Artykuły filtrowane wg daty: maja 2016

W dniach 22-23.08.2015 w Wilkowicach, w gminie Lipno, odbył się XIV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Jest on największym w Polsce zlotem miłośników i kolekcjonerów starego sprzętu rolniczego. Organizowany jest od 2002 roku przez  Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie oraz Klub ,,Traktor i Maszyna”. Podczas pierwszej edycji festiwalu zaprezentowano zaledwie 20 eksponatów, w tym 13 ciągników. Jednak od tego momentu impreza dynamicznie się rozwija. W 2015 roku w festiwalu wzięło udział blisko 200 wystawców. Imprezę obejrzało 20 tys. zwiedzających.

Inicjatorem festiwalu był pan Jerzy Samelczak - kolekcjoner i mieszkaniec Targowiska w gminie Lipno. Pan Jerzy był mechanikiem i na co dzień stykał się z ,,bombajami’’.  Zamiłowanie oraz doświadczenie sprawiły, że dla wielu był autorytetem w tej dziedzinie.

Pierwsze kroki kolekcjonerskiej pasji nie były jednak łatwe. Musiał przezwyciężyć  złośliwe dowcipy ludzi. Uporem pokonywał wszelkie trudności. Dzięki niemu wiele Ursusów C - 45 odzyskało dawną świetność. W 2002 roku wspólnie z ówczesnym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie – Rafałem Rosolskim i ówczesnym wójtem gminy Lipno Januszem Chodorowskim zaprosił kilkoro z nich do udziału w pierwszym w Polsce zlocie starych ciągników w Wilkowicach. Pomysł okazał się ogromnym sukcesem. Obecni na zlocie zobaczyli, że ich zamiłowanie do starej techniki spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i podziwem. 

                Jerzy Samelczak  jesienią 2002 roku nagle umiera. Aby rozpoczęte dzieło nie umarło wraz z jego pomysłodawcą, wiosną 2003 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie kolekcjonerów, miłośników i przedstawicieli samorządu lokalnego na którym zostało utworzone stowarzyszenie o nazwie Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych ,,Traktor i Maszyna”. Prezesem Klubu został syn Jerzego - Rafał Samelczak. Postanowiono, że festiwal w Wilkowicach będzie nosił imię jego twórcy Jerzego Samelczaka.

Na festiwalu oprócz wystawców odbywają się różnego rodzaju pokazy i konkurencję. Zbiór zboża, omłoty, orka, ,,Traktor Puliing”, ,,Odpalanie bombaja”, ,,Odpalanie korbą” to atrakcje, które pokazują dawną pracę na wsi i jednocześnie sprawiają, że impreza  jest atrakcją dla szerokiego grona zwiedzających.

 Od 2007 roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizowany jest konkurs ,,Kolekcjoner roku”. W  2015 statuetkę w tej kategorii otrzymali: Kazimierz Fons, Bernard Stiller i Jan Demczyszak. Na wystawę do Wilkowic przyjeżdżają kolekcjonerzy z Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Niemiec, a polscy kolekcjonerzy biorą udział w wystawach w Niemczech, Czechach, Danii i Holandii. Jest to impreza ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów i zwiedzających z Polski, jak i Europy.

 

Ilona Górska

ZD Leszno

 

 

W dniach 9-11 czerwca 2015 w Kwilcekim Centrum Kultury i Edukacji odbyło się szkolenie z zakresu „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN„, które zakończyło się otrzymaniem zaświadczenia.

