Start Artykuły filtrowane wg daty: marca 2015

ARiMR ostrzega młodych rolników przed korzystaniem z fałszywych doradców przy ubieganiu się o premie z PROW 2007-13

ARiMR prowadzi od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to bardzo atrakcyjny rodzaj wsparcia, bowiem jeden beneficjent może otrzymać 100 tys. złotych premii na rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej. Ten zastrzyk gotówki pomógł już wielu młodym rolnikom, którzy dzięki otrzymanemu wsparciu kupili nowy sprzęt, wybudowali lub zmodernizowali budynki gospodarskie czy nabyli ziemię. Wszelkie informacje o tym jakie są zasady przyznawania wsparcia, w obecnie prowadzonym naborze wniosków, znajdują się na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl. To z niej można też pobrać wniosek do wypełnienia,  jeśli się chce ubiegać o wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", są tam też wzory załączników i instrukcje do przygotowania całej dokumentacji. Większość ubiegających się o przyznanie wsparcia sama wypełnia wnioski i przygotowuje inne niezbędne dokumenty, bo nie jest to trudne. Niektórzy młodzi rolnicy szukają jednak pomocy w ich wypełnianiu.  Najczęściej korzystają z darmowych porad udzielanych przez np. Ośrodki Doradztwa Rolniczego czy Izby Rolnicze. Część rolników sięga po firmy doradcze i płaci za wypełnienie wniosków i  składanie ich w ARiMR.

Zawsze przy ogłaszaniu naboru na wsparcie z jakiegoś programu z funduszy unijnych czy krajowych, takie prywatne firmy "ożywiają" się reklamowo i nie jest to nic dziwnego, bo dla nich jest to okazja do zarobku. Wiele z takich firm działa uczciwie, ale niestety zdarzają się też firmy, których celem jest tylko wyłudzenie pieniędzy od rolników starających się o uzyskanie z ARiMR wsparcia, a nie uczciwa i rzetelna im pomoc. Przykładem takiej nieuczciwości jest np. firma, która stworzyła stronę internetową podobną do oficjalnej strony ARiMR. Zamieściła na niej  logo Agencji, a nawet godło Polski. Nie ulega więc wątpliwości, że autorzy portalu chcieli się w ten sposób uwiarygodnić i myląc rolników zachęcić ich do korzystania z jego wysokopłatnych usług. Strona zawiera przedziwną mieszaninę prawdziwych informacji o trwającym naborze przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", jak i mnóstwo informacji nieprawdziwych. Straszy np., iż środków na wsparcie nie starczy dla wszystkich chętnych i jednocześnie zamieszcza entuzjastyczne opinie internautów, którzy rzekomo dostali już premie w ramach trwającego naboru, bo skorzystali z pomocy reklamującej się firmy. To ma sugerować, że tylko ona może zapewnić przyznanie wsparcia. Opublikowane tam komentarze są tymczasem absolutnie niewiarygodne i nieprawdziwe jak zresztą cała ta strona internetowa. Zawierają one przy tym całkowicie fałszywy "obraz" przebiegu przyjmowania wniosków, ich rozpatrywania i wypłacania przez Agencję wsparcia. Takie sformułowania komentujących jak np. "wniosek złożyłem umowa podpisana" są zwykłym wymysłem. Dopóki trwa w ARiMR nabór wniosków o przyznanie pomocy, dopóty niemożliwe jest podpisanie jakiejkolwiek umowy i wypłacenie młodemu rolnikowi premii.

Kluczowym elementem umożliwiającym, za pomocą portalu sięganie do "kieszeni" rolników, jest specjalna aplikacja, po wypełnieniu której można rzekomo przygotować i przekazać do ARiMR wniosek o przyznanie premii. Agencja kategorycznie oświadcza, że nie ma takiej możliwości i nie ma z tym portalem (tak jak i z innymi podobnymi do niego) nic wspólnego. Prosi jednocześnie chcących skorzystać ze wsparcia udzielanego przez Agencję, o zwracanie uwagi, na jaką stronę internetową trafili, szukając informacji o oferowanej pomocy i zasadach jej udzielania. ARiMR przypomina, że  jedyną oficjalną jej stroną internetową, z której można uzyskać informacje o udzielanej pomocy, o toczących się naborach, czy o tym - komu wsparcie zostało przyznane - jest strona internetowa mająca adres:  www.arimr.gov.pl. Korzystanie z pomocy innych portali internetowych czy osób podszywających się pod Agencję (takich jak w opisywanym powyżej przypadku) może dużo kosztować, a oferowana pomoc może okazać się tylko fikcją. ARiMR przestrzega więc przed ryzykownym sięganiem po nieautoryzowaną pomoc w wypełnianiu wniosków o wsparcie i jest zmuszona też poinformować, że każdy kto tak robi czyni to na własną odpowiedzialność, bo Agencja nie może odpowiadać za skutki takich decyzji.

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 r. można składać jeszcze do 9 czerwca, ale należne płatności będą obniżone

Wnioski o przyznanie za 2014 rok dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesione w ramach PROW 2007 - 2013 grunty rolne oraz grunty inne niż rolne powinny zostać złożone do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej dopłat można składać osobiście w naszych biurach powiatowych, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas termin złożenia wniosku jest taki jak data jego nadania, można również skorzystać z wygodnej drogi elektronicznej i wysłać wniosek np. za pośrednictwem Internetu.

