Artykuły filtrowane wg daty: kwietnia 2018

Pani Sylwia Gołdych jest mieszkanką wsi Szkudłówka w powiecie słupeckim. Z wykształcenia jest

kucharzem, ale prawdziwą jej pasją jest cukiernictwo. Od 10 lat  przyjmuje zamówienia na różne

wypieki cukiernicze. Specjalnością pani Sylwii są ciasta drożdżowe oraz torty zdobione lukrem

 cukrowym. Torty takie sporządza na różne okazje. Dekoracja cukrowa jest wykonywana pod

indywidualne zamówienie zleceniodawcy. Dużym powodzeniem cieszą się  torty  sporządzane

na urodziny dla dzieci.

Tematy ozdób na tortach są bardzo zróżnicowane i często wymagają dużych nakładów pracy.

Wypieki cukiernicze pani Sylwii możemy podziwiać i skosztować w gospodarstwie agroturystycznym

„U Michaliny ” w Kochowie, nad Jeziorem Powidzkim.

Pani Sylwia Gołdych taki piękny tort przygotowała na kwietniowe szkolenie w Słupcy.

W dniu 4 kwietnia bieżącego roku w Słupcy odbyło się szkolenie dla rolników i mieszkańców

obszarów wiejskich. Wykład specjalisty na temat „Zasad organizowania i funkcjonowania grup

producentów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości” przeprowadziła Mirosława

Suchorska. Kolejny wykład na temat zmian w dopłatach bezpośrednich przeprowadziła Barbara

Szykowna.

Ostatnim punktem programu był pokaz „Surówki i sałatki w naszej diecie”

Sceneria szkolenia była wiosenno-wielkanocna. Stroiki oraz piękną dekoracje stołu przygotowała

pani Ania Górna. Na stołach królowały pierwsze wiosenne kwiaty, oraz zielone gałązki wierzby,

brzozy, leszczyny i dekoracje wielkanocne. Uczestnicy szkolenia byli zadowoleni ze zdobytej na

szkoleniu wiedzy oraz docenili pracę osób, które przygotowały takie efektowne szkolenie.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – Zdrowych i pogodnych, pełnych wiary, nadziei

 i miłości Świąt

 życzy PZDR w powiecie słupeckim

 

Na koniec wiersz Marii Konopnickiej

Jutro będzie Wielkanoc

babki w piec już wsadzone,

gotują się kiełbasy

i mieć będziemy święcone!

Jajkiem będziemy się dzielić

Wszyscy w domu z kolei,

Życzyć sobie pociechy,

życzyć sobie nadziei.

 

Barbara Stencel-Szykowna PZDR w powiecie słupeckim

Od 1 marca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Natomiast od 14 marca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Rozporządzenia te praktycznie ustanawiają obszar Wielkopolski jako tzw. OSN .

Obecnie dla nowych obszarów nie ma programu działań i nie ma ustalonych wymogów. Rolnicy, którzy już wcześniej znaleźli się na obszarach OSN musieli między innymi przestrzegać okresu nawożenia nawozami naturalnymi. Na grunty orne nawóz naturalny w postaci stałej i płynnej mógł być stosowany od 1 marca–15 listopada, na łąki trwałe nawóz naturalny stały od 1 marca – 30 listopada, na pastwiska trwałe nawóz naturalny stały od 1 marca– 15 kwietnia i od 15 października – 30 listopada, nawozy płynne od 1 marca – 15 sierpnia, dla użytkowania zmiennego (kośno-pastwiskowe i wypas kwaterowy) tylko nawozy płynne do 85 kg N/ha/rok bezpośrednio po pokosie i wypasie, ale nie później niż do 15 sierpnia.

Nawozy mineralne rolnicy mogli wysiewać od 1 marca do 15 listopada na grunty orne z wyjątkiem producentów buraka cukrowego i kukurydzy, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na ich dostawę po 15 listopada. Dla łąk i pastwisk trwałych obowiązywał termin od 1 marca–15 sierpnia.

Ponadto gospodarstwa posiadające powierzchnię powyżej 100 ha były zobowiązane do corocznego opracowania planu nawozowego i bilansu azotu oraz do prowadzenia karty dokumentacyjnej pola. Gospodarstwa poniżej 100 ha obowiązywał załącznik nr 5, w którym są przedstawione maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym N w kg / ha składnika działającego.

