Start Jarosław Górski

Jarosław Górski

Adres strony WWW: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 12 grudnia 2014 12:25

Choroby warzyw – mozaika zwykła grochu

Mozaika zwykła grochu to choroba wirusowa występująca we wszystkich niemal krajach Europy, w tym również w Polsce. Poraża nie tylko groch, ale również peluszkę, bobik, wykę siewną oraz łubiny.

Objawy mozaiki zwykłej fasoli są widoczne w temperaturze 18-24oC, w temperaturze niższej (12-14oC) choroba rozwija się bezobjawowo. Widoczne objawy choroby pojawiają się na liściach. Nerwy liści wyraźnie żółkną, a na blaszkach liści i przylistków powstają mozaikowe przebarwienia. Między nerwami występują często, ostro odcinające się od całej blaszki, ciemnozielone plamy, których intensywna ciemnozielona barwa z czasem zanika. Zwykle kształt liści i pokrój rośliny pozostają niezmienione, tylko czasem liście ulegają zniekształceniu.

Wirus przenosi się z sokiem roślin i za pośrednictwem wielu gatunków mszyc, zwłaszcza mszycy grochowej i mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej.

Chorobę zwalcza się przez stosowanie izolacji przestrzennej od pól z zeszłoroczną uprawą. Na plantacjach prowadzi się selekcję negatywną – szczególnie na plantacjach nasiennych. W okresie przelotu form uskrzydlonych mszyc, należy zwalczać je stosując insektycydy zalecane przez aktualny program ochrony warzyw.


Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Zgnilizna twardzikowa na fasoli jest chorobą, której sprawcą jest grzyb należący do klasy workowców. Występuje w Polsce powszechnie. Poraża przeważnie starsze strąki i pędy fasoli. Jest szczególnie groźny podczas długotrwałego utrzymywania się wilgotnej i chłodnej pogody. Występuje wówczas wcześniej, porażając młodsze części roślin.

Miejsca opanowane przez grzyb są wodniste, brunatnieją i gniją, pędy nadłamują się. Podczas wilgotnej pogody na strąkach i pędach pojawia się biała pleśń. Podczas suchej pogody następuje tylko odbarwienie tkanki. W białej pleśni tworzą się niekształtne, często duże – o średnicy od 2 do 10 mm czarne grudki – są to tzw. sklerocja.

Grzyb zimuje w resztkach opanowanych roślin i w glebie w postaci sklerocjów. Infekcji wczesną wiosną dokonuje grzybnia rozwijająca się na sklerocjach i zarodniki workowe, które również rozwijają się w tym okresie. W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się zwykle za pomocą fragmentów grzybni. Rozwojowi grzyba sprzyjają częste opady deszczu połączone z niską temperaturą powietrza.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby należy stosować właściwe zmianowanie z wyłączeniem co najmniej na 3 lata roślin porażanych przez zgniliznę twardzikową i uprawiać w tym czasie zboża, kukurydzę i trawy. Dobrze jest wykonać głęboką orkę, nasiona wysiewać stosując właściwą rozstawę i zagęszczenie roślin. Silniej nawozić fosforem i potasem, a słabiej azotem. Po zbiorach fasoli należy niszczyć resztki porażonych roślin wraz ze sklerocjami.


Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

czwartek, 20 listopada 2014 15:23

Kolorowe kalafiory

Przed nowym sezonem wegetacyjnym warto zastanowić się, czy nie wprowadzić do warzywnika mniej znanych gatunków warzyw lub ciekawych form gatunków dobrze znanych, np. kalafiorów o różnych kolorach róży.

Są odmiany kalafiorów tworzące róże o nietypowej barwie – zielonej (Noverde Zielony), żółto-łososiowej (Sunset) i fioletowej (Graffiti). Odmiany te podczas uprawy nie wymagają osłony przed słońcem (co jest regułą u kalafiorów tworzących róże białe). Wśród odmian nietypowych wyjątkowo ciekawe są odmiany należące do grupy „romanesco” formujące róże piramidalnego kształtu o zabarwieniu zielonkawym.

Odmiany kolorowych kalafiorów podane do stołu gwarantują atrakcyjny sukces kulinarny i estetyczny dla osób  przygotowujących je do spożycia, jak i przyjemność ich konsumowania.

Rozsadę kalafiorów tego typu najlepiej wysadzać około 20 czerwca.


