LOGOWANIE:            | 

Start ZD w Powiatach Powiaty C - K w Jarocinie Janusz Michałowicz

Janusz Michałowicz

Janusz Michałowicz

Adres strony WWW: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

wtorek, 11 marca 2014 21:51

Szkolenie w Jaraczewie

SZKOLENIE W JARACZEWIE
W dniu 07.03.2014 r. w Sali restauracji Joanna w Jaraczewie odbyło się szkolenie dla rolników, podczas którego poruszono następujące tematy:
1.Nowości na rynku owoców miękkich.
2.Jak obniżyć koszty żywienia w tuczu świń.
3.Czynniki wpływające na poprawę jakości żywca wieprzowego.
Z pierwszego tematu który omawiała pani Dorota Piękna-Paterczyk rolnicy mogli zapoznać się z nowymi odmianami owoców miękkich, ich pielęgnacją i ochroną. Z uwagi na to ze rolnicy byli zainteresowani integrowaną ochroną roślin, również i ten temat został omówiony .Nie wszyscy słuchacze do tej pory wiedzieli na czym polega integrowana ochrona roślin, mieli sporo uwag i wątpliwości które szybko zostały rozwiane.
Następne dwa tematy które omówił doradca Lech Berger dotyczyły trzody chlewnej .Rolnicy z uwagą wysłuchali prowadzącego szkolenie, ale mieli dużo uwag odnośnie opłacalności tuczu świń. Z ekonomicznego punktu widzenia na dzień dzisiejszy powinni zrezygnować z tej dziedziny produkcji. O ile można zmniejszyć koszty żywienia aby zrekompensowały one drastyczny spadek cen skupu. W lutym niektórzy rolnicy byli zmuszeni sprzedawać tuczniki poniżej 4 zł/za kg wagi żywej, a jeszcze niedawno cena kształtowała się w granicach 6 zł/kg. Trudno więc nie dziwić się rozgoryczeniu rolników. Omówiono też aktualny problem pomoru afrykańskiego.Zdjcie0245
Lech Berger
Szkolenia rolnicze motorem innowacji w produkcji rolnej.
Rolnicy nie tylko z powiatu jarocińskiego znają powiedzenie,, Kto stoi w miejscu ten cofa się".
Czynny udział producentów rolnych i zainteresowanie szkoleniami rolniczymi organizowanymi przez doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest pozytywnym zjawiskiem.
W poszukiwaniu stabilizacji produkcji i zmniejszaniu kosztów produkcji swoich gospodarstw rolnych uczestniczą w spotkaniach szkoleniowych .
Wyłuskują z nich potrzebne informacje niezbędne do realizacji wzrastających wymogów i konkurencyjności na rynku rolnym.
Dnia 18-02-2014r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w gminie Jarocin w miejscowości Golina w Restauracji ,,Oaza ',które prowadzili pracownicy Zespołu Doradczego w Jarocinie.
Tematyka spotkania dotyczyła nowości i wsparcia technologii produkcji w racjonalizacji ochrony chemicznej roślin uprawnych i wspomaganiu decyzji w integrowanej ochronie roślin .
Ponadto uczestnicy zapoznani zostali z zagadnieniami ochrony środowiska i zasadami prawidłowego prowadzenia rachunkowości - przygotowanie rolników do obliczania podatku dochodowego.

 

Jerzy Pękała
Zespół Doradczy w Jarocinie

czwartek, 13 lutego 2014 11:03

OMANICA W KUKURYDZY

OMACNICA W KUKURYDZY
Jednym z najważniejszych szkodników kukurydzy obok ploniarki zbożówki jest-omacnica prosowianka. W warunkach Polski omacnica daje dwa pokolenia w ciągu roku. Dorosłe gąsienice o długości około 20 mm zimują w pędach obumarłych resztek pożniwnych. Wiosną przędzą kokon i przepoczwarzają się . Okres lotów motyli jest długi, rozpoczyna się w końcu czerwca i trwa do połowy sierpnia. Samice składają jaja jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż12 stopni C. Motyle składają je nocą na dolnej powierzchni środkowych i górnych liści, rzadziej na pędach kukurydzy. Wylęgłe gąsienice żerują w kątach liści oraz pomiędzy kolbą a łodygą. Później wgryzają się do łodyg oraz kolb. Wygryzają kanały. W miejscach żerowania łodygi przebarwiają się, przyjmując barwę jaśniejszą do popielatej. Powyżej miejsca żerowania gąsienic następuje zasychanie łodygi kukurydzy. Gąsienice żerujące na wiesze uszkadzają kwiaty oraz powodują łamanie się wiech. Objawy tego żerowania dobrze są widoczne pod koniec sierpnia, w postaci trocin wyrzucanych razem z odchodami na zewnątrz przez wygryzione otwory. Konsekwencją jest łamanie się łodyg. Dalsze skutki żerowania to gorsze wypełnienie kolby, spadek masy ziaren. Wygryzione otwory w łodygach są doskonałą bramą do wnikania grzybów chorobotwórczych oraz bakterii. Patogeny te powodują zgorzel postaw łodyg, zgniliznę korzeni oraz fuzariozę kolb, czego następstwem jest łamanie się roślin oraz ich wyleganie .Najtańszą metodą w walce z tym szkodnikiem jest prawidłowa agrotechnika. Uprawa w monokulturze nie jest wskazana, ze względu na możliwość nagromadzenia się resztek pożniwnych będących miejscem zimowania gąsienic. Resztki pożniwne powinny być rozdrobnione i głęboko zaorane. Również chwasty grubo łodygowe powinny być zniszczone .gdyż mogą na nich zimować gąsienice motyla. Jeśli jednak te zabiegi nie pozwolą na utrzymaniu ilości szkodnika poniżej progu szkodliwości (20 jaj na 100 roślin), konieczna jest walka chemiczna lub biologiczna. Również wysoka zasobność gleby w azot zwiększa podatność roślin kukurydzy na żerowanie gąsienic omanicy. Zastosowanie nawozów azotowych o szybkim działaniu(saletra amonowa, saletrzak Canwil) powoduje istotny wzrost procentu roślin uszkodzonych przez omacnicę w porównaniu do nawozów o wolnym działaniu(siarczan amonu, mocznik).

