Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jest to choroba powodowana przez grzyb należący do klasy grzybów niedoskonałych. Poraża marchew uprawną i dziko rosnącą. W latach sprzyjających rozwojowi grzyba plon korzeni marchwi może być znacznie niższy.

Chwościk objawia się na liściach, przeważnie na ich brzegach, w postaci prawie okrągłych plam z białawym lub rudawobrązowym środkiem. Podczas wilgotnej pogody plamy wydłużają się i ciemnieją, a liście brązowieją. Na ogonkach liściowych plamy są wydłużone.

Grzyb zimuje w porażonych resztkach roślin w glebie oraz na nasionach. Zarodniki znajdujące się na nasionach mogą również dokonać infekcji pierwotnych. W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych przenoszonych głównie przez wiatr. Zarodniki konidialne wytwarzają się na dolnej stronie liści w postaci kępek brunatnego nalotu. Rozwój grzyba w okresie wegetacji zależy przede wszystkim od częstych opadów, natomiast mniej od temperatury powietrza, ponieważ wymagania cieplne dla rozwoju grzyba są małe.

W zwalczaniu choroby bardzo ważna jest profilaktyka. Po zbiorze marchwi należy głęboko przyorać resztki roślinne, stosować izolację przestrzenną od zeszłorocznych plantacji oraz prawidłowe zmianowanie i nawożenie.

Przed siewem nasiona należy zaprawiać zalecaną zaprawą nasienną, a w okresie wegetacji w razie potrzeby opryskiwać rośliny zgodnie z zaleceniami aktualnego Programu Ochrony Warzyw.

Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

W ogrodzie miejsce wypoczynku powinno być zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie domu, ponieważ jest ono przedłużeniem wnętrza domu. Tu właśnie możemy spożywać posiłki i podejmować gości. Znajdujące się w domu leżaki, stoliki, naczynia itp. można wówczas z łatwością przenieść. W pobliżu miejsca wypoczynku dobrze jest posadzić jak najwięcej roślin ozdobnych kwitnących od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

W celu uniknięcia silnego nasłonecznienia, teren wypoczynkowy powinien być usytuowany od strony zachodniej, południowo-zachodniej lub wschodniej. Powierzchnia miejsca wypoczynku nie powinna być za duża, lecz dostosowana do liczby osób korzystających na co dzień z tej części ogrodu.

Jak wydzielić miejsce wypoczynku, aby było ono właściwie wkomponowane w całą powierzchnię ogrodu?

Jeżeli jest ono zlokalizowane przy granicy sąsiedniego ogrodu, to możemy wprowadzić osłonę w postaci wysokiego żywopłotu lub pnącza rozpiętego na pergoli. Zakładając żywopłot możemy wykorzystać jeden z wielu gatunków krzewów liściastych nadających się do nasadzeń żywopłotowych, jak np. ligustr pospolity, karagana syberyjska, różnego rodzaju tawuły lub krzewy iglaste jak żywotniki, jałowce kolumnowe bądź cyprysiki. Osłonę stanowić może również żywopłot mieszany, czyli różne gatunki krzewów posadzone w niewielkiej odległości od siebie, np. forsycja, tawuła drobnolistna, jaśminowiec, lilaki, pigwowce, ogniki itp.

Innym sposobem wydzielania miejsca wypoczynku może być zastosowanie płotków z wikliny, drewna lub tworzyw sztucznych. Przy płotku można posiać rośliny pnące jednoroczne, jak groszek pachnący lub powój ozdobny. Po przekwitnięciu roślin przed nadejściem zimy płotki muszą być zdjęte i przechowane w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

Jeżeli miejsce wypoczynku usytuowane jest na terenie zróżnicowanym pod względem wysokości, wówczas dla oddzielenia tej części ogrodu można zastosować skarpy kwiatowe i schody ogrodowe, które połączone z roślinami ozdobnymi będą stanowiły całość. Skarpy kwiatowe odpowiednio trwale urządzone mogą stanowić modny obecnie ogródek skalny. Do obsadzania ogródków skalnych stosujemy różne gatunki bylin przede wszystkim nisko rosnących lub karłowe krzewy iglaste dorastające najwyżej do 50 cm wysokości.

Gdy mówimy o miejscu wypoczynku nie możemy pominąć nawierzchni.

Nawierzchnią miejsca wypoczynku może być wydzielona część trawnika, lecz w zależności od liczby osób korzystających z tej części ogrodu nawierzchnia ta będzie narażona na zniszczenie przez zadeptanie.

Lepiej jednak nawierzchnię wyłożyć kostką lub płytami. Płyty mogą być regularne, ułożone na styk lub w odstępach, albo nieregularne, np. z piaskowca ułożone w podobny sposób. Między płytami w części zewnętrznej wydzielonego miejsca, w odstępach 3-5 cm, można posadzić rojniki lub inne byliny typu skalnego.