Rolnicy w pierwszym dniu zmagali się z systemem komputerowym. Omówione zostały możliwości i sposoby  korzystania  z  niektórych programów komputerowych. Wiele  programów pozwala na ułatwienia i uproszczenia w gospodarstwach, które zmniejszają czasochłonność  wielu prac np. precyzyjne obliczanie dawek nawozowych, czy zbilansowanie materii organicznej itd.  Uczestnicy skorzystali z sali komputerowej  KCKiE w Kwilczu. Natomiast drugi dzień szkolenia też był pracowity, a  zakres przedstawionego materiału był tak ciekawy, że rolnicy zaczęli prowadzić  długie i zacięte dyskusje, które w rezultacie zakończyły się wyciagnięciem wniosków z materiałów przedstawionych na szkoleniu. W Trzecim ostatnim dniu szkolenia  został zorganizowany wyjazd studyjny do gospodarstwa demonstracyjnego Zbigniewa Biskupa w Borku Wielkopolskim; gm. Borek Wlkp. Pow. Gostyń. Gospodarz tegoż gospodarstwa prowadzi gospodarstwo od 26 lat, jest członkiem grupy producentów trzody chlewnej, laureat „Bezpieczne Bałtykowi” , jego żona ma firmę skupująca żywiec  wieprzowy. Głównym profilem produkcji  jest trzoda chlewna w cyklu otwartym. Uprawiane rośliny to rzepak i pszenica na gruntach własnych o powierzchni 110ha i dzierżawionych – 70 ha. Pan  Zbigniew opisał sposób zarządzania gospodarstwem, przekazał zwiedzającym na co mają zwrócić szczególną uwagę przy produkcji trzody  oraz przy produkcji roślinnej, aby nie narażać się na zbędne koszty. Gospodarz szczególnie podkreślił  jak ważne jest ekonomiczne gospodarowanie. Na koniec dla wszystkich przygotowano lunch.

Rolnicy po zapoznaniu się ze szczegółowymi wymaganiami i zasadami co do gospodarowania na terenach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych uznali, że przedstawione wymagania wpływają korzystnie na środowisko ale też przynieść wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa.

W Gnuszynie  ( gmina Chrzypsko Wielkie ) odbyło się szkolenie z tutejszymi Paniami na temat :

„Profilaktyka zdrowia – wybrane zagadnienia” oraz  „Zasady zdrowego żywienia w profilaktyce

chorób cywilizacyjnych”.

Panie z Gnuszyna stanęły na wysokości zadania, gdyż do kawy przygotowały ciasta dietetyczne – o

niższej zawartości tłuszczu i cukru. Trzeba przyznać, że smakowały wybornie.

 

Gospodarzem  tegorocznych dożynek powiatowych, które odbyły się dnia 23 sierpnia była Gmina Jutrosin.  Uroczystości obrzędowe  święta plonów  miały miejsce  na jutrosińskim rynku i były poprzedzone mszą dziękczynną w Kościele p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie.

Przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców powiatu oraz zaproszonych gości  Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Zbigniew Koszarek oraz Starosta Rawicki - Adam Sperzyński dokonali uroczystego otwarcia ceremonii oraz tradycyjnie podzielili chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili:  Orkiestra Dęta z Miejskiej Górki ,  Zespół Folklorystyczny Orlanie z Jutrosina oraz Kapela Dudziarska z Domaradzic.

Zaszczytna funkcja Starostów dożynek przypadła  Elżbiecie Grześkowiak i Fabianowi Małeckiemu oraz Alicji Wycisk i Łukaszowi Pospiech.

Święto plonów było też okazją do rozstrzygnięcia konkursu KRUS „Jak bezpiecznie pracować na gospodarstwie rolnym”  i wręczenia nagród laureatom.

Na tegorocznych dożynkach  nie zabrakło przedstawicieli  instytucji rolniczych- w tym WODR-u reprezentowanego przez kierownika ZD Rawicz Ryszarda Bijaka.

Uczestnicy dożynek, na licznych stoiskach wystawowych, mogli zapoznać się z ofertą firm, organizacji pozarządowych, instytucji, a także podziwiać dorobek rękodzieła artystycznego członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Jutrosin.

Po zakończeniu oficjalnej części  obrzędowej  publiczność bawiły występy  artysty kabaretowego - Jacka Ziobro oraz zespołu disco polo – Emer.

Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Tolka Tri.