Symptoms_corncobs_destruction_caused_by_Ostrinia_nubilalis

Opracował:
Lech Berger
środa, 05 lutego 2014 12:07

Podatki w rolnictwie.

Podatki w rolnictwie.
W dniu 31.01.2014 roku w Jaraczewie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarocinie. Tematem szkolenia były podatki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w tym podatek VAT oraz koncepcja wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Wykładowca główny specjalista pani Elżbieta Różańska zapoznała rolników z wszystkimi podatkami jakie mogą ich dotknąć prowadząc gospodarstwo rolne. Wywołało to ożywioną dyskusję nad ich mnogością i formą prowadzenia dokumentacji. Szczególne zainteresowanie wzbudził podatek VAT na zasadach ogólnych w aspekcie korzystania ze środków unijnych w ramach planowanego nowego naboru PROW 2014 – 2020. Rolnicy na spotkaniu podkreślali także, że w obecnych czasach szczególnie przydatne są szkolenia z zakresu ekonomiki by wyrobić świadomość podejmowania decyzji opłacalnych w gospodarstwie co nie zawsze jest łatwe przy nacisku marketingowym firm działających w środowisku rolniczym.
Zdjcie0239
Zdjcie0240
Zdjcie0241Janusz Michałowicz
środa, 05 lutego 2014 10:43

Szkolenie w Żerkowie

SZKOLENIE W ŻERKOWIE.

 

W dniu 29 stycznia 2014 r w Sali restauracji Familijna odbyło się w Żerkowie szkolenie na którym poruszono następujące tematy :
-,,Budynki energooszczędne i pasywne ."
- ,,Dyrektywa azotanowa – dobra praktyka rolnicza na terenach OSN województwa wielkopolskiego."
- ,,Program rolnośrodowiskowy szansą dla środowiska i rolnika ."
W pierwszej części szkolenia rolnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz z możliwościami otrzymania dofinansowania na budowę domów energooszczędnych . Następnie wykładowca omówił zasady gospodarowania na terenach OSN . Należy nadmienić że większość gminy Żerków znalazła się na terenach na których obowiązuje nowa Dyrektywa Azotanowa . Rolnicy zostali zapoznani z zasadami nawożenia , przechowywania nawozów i pasz soczystych oraz z zakresu obowiązującej dokumentacji.
W ostatniej części szkolenia został omówiony program rolnośrodowiskowy . Z racji że program ten cieszy się wśród rolników dużym zainteresowaniem , z niepokojem przyjęli ograniczenia w programie jakie są planowane w nowym PROW 2014-2020 .
Po zakończeniu prelekcji odbyła się ożywiona dyskusja i odpowiedzi na liczne pytania które zadawali słuchacze.


Jacek Furmaniak

20140129032

poniedziałek, 03 lutego 2014 11:28

Tegoroczna zima a wpływ na oziminy?

Tegoroczna zima a wpływ na oziminy?

 

PSZENICA OZIMA
Kondycja pszenicy ozimej jest dobra, przy czym mamy do czynienia ze spowolnioną wegetacją pszenicy ozimej, o czym świadczą nowe przyrosty liści i korzeni. Pszenica znajduje się w fazie krzewienia (BBCH 22-25). Na dzisiaj są widoczne niewielkie porażenia fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła. Choroby podstawy źdźbła mają potencjalnie dobre warunki do infekcji i rozwoju. W niewielkim stopniu widoczne są liście porażone mączniakiem prawdziwym, który na dzisiaj ma kolor szary, co oznacza, że jest zniszczony przez niskie temperatury – dotyczy to roślin z przełomu października i listopada. W okresie przełomu roku wystąpiły silne wiatry z niskim temperaturami bez okrywy śnieżnej, co spowodowało zauważalny efekt wysmalania pszenicy.
RZEPAK
Rzepak zachowuje się podobnie jak zboża, czyli kontynuuje spowolnioną wegetację, co jest widoczne w rosnących korzeniach i liściach. Dodatkowo na plantacjach z minimalnym nawożeniem azotowym występuje fioletowienie starych liści i ich redukcja, natomiast na plantacjach rzepaku, gdzie azotu nie brakuje, występuje wydłużanie się ogonków liściowych, wzrost łodygi oraz rozwój liści w przyszłych bocznych rozgałęzieniach. Im więcej azotu tym ogonki liściowe są dłuższe. Wszystkie liście są zielone, generalnie roślina zachowuje się tak, jak by było ruszenie wegetacji na wiosnę – wyraźnie widoczny wzrost łodygi. W ciepłym październiku rzepak został poddany presji suchej zgnilizny kapustnych, natomiast we wczesnym okresie rozwoju rzepaku ozimego doszło do nalotu śmietki, która uszkodziła korzeń na głębokości 2-3 cm, co w efekcie spowodowało wyhamowanie wzrostu, problemy z pobieraniem składników pokarmowych z jednoczesną redukcją najstarszych liści.
JĘCZMIEŃ OZIMY
Jęczmień ozimy zachowuje się bardzo podobnie do pszenicy ozimej. Utrzymująca się spowolniona wegetacja jest widoczna po nowych przyrostach liści i rozkrzewieniach oraz nowych przyrostach korzeni.
Jęczmiona znajdują się aktualnie w fazie pełni krzewienia z wyraźnymi oznakami wysmalania. Stopień występowania tego zjawiska w jęczmieniu ozimym jest zdecydowanie większy, niż w pszenicy z racji dużego zagęszczenia i zaawansowanego wzrostu. Dodatkowo na liściach widoczne są przyżółknięcia, co z kolei, jest objawem stresu termicznego.
Jęczmień ozimy Hyvido siany w optymalnych terminach osiągnął nawet 10–14 rozkrzewień, w opóźnionych terminach siewu osiągnął 6–8 rozkrzewień. Pomimo widocznych przebarwień jęczmień jest w dobrej kondycji i dobrze rokuje.
Koniec października i początek listopada spowodował intensywny rozwój mączniaka prawdziwego, natomiast wcześniej w październiku dała o sobie znać siatkowa plamistość liści jęczmienia oraz rynchosporioza. Warunki pogodowe do tej pory potencjalnie sprzyjają infekcjom i rozwojowi chorób podstawy źdźbła. Na dzisiaj widoczne są w niewielkim nasileniu objawy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła.
Wyraźne ociepleni, które miało miejsce pod koniec października spowodowało wzrost presji wektorów chorób wirusowych, czyli mszyc i skoczków. Ochrona przed mszycami i skoczkami była wykonywana tylko na jęczmieniu sianym w optymalnych terminach.
Opracowanie: Robert Strycharz, Sales Field Expert Syngenta

