Artykuły filtrowane wg daty: maja 2016

Dnia 18 czerwca  2015r w gospodarstwie demonstracyjnym  Państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie gm. Kiszkowo  odbyły się         „Dni Pola” które  zgromadziły rolników zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej . Na spotkanie przybyli rolnicy z powiatu gnieźnieńskiego, jak i również z powiatów  ościennych.

 Jest to gospodarstwo  rodzinne ma  powierzchnię  750 ha. Produkcją towarową w gospodarstwie jest produkcja  roślinna . Cała produkcja wraz z przechowalnictwem   oparta  jest   na nowych osiągnięciach technologii  rolniczej  przy  uwzględnieniu   zasady rachunku ekonomicznego .

 Spotkanie rozpoczęło się od powitania  uczestników przez gospodarza Seniora Pana Aleksandra Kujawskiego. Następnie rozpoczęły się wykłady  przeprowadzone  na  sali  tenisa stołowego. Sala ta  znajduje się w gospodarstwie i rozgrywane są w niej zawody na różnych poziomach. Prelegentami  byli przedstawiciele instytucji  pracujących z gospodarstwem  wraz z  doradcami   WODR.

  Podczas wykładów  prelegenci   zwracali uwagę  na   stały  kroczący   postęp w   hodowli  roślin,  a wiąże to się  z  potrzebą  udoskonalania  wiedzy i zdobywaniem  doświadczenia  przy wykonywaniu określonych  zabiegów agrotechnicznych.  Wykładowcy  podczas swoich prelekcji zaznaczali  jak ważne  są tego rodzaju zabiegi przy uprawie gleby , siewie nasion, przy   użyciu nawozów mineralnych  nowej generacji.

Dominującym tematem była  charakterystyka  odmian  zbóż ,rzepak  i kukurydzy,  zwłaszcza  tych odmian, które było można zobaczyć  na poletkach i pozostałych polach w gospodarstwie.

W gospodarstwie w roku 2014 została zainstalowana stacja meteorologiczna , słuchacze zostali zapoznani z  działaniem  i możliwościami korzystania  z  programów, w  które  stacja jest  i ma być  wyposażona .

 Po wykładach rozpoczęła się lustracja  poletek założonych w gospodarstwie  oraz plantacji,  na których omówiono  i zapoznano uczestników z nowymi  odmiany zbóż i rzepaku.  Na polu przedstawiono praktycznie  reakcję poszczególnych  patogenów  na preparaty chemiczne, znaczenie nawożenia na zdrowotność roślin oraz jak ważny jest  dobór odmian i siew przy uwzględnieniu warunków glebowych .

Całemu spotkaniu  towarzyszyła dyskusja,  która pozwalała na poznanie i zgłębienie  nowości  związanych  z produkcją rolniczą.

Na koniec szczęśliwcy na drodze loterii odebrali drobne upominki.  .

Gospodarzom, w  imieniu wszystkich  uczestników, za wspaniałą gościnę serdecznie dziękujemy.

 


Kierownik ZD Gniezno
Bolesław Kazmierczak

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy  w Pleszewie, zaprasza zespoły Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, z Południowej Wielkopolski do wzięcia udziału w  konkursie: „NASZE DZIEDZICTWO KULINARNE – POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW. Konkurs odbędzie się  23 sierpnia 2015 roku w CEW  Marszew z okazji XXII Ogólnopolskich Dni Ziemniaka.