Dnia 13.08.2015 roku w Muzeum Archeologicznym na Starym Rynku w Poznaniu odbył się finał XV edycji konkursu ,, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw , jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
 Do konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy 2015 roku zakwalifikowano 50 produktów oraz  7 produktów które ubiegały się o nominację do Perły 2015.
Wśród nich,  powiat kępiński , zaprezentował jedenaście  produktów lokalnych w następujących kategoriach:

 1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
 1. Pasztet z dzika pani Bożeny Lemiesz
 2. Kaczka wielkopolska na zimno pani Krystyny Kokot
 3. Pasztet domowy z królika pani Genowefy Konat
 4. Kiełbasa biała królikowa pani Marii Szpunar
 5. Półgęski pani Cecylii Sikory

 

 1. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego
 1. Chleb wiejski żytni pani Violetty Maryniak
 2. Placek cebulowy pani Magdaleny Łukaszczyk

 

 1. Napoje regionalne alkoholowe i bezalkoholowe,    :
 1. Syrop ze stokrotek pani Barbary Gabryś
 2. Sok naturalny z czereśni pani Teresy Kucińskiej
 3. Syrop z mniszka pani Anny Wencel
 4. Nalewka z aronii pani Grażyny Brząkała

Komisja Konkursowa oceniająca produkty liczyła 7 osób reprezentujących różne instytucje. Najwyżej oceniane były produkty związane z naszym wielkopolskim regionem, wytwarzane dawnymi tradycyjnymi metodami o niepowtarzalnych walorach smakowych. Duże znaczenie w ocenie miało też ekologiczne wytwarzanie trafiające do szerokiego grona odbiorców. Z naszego powiatu wyróżnienie otrzymał „ Pasztet  z dzika” pani Bożeny Lemiesz z Opatowa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania oraz upominki książkowe z rąk Pana v-ce marszałka  Krzysztofa Grabowskiego za uczestnictwo i zaangażowanie w kultywowaniu tradycji.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Naszym wystawcom za  trud włożony  w przygotowanie produktów  i prezentację ich w w/w konkursie.

Sylwia Rymanowska

W sobotę 29 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku w Lipce odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Gospodarzami uroczystości był Starosta Złotowski – Ryszard Goławski oraz Wójt Gminy Lipka – Przemysław Kurdzieko.

Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14:00 polową Mszą Dziękczynną prowadzoną przez proboszcza miejscowej Parafii przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Lipki. Rolnicy składali dary na ręce Księdza Proboszcza przynosząc chleb upieczony z tegorocznej mąki, owoce i kwiaty.  Po mszy odbyła się oficjalne otwarcie Festynu Dożynkowego – przywitano przybyłych gości – rolników wraz z rodzinami, wójtów i burmistrzów powiatu złotowskiego, kierowników jednostek pracujących na rzecz rolnictwa, wszystkich zgromadzonych. Gospodarze Dożynek Starosta Złotowski oraz Wójt Gminy Lipka dzielili między przybyłych gości tradycyjny chleb dożynkowy. Do dyspozycji  uczestników był przygotowany  „Stół Krajeński” przy którym przybyli goście mogli poczęstować się przygotowywanymi specjałami miejscowej kuchni.

Nie mogło również zabraknąć wystawy i konkursu wieńców dożynkowych , które przygotowywały sołectwa z terenu powiatu złotowskiego. Odbył się  też konkurs „Sołeckie Przebieranki”, w którym prezentowały się amatorskie zespoły w artystyczno-kabaretowych występach. Wszystkim czas umilał zespół „No to Cyk”.

Na dożynkach można było też zapoznać się z twórczością artystów ludowych, dla dzieci przygotowano szereg atrakcji i konkursów. Wszyscy uczestnicy spotkania świetnie się bawili, a dla dorosłych uczestników do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna.

WODR ZD Złotów Kamil Mróz

W lipcu 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora – Ryszarda Jaworskiego, a Panem Krystianem Szylerem na utworzenie trzeciego Gospodarstwa Demonstracyjnego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Kolejne Gospodarstwo Demonstracyjne powstało z uwagi na potrzebę upowszechniania dobrych praktyk rolnych i produkcyjnych. Gospodarstwo Pana Krystiana ma stanowić wzór dla innych gospodarstw rolnych w gminie, w powiecie i w województwie.