Materiał źródłowy:
Wiadomości Rolnicze Polska
przedstawił Jerzy Pękała

środa, 29 stycznia 2014 15:08

Karnawał pod znakiem miodu pitnego

Karnawał pod znakiem miodu pitnego

 

Karnawał pod znakiem miodu pitnego Zima to wymarzony czas, by podelektować się miodem pitnym – tym bardziej, że ten nasz jest wyjątkowo pyszny. Nic dziwnego – za nami stoi parę tysięcy lat doświadczenia w produkowaniu tego zacnego trunku!

Miód pitny jest jednym z najstarszych alkoholi znanych ludzkości. Pierwsze ślady jego produkcji pochodzą z siódmego tysiąclecia przed Chrystusem. Wszystko wskazuje też na to, że pierwszymi, którzy odkryli metodę jego wytwarzania byli... Chińczycy. Wydaje się, że pomogła im sama natura: miód zmieszany z deszczówką w zagłębieniu drzewa musiał fermentować i jakiś nasz chiński praprzodek skosztowały tej dziwnej substancji. I rozsmakował się w niej. Jednak najstarsza zapisana receptura jest dużo późniejsza i zawdzięczamy ją Arystotelesowi. Potwierdza on, iż Zeus i Afrodyta na Olimpie raczyli się właśnie pitnym miodem – nazywając go nektarem bogów. To od niego nazwę swą wziął « miesiąc miodowy » : ślub świętowano przez parę tygodni od uroczystości, wznosząc toasty zacnym trunkiem. Z resztą przez długie stulecia uważano, że jego picie zapewnia parze rychłe potomstwo. Już Hipokrates przypisywał mu mnóstwo innych zalet : podczas choroby miał ułatwiać oddychanie i łagodzić kaszel. Także i w Polsce miodosytnictwo ma ponad tysiącletnią tradycję – plemiona słowiańskie nauczyły się wytwarzać miód pitny jeszcze w czasach przedpaństwowych. A że klimat i roślinność sprzyjały pszczołom, więc i miód na polskich ziemiach zawsze był doskonałej jakości. Nic dziwnego, że Ibrahim Ibn Jakub, kupiec z Kordoby, który gościł na dworze króla Mieszka, poświęcił miodom pitnym długą wzmiankę. Także i Gall Anonim zapisał, iż nasz kraj obfituje w złoto i srebro, chleb, mięso, ryby i miód.

indeks

Proponujemy więc, by w czasie tego karnawału wrócić do korzeni i część toastów wznieść najstarszym polskim trunkiem. Możemy przygotować z niego grzaniec – podgrzewając do temp. około 80°C, z dodatkiem cynamonu, imbiru, goździków, anyżu i kardamonu, a także – nie każdy o tym wie - ziarenka pieprzu. Taki gorący, trzeba koniecznie podać w glinianych kubeczkach! Smacznego!

images

Katarzyna Kowalska
Źródło : „ Trzy znaki smaku „

f38021bc083425179a451f591caf0d3b5110-88-1000-626-0
KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI- część 5

 

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)

opracowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) ma charakter multiproduktowy, obejmuje mięso wieprzowe, drobiowe oraz wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe:

– Kulinarne mięso wieprzowe

Jakość mięsa wieprzowego wytworzonego w ramach systemu QAFP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji jakimi są:

– wykorzystanie w krzyżowaniu towarowym wyłącznie świń ras dostarczających mięso wysokiej jakości kulinarnej z krzyżowania towarowego dwurasowego (wielka biała polska (wbp) x polska biała zwisłoucha (pbz) lub polska biała zwisłoucha (pbz) x wielka biała polska (wbp)) lub trzyrasowego (wielka biała polska (wbp) x polska biała zwisłoucha (pbz) x duroc lub polska biała zwisłoucha (pbz) x wielka biała polska (wbp) x duroc). W miejsce knurów duroc mogą być używane również knury linii 990,