Źródło: „Działkowiec” nr 11/2014

czwartek, 06 listopada 2014 23:55

Prognoza plonów warzyw i owoców

Według wstępnych szacunków GUS tegoroczne zbiory owoców z drzew będą o 2,3% wyższe niż w roku ubiegłym i wyniosą ok. 3,6 mln ton. O 8,2% wyższa niż przed rokiem może być produkcja warzyw gruntowych; ocenia się ją na 4,3 mln ton.

GUS przewiduje, że zbiory wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, z wyjątkiem pomidorów, będą wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym. Będzie to przede wszystkim wynikiem bardzo dobrego plonowania większości gatunków.

GUS jednak zaznacza, że obecny szacunek tegorocznej produkcji warzyw jest wyjątkowo trudny z uwagi na problemy związane z ich eksportem. Potencjalna produkcja wielu gatunków warzyw w bieżącym roku może nie zostać zebrana ze względu na występujące trudności z ich zbytem. Jeśli jednak wpływ embarga na eksport do Rosji okaże się mniejszy niż obecnie szacowany, to zbiory większości gatunków mogą być wyższe od obecnie prezentowanych.

Według wstępnych ocen zbiory kapusty mogą wynieść 1 mln ton, kalafiorów 245 tys. ton, ogórków 254 tys. ton, a pomidorów 258 tys. ton.

GUS przewiduje, że wyższa będzie produkcja wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem wiśni oraz gruszek. Produkcja gruszek może osiągnąć jednak poziom zbliżony do ubiegłorocznego, ponieważ owoce dobrze dorastają.

Zbiory jabłek mogą wynieść nieco ponad 3,1 mln ton (o 2,8% więcej niż w ubiegłym roku), śliw – 109 tys. ton (6% więcej), a wiśni – 178 tys. ton (ok. 5% mniej).

Mniejsze o 7,3% mogą być zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych i wynieść ok. 562 tys. ton. Według wstępnego szacunku wyższe od ubiegłorocznych będą jedynie zbiory malin i truskawek. Zbiory malin ocenia się na około 124 tys. ton, tj. o 2,8% więcej od zbiorów roku ubiegłego i aż o ponad 70% więcej od średniej produkcji z lat 2006-2010. Tegoroczną produkcję truskawek GUS ocenia na ok. 197 tys. ton, tj. o ponad 2% więcej od uzyskanej w poprzednim sezonie.

Na rynkach hurtowych, ze względu na wysokie jesienne zbiory, oferta warzyw jest bardzo duża. Dużo taniej niż w poprzednich latach można kupić ziemniaki, kapustę i cebulę. Przy ogólnej tendencji dużej podaży i niskich cenach, drożeją ogórki gruntowe.


Źródło: PAP – internet.

piątek, 31 października 2014 14:49

Choroby warzyw – szara pleśń na fasoli

Szara pleśń na fasoli jest chorobą, której sprawcą jest grzyb należący do klasy workowców. Grzyb ten poraża bardzo wiele roślin, w tym fasolę. Jest szczególnie groźny podczas długotrwałego utrzymywania się wilgotnej i chłodnej pogody. Niszczy wówczas bardzo dużo strąków.

Objawy choroby występują na liściach, łodygach, pąkach, strąkach oraz na nasionach w postaci brunatnawych plam. w miejscach tych tkanka gnije, pokrywając się obfitym, szarym, pylącym nalotem. w nalocie tworzą się czarne grudki – są to sklerocja grzyba. Porażone rośliny są zahamowane we wzroście i często zamierają.

Grzyb rozprzestrzenia się podczas wegetacji za pomocą unoszących się w powietrzu zarodników. Zimują sklerocja oraz grzybnia żyjąca w resztkach roślin. Jednym z ważnych źródeł infekcji są ponadto porażone nasiona.

Zwalczamy chorobę stosując preparaty chemiczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami ochrony warzyw. Zapobiegamy rozprzestrzenianiu się choroby wysiewając zdrowe nasiona oraz stosując właściwą rozstawę dla roślin. Po zbiorze strąków należy niszczyć resztki porażonych roślin.

Źródło:  A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

piątek, 24 października 2014 13:31

Choroby warzyw – rdza fasoli

Rdza fasoli jest chorobą, której sprawcą jest grzyb należący do klasy podstawczaków. Choroba występuje we wszystkich krajach, gdzie uprawiana jest fasola. Silniejsze występowanie rdzy może znacznie zmniejszyć plon strąków oraz nasion.

