloletnich roślinach motylkowych i kapustowatych.

Uprawa gleby: jesienią po zbożowych – 1-2 cm. podorywki i orka zimowa na głębokość 22-25 cm. Po kukurydzy – talerzowanie i orka na głębokość 25-30 cm. Przedsiewna uprawa ograniczona do minimum z równoczesnym zapewnieniem odpowiedniej wilgotności gleby, wyrównaną powierzchnią pola oraz zniszczeniem chwastów.

Nawożenie: intensywne - 60-80 kg P2O5/ha i 120-160 kg K2O/ha najlepiej jesienią.             Azot – przedsiewnie 30 – 60 kg N/ha najlepiej w formie saletrzaku. Dawkę powyżej 30 kg/ha dzielimy na dwie równe części (przedsiewnie i na początku kwitnienia).

Siew: wysiewa się, gdy średnia dobowa temperatura gleby na głębokości siewu (od do 6 cm) wynosi 12-14o. Głębokość siewu zależy od wilgotności gleby – przy wilgotnej glebie 3-4 cm, przy suchszej – 5-6 cm. Przy niskiej wilgotności po siewie wymagane jest wałowanie pola.

 

 

 

Ilość wysiewu zależy od odmiany:

Odmiana

Termin siewu

Norma wysiewu

(kg/ha)

Szerokość

międzyrzędzi (cm)

Annushka

10.05.-20.05.

135-150

12-45

Atlanta

20.04.-25.04.

80-90

24-45

Mavka

20.04.-05.05

90-100

24-45

Merlin

5-7 dni po siewach kukurydzy

4-4,5 jednostki/ha

60-70 roślin/m2

15-25

Aldana

po 20.04.

90-110

12,5-25

Augusta

po 20.04.

120

12,5-25

 

Przed siewem nasiona należy zaprawić preparatem Sarox T 500 FS w dawce 0,4 litra z dodatkiem 0,4 litra wody/100 kg nasion co chroni przed zgorzelą siewek, ryzoktoniozą i fuzariozą oraz zaszczepić nitraginą (inokulantem).

Pielęgnacja zasiewów:

Walka z chwastami – metoda agrotechniczna – przed i po wschodach bronowanie zasiewów i jedna lub dwie uprawy międzyrzędowe. Metoda chemiczna – nie ma zarejestrowanych herbicydów w soi w Polsce, ale są preparaty zawierające substancje aktywne stosowane do odchwaszczania tej uprawy w innych krajach. Przed wschodowo można zastosować Sencor 70 WG i jego genetyki oparte na metrybuzynie w dawce 0,5-0,7 kg/ha, powschodowo do zwalczania chwastów dwuliściennych mieszaninę Basagranu 480 SL (1,5 do 2 l/ha) z Refine 75 WG (6 do 8 g/ha), na chwasty jednoliścienne Leopard Extra 05 EC (0,75- 1 l/ha), Agil 100 EC (0,5-1,2 l/ha) lub Fusilade Forte 150 EC (0,75-1 l/ha).

Z uwagi na mały obszar uprawy soi w Polsce zagrożenie ze strony chorób grzybowych i szkodników jest znikome. Gdyby przebieg warunków pogodowych sprzyjał rozwojowi chorób grzybowych można zastosować profilaktycznie oprysk preparatem zawierającym tebukonazol 250 g/l jak np. Brasifun 250 EC, Domnic 250 EW, Horizon 250 EW, Tarcza Łan 250 EW czy Toledo 250 EW w dawce 0,3-0,5 l/ha w mieszaninie z preparatem Acanto 250 SC w dawce 0,2-0,4 l/ha.

Zbiór soi: jednofazowo kombajnem zbożowym ustawionym na niskie ścinanie, w fazie pełnej dojrzałości roślin (wilgotność 14-16%), przy obrotach bębna 400-600 obrotów/minutę.

Służba doradcza Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu poleca pana dr hab. Jerzego Nawracałę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako najbardziej   kompetentnego fachowca w dziedzinie soi - tel. 61/848 77 20.

Jeszcze w I kwartale 2014 roku odbędzie się szkolenie w tym zakresie zorganizowane przez autora powyższego opracowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 723678053.

Opracował: doradca rolników w gminie Tarnowo Podgórne Wiesław Biały

Zdjęcie: Iwona Sadowska

czwartek, 30 stycznia 2014 09:34

Dyskurs wokół OZE w gminie Czerwonak

Dyskurs wokół OZE w gminie Czerwonak 

        W dniu 29 stycznia 2014 w powiecie poznańskim w gminie Czerwonak miało miejsce szkolenie realizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z zakresu odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Zważywszy na specyfikę wykładu frekwencja była zadawalająca, co  może świadczyć o zainteresowaniu tym zagadnieniem. Wykład obejmował przegląd urządzeń generujących energię począwszy od kolektorów słonecznych,  poprzez ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła a skończywszy na  biogazowniach rolniczych.  Zebrani zapoznali się  z budową i zasadami działania wyżej wymienionych oraz możliwością instalacji kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych.  Obejrzeli także przykłady wykorzystania poszczególnych technologii w krajach zachodniej Europy, a także  u naszych południowych sąsiadów i  w Polsce. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy ogólnej na temat wyżej wymienionych zagadnień i ewentualnego wywołania dyskusji wokół problemu deficytu energetycznego, opłacalności czy  kosztów inwestycji i skłonienia do refleksji z nimi związanymi.