– wykorzystanie w krzyżowaniu towarowym wyłącznie świń wolnych od genu RYR1T, czyli genu odpowiedzialnego za zwiększoną częstotliwość występowania wad jakości mięsa typu PSE (od ang. pale – soft – exudative – mięso jasne, miękkie, wodniste),

– przestrzeganie standardów systemu QAFP dotyczących żywienia, w szczególności zakazu żywienia tuczników paszami z komponentami, które wpływają na wartość sensoryczną lub technologiczną tusz, co najmniej na trzy tygodnie przed uzyskaniem masy ubojowej,

– ustanowienie górnej granicy mięsności świń na poziomie 60%, co ogranicza częstotliwość występowania wad mięsa typu PSE,

– obowiązek zapewnienia zwierzętom odpoczynku w magazynach przedubojowych po zakończonym transporcie i rozładunku, w warunkach określonych w standardach systemu QAFP,

– przestrzeganie, określonej w standardach systemu QAFP, górnej granicy czasu, w jakim należy zakończyć czynności uboju i rozpocząć wychładzanie,

– pakowania mięsa kulinarnego objętego znakiem jakości wyłącznie w atmosferze gazów obojętnych (MAP),

– przestrzeganie zakazu nastrzykiwania mięsa oraz poddawania go jakimkolwiek innym zabiegom, których celem jest wprowadzenie wody bądź jakichkolwiek substancji dodatkowych,

– przestrzeganie zakazu znakowania uprzednio mrożonego mięsa znakiem jakości QAFP.

Ponadto, jakość końcowego produktu charakteryzuje:
– pH mięśnia najdłuższego grzbietu (musculus longissimus dorsi) – pH1 ≥ 6,3 oraz pH2 5,5 – 5,7,
– schab może być objęty przedmiotowym znakiem jakości, gdy jego jasność oceniona wizualnie na podstawie porównania z wzorcem Pork Quality Standards, National Pork Board 1999, zawarta jest w zakresie 3.0-4.0. oraz gdy jego marmurkowatość oceniana wizualnie na podstawie porównania z powyższym wzorcem zawarta jest w zakresie 2.0-3.0,
– szynka może być objęta przedmiotowym znakiem jakości, gdy jej jasność oceniana wizualnie na podstawie porównania z wzorcem Pork Quality Standards, National Pork Board 1999 nie wskazuje na wystąpienie wad jakości mięsa typu PSE i DFD.

– Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej

Jakość mięsa drobiowego wytworzonego w ramach systemu QAFP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji jakimi są:

1. Wykorzystanie w krzyżowaniu towarowym wyłącznie drobiu dostarczającego mięso wysokiej jakości pochodzącego z:
– krzyżowania towarowego dwurasowego kurek i kogutów mieszańców dwurodowych (linii ojcowskiej męskiej i linii ojcowskiej żeńskiej) w przypadku młodych kurcząt rzeźnych;
– krzyżowania rodów indyków białych szerokopierśnych w przypadku młodych indyków rzeźnych.
W przypadku „Młodej polskiej gęsi owsianej" do tuczu przeznacza się pisklęta pochodzące z ferm gęsi białych kołudzkich, lężonych w Zakładach Wylęgu Drobiu, uznanych przez inspekcję weterynaryjną (zgodnie z „Regulaminem znaku wspólnego towarowego – Młoda polska gęś owsiana").

2. Stosowanie w ostatnim okresie żywienia gęsi wyłącznie owsa.

3. Przestrzeganie standardów systemu QAFP dotyczącego żywienia, w szczególności zakazu dodawania do mieszanek paszowych komponentów, które wpływają na wartość sensoryczną, bądź technologiczną drobiu w okresie co najmniej 3 tygodni przed terminem przekazania do uboju młodego drobiu rzeźnego.

4. Pakowanie mięsa kulinarnego kurcząt i indyków objętego znakiem jakości QAFP w atmosferze gazów obojętnych (MAP), których koncentracja ilościowa i jakościowa musi być kontrolowana i dokumentowana. Tuszki, elementy i mięsa pochodzące z młodej polskiej gęsi owsianej powinny być pakowane w opakowania z folii termokurczliwej.

5. Przestrzeganie zakazu wprowadzania wody do mięsa lub jakichkolwiek substancji dodatkowych.

Ponadto, jakość końcowego produktu charakteryzuje:
– barwa
a) kulinarnego mięsa z kurczaka: od jasnoróżowej do różowej,
b) kulinarnego mięsa z piersi indyka: od różowej do ciemnoróżowej,
c) tuszek i elementów młodej polskiej gęsi owsianej: od czerwonej do ciemnoczerwonej,
– brak nadmiernej ilości wycieku swobodnego,
– brak zewnętrznych wybroczyn krwistych,
–pH
a) w przypadku kurcząt i indyków: wartość pH mierzona po 10 godzinach od uboju w mięśniu piersiowym powinna mieścić się w zakresie 5,8 – 6,0,
b) w przypadku gęsi: wartość pH mierzona po 24 godzinach od uboju w mięśniu piersiowym powinna mieścić się w zakresie 5,8 – 6,0.

– Wędliny

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) „Wędliny" obejmuje ściśle zdefiniowane wędliny z podziałem na grupy w zależności od stopnia rozdrobnienia i rodzaju mięsa, szczegółową charakterystykę surowca i przebiegu procesu produkcyjnego oraz parametry fizyko-chemiczne wyrobu gotowego. Wymienione cechy systemu gwarantują obecność na rynku wędlin o powtarzalnej wysokiej jakości.