Chorobę powodują grzyby należące w systematyce do różnych klas, głównie grzyb Olpidium brassicae oraz Pythium debaryanum.

U podstawy łodyżek siewek roślin kapustnych tworzą się wodniste plamy. Łodyżka w tym miejscu robi się ciemna i ulega silnemu przewężeniu. Siewki więdną i często przewracają się. Silnie porażone siewki zamierają, słabiej porażone mogą przetrwać, lecz rozwijają się słabiej. Choroba rozwija się szybko tworząc na rozsadniku puste place.

Grzyby chorobotwórcze zimują w resztkach roślin w glebie w postaci zarodników przetrwalnikowych. Wiosną tworzą się zarodnie pływkowe z licznymi jednowiciowymi zarodnikami pływkowymi. Zarodniki te zakażają siewki wyłącznie roślin krzyżowych. Po wniknięciu zarodników pływkowych do wnętrza rośliny tworzą się nowe – letnie zarodnie pływkowe z charakterystycznymi, wychodzącymi na zewnątrz roślin ujściami, z których wydostają się nowe letnie zarodniki pływkowe, rozprzestrzeniające patogena podczas okresu wegetacji. Rozwojowi grzyba sprzyja duża wilgotność gleby i wszelkie czynniki osłabiające rośliny, takie jak słabe oświetlenie czy przenawożenie azotem.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby rozsadnik warzyw kapustnych należy zakładać co roku w innym miejscu. Ziemię do produkcji rozsad należy odkażać najlepiej termicznie. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawiać zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw. Nie należy nasion wysiewać zbyt gęsto.

Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Chorobę powoduje grzyb należący do klasy workowców. Jest to grzyb porażający kilkadziesiąt gatunków roślin z różnych rodzin botanicznych. Z roślin warzywnych poraża przede wszystkim kapustę, fasolę, pomidor, ogórek, marchew, pietruszkę i burak. Rozwija się również w przechowalniach, powodując często bardzo duże straty.

Na porażonych głąbach, główkach, pędach kwiatowych oraz łuszczynach kapusty powstają mokre plamy gnilne, które pokrywają się białym watowatym nalotem. Następnie wewnątrz białego nalotu tworzą się czerniejące grudki o nieregularnym kształcie. Podobne objawy występują na główkach w przechowalni.

Grzyb zimuje w glebie w postaci sklerocji. Wiosną w temperaturze 15-20°C i dużej wilgotności sklerocie kiełkują. W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą fragmentów grzybni lub sklerocjów, z których wyrastają strzępki grzybni, a bardzo rzadko za pomocą zarodników workowych. Do przechowalni grzyb przedostaje się z porażonymi główkami kapusty.

Chore rośliny należy natychmiast usunąć z plantacji, a resztki roślinne pozostałe po zbiorze kapusty zebrać i zutylizować lub głęboko zakopać. Po zbiorze kapusty należy wykonać głęboką orkę. Ziemię do produkcji rozsady dobrze jest odkazić termicznie lub chemicznie zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw. Kapustę przechowywać w optymalnych warunkach – temperatura od 0 do 1°C, wilgotność względna powietrza 85-90%.

Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Chorobę powoduje grzyb należący do klasy workowców. Jest to grzyb porażający kilkadziesiąt gatunków roślin z różnych rodzin botanicznych. W Polsce występuje m.in. na kapuście, sałacie, ogórku, pomidorze czy fasoli.

Choroba może występować na kapuście we wszystkich fazach rozwojowych, jeśli warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi grzyba po infekcji. Głównie poraża kapustę późną w polu, jak również rozsadę w wilgotnych, źle wietrzonych szklarniach. U podstawy łodyżki porażonych siewek powstają brunatne plamy. Łodyżki w tym miejscu gniją i przewężają się wskutek czego rośliny przewracają się i gniją, pokrywają się szarym nalotem.

Na zmagazynowanych główkach kapusty, na zewnętrznych liściach pojawiają się jasnobrązowe, wodniste plamy gnilne, również pokryte szarym nalotem. Nieco później na powierzchni rozkładającej się tkanki tworzą się białe grudki, które później czernieją. Ostatecznie całe główki kapusty gniją i rozpadają się.

Grzyb poraża najczęściej rośliny osłabione. Na porażonych tkankach wytwarza rozgałęzione trzonki z zarodnikami konidialnymi. Przenoszone przez prądy powietrza zarodniki konidialne rozprzestrzeniają chorobę podczas wegetacji. W porażonych tkankach grzyb wytwarza zimujące w polu sklerocja.