Tekst i zdjęcie:

Starszy doradca Iwona Sadowska

 

czwartek, 16 stycznia 2014 19:21

Profilaktyka zdrowotna w gminie Dopiewo

Profilaktyka zdrowotna w gminie Dopiewo

            Dnia 16 stycznia 2014 r. w Trzcielinie w gminie Dopiewo odbył się  zaplanowany przez zespół doradczy w powiecie poznańskim bez mała czterogodzinny blok szkoleniowo-pokazowy. Wykład dotyczył szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów wiejskich, w tym racjonalnego żywienia oraz możliwości dostępu do bezpłatnych badań mających na celu wczesne wykrycie a zatem skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych. Z kolejnego odbiorcy mogli  pozyskać wiedzę na temat znaczenia witamin i minerałów i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W części pokazowej spotkania uczestniczki w ramach praktycznego utrwalenia zdobytej wiedzy  przygotowały kilka zestawów surówek przy zachowaniu podstawowych zasad łączenia warzyw i owoców, tak by najlepiej wydobyć ich walory smakowe, a przede wszystkim bogactwo witamin.

Wykładowcami były: Ewa Tuliszka -specjalista WODR w Poznaniu i Iwona Sadowska-starszy doradca WODR.

Opracowanie i zdjęcia: Iwona Sadowska

DSC05760

Uczestnicy podczas przygotowania zestawow surówek

DSC05775

Uczestnicy podczas przygotowania surówek
DSC05774

Kotlet warzywny a'la mielony z zestawem surówek

piątek, 20 grudnia 2013 10:22

Kontrola CC w powiecie poznańskim

Kontrola CC w powiecie poznańskim

 

              W Wielkopolsce trwają kontrole gospodarstw pod kątem spełniania zasad wzajemnej zgodności Cross Compliance. Inspektorzy Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR trafili miedzy innymi do pana Piotra Organiściaka rolnika prowadzącego gospodarstwo na terenie gminy Mosina, w miejscowości Rogalinek.

          Kontrola obejmowała sprawdzenie działek rolnych pod względem przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej, a  ze względu na położenie pól na obszarze objętym programem NATURA 2000 również wywiązywanie się z dodatkowych wymogów planu działań ochronnych nałożonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Po lustracji działek rolnych dokonano oględzin budynków. Skontrolowano sposób przechowywania środków chemicznych, pasz  oraz warunków garażowania maszyn i prowadzenia dokumentacji.

          Kontrola wykazała, że rolnik prawidłowo wywiązuje się z zasad wzajemnej zgodności. Środki chemiczne przechowywane są w zamkniętej i oznakowanej szafce. Pasze składowane są w magazynie przylegającym do budynków inwentarskich, co zapobiega ich skażeniu i umożliwia bezpośrednie zadawanie inwentarzowi. Posadzka w garażu zapobiega przed przedostaniem się ewentualnych  wycieków olejów z ciągnika do gleby. Na terenie gospodarstwa panuje porządek. Również w prowadzonej dokumentacji  nie stwierdzono uchybień.

          Pan Organiściak od wielu lat korzysta z usług doradczych świadczonych przez służbę doradczą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w gminie Mosina. Dzięki częstym konsultacjom  poznał i następnie wdrożył zasady wzajemnej zgodności czyli Cross Compliance w swoim gospodarstwie stąd – jak mówi  - dobra ocena.

Relację z przeprowadzonej kontroli można obejrzeć na stronie www.tvp.pl/poznan w Magazynie Krajobraz Wielkopolski.

Opracowanie: Iwona Sadowska- starszy doradca Zespołu Doradczego w  Poznaniu  na podstawie audycji emitowanej  dnia 3.12.13 w TVP Poznań.

wtorek, 17 grudnia 2013 12:55

ŻYCZENIA.