Zainteresowane osoby które chciałyby wziąć udział w konkursie w sprawach organizacyjnych i uzyskaniu szczegółowych informacji mogą kontaktować się z Jolantą Pankowiak  nr tel.  608684159  lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Jolanta Pankowiak starszy doradca WODR

WODR Poznań  Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim, tel. 627427394, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                   

 

Regulamin konkursu "Najfikuśniejszego ziemniaka"

 

 Konkurs towarzyszący  Festiwalowi  smaków – „Potrawy z ziemniaka”

 1.  Organizatorem konkursu "Najfikuśniejszy ziemniak"– jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu - Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim Konkurs odbędzie się 23 sierpnia 2015 roku na terenie Centrum Edukacyjno – Wystawowego w Marszewie.
 2. W konkursie może  wziąć udział każdy uczestnik XXII Ogólnopolskich Dni Ziemniaka w Marszewie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału wraz z dostarczeniem eksponatu naturalnych dziwnych kształtów do  organizatorów dnia 23.08 br. w godzinach od 10.00 do 11.00. – stoisko organizatorów.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić jeden okaz ziemniaczany.
 5. Komisja powołana przez organizatorów wyłoni finalistę biorąc pod uwagę najciekawszą w swoim kształcie  bulwę ziemniaczaną.
 6. Ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie nagrody nastąpi na podsumowaniu konkursu Festiwal smaków – „Potrawy z ziemniaka” w tym samym dniu.
 7. Za uzyskanie I miejsca (osobliwego w kształcie ziemniaka ) przewidziana jest nagroda.
 8. Oceniająca komisja może wprowadzić zmiany i przyznać nagrody za I, II i III miejsce.
 9. Szczegółowych informacji udziela Jolanta Pankowiak  tel.  608684159.

 

 

WODR Poznań  Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim, tel. 627427394, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                 

 

Regulamin konkursu "Najcięższy ziemniak"

 

 Konkurs towarzyszący  Festiwalowi  smaków – „Potrawy z ziemniaka”

 1.  Organizatorem konkursu "Najcięższy ziemniak"– jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu - Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim Konkurs odbędzie się 23 sierpnia 2015 roku na terenie Centrum Edukacyjno – Wystawowego  w Marszewie.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik XXII Ogólnopolskich Dni Ziemniaka                         w Marszewie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału wraz z dostarczeniem eksponatu do  organizatorów dnia 23.08 br. w godzinach od 10.00 do 11.00 Centrum Edukacyjno – Wystawowego w Marszewie na stoisku organizatorów  konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić jeden okaz ziemniaczany.
 4. Komisja powołana przez organizatorów wyłoni finalistę biorąc pod uwagę ciężar bulwy ziemniaczanej.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody nastąpi na podsumowaniu konkursu Festiwalu smaków – „Potrawy z ziemniaków” w tym samym dniu.
 6. Za uzyskanie I miejsca (najcięższej bulwy) przewidziana jest nagroda.
 7. Oceniająca komisja może wprowadzić zmiany i przyznać nagrody za I, II i III miejsce.
 8. Szczegółowych informacji udziela Jolanta Pankowiak  tel.  608684159.

 

W dniach 9-11 września 2015 r. w sali nr 408 WODR w Poznaniu, przy ul. Sieradzkiej 29 odbędzie się podstawowy kurs agroturystyczny, w czasie którego omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • świadczenie usług turystycznych na terenie wsi, rodzaje działalności;
 • żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych, produkt regionalny, lokalny, żywność wysokiej jakości, jakość w agroturystyce;
 • edukacja w agroturystyce;
 • ochrona krajobrazu kulturowego i środowiska naturalnego w agroturystyce, walory . turystyczne Wielkopolski;
 • finansowanie agroturystyki;
 • przepisy i podatki w agroturystyce;
 • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce;
 • pozytywne wzorce działalności agroturystycznej – wyjazd szkoleniowy do gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu śremskiego.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o przeszkoleniu. Chętni proszeni są o zgłaszanie się e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 618 630 418.

Koszt udziału w kursie wynosi 220 zł (brutto) od osoby (materiały szkoleniowe, pakiety konferencyjne, transport, wyżywienie w czasie wyjazdu). Opłatę należy uiścić w kasie Ośrodka najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia lub przed rozpoczęciem szkolenia na konto WODR w Poznaniu nr 24 1010 1469 0020 2013 4300 0000. WODR może wystawić wszystkim uczestnikom kursu faktury VAT.

Zapraszamy!

 

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 21 września 2015 r. do godziny 24.00!