Jakość wędlin wytworzonych w ramach systemu QAFP wynika z obowiązków jakie spełnia producent w procesie przygotowania surowca i produkcji, i jest właściwa dla poszczególnych kategorii wędlin wieprzowo-wołowych i drobiowych. Ww. jakość przejawia się, w szczególności, w:

– selekcji surowca oraz eliminacji lub ograniczeniu zastosowania mięsa obarczonego wadami technologicznymi,

– eliminacji lub ograniczeniu zastosowania mięsa mrożonego,

– określeniu pH mięsa w zależności od kategorii wędlin,

– określeniu czasu dojrzewania w tuszach mięsa przeznaczonego do produkcji wędlin,

– standaryzacji mięsa wieprzowego kl. II w zakresie zawartości tłuszczu,

– wyeliminowaniu mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM),

– ograniczeniu procesu nastrzykiwania mięsa solanką,

– ograniczeniu w zakresie stosowanych dodatków, w tym: askorbinianu lub izoaskorbinianu sodu w maksymalnej dawce 0,5%, fosforanów w dawce nie wyższej niż 1500 mg P2O5/kg gotowego wyrobu, dopuszczeniu do użycia tylko naturalnych przypraw,

– określeniu parametrów chemicznych gotowych produktów,

– określeniu maksymalnej wydajności produktu w stosunku do surowca niepeklowanego,

– wprowadzeniu zakazu używania preparatu dymu wędzarniczego.

Więcej informacji o systemie QAFP można znaleźć na stronie internetowej http://www.qafp.pl/#static

opracowała:

Katarzyna Kowalska

piątek, 24 stycznia 2014 13:26

Krajowy systemy jakości żywności część 4

PQS_2
KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI –część 4.

 

System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)

opracowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS" oraz Związek „Polskie Mięso"
System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)

Jakość wieprzowiny wytworzonej w ramach systemu PQS wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji jakimi są:

– wykorzystanie do krzyżowania zwierząt wolnych od homozygotycznej formy recesywnej wrażliwości na stres RYR1T (nn), czyli genu odpowiedzialnego za zwiększoną częstotliwość występowania wad jakości mięsa typu PSE (od ang. pale – soft – exudative – mięso jasne, miękkie, wodniste),

– stosowanie w krzyżowaniu towarowym ras świń i mieszańców z planowych kojarzeń. Wykorzystanie potencjału genetycznego ras: wielkiej białej polskiej (wbp) lub large white/yorkshire, polskiej białej zwisłouchej (pbz) lub landrace, puławskiej, duroc, hampshire i pietrain (pietrain wyłącznie do produkcji mieszańców). Są to rasy o wysokiej zawartości mięsa w tuszy, niskim otłuszczeniu, odpowiedniej jakości mięsa i korzystnym poziomie tłuszczu śródmięśniowego IMF. Zakaz wykorzystywania w produkcji tuczników świń czystej rasy pietrain. Świnie rasy pietrain mogą być stosowane w ramach Systemu wyłącznie jako jeden z komponentów ojcowskich w formie mieszańca powstałego w wyniku krzyżowania z rasą duroc lub hampshire,

– stosowanie podziału na komponenty mateczne (rasy: wielka biała polska (wbp) lub large white/yorkshire, polska biała zwisłoucha (pbz) lub landrace i puławska) oraz ojcowskie (duroc, hampshire i pietrain),

– żywienie zbilansowane i dwufazowe pozwalające na maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt w zakresie umięśnienia oraz pozwala zapobiec występowaniu wad jakości mięsa i nadmiernemu otłuszczeniu tuczników, w tym w zakresie odkładania tłuszczu śródmięśniowego,

– zakaz stosowania mączki rybnej w ostatnim okresie tuczu (ostatni miesiąc przed ubojem) oraz ograniczenie udziału kukurydzy do poziomu maksymalnie 20% w dawce pokarmowej,

– eliminowanie lub minimalizowanie w obrocie przedubojowym oddziaływania czynników stresogennych, które mogą wywoływać nieodwracalne reakcje metaboliczne, prowadzące do powstania wad jakości mięsa. W szczególności typu PSE (od ang. pale – soft – exudative – mięso jasne, miękkie, wodniste) oraz DFD (od ang. dark – firm – dry – mięso ciemne, twarde i suche),

– przestrzeganie uboju tuczników przy masie ciała około 100 kg (+/- 15 kg), co odpowiada obowiązkowi uboju zwierząt w wieku 5-6 miesięcy.

Ponadto, jakość końcowego produktu charakteryzuje:
– barwa mięsa w przedziale – L* 43-56,
– wodochłonność (WHC) – określana metodą drip loss 2-5%,
– zawartość tłuszczu śródmięśniowego IMF 0,8 - 2,5%,
– kwasowość mięsa – pH1 5,8 – 6,4,
– zawartość mięsa w tuszy przewyższająca średnią mięsność tusz pochodzących ze skupu masowego i wynosząca średnio nie mniej niż 55%,
– barwa tłuszczu (słoniny) – barwa biała, biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym,
– jędrna konsystencja tłuszczu,
– mięso wolne od rybiego zapachu.