Jaki będzie nowy program działań okaże się niedługo gdyż obecnie trwają prace nad jego opracowaniem.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powyższe rozporządzenie łagodzi wymogi bioasekuracji dla miejsc przebywania drobiu w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia w tej sprawie. Zmiana przepisów jest uzasadniona polepszeniem sytuacji epizootycznej w kraju w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Z myślą o osobach utrzymujących drób w sposób przyzagrodowy oraz wymogach §1 ust. 1 pkt 2) k) nowego rozporządzenia, przygotowano w WIW w Poznaniu przykład „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”, które zobowiązani są prowadzić w sposób udokumentowany posiadacze drobiu. Przykładowy druk „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu” oraz nowe rozporządzenie są dostępne na stronie internetowej WIW w Poznaniu w zakładce grypa ptaków: www.wiw.poznan.pl/grypa-ptakow-hpai.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie dokumentacji na terenie woj. wielkopolskiego.

Uprawa ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych, zajmuje dużą powierzchnię w strukturze zasiewów naszego powiatu a szczególnie gminy Gołuchów. Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Aby przyspieszyć zbiór ziemniaków należy je podkiełkować. Kiełkowanie rozpoczynamy w pierwszej dekadzie lutego w myśl zasady: im dłużej kiełkujesz, tym wcześniej kopiesz. Aby uzyskać wysoki i dobrej jakości plon ziemniaków trzeba 6 – 8 tygodni przed sadzeniem ziemniaki wsypać do skrzynek aby kiełkowały. W skrzynkę  wymiarach 40-60 cm wsypujemy 15-17 kg ziemniaków. Zaprawiamy w celu ochrony ziemniaków przed chorobami i szkodnikami preparatem Prestige Forte 370 FS. Ilość środka 60 ml na 100 kg bulw, dawka wody 1500-2000 ml .Praktycznie zamaczamy skrzynki w tym preparacie. W pomieszczeniu gdzie wstawiamy skrzynki z ziemniakami powinna być temperatura 12-15 stopni C, wilgotność 90% oraz oświetlenie naturalne dzienne 10 godzin. Ustawiamy skrzynki w ilości 8-10 skrzynek pionowo. Wskazane jest przestawianie skrzynek co 2 tygodnie w celu zapewnienia optymalnego naświetlenia wszystkich ziemniaków. Ziemniaki bardzo wczesne i wczesne uprawia się na najlepszych glebach w gospodarstwie kompleksów glebowych pszennych dobrych /2/ i żytnich bardzo dobrych /4/. Jest dopuszczalna uprawa na słabszych kompleksach glebowych będących w wysokiej kulturze. Ziemniaki można uprawiać, zwłaszcza w latach suchych, na kompleksie zbożowo-pastewnym Mocnym /8/. Najkorzystniejsze nachylenie pola – stok południowy. Najczęściej uprawianymi odmianami bardzo wczesnymi i wczesnymi są: Riviera, Volumia, Carrera oraz Lord i Denar oraz Madeleine. W celu przyspieszenia wegetacji okrywamy ziemniaki włókniną. Pozwala to na zbiór ziemniaków wcześniej. Co wiąże się z lepszą ceną za 1 kg. Z 1 ha można osiągnąć niezły dochód.

Andrzej Otto – starszy doradca PZDR Pleszew

 

Wiosna to wzmożony okres wykonywania przez rolników zabiegów  ochrony roślin w celu ochrony plantacji przed patogenami. Środki ochrony roślin są to substancje , które pozwalają skutecznie chronić  uprawy, niestety niewłaściwie użyte  mogą również szkodzić otaczającej nas przyrodzie  i nam samym. Dlatego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas stosowania środków ochrony roślin - od momentu zakupu środka, poprzez  jego przechowywanie, aż po moment użycia i właściwego pozbycia się opakowania po środku

Zasady stosowania środków ochrony roślin:

1. Kupuj tylko środki ochrony roślin posiadające oryginalną etykietę  u sprawdzonego sprzedawcy.

2.Przed zastosowaniem środka czytaj uważnie dołączoną etykietę.

3.Przygotowując ciecz użytkową stosuj objętość wody zalecaną na etykiecie .

4.Ciecz użytkową sporządzaj bezpośrednio przed zabiegiem.