Charakterystyka Gospodarstwa Demonstracyjnego

Gospodarstwo Pana Krystiana Szylera jest  gospodarstwem rodzinnym prowadzonym wraz z ojcem Pana Krystiana – Grzegorzem Szylerem. Pan Grzegorz jest członkiem grupy producentów trzody chlewnej (Spółdzielcza Grupa Producentów Połajewo). Gospodarstwo położone jest w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w miejscowości Tarnówko (gmina Połajewo).
Gospodarstwo Państwa Szyler zajmuje powierzchnię 85 ha. Produkcja ziemniaka przemysłowego zajmuje 12-15 ha rocznie. Na pozostałym areale uprawiane są rośliny z przeznaczeniem na paszę dla świń (jęczmień ozimy, żyto ozime populacyjne i hybrydowe, jęczmień jary, owies i mieszanki zbożowe). Pan Krystian posiada jeszcze 5 ha łąk z których płody są w całości sprzedawane. Sprzedawana jest również słoma z powierzchni około 40 ha, natomiast w ciągu roku rolnik dokupuje zboże.
Głównym profilem produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Na chwilę obecną stado podstawowe stanowi 75 loch i 1 knur „szukarek”. Docelowo stado podstawowe ma wynosić 100 loch. W tej chwili utrzymywane jest około 900 sztuk świń.
Budynki inwentarskie znajdujące się w obrębie gospodarstwa budowane były w latach 1990-2015 i dostosowane są do standardów Unii Europejskiej. Właściciel posiada:  3 chlewnie (sektor macior luźnych, porodówka i odchowalnia warchlaków) i 3 tuczarnie.
 Park maszynowy będący wyposażeniem gospodarstwa dostosowany jest do potrzeb gospodarstwa. Wśród maszyn należy wyróżnić m.in. ciągnik Claas Arion 630, przyczepa 18t, beczka asenizacyjna Joskin, kombajn zbożowy Claas Dominator 98, sadzarka 4-rzędowa do ziemniaków. Korzystając z funduszy unijnych właściciel kupił jeszcze opryskiwacz zaczepiany Lemken Primus 25, rozsiewacz nawozu Bogballe M2W i rozrzutnik obornika WAL-pak Lion 900.
Pan Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim jak i wszyscy doradcy liczą na wieloletnią owocną współpracę z rodziną Państwa Szyler.

Paweł Kopaniarz- doradca w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Potrawy z ziemniaków – Stowarzyszenie Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego - Przepisy

Stowarzyszenie Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego również brało udział w tym konkursie. Nasze panie przygotowały do oceny konkursowej następujące potrawy: Zupę kartoflankę, kopytka z w mięsnym gulaszu z surówką z kapusty pekińskiej oraz sałatkę ziemniaczaną z kabanosami. Oprócz tych dań był chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, kruche ciastka, ciasta drożdżowe zajączki i żółwiki. Były również smakowite nalewki. Stowarzyszenie Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego reprezentowały: Halina Zając, Zofia Sejdel, Gabriela Grabarek, Maria Welke oraz Teresa Białas.

 

Zupa kartoflanka

5 – 6 dużych ziemniaków,

1 marchewka,

1 pietruszka,

1 por,

1 seler,

1 cebula,

garść suszonych grzybów,

2 łyżki mąki,

3 ząbki czosnku,

20 dag boczku,

20 dag wędliny,

oliwa,

sól,

pieprz,

majeranek.

 

Wykonanie: Gotujemy bulion z warzyw (rozdrobnionych) marchew, por, seler i pietruszka. Ziemniaki kroimy w kostkę i wrzucamy do garnka. Zalewamy je bulionem i gotujemy ok. 30 min. Na oliwie smażymy drobno pokrojoną cebulę i dodajemy do zupy. Następnie kroimy boczek  i wędliny w drobną kostkę, podsmażamy i również wrzucamy do zupy, przyprawiamy solą, pieprzem, majerankiem, roztartym czosnkiem. Po około pięciu minutach zagęszczamy zasmażką z mąki.

 

 

Kopytkaw mięsnym gulaszu

5 - 6 dużych ziemniaków,

1 jajko,

ok. 2-3 szklanki mąki (dodajemy odpowiednio do wyrobienia ciasta),

ok. 500 g karczku,

1 duża cebula;

2 - 3 szklanki bulionu,

1 duża marchewka,

łyżka śmietany,

łyżka mąki,

odrobina wody,

majeranek,

pietruszka.