Resztki roślin po zbiorze kapusty należy dokładnie zebrać i zniszczyć. Ziemię do produkcji rozsady należy odkażać termicznie lub chemicznie. Nasiona kapusty przed siewem należy zaprawiać zgodnie z zaleceniami aktualnego Programu Ochrony Warzyw. Nasion nie wysiewać zbyt gęsto i głęboko.

W przechowalni utrzymywać temperaturę od 0oC do 1oC i wilgotność względną powietrza 85-90%.

Źródło: A Studziński, „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Chorobę powoduje grzyb należący do klasy grzybów niedoskonałych, rzędu kulnicowców. Choroba występuje na terenie całej Europy (w Polsce rzadziej) na uprawach i dziko rosnących roślinach z rodziny krzyżowych.

Porażeniu mogą ulegać siewki kapusty głowiastej, kalafiora, jarmużu i kalarepy. na liścieniach, łodyżce i na korzonku występują szarozielone plamy z ciemniejszą obwódką. Liścienie szarzeją, więdną i zamierają. Podliścieniowa część łodyżki również przewęża się i zasycha. Siewki przewracają się i zamierają. na plantacjach objawy suchej zgnilizny można zauważyć już po 2-3 tygodniach od wysadzenia rozsady. Objawem porażenia roślin jest ich więdnięcie, przy czym dolne liście roślin przebarwiają się na kolor siny. na szyjce korzeniowej i korzeniach tworzą się suche, wgłębione brunatne plamy, otoczone czerwonawą obwódką. Porażone korzenie i łodygi stopniowo brunatnieją, zasychają i rozpadają się. na liściach porażonych roślin czasem pojawiają się okrągłe lub kanciaste plamy z chlorotyczną lub brunatno-czerwoną obwódką. Tkanka w obrębie plam brunatnieje i zamiera. Porażenie liści jest zazwyczaj niewielkie.

W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych, które tworzą się na powierzchni plam. Zarodniki te roznoszone są przez wiatr, krople wody i owady. Grzyb zimuje na nasionach oraz resztkach roślin.

Na polu, gdzie wystąpi choroba, należy przerwać uprawę roślin krzyżowych na okres 4-5 lat. Ziemię do produkcji rozsad należy odkażać termicznie lub chemicznie. Nasiona moczyć przez 30 minut w wodzie o temperaturze 50oC lub zaprawiać chemicznie preparatami zgodnie z Programem Ochrony Warzyw.

Źródło: A. Studziński, „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Choroba występuje w całej Europie, w Polsce jest szczególnie pospolita i groźna na plantacjach nasiennych.

Objawy choroby mogą wystąpić już na liścieniach w postaci przeświecających, tłustych plam, powiększających się stopniowo. Na liściach pojawiają się ciemne, lekko wgłębione plamy, początkowo okrągłe, później nieregularne. Silnie porażone liście gniją lub zasychają. Najbardziej typowe objawy pojawiają się w fazie rozluźniania się róż kalafiorów i wyrastania pędów nasiennych. Na różach pojawiają się ciemnobrązowe plamy, które w sprzyjających warunkach – temperatura 17-20°C i wilgotność powietrza powyżej 90% – bardzo szybko się rozprzestrzeniają i w ciągu dwóch trzech dni mogą pokryć całą różę. Tkanki w obrębie plam gniją. Na pędach nasiennych i kwiatach plamy są podłużne i czarne. Kwiatostany czernieją i więdną.

Bakterie przenoszone są na następny rok przez nasiona i pozostawione na polu resztki porażonych roślin, a w okresie wegetacji przez deszcz.

W zwalczaniu choroby najważniejszy jest płodozmian. Należy stosować przynajmniej trzyletnią przerwę w uprawie roślin na zarażonym polu, odkażać ziemię do produkcji rozsady, nasiona przed siewem zdezynfekować zanurzając w wodzie o temperaturze 50°C na 25 minut. Dobrze jest wysadzać rozsadę na tyle wcześnie, aby pędy kwiatowe wytworzyły się przed nadejściem ciepłej i dżdżystej pogody. Po zbiorze nasion należy dokładnie zebrać i zniszczyć resztki roślin.

Źródło: A. Studziński, „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Grzyb powodujący chorobę występuje w wielu krajach, w rejonach uprawy roślin krzyżowych a szczególnie roślin kapustnych. Poza roślinami kapustnymi grzyb poraża również rzepak i liczne chwasty z rodziny krzyżowych. W Polsce występuje przeważnie na glebach wilgotnych i kwaśnych oraz tam, gdzie często uprawia się rośliny kapustne po sobie.