5.W czasie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu noś odzież ochronną, dokładnie osłaniającą części ciała najbardziej narażone na kontakt z preparatem.

6.Nie pij, nie pal, nie jedz w czasie zabiegu oraz tuż  po jego zakończeniu.

7.Przygotuj taką ilość cieczy roboczej by całkowicie ją wykorzystać na powierzchni chronionej.

8.Opryski wykonuj wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły podczas możliwie bezwietrznej pogody, by krople cieczy nie były znoszone przez podmuchy wiatru poza obszar poddawany zabiegowi ochrony.

9.Po zakończeniu procedury mocno rozcieńcz resztki cieczy roboczej i rozprowadź je ponownie na chronionym obszarze.

10.Po skończonej pracy  niezwłocznie umyj wodą z mydłem twarz, ręce oraz inne partie ciała narażone na bezpośredni kontakt z cieczą roboczą.

11.Puste opakowania po środkach ochrony roślin przekaż  do punktu, gdzie produkt został zakupiony.

Rolniku stosując powyższe zasady będziesz miał pewność, że skuteczne chronisz swoje plantacje nie szkodząc jednocześnie sobie i otaczającemu środowisku, w którym mieszkasz.

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków, w dniu 5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722).

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), które nakładało m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, oraz zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 6 kwietnia br.

Należy podkreślić, że z uwagi na ciągle istniejące zagrożenie epizootyczne, co jest związane z dużą nieprzewidywalnością, jaką cechuje się wirusy grypy ptaków, część środków została utrzymana.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 4 kwietnia br. przede wszystkim należy:

 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć paszę, tak aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki;
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722) udostępniamy do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.

Dział: Grypa ptaków

Szanowni Państwo,

od 2 lutego do 2 maja 2017 r. trwają konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach.

Na podstawie wyników konsultacji Komisja Europejska opracuje, do końca 2017 r., komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w lipcu 2017 r.

Aby przekazać swoją opinię bezpośrednio do Komisji Europejskiej wystarczy odpowiedzieć na pytania zamieszczone w kwestionariuszu (on-line) na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl. Odpowiedzi można wysłać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo.

Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i nasze priorytety, mogą wpłynąć na kierunek dalszych prac Komisji. Konsultacje te są ważnym etapem dyskusji o zmianach wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 roku.

We wstępnej dyskusji na forum UE, trwającej już od kilku miesięcy, MRiRW kieruje się zidentyfikowanymi krajowymi priorytetami w odniesieniu do przyszłego kształtu WPR.

WPR także w przyszłości powinna zapewniać społeczeństwu UE bezpieczeństwo żywnościowe, w tym dostęp do żywności o wysokiej jakości, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym do zachowania w dobrym stanie zasobów ziemi, wody, powietrza i różnorodności biologicznej dla kolejnych pokoleń. Powinna odzwierciedlać dużą europejską wartość dodaną tej polityki, zwłaszcza jako fundamentu jednolitego rynku artykułów rolno-spożywczych oraz w wymiarze społecznym, środowiskowym i spójności UE. Zmiany w ramach innych polityk UE (m.in. handlowej, środowiskowej, klimatycznej, konkurencji) coraz silniej wpływają na rolnictwo i sektor produkcji żywności, dlatego powinny być uwzględnione w dyskusji o przyszłej WPR i wysokości jej budżetu.

Postulujemy:

 • aktywniejsze wykorzystywanie przez KE dostępnych już dziś środków stabilizacji rynków,
 • wzmacnianie pozycji rolników w łańcuchu rynkowym (grupy producentów/spółdzielnie, zwalczanie nieuczciwych praktyk, krótkie łańcuchy rynkowe, platformy sprzedaży…),
 • rozwój alternatywnych rynków/udział w podziale wartości (sprzedaż bezpośrednia, produkcja ekologiczna, GMO-free...),
 • działania promocyjne na rynkach zewnętrznych (dyplomatyczne, promocja/PR, kredyty eksportowe…),
 • programy promujące zdrowe odżywianie wśród obywateli UE,
 • pilne wyrównanie stawek powierzchniowych w skali UE,
 • utrzymanie modelu JPO/SAPS (uproszczenie),
 • utrzymanie PB jako głównego instrumentu WPR stabilizacji dochodów.