1. Konkurs fotograficzny pn. „Odnawialne źródła energii w krajobrazie Wielkopolski” ma na celu:

 • kształtowanie i rozwijanie świadomości ekoenergetycznej uczestników Konkursu,
 • promocję odnawialnych źródeł energii,
 • zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach na terenie województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

2. Organizator Konkursu:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

3. Termin realizacji Konkursu:
lipiec 2015 r. – wrzesień 2015 r.

4. Adresaci Konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zainteresowanych tematyką źródeł odnawialnych.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 21 września 2015 r. do godziny 24.00.

6. Opis Konkursu:
szczegóły Konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.wodr.poznan.pl

7. Nagrody w Konkursie:

Miejsce I: Aparat fotograficzny + karta pamięci + urządzenie do pomiaru zużycia energii.
Miejsce II: Tablet + dysk przenośny + urządzenie do pomiaru zużycia energii.
Miejsce III: Tablet + urządzenie do pomiaru zużycia energii.
5 wyróżnień: urządzenia do pomiaru zużycia energii.

8. Konkurs jest współfinansowany ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszenia do Konkursu oraz Umowa o przeniesienie praw autorskich do fotografii są dostępne do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.

Dział: Konkursy

MŁODZI ROLNICY!!!

 

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia  w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

O premie może się starać osoba, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
 • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych  w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości  w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem  tórych została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do biura  Zespołu Doradczego w Środzie Wielkopolskiej i do wszystkich biur gminnych znajdujących się na terenie naszego powiatu

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie około 54 mln euro na program wsparcia dla młodych rolników. Dzięki temu pomoc otrzyma dodatkowo około 2900 osób – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki po spotkaniu, które odbył z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem.

Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł, gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei sprzyjać będzie poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wsparcie przejmowania gospodarstw przez osoby młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, skłonne modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji polskiego rolnictwa – powiedział w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki.

Ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy dla młodych rolników odbył się w okresie od 15.05.2014 r. do 23.06.2014 r. W tym czasie wpłynęły 23 444 wnioski. Limit finansowy pozwolił na przyznanie pomocy 11 233 beneficjentom. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej kolejnych 2 900 osób z listy rezerwowej może liczyć na przyznanie premii.

Polska uzyskała zapewnienie, że pod koniec sierpnia Bruksela zgodzi się na kolejne przesunięcie niewykorzystanych pieniędzy z PROW 2007-2013. Dzięki temu pomoc otrzyma kolejnych około 1 200 osób pozostających na liście rezerwowej.

Celem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Premię na rozwój gospodarstwa w wysokości 100 000 zł mogą uzyskać osoby do 40 roku życia, których gospodarstwa muszą mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia krajowa. W przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej mniejszej niż krajowa, gospodarstwo powinno mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka, jednak w takim przypadku powinno osiągnąć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy.

Źródło: MRiRW, AgroNews.

Dział: PROW

Trwają wakacje, podczas których konsumpcja ryb zwłaszcza na wybrzeżu wzrasta. W związku z tym prowadzone są liczne kampanie informacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi nie tylko na środowisko, w którym żyją, ale również na to, jakie gatunki ryb najlepiej wybierać, aby nie wpływać negatywnie na ich populację. Na przykład na Helu niedawno, bo 25 lipca, odbył się Dzień Ryby, a Organizacja WWF prowadzi społeczną kampanię telewizyjną „To Twój wybór ma znaczenie”.

Warto odwiedzić stronę http://ryby.wwf.pl/. Znajdziemy tu nie tylko poradnik konsumenta o rybach i owocach morza „Jaka ryba na obiad”, ale również książkę kucharską „Ryby wybrane”, która oprócz przepisów kucharskich zawiera m.in. informacje, gdzie kupować ryby, jak rozpoznać świeżą rybę, jak je prawidłowo przechowywać i oprawiać.

O tym, że warto spożywać ryby już wiemy. Teraz warto sprawdzić, jak dbać, żeby ich w przyszłości nie zabrakło.