Więcej informacji o systemie PQS można znaleźć na stronie internetowej http://www.wieprzowinapqs.pl/strona-glowna.aspx

Katarzyna Kowalska
Źródło MRiRW

czwartek, 23 stycznia 2014 18:47

Krajowy systemy jakości żywności część 3

KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI –część 3
System Quality Meat Program (QMP)

 

Jakość wołowiny i młodej wołowiny wytworzonej w ramach systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji, a w szczególności:

– dobór odpowiednich ras do produkcji zwierząt kwalifikowanych w Systemie QMP – zwierzęta ras mięsnych (Limousin (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) oraz krzyżówki ras mięsnych (MM) w których komponent ojcowski stanowią rasy mięsne),

– sposób postępowania ze zwierzętami, w szczególności stosowanie systemu bezuwięziowego w gospodarstwie,

– stosowanie zaleceń opasania w ramach Systemu QMP, w szczególności osiągnięcie wagi ubojowej i parametrów tuszy dla zwierząt w wymaganym wieku.

System QMP określa również standardy dotyczące transportu zwierząt i sposobu postępowania z nimi w rzeźniach.

Ponadto, jakość końcowego produktu charakteryzuje:

1. W odniesieniu do wołowiny QMP:
– umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 2, 3, 4- wg skali EUROP,
– minimalna waga tuszy buhajka i wolca 240 kg, jałówki 220 kg,
– wiek ubojowy bydła: nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 16 miesięcy w przypadku buhajków oraz nie więcej niż 24 miesiące w przypadku jałówek i wolców,
– tłuszcz twardy, biały lub kremowo-biały,
– mięśnie i tłuszcz wolne od krwiaków,
– pH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8,
– mięso wolne od wady typu DFD (od ang. dark, firin, dry).

2. W odniesieniu do młodej wołowiny QMP:
– umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 1, 2, 3 wg skali EUROP,
– masa tuszy nie może być niższa niż 160 kg,
– wiek ubojowy bydła od 8 do 12 miesięcy,
– tłuszcz twardy i biały lub kremowo-biały,
– mięśnie i tłuszcz wolne od krwiaków,
– pH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8,
– mięso wolne od wady typu DFD (od ang. dark, firm, dry).

Więcej informacji o systemie QMP można znaleźć na stronie internetowej http://www.kochamwolowine.pl/Program-QMP/Program-QMPProgram-QMP_preview

Katarzyna Kowalska
Źródło MRiRW

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 9

 • Program prosument Zamieścił Janusz Michałowicz

  PROGRAM PROSUMENT   Celem programu Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródełenergii linia Prosument jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wynikuzwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup imontaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcjienergii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnotlub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE orazpostawy prosumenckie , a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń iinstalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program jestpodobny do poprzedniego który był przeznaczony na zakup i montaż kolektorówsłonecznych .I. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji imikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:A) energii elektrycznej lubB) ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dlawymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających nazakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. II. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe,wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. III. Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła ienergii elektrycznej wykorzystujące:A) źródła ciepła opalane biomasą,…

  Napisany w piątek, 30 stycznia 2015 10:57 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 0 razy Więcej…
 • Regulatory wzrostu i skracanie zbóż Zamieścił Janusz Michałowicz

  Regulatory wzrostu i skracanie zbóż Regulatory wzrostu i skracanie zbóżSkracać czy nie skracać zboża?   Stosowanie regulatorów wzrostu zbóż ma na celu ograniczenie zagrożenia wylegania plantacji, a także stymuluje rozwój systemu korzeniowego roślin, który jest bazą do dalszego wzrostu. Wpływa też na lepsze rozkrzewienia roślin, ale wykonanie tego zabiegu w tym celu, uzależnione jest od fazy rozwoju rośliny.Jedną z przyczyn wylegania zbóż jest zbyt gęsta obsada roślin na jednostce powierzchni. Antygibereliny, takie jak np. chlorek chloromekwatu (CCC), trineksapak etylu, niektóre triazole oraz etefon wykorzystuje się w jako regulatory wzrostu.Kiedy rośliny zbóż zaczną wchodzić w fazę pierwszego kolanka trzeba będzie podjąć decyzję odnośnie zastosowania regulatorów wzrostu. Właśnie ten moment, w więc BBCH31 określa się jako optymalny do użycia regulatorów wzrostu i wykonanie w tym czasie zabiegu skracania najefektywniej zabezpiecza przed wyleganiem. Poprzez prawidłowo wykonany zabieg w tej fazie uzyskuje się wzmocnione, pogrubione i skrócone źdźbło oraz silniej rozwinięty system korzeniowy.Przede wszystkim określa się fazę rozwojową w jakiej znajdują się rośliny. Pierwsze kolanko jest co najmniej 1 cm powyżej węzła krzewienia i jest ono wyczuwalne (BBCH 31) na pędzie głównym, a widoczne pierwsze międzywęźle ma długość 1…

  Napisany w czwartek, 29 stycznia 2015 20:35 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 13 razy Więcej…
 • Nosówka - rozpoznanie i leczenie Zamieścił Janusz Michałowicz

  Nosówka - rozpoznanie i leczenie Nosówka - rozpoznanie i leczenie Nosówka to niebezpieczna choroba wirusowa psów, ale i kotów, której objawy mogą znacznie wyczerpać organizm zwierzęcia. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej.   Nosówka to wirusowa choroba zakaźna psów. Zapadają na nią najczęściej szczeniaki pomiędzy drugim a piątym miesiącem życia. Jest to choroba bardzo niebezpieczna, która często kończy się śmiercią zwierzęcia. Jeśli nie jest leczona może wywołać różne powikłania ze strony układu oddechowego, nerwowego i pokarmowego oraz zmiany skórne. Zakażenie następuje wskutek kontaktu z wydzieliną z nosa, śliną lub moczem chorego zwierzęcia. • Objawy chorobyPierwsze objawy nosówki zauważalne są po upływie od 3 do 7 dni od zakażenia. Choroba może mieć różny przebieg, w zależności od tego, jak bardzo zjadliwy jest wirus oraz od stopnia odporności organizmu zwierzęcia. Najczęściej występujące typy choroby to postać oddechowa, pokarmowa i skórna. Pierwsza z nich charakteryzuje się wysoką temperaturą, zmianami w obrębie górnych dróg oddechowych, katarem i kaszlem, a także ropną lub krwistą wydzieliną z nosa. Do głównych objawów typu pokarmowego choroby należą brak apetytu, biegunka i wymioty. Może ona powodować odwodnienie i znaczny stopień wyczerpania organizmu. Postać nerwowa charakteryzuje…