Ocena obecnych rozwiązań w zakresie ich:

 • wielofunkcyjności, elastyczności, komplementarności z PROW,
 • ukierunkowania na średniej wielkości gospodarstwa,
 • możliwości (ukierunkowanego) powiązania z produkcją,
 • skuteczności „środowiskowej”.

Postulujemy:

 • wzmocnienie finansowe,
 • zachowanie roli komplementarnej wobec I filaru WPR i wobec polityki spójności,
 • uwzględnienie wniosków Cork 2.0 (np. roli kapitału ludzkiego, działań oddolnych, lokalnych strategii etc. …),
 • dalsze wspieranie konkurencyjności, modernizacji, dostosowań do wyzwań globalnych (liberalizacja handlu),
 • wzmocnienie wsparcia dla rozwiązań innowacyjnych dla łączenia funkcji tradycyjnych i pozarolniczych sektora,
 • utrzymanie ukierunkowanych działań środowiskowych,
 • uzupełniającą rolę dla instrumentów finansowych,
 • uproszczenie zasad wdrażania.

Wzmocnijmy polski głos w Brukseli w sprawie WPR!

Powiatowy Lekarz weterynarii w Wolsztynie przekazał  do Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego  pismo i w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków                     ( Dz.U.poz.722) , które wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r.

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków         ( Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz  odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanych w innych gospodarstwach oraz ograniczających ich kontakt z ptakami dzikimi.

Z myślą o osobach utrzymujących drób w sposób przyzagrodowy oraz wymogami  1 ustawy. 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. poz. 722 ) przygotowano druk

„ Informacji z codziennych przeglądów stad drobiu „, które zobowiązani są prowadzić w sposób udokumentowany posiadacze drobiu.

Dokument ten obowiązuje na terenie województwa wielkopolskiego.

W dokumencie zawarte są informacje takie jak :

 1. Dane właściciela drobiu ( imię, nazwisko, adres)
 2. Adres gdzie przebywa stado drobiu.
 3. Stan drobiu w gospodarstwie na dzień 6.04.2017r.
 4. Imię i nazwisko osoby prowadzącej przeglądy.
 5. Podpis osoby prowadzącej przeglądy.
 6. Codzienne wyniki przeglądu uwzgledniające :
 • Całkowita ilość sztuk drobiu w gospodarstwie,
 • Ilość i gatunek padłych sztuk drobiu, w danym dniu,
 • Czy zaobserwowano spadek pobierania paszy lub spadek nieśności ?

W załączniku druk „ Informacji z codziennych przeglądów stad drobiu „ oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Obowiązek zazielenienia, utrzymanie trwałych użytków zielonych, dywersyfikacja upraw oraz obszary ekologiczne spowodowały zainteresowanie uprawą roślin bobowatych drobnonasiennych (lucerna, koniczyna), a co za tym idzie potrzebę ochrony upraw przed agrofagami. Dotychczas niewiele było środków chroniących plantacje lucerny czy koniczyny. Ostatnio pojawiło się kilka takich możliwości. Do ochrony lucerny i koniczyny producenci proponują m.in.:

Zwalczanie chwastów dwuliściennych

Lucerna Koniczyna
Preparat Substancja czynna Preparat Substancja czynna
CORUM 502,4 SL Bentazon, imazamoks CORUM 502,4 SL Bentazon, imazamoks
STOMP AQUA 455 CS Pendimetalina STOMP AQUA 455 CS Pendimetalina

W lucernie jednoliścienne możemy zwalczać graminicydami:

Lucerna
Preparat Substancja czynna
FOCUS ULTRA 100EC Cyklosydym
FUSILADE 150 EC Fluazyfop-P butyl

Pojawiły się i zostały zarejestrowane do stosowania w lucernie insektycydy oparte o substancję czynną acetamipryd: KOBE 20 SP, LANMOS 2OSP, MOSPILAN 20 SP, SEKIL 20 SP.

Natomiast brak jest graminicydów do zwalczania jednoliściennych w koniczynie. Gdy 70% główek koniczyny zbrunatniało, możemy zastosować w celu przyspieszenia dosuszania plantacji taki środek, jak ROMMEL 200 SL czy UPL DIQUAT. Oba preparaty są oparte na substancji czynnej – jonie dikwatu.