Co roku o dopłaty bezpośrednie występuje ok. 1,4 mln rolników.

Rolnicy z uśmiechem składają wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich - Biuro Powiatowe w Grudziądzu - 14 maja 2014 r.

W punkcie obsługi klienta w Olsztynie wszystko przebiega bardzo sprawnie - 14 maja 2014 r. Zdjęcia A. Kubat, Oddziały Regionalne ARiMR

Blisko 1,34 mln rolników złożyło do 20 maja w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 rok. Spośród nich 725 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 113 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Ponad 7,5 tys. rolników nie zdążyło złożyć swoich wniosków do 15 maja i będą oni mieli pomniejszone należne im płatności.

ARiMR zrobiła wszystko, żeby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie tegorcznych dopłat w terminie umożliwiającym otrzymanie ich w pełnej wysokości. 14 i 15 maja czyli dwa ostatnie dni tzw. podstawowego naboru, wszystkie biura powiatowe ARiMR były czynne do godz. 22. Ponadto w każdym województwie uruchomiono również dodatkowe punkty przyjmowania takich wniosków - ich wykazy wraz z terminami w których były czynne udostępniono m.in. na naszym portalu internetowym. Pracownicy ARiMR byli bardzo dobrze przygotowani do obsługi rolników składających wnioski o przyznanie tegorocznych dopłat, dlatego cały proces przebiega bardzo sprawnie, a rolnicy byli zadowoleni, że nie muszą czekać w kolejkach na złożenie dokumentów.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich jest już 11 z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym formularzu wniosku można ubiegać się

 • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 • pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW);
 • płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.
  Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania.

Złóż wniosek przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do składania wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. W zakładce "System teleinformatyczny ARiMR-Wniosek przez Internet" (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr.html) znajduje się specjalny formularz takiego wniosku. Umożliwia on wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR oraz ich zatwierdzenie, co jest równoznaczne ze złożeniem do ARiMR wniosku o przyznanie płatności.

Aby móc skorzystać z tego wygodnego sposobu składania wniosku, rolnik musi posiadać   login i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Jeżeli nie posiada takich uprawnień, powinien złożyć u kierownika "swojego" biura powiatowego specjalny wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu, który można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Uprawnienia do systemu teleinformatycznego ARiMR nadawane są bezterminowo i pozwalają także na korzystanie z elektronicznej drogi przy zgłaszaniu spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

O jakie płatności można ubiegać się w 2014 r.

W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej;
 • specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
 • płatności cukrowej;
 • płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
 • płatności do krów i owiec;
 • płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:
  • płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją;
  • płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);
  • płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).

Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przyznawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza pewnymi wyjątkami.

Zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich

W zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich zostały wprowadzone pewne zmiany. Przede wszystkim w przypadku przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie obowiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Nie będą też stosowane modulacje płatności bezpośrednich, ani też tzw. mechanizm dostosowania. Te dwie zmiany są z całą pewnością korzystne dla rolników.

ARiMR przypomina - trwałe użytki zielone trzeba deklarować jako odrębne działki rolne

Z analizy składanych w naszych biurach powiatowych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 rok wynika, że wielu rolników nie deklaruje w nich trwałych użytków zielonych, chociaż je posiada. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, którzy składają takie wnioski, że do powierzchni trwałych użytków zielonych przysługuje jednolita płatność obszarowa i prosi aby grunty stanowiące trwałe użytki zielone (TUZ)* deklarować jako odrębne działki rolne podając oznaczenie grupy upraw JPO,TUZ.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności zobowiązani są do utrzymywania trwałych użytków zielonych. Każde państwo członkowskie musi zapewniać utrzymanie odpowiedniego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego, który będzie maksymalnie zbliżony do wskaźnika referencyjnego ustalonego w 2005 r. Jeżeli w danym roku stosunek wielkości tych powierzchni w porównaniu do wskaźnika referencyjnego z 2005 roku, zmaleje o więcej niż 5%, zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, będzie wymagał zgody kierownika biura powiatowego Agencji. Natomiast w przypadku, gdy w danym roku stosunek ten w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego zmalał o więcej niż 8%, rolnik posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych będzie zobowiązany do przywrócenia na tym obszarze trwałych użytków zielonych w terminie do 15 maja 2015 r.


*Trwałe użytki zielone oznaczają grunt wykorzystywany w sposób ciągły do uprawy bylin paszowych, zarówno uprawnych (sianych), jak również zasianych naturalnie, niewłączony do systemu płodozmianu w gospodarstwie przez przynajmniej pięć lat wstecz.

Zmiany w zasadach przyznawania wsparcia ONW

Wprowadzono także pewne zmiany dotyczące przyznawania dopłat rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie np. na słabych glebach, obszarach o zbyt dużych czy zbyt małych opadach deszczu czy prowadzących działalność na terenach górzystych - są to tzw. dopłaty ONW. Generalna zmiana dotyczy tego, że w pewnych przypadkach rolnik, który chce otrzymywać takie dopłaty, nie będzie musiał zobowiązywać się do prowadzenia przez 5 lat działalności na terenach ONW. Z przyjęcia takiego zobowiązania zwolnieni będą rolnicy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o przyznanie dopłat ONW lub właśnie zakończyli realizację 5-letniego zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania czy terenach górskich. W ich przypadku warunkiem otrzymania dopłat ONW będzie prowadzenie działalności rolniczej na takim obszarze. Natomiast rolnicy, którzy są w trakcie realizacji 5-letniego zobowiązania do gospodarowania na terenach ONW, mają obowiązek do kontynuowania tego zobowiązania na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach "Programu rolno środowiskowego"