  Napisany w wtorek, 27 stycznia 2015 10:30 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 40 razy Więcej…
 • Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Zamieścił Janusz Michałowicz

  Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 8.2.6.3.3 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Poddziałanie: 6.5 – Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowiOpis rodzaju operacjiPomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.Rodzaj wsparciaPłatność jednorazowa.Powiązania z innymi aktami prawnymiRozporządzenie ws. płatności bezpośrednichBeneficjenciRolnik będący osobą fizyczną.Warunki kwalifikowalnościPomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:– średniej wielkości gospodarstwa w Polscelub– średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboruKryteria…

  Napisany w czwartek, 22 stycznia 2015 11:19 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 93 razy Więcej…
 • Ginące zawody - ludwisarstwo Zamieścił Janusz Michałowicz

  Ginące zawody - ludwisarstwo GINĄCE ZAWODY -LUDWISARSTWO Ludwisarstwo to rzemiosło, którego specjalnością jest obróbka przedmiotów z brązu, miedzi i mosiądzu. Dużych, takich jak dzwony kościelne działa i pomniki oraz mniejszych codziennego użytku, jak okucia, dzwonki, ozdobne zawiasy, klamry i klamki. Ludwisarstwo właściwie zanikło w związku z rozwojem przemysłu metalurgicznego .Obecnie w Polsce działa czynnie tylko trzy zakłady ludwisarskie między innymi na Podhalu . Fach ten kojarzony jest jednak głównie z odlewnictwem dzwonów .LUDWISARZZwany też odlewnikiem – majstrem , którego fachem jest odlewanie różnego rodzaju przedmiotów z metalu .Gdy miejsce naczyń glinianych i drewnianych zajęły cynowe szybko się niszczące wędrowali oni po kraju odlewając nowe . Prestiż tego zawodu wzrastał w miarę zapotrzebowania na przedmioty trwalsze typu dzwony czy działa. Ludwisarza nazywano bardzo często odlewnikiem lub odlewaczem.HISTORIA NA ZIEMIACH POLSKICHPierwsze dzwony były odlewane przez mnichów .Na przełomie XIII/XIV wieku rzemieślnicy świeccy wypierają odlewnictwo klasztorne .Wtedy , jak już wspomniano ,ludwisarstwo było zawodem wędrownym i wędrowano od kościoła do kościoła realizując zlecenia .W tym czasie ludwisarze zaczynają odlewać również lufy armatnie ,płyty nagrobne ,chrzcielnice ,moździerze i drobne przedmioty użytku domowego .Jednak w XV wieku ludwisarstwo wędrowne…

  Napisany w środa, 21 stycznia 2015 10:03 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 89 razy Więcej…
 • Ropomacicze wyżła niemieckiego Zamieścił Janusz Michałowicz

  Ropomacicze wyżła niemieckiego W artykule tym pragnę się podzielić uwagami na temat ropomacicza suki mojego syna.Suka wyżła niemieckiego, 10 lat. Jej stan od ponad tygodnia pogarszał się z dnia na dzień. Do przychodni trafiła naprawdę w kiepskim stanie - słaniająca się na nogach, bez apetytu, z podejrzeniem stanu septycznego lub toksemii (obecność bakterii lub toksyn we krwi), z dróg rodnych wydostawały się niewielkie ilości wydzieliny, brzuch miała silnie powiększony, dodatkowo w pachwinie znajdowała się dużych rozmiarów zmiana, przez lata uznawana przez wszystkich za stan zapalny gruczołu mlekowego.Po wstępnym badaniu klinicznym suce natychmiast wykonano badanie USG oraz badania krwi, dzięki czemu w bardzo szybkim czasie postawiono rozpoznanie i oceniono stan psa. Pół godziny od wejścia do gabinetu pies był już przygotowany do zabiegu operacyjnego - ovariohystetectomii (sterylizacja, usunięcie macicy wraz z jej zawartością). Twór uznawany przez lata za zapalenie gruczołu mlekowego okazał się już na badaniu USG być... przepukliną pachwinową, do której wpadała macica i co cieczka (kiedy to endometrium macicy ulega spulchnieniu), przepuklina stawała się bardziej wyraźna. I to właśnie ta, z pozoru niewinna przepuklina, przysporzyła najwięcej trudności podczas zabiegu operacyjnego - macica,…

  Napisany w środa, 03 grudnia 2014 10:31 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 312 razy Więcej…
 • O dawnych wierzeniach, obyczajach i obrzędach z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym związanych. Zamieścił Janusz Michałowicz