Porażeniu mogą ulec rośliny we wszystkich fazach rozwoju. Na korzeniach młodych roślin pojawiają się początkowo drobne, białe lub żółtawe guzki, które stopniowo rozrastają się w duże nieregularne narośla, wewnątrz jasno żółte. Po pewnym czasie narośla ciemnieją, gniją i rozpadają się. Porażone rośliny rosną bardzo słabo, kapusta nie zawiązuje główek, a liście łatwo więdną podczas upałów. Kalafior nie tworzy róż, rośliny więdną i zamierają – na plantacjach tworzą się puste place.

Grzyb zimuje w postaci zarodników przetrwalnikowych w naroślach i glebie. Na wiosnę odpowiednio przekształcone zarodniki atakują i przenikają przez ścianki korzeni powodując nowe infekcje. Ponadto latem tworzą się zarodniki letnie, które powodują dalsze rozprzestrzenianie się choroby.

Przetrwalniki mogą przeżyć w glebie od 3 do 7 lat. Rozprzestrzeniane są przez dżdżownice, pędraki i inne organizmy glebowe, przenoszone są na narzędziach i maszynach, obuwiu i nogach zwierząt.

Na polu zarażonym przez 5 lat ni należy uprawiać roślin żywicielskich grzyba i tępić chwasty. Po upływie tego okresu glebę zwapnować. Ziemię do produkcji rozsad odkażać termicznie lub chemicznie zgodnie  z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw. Przed wysadzeniem do gruntu rozsady późnych odmian kapusty i kalafiora korzenie zanurzyć w papce z gliny z dodatkiem środka chemicznego  zgodnie  z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw.

Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Chorobę powoduje grzyb z klasy workowców, rzędu mączniaków prawdziwych. Grzyb ten wytworzył liczne wyspecjalizowane rasy biologiczne na roślinach krzyżowych, zwłaszcza na kapuście głowiastej i rzepaku. Porażenie nasienników kapusty powoduje zmniejszenie plonu nasion i zdecydowane pogorszenie ich jakości.

Na liściach porażonej kapusty, szczególnie na górnej stronie pojawia się biały, mączysty lub fioletowy nalot, który po pewnym czasie ciemnieje. W mączystym nalocie pojawiają się początkowo żółtawe, później brunatne aż do czarnych, drobne, słabo widoczne gołym okiem kuleczki. Silnie porażone liście żółkną od brzegu i mogą się na nich tworzyć brunatne nekrotyczne plamy.

Grzyb zimuje w postaci otoczni na resztkach roślin oraz na niektórych chwastach. Wiosną z otoczni wydobywają się zarodniki, które kiełkują na wilgotnych liściach kapusty. Grzybnia rozwija się na powierzchni liści, wpuszczając do komórek skórki wypustki, za pomocą których grzyb pobiera substancje pokarmowe. Infekcji wtórnych w sprzyjających warunkach dokonują wytwarzające się nieco później zarodniki konidialne.

Zwalczanie choroby polega przede wszystkim na dokładnym zebraniu i zniszczeniu resztek roślin po zbiorze plonu. Natomiast pole należy głęboko zaorać.

Źródło: A. Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.

Chorobę powoduje grzyb z klasy lęgniowców, rzędu wroślikowców. Występuje na kapuście i innych roślinach kapustnych.

Na wierzchniej stronie liścieni i młodych liści pojawiają się białawe lub żółtawe plamy o niewyraźnych brzegach. Nadolnej stronie widać biały lub szarobiały nalot. Silniej porażone siewki mogą zamierać lub są bardzo osłabione co ma niekorzystny wpływ na ich dalszy rozwój. W latach wilgotnych porażone są również rośliny starsze. Na ich zewnętrznych liściach widoczne są nieregularne, prawie czarne plamy. Liście w końcu żółkną, więdną i zamierają.

Grzyb zimuje głównie w postaci grzybni w liściach rzepaku i innych roślin ozimych z rodziny krzyżowych oraz w resztkach roślin kapustnych pozostawionych na polu. Wiosną zakażeniu ulega przede wszystkim kapusta W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych, które do kiełkowania i infekcji wymagają stosunkowo niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza.

Podłoże do produkcji rozsady roślin kapustnych należy odkażać termicznie lub chemicznie. Rozsadę podczas produkcji często wietrzyć i w razie potrzeby chronić chemicznie zgodnie z zaleceniami Programu Ochrony Warzyw. Do cieczy użytkowej należy dodać preparat zwiększający przyczepność. Szczególnie dokładnie opryskiwać spodnią stronę liści. Osłabione przez chorobę rośliny można wzmocnić silniej nawożąc potasem.


Źródło: A.Studziński „Atlas Chorób i Szkodników Roślin Warzywnych”.