Wprowadzono również zmiany w zakresie działania "Program rolnośrodowiskowy", który realizowany jest w ramach PROW 2007 -2013. Od roku 2014 nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, realizowanego w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000. Nadal możliwa jest kontynuacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach w ramach Pakietu 3 oraz wariantu 4.1
Zmienione zostały zasady przyznawania płatności do danego gruntu - dla zobowiązań rozpoczynających się od 15 marca 2014 r. możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.
Od 2014 r. wprowadzono mechanizm degresywności oraz limity powierzchniowe dla rolników rozpoczynających realizację programu rolnośrodowiskowego.

W przypadku Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, płatność jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;
 • 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 10 ha do maksymalnie 20 ha.

W przypadku Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne płatność jest przyznawana w wysokości:

 • w przypadku wariantu 2.1 i 2.2:
  • 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha;
  • 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 20 ha do maksymalnie 30 ha.
 • w przypadku wariantów 2.5 i 2.6:
  • 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha;
  • 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 15 ha do maksymalnie 30 ha.

Dodatkowo, w przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych od 15 marca 2014 r., płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana maksymalnie do poniżej wskazanych limitów powierzchniowych dla wskazanych wariantów/pakietów:

 • 30 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6  Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
 • 20 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (z wyłączeniem wariantów 4.10 i 5.10), wariantów 6.1, 6.2 oraz 6.4 Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin oraz wariantów  Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;
 • 15 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.3 oraz 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
 • 10 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
 • 5 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantów 4.10 i 5.10;
 • 0,3 ha - w przypadku wariantu 6.3 Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin;

Wprowadzono również regulację, że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana do łącznej powierzchni nie większej niż 20 ha, a jeżeli pośród realizowanych wariantów rolnik realizuje wariant 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie większej niż 30 ha.

Wszyscy rolnicy, którzy w minionych latach składali wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej i podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe, muszą pamiętać, że w przypadku, gdy realizując zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, zamiast wniosku o przyznanie płatności, zobowiązani są złożyć informację o gruntach, na których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt wskazać zwierzęta, w odniesieniu do których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Taka informacja składana jest w tych samych terminach co wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom otrzymującym pomoc w ramach działania 221, 223 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", że aby otrzymać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (w przypadku zalesiania gruntów rolnych), zobowiązani są do corocznego składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia. Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie rolnicy mogą składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2014 r. Wniosek o wypłatę pomocy może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 9 czerwca 2014 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane jest zmniejszenie o 1% kwoty płatności.

Szczegółowe zasady przyznawania płatności i pomocy oraz wzory wniosków i dokumentów będą zamieszczone są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz będą dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności

MRiRW chce od Brukseli zgody na zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w PROW 2007-2013

W Brukseli zapadnie decyzja w sprawie przesunięcia 200 mln euro na "Modernizację gospodarstw rolnych". Zdjęcie M.Kassa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, zgodnie z Uchwałą Nr 89 z dnia 11 kwietnia br. Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, skierował do Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o zgodę na zwiększenie o 200 mln euro, puli środków przeznaczonych na wsparcie rolników z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", które jest jednym z elementów PROW 2007-2013.

Przed złożeniem tego wystąpienia było ono konsultowane z Komisją Europejską. W wyniku tych działań nastąpiło uzupełnienie wniosku, o propozycję przyjęcia dodatkowych kryteriów, które mają być stosowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Wniosek ministra Marka Sawickiego jest teraz rozpatrywany przez Komisję Europejską.

Równocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczą się prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013.

Polska ubiega się o zwiększenie o 200 mln euro budżetu przeznaczonego na udzielanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", bo dotychczasowy limit środków na ten cel,  przewidziany w PROW 2007-2013, został już wyczerpany. ARiMR podpisała do tej pory blisko 63,7 tys. umów o przyznanie pomocy z rolnikami, którzy ubiegali się o takie wsparcie we wszystkich naborach w ramach PROW 2007 - 2013 i rozdysponowała wśród nich na razie 7,77 mld zł. Wyczerpanie funduszy na "Modernizację" sprawiło, że w Agencji pozostało jeszcze ok. 16 tysięcy nierozpatrzonych wniosków od rolników oczekujących na wsparcie ich inwestycji.  Jeśli KE przyjmie propozycje naszego ministerstwa rolnictwa, to spora część z nich będzie mogła je otrzymać.