  O dawnych wierzeniach, obyczajach i obrzędach z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym związanych. O dawnych wierzeniach, obyczajach i obrzędach z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym związanych Przypadające na dzień 1 i 2 listopada Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny od wieków były świętami obchodzonymi w szczególny sposób. Ich obrzędy i zwyczaje sięgają czasów pogańskich i dopiero w późniejszych wiekach zostały przystosowane do wiary chrześcijańskiej. Dzień Wszystkich Świętych wywodzi się z uroczystości oddawania czci męczennikom, którzy ofiarowali swoje życie za Chrystusa. W III wieku znana była tradycja przenoszenia relikwii świętych lub ich części na inne miejsca. Podkreślano w ten sposób fakt, że święci są własnością całego Kościoła. W 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, gdzie kazał złożyć liczne relikwie, a następnie poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tamtej pory 1 maja był dniem pamięci poświęconym wszystkim zmarłym męczennikom. Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada, a w 837 papież Grzegorz IV nakazał, aby 1 listopada był dniem poświęconym pamięci męczenników i wszystkich świętych kościoła katolickiego. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odilon,…

  Napisany w środa, 22 października 2014 10:56 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 359 razy Więcej…
 • Jesienna ochrona rzepaku Zamieścił Janusz Michałowicz

  Jesienna ochrona rzepaku J E S I E N N A O C H R O N A R Z E P A K U W okresie jesiennego rozwoju zagrożenie dla upraw rzepaku ozimego stanowią:pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana, a w ostatnim okresie rolnice, piętnówki, bielinki i tantniś krzyżowiaczek.Żerowanie tych szkodników powoduje, że rośliny są osłabione i nieprawidłowo wykształcone.Gnatarz rzepakowiec to owad błonkoskrzydły o długości 6-8 mm, barwy pomarańczowej. Larwy są początkowo szarozielone z czarną głową, później aksamitnoczarne podobne do gąsienic motyli, lecz z 11 parami odnóży. Dorosła larwa ma do 2 cm długości. Szkody wyrządzają larwy zjadające liście. Na rzepaku ozimym larwy żerują głównie w okresie jesieni, zwykle do wystąpienia pierwszych przymrozków. Długa, ciepła jesień przedłuża okres żerowania larw.Rolnice motyle o aktywności nocnej. Charakteryzują się dużą płodnością i wielożernym stadium larwalnym. Cechy te sprawiają, że rolnice są przyczyną dużych strat. Samica może złożyć jednorazowo do 2000 jaj. Składa je do ziemi lub na roślinie. Gąsienice są nagie i żerują najczęściej w nocy. Ich cechą charakterystyczną jest spiralne zwijanie się w czasie spoczynku lub zaniepokojenia. Młode gąsienice zerują…

  Napisany w piątek, 10 października 2014 07:02 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 374 razy Więcej…
 • Dzikoświnia Zamieścił Janusz Michałowicz

  Dzikoświnia Dzikoświnia.   Po żubroniach przyszedł czas na dziko-świnie, czyli krzyżówkę świni i dzika. Dziko-świnia posiada dwie główne zalety, a mianowicie pierwsza to że może być pomocna do walki ze szkodnikami, druga to walory smakowe mięsa.Dziko-świnia w godzinę potrafi pożreć setki pędraków, chrabąszczy i turkuci podjadków. Środki chemiczne nie są dobre dla środowiska i szkodzą także drzewom. Dziko-świnie są ekologiczne i praktyczne. Z wielkim apetytem zjadają szkodniki, które są dla nich źródłem białka, a przy okazji oczyszczają ziemię. Dziko-świnia wyrusza na łowy wcześnie rano bez śniadania. W parę sekund potrafi wywęszyć szkodnika w miejscu , gdzie rośnie sadzonka drzewa. Nie spocznie , dopóki nie zje wszystkich, a czasem na metrze kwadratowym lasu może ich być nawet 60 sztuk. Syta robi sobie dołek, kładzie się w nim do góry brzuchem i odpoczywa. Jest podatna na tresowanie i niektórzy leśniczy chodzą z nimi po lesie na smyczy.Druga zaletą dziko-świni są walory mięsa. Mięso tych zwierząt ma mniej cholesterolu, posmak dziczyzny i lepiej przyswajalne białko. Dziko-świnie mogą być w przyszłości zdrowszą alternatywą dla miłośników wieprzowiny. To jedyna rzecz w Polsce która jest jeszcze na…

  Napisany w piątek, 12 września 2014 11:09 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 536 razy Więcej…
 • Nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku. Zamieścił Janusz Michałowicz

  Nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku. Nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku W 2014 roku po raz ostatni będą obowiązywały stare zasady przyznawania płatności bezpośrednich. Unia Europejska w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmodyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom z państw UE. Niektóre rozwiązania są obligatoryjne dla wszystkich krajów Wspólnoty, pozostałe są opracowywane we własnym zakresie przez poszczególne państwa członkowskie. Autorskim rozwiązaniem opracownym przez nasz kraj jest wprowadzenie dodatkowej płatności tzw. płatności redystrybucyjnej. Mający obowiązywać w Polsce projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015 – 2020, przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po przeprowadzeniu ogólnopolskich konsultacji społecznych. Dokument ten trafił obecnie do Komisji Europejskiej. Projekt przygotowany przez resort rolnictwa promuje wsparcie aktywnych rolników i rozwój małych oraz średnich gospodarstw. Dopłaty mają im pomóc w tym, żeby stały się gospodarstwami towarowymi, produkującymi nie tylko na własne potrzeby. Chodzi o to, żeby dzięki dopłatom większa niż do tej pory liczba gospodarstw włączyła się w produkcję żywności dostarczanej do handlu. Aby osiągnąć ten cel nasz kraj zabiegał z sukcesem o przesuniecie 25% środków (2,34 mld euro) z II filara Wspólnej Polityki Rolnej (czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich…

  Napisany w czwartek, 04 września 2014 10:54 w Nowości z Jarocina
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 700 razy Więcej…