Objawy choroby występują na górnej stronie liści w postaci żółtawych lub jasnobrunatnych plam. Na plamach tych zlokalizowane są ciemne uwypuklenia, tzw. kupki. Na dolnej stronie liści występują koncentrycznie ułożone białawe czarki. W połowie lata pojawiają się na obydwu stronach liści oraz na pędach i strąkach rdzawobrunatne uwypuklenia, będące skupieniami zarodników letnich. Pod koniec lata w ich miejscu powstają brunatnoczarne skupienia z zarodnikami zimowymi. Rośliny opanowane przez rdzę rosną słabiej, wcześniej porażone strąki ulegają zniekształceniu, liście przedwcześnie zamierają i zasychają.

Rdzę fasoli powoduje grzyb jednodomowy, przechodzący wszystkie fazy rozwojowe wyłącznie na fasoli. Zimuje pod postacią zarodników zimowych, które wiosną kiełkują wytwarzając zarodniki podstawkowe. Zarodniki podstawkowe są źródłem infekcji pierwotnych. Infekcji wtórnych w okresie wegetacji dokonują zarodniki letnie wytwarzane w kilku generacjach.

Gdy zauważymy pierwsze porażone rośliny na plantacji, należy je natychmiast usunąć z uprawy. Nawożenie nawozami fosforowymi i potasowymi zwiększa odporność roślin fasoli na porażenie rdzą.


Źródło: A. Studziński „Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych”.

piątek, 26 września 2014 13:51

Choroby warzyw – antraknoza fasoli

Antraknoza fasoli jest chorobą, której sprawcą jest grzyb należący do klasy grzybów niedoskonałych. Choroba występuje we wszystkich krajach, gdzie uprawiana jest fasola. W Polsce jest jedną z groźniejszych chorób fasoli powodującą nierzadko duże szkody. Poraża najsilniej odmiany szparagowe. Ponadto bardziej podatne na tę chorobę są odmiany, które silniej się rozrastają i tworzą zwarte owocostany.

Objawy choroby występują już często na liścieniach w postaci wgłębnych plamek o zabarwieniu czerwonawym lub brązowym. Nieco później na części podliścieniowej i na pędach tworzą się bardziej nieregularne, wydłużone w kształcie smug plamy nekrotyczne barwy brunatnej. Podobne objawy obserwuje się na nerwach liści, ale obejmują one często blaszkę liściową. Na strąkach tworzą się okrągławe, brunatne, często wgłębione plamy. Plamy te są duże, o średnicy do 1 cm, wyraźnie koncentryczne z brzegiem wzniesionym. W przypadku większego nasilenia choroby plamy zlewają się, obejmując dużą powierzchnię strąka. W miejscu plam tkanka strąka przeważnie ulega zniszczeniu i wówczas powstają również brunatne plamy na nasionach. Podczas wilgotnej pogody plamy na opanowanych organach roślin pokrywają się różowym nalotem.

Grzyb zimuje głównie w nasionach oraz resztkach porażonych roślin. W okresie wegetacji rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych przenoszonych przez krople deszczu, a na większe odległości przez wiatr. Rozwojowi choroby sprzyjają zatem długotrwałe opady deszczu, obfita rosa oraz mgła.

Aby zapobiegać chorobie, należy wysiewać nasiona zdrowe i pochodzące ze zdrowych plantacji, nie przekraczając norm wysiewu. Profilaktycznie nasiona należy zaprawiać zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw. Opryskiwać plantację środkami ochrony roślin należy również zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw, nierzadko już wkrótce po wzejściu roślin.

piątek, 26 września 2014 11:15

Formowanie i prowadzenie żywopłotu

Cięcie żywopłotu po posadzeniu

Krzewy liściaste sadzone wiosną tnie się zaraz po posadzeniu, sadzone jesienią dopiero na przedwiośniu – luty, marzec. Żywopłoty formowane tniemy nisko 5-10 cm nad ziemią, aby doprowadzić do właściwego zwarcia krzewów. Krzewy ozdobne z kwiatów w żywopłotach nienormowanych tnie się tak, jak krzewy sadzone pojedynczo, tzn. skracamy przede wszystkim ich długie pędy w różnym stopniu od około 1/3 do 2/3 oraz usuwamy całkowicie przy ziemi pędy krzyżujące się i słabe. Rośliny zimozielone, zarówno liściaste jak i iglaste, nie mogą być tak radykalnie skracane. Na ogół wystarcza tu niewielkie cięcie korekcyjne, wyrównawcze.

Dalsze prowadzenie żywopłotu

Pierwszy etap prowadzenia żywopłotu to jego formowanie, czyli doprowadzenie go do określonych rozmiarów. Przy sadzeniu młodych roślin trwa on przynajmniej kilka lat. Roczny przyrost żywopłotu na tym etapie należy utrzymywać w granicach około 5-15 cm, przy czym mniejsze wartości dotyczą żywopłotów ogródkowych i niskich.