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności
piątek, 30 maja 2014 06:53

Marszewskie Dni Pola 2014

Opublikowany w kategorii: Targi i Imprezy
W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom Co najmniej 70% otrzymanej pomocy, czyli 70 tys. zł. młody rolnik musi przeznaczyć na inwestycje w gospodarstwie. Trzeba utworzyć gospodarstwo o powierzchni równej co najmniej średniej krajowej czyli 10,42 hektara. W przypadku województw, gdzie średnia powierzchnia gruntów jest niższa od krajowej, na początek wystarczy aby młody rolnik miał gospodarstwo o powierzchni równej co najmniej średniej wojewódzkiej, z tym że w ciągu 3 lat od otrzymania pomocy musi je powiększyć do średniej krajowej. Do 28 maja 3041 młodych rolników złożyło wnioski o pomoc, wśród nich Pani Agnieszka Lisiewska z woj. podlaskiego. Zdjęcia Grzegorz Chylewski, Marlena Konefał, Podlaski Oddział Regionalny ARiMR. Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W tym naborze ARiMR ma do rozdzielenia ok. 800 mln zł. Termin i warunki przyjmowania wniosków o taką pomoc zapowiedział Andrzej Gross Prezes ARiMR podczas konferencji prasowej zorganizowane 18 kwietnia w siedzibie centrali ARiMR w Warszawie. Prezes zaznaczył wówczas, że to wsparcie jest bardzo oczekiwane na polskiej wsi i dlatego jest uruchamiane niezwłocznie po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które reguluje zasady tegorocznego naboru. Zasady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom w tegorocznym naborze różnią się od tych obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą z nich jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł a poprzednim naborze było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość skorzystania ze wsparcia na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" osobom, które prowadziły działalność rolniczą jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten okres został wydłużony w stosunku do minionego naboru. Wcześniej młody rolnik mógł ubiegać się o pomoc także wtedy gdy prowadził samodzielnie gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tegorocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy też będzie termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych, ale muszą oni udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem. ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR wezwania do usunięcie braków formalnych, będą mieli na to tylko 7 dni. Dlatego ważne jest, aby młodzi rolnicy starali się przygotować bardzo starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z krótkim terminem na wprowadzenie zmian i poprawek. W tegorocznym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanych poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników. Będą one poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii, co najmniej 7 punktów. Pozostałe zasady przyznawania wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie zostały zmienione w stosunku do tych, które obowiązywały w poprzednich naborach wniosków. Aby uprościć rolnikom złożenie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" Agencja przygotowała taki wniosek w wersji elektronicznej, która umożliwia jego szybkie i poprawne wypełnienie oraz zapisanie wprowadzonych danych. Młody rolnik wypełnia taki wniosek, drukuje go oraz, aby nie utracić informacji w nim zawartych, może go również zapisać np. na płycie CD/DVD. To duże ułatwienie dla rolników, bo w przypadku konieczności dokonania poprawek czy uzupełnień nie trzeba od nowa wypełniać całego wniosku, tylko wystarczy dokonać zmian w konkretnym miejscu w zapisanym wcześniej dokumencie. W Oddziale Regionalnym ARiMR wystarczy złożyć wniosek w wersji papierowej, trzeba tylko pamiętać o tym, aby go podpisać. Zachęcamy jednak do dostarczenia wraz z wydrukowanym wnioskiem także jego wersji elektronicznej zapisanej np. na płycie CD/DVD. Pozwoli to, po sprawdzeniu przez pracownika ARiMR zgodności obu wersji, na zaimportowanie danych zawartych w elektronicznym wniosku do systemu informatycznego ARiMR, co znacznie przyspieszy i usprawni dalszą jego weryfikację (otwórz wniosek w wersji aktywnej). Tegoroczny nabór wniosków będzie już piątym zorganizowanym przez ARiMR w ramach realizacji PROW 2007 - 2013. Poprzednie zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2011. ARiMR przyznała w ich wyniku blisko 1,6 mld zł wsparcia. Premie ułatwiające start zawodowy trafiły do ponad 23 tys. młodych rolników. Między innymi dzięki takiemu wsparciu Polska ma najmłodszych rolników spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według badań młodzi gospodarze (do 40 lat) stanowią w państwach Wspólnoty tylko 7% ogółu rolników, tymczasem w Polsce ten odsetek sięga aż 13%. Więcej informacji - otwórz
Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności

 

DSC01580

 

Jedną z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów targów były pokazy kulinarne promujące wielkopolskie smaki. Wielkopolska jako jeden z czołowych producentów trzody chlewnej w Polsce może pochwalić się licznymi zakładami przetwórstwa mięsnego produkującymi mięso i wyroby wieprzowe wysokiej jakości. Jednak statystyka jest bezlitosna i dane pokazują, że od 2007 roku spada spożycie mięsa i wyrobów z wieprzowiny. W 2013 roku spożycie wieprzowiny na statystycznego Polaka wyniosło około 36 kg. Na rok 2014 prognozuje się, że konsumpcja wzrośnie o 1 kg. Ale, żeby Polacy chętniej kupowali wieprzowinę trzeba promować mięso i wyroby wysokiej jakości, a także zachęcać do przygotowania ciekawych oraz smacznych potraw. Dlatego na stoisku doradczym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej podczas pokazów kulinarnych można było spróbować smacznych potraw z wieprzowiny. Jednak nasz region to również zagłębie szparagowe, dlatego przygotowane zostały także dania ze szparagami oraz z sezonowymi warzywami jako propozycje do urozmaicenia jadłospisu.

 

Wybrane przepisy

Kotlety mielone z pieczarką

1 kg mięsa mielonego, 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 2 jajka, 3 łyżki tartej bułki, kilka pieczarek, sól, pieprz, majeranek, olej (smalec)

Cebulę drobno posiekać i zeszklić na oleju. Do mięsa mielonego dodać jajka, cebulę, czosnek, bułkę tartą i doprawić do smaku. Formować placuszki. Do środka dodać ugotowaną pieczarkę i dokładnie zlepić. Obtoczyć w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym oleju lub smalcu.