plakat-tapety-gwiazda-banner_21095609
piątek, 15 listopada 2013 09:55

ZMIANA SIEDZIBY ZD Poznań

Zmiana siedziby Zespołu Doradczego powiatu poznańskiego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Z dniem 15 listopada 2013r. zmieniła się siedziba Zespołu Doradczego powiatu poznańskiego mieszcząca się dotychczas w Poznaniu przy ulicy Sieradzkiej 29. Aktualnie biuro mieści się w budynku Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ulicy Władysława Węgorka 20, pokój 06, tel.723 678 060.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

ior

 

wtorek, 17 września 2013 09:20

Spotkanie środowiskowe w powiecie poznańskim

Spotkanie środowiskowe – Łagiewniki, gmina Pobiedziska

W dniu 10 września 2013 roku w  Łagiewnikach, w gminie Pobiedziska odbyło się spotkanie środowiskowe zorganizowane przez Zespół Doradczy w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział trzydziestu dziewięciu uczestników, w tym zaproszeni goście w osobach:  pan Michał Podsada – Burmistrz gminy  Pobiedziska, pani Maria Jankowska – pracownik UG w Pobiedziskach,  pan Andrzej Nowaczyk - Przewodniczący Rady Gminy w Pobiedziskach, a także doradcy i rolnicy.  Zebranych powitał kierownik ZD w Poznaniu pan Romuald Buczkowski, a następnie przedstawił stan realizacji zadań doradczych w powiecie poznańskim do dnia 31 sierpnia bieżącego roku. Informacja ta dotyczyła między innymi sumarycznego zestawienia wykonanych działań doradczych takich jak: wykładów, pokazów, porad, szkoleń komercyjnych w ramach projektu FAPA,  kursów w zakresie stosowania środków ochrony roślin, sporządzania oceny gospodarstw rolnych w zakresie Cross Compliance, sporządzania planów w ramach Programu Rolnośrodowiskowego, pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, sporządzania planów nawozowych, bilansu azotu oraz pozostałej działalności doradczej Ośrodka.

Następnie przedstawione zostały założenia do planu działalności zespołu doradczego w powiecie poznańskim w roku 2014.  Szeroko zostały omówione planowane formy działań oraz problematyka. Rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich zaproponowano tematykę wykładów i pokazów, które mają obejmować między innymi zagadnienia związane z PROW 2014-2020, nowymi zasadami funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażaniem zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym, przestrzegania zasad dyrektywy azotanowej i BHP w rolnictwie. Aprobatę zebranych wzbudziły proponowane metody doradcze w formie demonstracji, mające obejmować wdrażanie w gospodarstwach rolnych nowych technologii o charakterze prośrodowiskowym, a także działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Generalnie uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele rolników zaaprobowali przedstawiony ramowy projekt planu. Kilku dyskutantów wskazywało na konieczność częstszych wizyt doradców w ich gospodarstwach rolnych, a także na swoje oczekiwania w stosunku do doradztwa publicznego sprowadzające się do technologii, ekonomiki w aspekcie opłacalności i zagadnień prawnych w ich relacjach szczególnie z agendami rządowymi pracującymi na rzecz rolnictwa.

Bardzo dobrze zostały przyjęte propozycje wprowadzenia systemów wspomagania ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych, skuteczne metody walki z warrozą, czy ocena ekonomiczna gospodarstwa rolnego na podstawie kalkulacji i prognoz dotyczących opłacalności produkcji rolniczej.

W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z technologią uprawy, nawożeniem oraz ochroną nowych odmian soi: Annushka, Mavka i Atlanta, a także możliwością pozyskiwania pasz ze zwiększoną ilością białka dzięki uprawie współrzędnej soi z kukurydzą. Uczestnicy obejrzeli także doświadczenie nitraginowe soi odmiana Mavka na poletku demonstracyjnym położonym na terenie wsi Krześlice.

Opracowanie i zdjęcia:

Iwona Sadowska

 

DSC05021

DSC05015

DSC05018

DSC05022

DSC05023

DSC05024

DSC05025

środa, 17 lipca 2013 08:43

Kurs decoupage w Trzcielinie

Dbałość o otoczenie, w którym przebywamy to nie tylko zabiegi wiążące się z utrzymaniem ładu i porządku, ale także, a może przede wszystkim tworzenie pewnego swoistego stylu czy oryginalności.

Zdobienie i otaczanie się przedmiotami ręcznie wykonanymi sięga najodleglejszych czasów.

Dawniej niejedna pani domu mogła poszczycić się misternie wykonanymi koronkowymi firankami, czy haftowanymi obrusami bądź pościelami. Dziś, kiedy rynek  zalewa nas  wszelkiego rodzaju ozdobami na każdą okazję i w jakże konkurencyjnych cenach, tym chętniej są one kupowane.  Często jednak są   miernej jakości, a ich dekoracyjność pozostawia wiele do życzenia . Pracochłonne i wymagające zdolności manualnych prace powoli odeszły w cień, zaś te jeszcze wykonywane eliminuje wysoka cena.

Gospodynie wiejskie  z Trzcielina w gminie Dopiewo popróbowały swoich sił poznając technikę zdobienia przedmiotów nadającą im stary wygląd. Uczestniczki zdobiły różne przedmioty przy wykorzystaniu serwetek, farb i lakieru. Cennych wskazówek udzielała paniom instruktorka decoupage Mirella Drabik a na całością pokazu czuwała Iwona Sadowska-starszy doradca WODR.

Opracowanie i zdjęcia: Iwona Sadowska

DSC04636

DSC04637

DSC04642

DSC04643

DSC04647

DSC04648

DSC04649

DSC04652

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 5