Drugi etap prowadzenia to stabilizacja żywopłotu, czyli ograniczenie do minimum jego podwyższania. Usuwamy teraz nowe pędy prawie całkowicie, pozostawiając tylko ich nasady o długości 1-2 cm. Żywopłot formowany musi wyglądać porządnie przez cały rok, a więc powinien stale utrzymywać swoje ściśle geometryczne kształty. Osiągniemy to wykonując w odpowiednim terminie przynajmniej dwa cięcia; pierwsze późną wiosną lub wczesnym latem, a więc w końcu maja lub czerwcu, kiedy młode pędy nie są jeszcze zbyt zdrewniałe; drugie latem w sierpniu, kiedy wzrost jest już zakończony, a więc nie wyrastają już nowe pędy. Między pierwszym a drugim zasadniczym cięciem należy wykonać cięcie korekcyjne, usuwając wybujałe pędy z żywopłotu.

Opracowanie: Jarosław Górski, WODR Poznań

 

Bakterioza obwódkowa fasoli jest chorobą bakteryjną, występującą w całej Europie. W Polsce jest notowana we wszystkich rejonach kraju. Powoduje nierzadko duże szkody.

Objawy choroby występują już często na liścieniach i łodygach młodych siewek w postaci czerwonobrunatnych plamek. Później na liściach tworzą się nieregularne, jasnozielone jakby tłuste plamy, otoczone żółtą, rozlaną obwódką, widoczną tylko we wczesnym stadium rozwoju choroby. Następnie plamy ciemnieją i zasychają. Na strąkach plamy są okrągławe, wgłębione, ciemnozielone (na odmianach o zielonych strąkach) lub żółtoszare (na odmianach o żółtych strąkach) z wyraźną obwódką. Podczas wilgotnej pogody pojawiają się na plamach śluzowate kropelki, tzw. rosa bakteryjna. Porażeniu ulegają również nasiona. Na nasionach białych powstają żółte plamy różnej wielkości. Wcześniej porażone nasiona mogą się pomarszczyć, a plamy na nich przybierają barwę brunatną. Jeżeli bakterie przedostaną się do wiązek przewodzących roślin, to wyglądają one jak ugotowane, zwiędnięte. Na pędach plamy są zwykle wydłużone, barwy brunatnej.

Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza oraz gęsty siew. Na rok następny bakterie przenoszone są głównie przez porażone nasiona, rzadziej przez resztki chorych roślin. W okresie wegetacji rozprzestrzeniają się przez krople deszczu i zakażają sąsiednie rośliny przez szparki oddechowe lub rany.

Aby zapobiegać chorobie, należy wysiewać nasiona zdrowe i pochodzące ze zdrowych plantacji, nie przekraczając norm wysiewu. Podczas wilgotnej pogody nie należy wykonywać prac pielęgnacyjnych, gdyż zwiększa to możliwość infekcji. Opryskiwać plantację środkami ochrony roślin zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw, nie rzadko już wkrótce po wzejściu roślin.

Opracował: Jarosław Górski
Źródło: A.Studziński ,Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych".

piątek, 18 lipca 2014 10:52

Choroby warzyw – mozaika zwykła fasoli

Mozaika zwykła fasoli jest chorobą wirusową, występującą we wszystkich krajach Europy. Rozpowszechniona jest również w Polsce. W różnym stopniu poraża odmiany fasoli zwyczajnej.

Wirus powoduje zwężenie blaszek liściowych, które jednocześnie są zmniejszone i zawinięte w dół. Na powierzchni blaszek liściowych powstają różnej wielkości wydęcia układające się wzdłuż nerwu głównego. Brzegi liści przybierają zabarwienie jasnozielone do żółtawego. Podobne rozjaśnienia występują pomiędzy grubszymi nerwami, przy czym przylegające do nich części blaszki pozostają intensywnie zielone. Porażone rośliny są zahamowane we wzroście, kwitną słabo i  na ogół z dużym opóźnieniem. Strąki są mniejsze i zniekształcone oraz zawierają nie w pełni rozwinięte nasiona. Objawy porażenia i stopień nasilenia choroby zależą w dużym stopniu od odmiany fasoli, terminu zakażenia oraz czynników atmosferycznych.

Wirus przenosi się na rok następny z nasionami, a w okresie wegetacji jest przenoszony z sokiem przy ocieraniu się roślin oraz przede wszystkim przez wiele gatunków mszyc. Mszyce na plantacji fasoli należy bezwzględnie zwalczać, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Źródło: A. Studziński, Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 7