Polędwiczki wieprzowe ze śliwką lub morelą

1 polędwica wieprzowa, 10 dag śliwek suszonych (moreli), masło, sól, pieprz

Polędwicę pokroić w plastry, lekko rozbić dłońmi, posolić i popieprzyć. Na każdy plaster ułożyć śliwkę i wiórek masła. Tak przygotowane mięso zawinąć w folię, ułożyć na blaszce, wstawić do piekarnika i zapiec około 1 godziny. Można podawać na zimno i na gorąco. Można też całą polędwicę rozbić i przyprawić. Wzdłuż ułożyć owoce, zawinąć w folię i piec w piekarniku.

Sałatka z kiszonych szparagów
1 słoik (0,9l) kiszonych szparagów, 30 dag szynki, 2 jabłka, pęczek zielonej pietruszki, sól, pieprz, cukier, majonez
Szparagi, szynkę, jabłko pokroić w kostkę, pietruszkę posiekać, dodać przyprawy, wymieszać i doprawić do smaku. Sałatkę przed podaniem dobrze schłodzić.

Wiosenna sałatka ryżowa
10 dużych rzodkiewek, 1czerwona papryka, 1 ogórek, pęczek koperku, 1 puszka kukurydzy, 12 dag szynki konserwowej, 1szklanka długoziarnistego ryżu, sól, pieprz, majonez
Wszystkie składniki pokroić w drobną kostkę, a ryż ugotować. Składniki połączyć, przyprawić do smaku, dodać majonez i wymieszać.

Sałatka z kapusty pekińskiej z ziemniakami
1 kapusta pekińska, 3 kiszone ogórki, 1 pęczek szczypiorku, 4 ugotowane ziemniaki, sos sałatkowy winegret
Kapustę pekińską poszatkować w dość cienkie paski, ogórki pokroić w półplasterki, szczypiorek posiekać, ziemniaki pokroić w kostkę lub w plastry. Wszystkie składniki włożyć do salaterki, polać przygotowanym sosem.

Sałatka wiosenna
1 główka sałaty (dowolnej odmiany), 1 mała cebula, 1 pomidor, 1 ogórek zielony, pęczek szczypiorku, sos sałatkowy winegret
Sałatę dobrze wypłukać, odsączyć z wody, porwać na mniejsze części. Pomidor sparzyć i obrać, a ogórek obrać ze skórki i pokroić na równe cząstki. Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę, a szczypiorek drobno posiekać. Przygotować sos według przepisu. Wszystkie składniki wymieszać. Przed podaniem polać sałatkę wcześniej przygotowanym sosem.

Pokazy kulinarne były zapowiedzią i promocją imprezy, która odbędzie się 6 września 2014 roku w CWE w Gołaszynie. Impreza „Wielkopolska wieś zaprasza" to:
• promocja wysokiej jakości żywności wytwarzanej przez lokalnych producentów, w tym mięsa i wyrobów z wieprzowiny
• prezentacja osiągnięć kół gospodyń wiejskich
• kultywowanie wielkopolskich tradycji kulinarnych
• promocja walorów kulturowych i turystycznych wsi wielkopolskiej
• prezentacja rękodzieła i rzemiosła artystycznego

 

 

DSC01575

DSC01703

DSC01705

DSC01710

 

 

Zdzisława Ostrowska Zespół Doradczy WODR w powiecie rawickim,
Alicja Nowak WODR w Poznaniu

Opublikowany w kategorii: Nowości z Rawicza
środa, 28 maja 2014 10:08

Zdrowe szparagi

Zdrowe szparagi

Trwa sezon na szparagi, a szparag zasługuje na uwagę, gdyż pojawia się jako jedno z najwcześniejszych warzyw gruntowych. Jest to bardzo wyjątkowe warzywo, które warto spożywać na świeżo w okresie kwiecień – czerwiec. Na straganach widać pęczki szparagów białych , a coraz częściej i zielonych. Jakie szparag ma zalety? Jest uważany za warzywo antyrakowe, a dzięki zawartości asparaginy traktowany jest jako warzywo lecznicze. Zalecany jest przy chorobach naczyniowo – krążeniowych, w schorzeniach nerek i pęcherza moczowego. Pomaga w leczeniu artretyzmu i reumatyzmu, a także wpływa na zwiększenie krzepliwości krwi i zapobiega pękaniu naczyń krwionośnych. Również ma działanie wzmacniające i pobudzające potencję. Szparagi szybko uzupełniają niedobory składników odżywczych w organizmie. Szparagi są niskokaloryczne, a 100 g to tylko 18-20 kcal.

images_pczek_biae_i_zielone


Szparagi najlepiej spożywać świeże, ale jeżeli kupimy więcej pęczków to możemy je przechować w lodówce lub w chłodnym pomieszczeniu przez 7-10 dni - trzeba je tylko owinąć wilgotną szmatką.
Jeszcze kilka słów o obieraniu szparagów. Białe szparagi przed obraniem należy umyć w zimnej wodzie. Najlepiej obierać nożykiem szczelinowym zaczynając od części tuż pod główką - trzeba to robić starannie, żeby nie zostawiać włókien i nie za grubo. Potem odciąć zdrewniałe końcówki. Źle obrane szparagi są często powodem, że nam nie smakują. Możemy obrane szparagi związać nitką – po 6 do 10 sztuk podobnej grubości - i w pozycji pionowej gotować w wysokim garnku. Jednak najprostsze jest gotowanie w szerszym garnku, ale należy uważać na czas gotowania - główki muszą być nierozgotowane. Do wody dodaje się sól , cukier, a niekiedy masło – w zależności od upodobań. Szparagi białe gotuje się około 15 - 20 minut. Kiedy chcemy przygotować dania ze szparagów zielonych to mamy łatwiej, bo ich nie trzeba obierać tylko odciąć zdrewniałe końcówki. Czas gotowania szparagów zielonych jest krótszy niż szparagów białych - około 12 do15 minut.
Korzystając z sezonu szparagowego można również przygotować dla siebie szparagi na cały rok wykorzystując różne metody konserwowania. Szparagi można zamrozić - szparagi umyć, obrać i wrzucić do wrzącej wody. Chwilę blanszować, osączyć i wystudzić. Potem włożyć do woreczków (do zamrażania) i zamrozić. Kiedy będą potrzebne to po odmrożeniu trzeba je przelać gorącą wodą. Tak przygotowane nadają się do sporządzania różnych dań.
Szparagi można również przygotować w następujący sposób. Wypustki umyć, obrać i odciąć zdrewniałe końce. Ułożyć je w słoiku, zalać osoloną wodą ( soli wg gustu), zamknąć słoik i gotować 15 minut - słoiki powinny być całe zanurzone w wodzie. Szparagi nadają się też do kiszenia i po wstępnej obróbce ( obrać i odciąć końce) możemy je zakisić tak samo jak ogórki. Uzyskamy wtedy nowy ciekawy smak szparagów i będzie je można wykorzystać do przygotowania potraw.
Kupując szparagi najlepiej wybierać wypustki o średnicy od 1,5 do 2,0 cm, jędrne, połyskujące, o jasnych, zamkniętych główkach, a końcówki powinny być niezwiędnięte.

Wybrane przepisy na potrawy ze szparagami


Zupa ze szparagów


Składniki: pęczek szparagów, 3 dag masła, 3 dag mąki, 125 ml śmietany, łyżeczka cukru, sól, natka pietruszki, żółtko, gałka muszkatołowa, sok z cytryny
Szparagi umyć, obrać, odciąć końce. Wodę zagotować z cukrem i solą, wrzucić pocięte na kawałki szparagi, gotować około 15 minut. Masło rozpuścić w rondelku, dodać mąkę, wlać trochę wywaru ze szparagów i dobrze wymieszać . Dodać do wywaru i zagotować .Zupę zagęścić śmietaną rozkłóconą z żółtkiem i sokiem z cytryny, doprawić gałką muszkatołową. Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.

images_5-zupa


Sałatka z orzechami


Składniki: pęczek szparagów, kwaśne jabłko, 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, 4-5 łyżek majonezu, 2 jajka ugotowane na twardo, 2 pomidory, pieprz, sól, cukier, sałata
Ugotowane szparagi pokroić na trzycentymetrowe kawałki. Dodać pokrojone w drobną kostkę jabłko, orzechy, majonez, przyprawić do smaku i wymieszać. Sałatkę wyłożyć na liściach sałaty, udekorować plasterkami jajek i ćwiartkami pomidorów.


Sałatka ze szparagów, kalafiora i szynki


Składniki: pęczek szparagów, mały kalafior, filiżanka ugotowanego ryżu, 20 dag szynki gotowanej, pęczek szczypiorku, 4- 5 łyżek majonezu, sól, pieprz
Kalafior dobrze umyć, ugotować „ al dente" , osączyć i podzielić na drobne różyczki. Szczypiorek posiekać, szparagi pokroić na kawałki ( około 1 cm) , a szynkę w „ zapałkę". Wszystkie składniki wymieszać, przyprawić solą i pieprzem, można polać kilkoma łyżkami wywaru od gotowania szparagów - sałatka ma być wilgotna. Wyłożyć do salaterki, polać majonezem i przybrać kilkoma główkami szparagów.

Sałatka z kiszonych szparagów


Składniki: 1słoik( 0,9l) kiszonych szparagów, 30 dag szynki gotowanej, 2 jabłka, pęczek zielonej pietruszki, sól, pieprz, cukier, majonez
Szparagi pokroić na kawałki, szynkę i jabłka pokroić w kostkę, a pietruszkę posiekać. Dodać przyprawy, wymieszać i doprawić do smaku. Sałatkę przed podaniem dobrze schłodzić w lodówce.

images-kiszone

Rolady ze szparagami


Składniki: 60 dag piersi z indyka, 30 dag szparagów, 5 dag wędzonego boczku, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, 2 łyżki mąki, vegeta, tłuszcz do smażenia, wywar ze szparagów
Z piersi wykroić 4 dość duże plastry i dobrze je rozbić. Pozostałe skrawki mięsa pokroić na drobne paski. Szparagi umyć, obrać, odciąć końce, pokroić na kawałki około 4.centymetrowe. Przygotować farsz: paski mięsa, boczek drobno pokrojony , sól, pieprz, vegetę, zmiażdżony czosnek wymieszać. Taki farsz nakładać na plastry mięsa i na to kawałki szparagów. Zawinąć roladki, smażyć do miękkości, podlewając wywarem ze szparagów. Po wyjęciu mięsa zrobić sos - dodać wywar połączony z mąką i ponownie zagotować.

Szparagi znakomicie smakują ugotowane polane tartą bułką z masłem lub z sosami- beszamelowym lub holenderskim. Szparagi możemy także grillować.

images_danie_pod_beszamelem


Grillowane białe i zielone szaragi


Sposób przygotowania:
Ze szparagów zielonych odciąć zdrewniałe końcówki, białe szparagi obrać. Ułożyć na tacce do grillowania, grillować smarując co jakiś czas oliwą z oliwek. Doprawić solą i pieprzem. Szparagi można także owinąć plastrami szynki. Grillować około 20 min. Przewracając je co 5 minut.
Życzymy smacznego !


Alicja Nowak
Kamila Stachowiak
WODR w Poznaniu

Opublikowany w kategorii: Nowości z Leszna
wtorek, 27 maja 2014 11:30

Czas rozliczyć materiał siewny.....

     Rolnicy , którzy zakupili materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany tylko do 25 czerwca 2014 roku mogą składać wnioski o dopłaty  do Agencji Rynku rolnego. Wnioskodawca aby otrzymać  dopłaty zobowiązany jest do złożenia   wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w roku  2014 zamieszczonym na stronie http://www.arr.gov.pl/ Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny.

DSC06588

 Fot. S.Wojtylak-Gallas    Wzór wniosku o dotację do materiału siewnego

    Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu skutkuje wydłużeniem postępowania administracyjnego i wydłużeniem okresu wypłaty  pomocy  .

O dopłatę można ubiegać się z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.

DSC06593

           Fot. S. Wojtylak Gallas     Kwalifikowany materiał siewny

DSC06608

Fot. S. Wojtylak Gallas   Kwalifikowany materiał sadzeniakowy

Minimalna ilość wysiewu lub wysadzenia na 1 ha  użytków rolnych wynosi :

MATERIAŁ  SIEWNY

MINIMALNA ILOŚĆ WYSIEWU

PSZENICA -ODMIANA POLULACYJNA

150 KG

PSZENICA-ODMIANA MIESZAŃCOWA

70 KG LUB 1,7 j.s.

ŻYTO –ODMIANA POPULACYJNA

90 KG

ŻYTO –ODMIANA SYNTETYCZNA

80 KG

ŻYTO –ODMIANA MIESZAŃCOWA

60 KG LUB 1,7 j.s.

JĘCZMIEŃ –ODMIANA POPULACYJNA

130 KG

JĘCZMIEŃ – ODMIANA MIESZAŃCOW

90 KG LUB 2j.s.

PSZENŻYTO

150KG

OWIES ZWYCZJNY

150KG

GROCH SIEWNY

200KG

ZIEMNIAKI

2000KG

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi  w 2014 roku :

MATERIAŁ  SIEWNY

STAWKA DOPŁATY

ZBOŻA , MIESZANKI ZBOŻOWE

100zł

ZIEMNIAKI

500 zł

ROŚLINY STRĄCZKOWE

160 zł

Celem dopłat jest zrekompensowanie części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, a w konsekwencji zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w gospodarstwach. Stosowanie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przez rolników w swoich gospodarstwach to nie tylko korzyści wynikające z dotacji, ale również  kwalifikowany materiał siewny to przede wszystkim genetyczny potencjał plonowania, który charakteryzuje się:

- wyższym potencjałem  plonowania,

-zwiększoną odporność na choroby,

- poprawionymi  parametry jakościowymi,

- lepszym  dopasowanie odmian do różnych stanowisk i warunków środowiskowych.

Porównując system funkcjonowania dopłat do zużytego materiału siewnego, w pierwszym roku liczba złożonych wniosków w  Agencji Rynku Rolnego wynosiła  w całej Polsce 18,5 tys., natomiast w roku 2013 wyniosła ok. 62,4 tys. wniosków .

                                                                                                    S.Wojtylak Gallas

 

Opublikowany w kategorii: Nowości ze Słupcy
wtorek, 27 maja 2014 07:28

Mało znany szkodnik w ziemniakach.

Są szkodniki, które  występują w niewielkim nasileniu albo pojawiają się nie każdego roku, więc ich szkodliwość jest niewielka. Zdarza się jednak, że taki szkodnik pojawi się niespodziewanie w nasileniu, które może spowodować istotne straty.

Przykładem tego może być motyl, który w zeszłym roku z dużym nasileniem pojawił się na plantacji ziemniaka w gminie Czerniejewo. Przy okazji monitorowania plantacji pod kątem wystąpienia zarazy ziemniaczanej zauważono najpierw objawy żerowania larw, które początkowo trudno było połączyć z niewinnie wyglądającymi motylami.

Błyszczka jarzynówka, ładny owad zaliczany do rodziny sówkowatych, występujący w Eurazji i północnej Afryce. Osiąga rozpiętość skrzydeł do 4,5 cm. Ubarwienie skrzydeł brunatnoszare z czerwonawym odcieniem, pośrodku przedniej pary złota plama w kształcie litery gamma. Motyle pojawiają się licznie od maja do września, przylatują z północnej Afryki gdzie znajdują sprzyjające warunki do przezimowania. Odległość, jaką mają do pokonania motyle jest przyczyną tego, że pojawiają się nie każdego roku. Możliwość  pokonywania dużych odległości uzależniona jest od warunków pogodowych i kierunku prądów powietrznych.

                                                                                                   https://kolagen.wordpress.com/category/motyle

Loty motyla można zaobserwować  w ciągu dnia (w przeciwieństwie do większości sówkowatych), owad dorosły żywi się nektarem kwiatów

Samice składają jaja na różnych gatunkach roślin, także uprawnych, i na sadzonkach w szkółkach leśnych. Żerujące gąsienice mogą wyrządzić znaczne szkody w uprawach m.in. lnu, tytoniu, roślin krzyżowych, ziemniaka, buraków różnych warzyw a także młodych sosen. Gąsienice dorastające do dł. 3cm są jasnozielone, z pojedynczymi kępkami włosków na ciele.

 

 

                                                                                                   www.liz.pl

Przepoczwarczenie następuje po kilku tygodniach na spodniej stronie liści, w wełnistym kokonie, motyle pojawiają się po 2-3 tygodniach. W ciągu 1 roku rozwijają się 3-4 pokolenia.

W połowie i pod koniec lata można zaobserwować występowanie na polu jednocześnie motyli, larw i poczwarek.

 

                                                                                                   Foto. Tadeusz Rochowiak

Część motyli odlatuje w końcu lata do krajów południowej Europy i Afryki. Pozostające w Polsce całkowicie giną nawet przy łagodnej zimie.

Uszkodzenia powodowane przez gąsienice tego gatunku zwykle nie mają znaczenia gospodarczego.  W przypadku licznego wystąpienia, może doprowadzić do znacznego ograniczenia powierzchni asymilacyjnej roślin (foto).

Szkodniki wyjadają tkankę liści i powodują powstawanie nieregularnych otworów o różnej średnicy. O ich obecności świadczą m.in. posklejane liście (gąsienice chronią się w ten sposób przed upałem) oraz odchody (małe, czarne granulki) na roślinach. Gąsienice przebywają zazwyczaj na spodniej stronie ulistnienia lub są ukryte w pozwijanych liściach. Małe zielone larwy początkowo zjadają dolną stronę liście w miarę wzrostu przegryzają liść na wylot.

Problem pojawia się, gdy wystąpi potrzeba zwalczania tego szkodnika. Wynika to z braku rejestracji środków ochrony roślin na błyszczkę jarzynówkę. Rozwiązaniem tego problemu może być sytuacja, gdy jednocześnie stwierdzimy wystąpienie na polu innego szkodnika, co w okresie wegetacji najczęściej nie jest trudne. Na przykład w ziemniakach można zwalczyć błyszczkę przy okazji zwalczania stonki lub mszyc. Skuteczność insektycydów w zwalczaniu tego szkodnika ograniczona jest tym, że larwy zwłaszcza młode żerują od  spodu liścia więc kontaktowe działanie środka na organizm jest minimalne natomiast larwy duże wykazują dużą odporność na insektycydy z grupy PYRETROIDÓW.

Tadeusz Rochowiak.

WODR ZD Gniezno

Opublikowany w kategorii: Nowości z Gniezna
wtorek, 27 maja 2014 07:10

Święto Kwitnącego Rzepaku

Święto Kwitnącego Rzepaku

W dniu 18 maja 2014 roku w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, odbyło się VIII z kolei Święto Kwitnącego Rzepaku. Z roku na rok święto cieszy się coraz większą popularnością i w tym roku frekwencja dopisała.

 Wizytacja poletek

Seminarium rozpoczęło się od wizytacji poletek doświadczalnych. Prof. dr hab. Marek Korbas przedstawił zebranym na przykładach, ewentualne zagrożenia wystąpienia chorób w rzepaku. Zgromadzeni mogli zaobserwować różnice w pokroju odmian rzepaku zaprezentowany na poletkach.

Wizytacja poletek

Następnie z poletek przejechaliśmy na część teoretyczną seminarium.  Uczestników powitali organizatorzy Święta Kwitnącego Rzepaku: Mirosław Łakomy z KHBC, Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa Robert Olejniczak oraz Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie kolskim Krzysztof Prusiński.

Wykład Romana Białachowskiego

Wykłady rozpoczął Roman Białachowski, który omówił aktualną sytuację rzepaku. Następnie Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień przedstawił problem biopaliw. Europa jest największym producentem biopaliw. Pierwsze miejsce wśród krajów europejskich zajmują Niemcy, następnie Francja, trzecie miejsce w tym rankingu zajmuje Polska. Według Adama Stępienia największym problemem jest brak stabilizacji prawa.

Wykłady na seminarium

Ostatni wykład przeprowadził prof. dr hab. Marek Korbas na temat Integrowanej Ochrony Rzepaku. Profesor przedstawił metody integrowanej ochrony, które mają pierwszeństwo przed metodą chemiczną czyli metoda agrotechniczna, biologiczna. Dużo uwagi wykładowca poświęcił monitorowaniu upraw, ponieważ tylko na tej podstawie mamy prawo wykonać zabieg ochrony roślin. Monitoring pozwala na dobre poznanie  sianej odmiany, możemy zaobserwować jej mocne i słabe strony, co pomaga przy decyzji czy w następnych latach nadal siać tą odmianę. Bardzo pomocnym w podjęciu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin jest system wspomagania decyzji, który informuje o możliwości wystąpienia zagrożenia chorobą, czy wystąpienia szkodnika.

Wykłady na seminarium

Seminarium zakończył występ artystyczny zespołu GAMA, oraz losowanie nagród wśród uczestników seminarium. Nie ma wątpliwości, że VIII Święto Kwitnącego Rzepaku można zaliczyć do udanych.

 

Zespół Doradczy w powiecie kolskim

Anna Sierakowska

Opublikowany w kategorii: Nowości z Koła
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>
Strona 86 z 330