 

Wykonanie: Ziemniaki obrać, ugotować, ostudzić. Gdy są już wystygnięte  przecisnąć ziemniaki przez praskę, dodać jajko, mąkę i wyrobić na gładkie ciasto. Gdy ciasto jest już wyrobione odrywamy po kawałku ciasta i rozwałkujemy je na spory wałek, delikatnie spłaszczając od góry. Kroimy pod lekkim ukosem w 1,5-2 cm kluski. Wrzucamy kluski na gotującą się wodę, z odrobiną oleju i soli, Gotujemy do czasu wypłynięcia na powierzchnie. Mięso z karczku myjemy, kroimy w kostkę, cebule kroimy w półplasterki. Mięso z cebulą podsmażamy na niewielkiej ilości oleju, tak aby mięso się delikatnie zrumieniło. Mięso z cebulką przekładamy do garnka, przyprawiamy majerankiem, podlewamy 2 szklankami bulionu gotujemy na niewielkim ogniu. Na jarzynowej tarce ścieramy marchewkę i dodajemy do mięsa. Gdy mięso jest już miękkie z mąki, śmietany i odrobiny wody przygotowujemy zaklepkę  do sosu. Rozcieramy ją dokładnie, by nie było grudek. Dodajemy do mięsa, mieszamy i chwilę gotujemy na małym ogniu, mieszając, by sos się nie przypalał. Gotowy sos posypujemy świeżą natką pietruszki. Kopytka polewamy gorącym sosem. Możemy podawać z kapustą gotowaną, buraczkami lub surówką.

 

 

Sałatka ziemniaczana z kabanosami

Składniki:

4 ulubione kabanosy,

3 ziemniaki ugotowane w mundurkach,

1/2 puszki groszku konserwowego,

2 cebule,

3 ogórki konserwowe,

4 ugotowane na twardo jaja,

2 łyżki majonezu,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 łyżka posiekanego szczypioru,

1 łyżka posiekanego koperku,

sól, pieprz.

 

Wykonanie: Kabanosy kroimy w cienkie plasterki. Obrane ze skóry ziemniaki, cebule, jaja i ogórki kroimy w kosteczkę. Łączymy wszystkie składniki, dodajemy groszek konserwowy. Majonez łączymy z jogurtem naturalnym, posiekanym koperkiem i szczypiorkiem oraz solą i pieprzem. Sos dodajemy do sałatki i dokładnie mieszamy.

W niedzielę 30 sierpnia na stadionie miejskim w Buku w powiecie poznańskim odbyły się Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Dożynki zaplanowano tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia. Od godziny 12.00 na gości czekało wiele atrakcji. Jedną z nich była degustacja Najsmaczniejszej Zielonej Zupy, która jest częścią konkursu kulinarnego organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Na stoisku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który włączył się w propagowanie konkursu, można było zdegustować dwie Zielone Zupy: zupę sycyńską a’la Mikołaj Rej Pani Marioli Bzdręgi i Ryszarda Kurylonek oraz zupę radzyńską z pokrzywy z kluseczkami Pani Violetty Wawszczak i Pani Magdaleny Kaczmarek – Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom nad Zalewem”.

Celem konkursu kulinarnego na Najsmaczniejszą Zieloną Zupę jest popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej, prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami oraz promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi. Konkurs odbywa się w II etapach. Szczegóły udziału znajdują się w Regulaminie konkursu. W konkursie mogą wziąć udział: koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, firmy z branży kulinarnej, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, lokalne grupy działania, szkoły o profilu gastronomicznym, osoby prywatne – miłośnicy sztuki kulinarnej.

To ostatnia już z sześciu degustacji, którą organizował WODR w Poznaniu. Mamy nadzieję, że tytuł Najsmaczniejszej Zielonej Zupy zdobędzie właśnie jedna z zup prezentowanych przy udziale Ośrodka.

 

W ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie rolników uprawą poplonów i międzyplonów oraz wsiewek poplonowych. Zachęcają do tego programy rolno środowiskowe, a w szczególności pakiet Ochrona gleb i wód oraz Rolnictwo zrównoważone.

Pakiet 1

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Działanie Rolnictwo zrównoważone jest kontynuacją z pewnymi modyfikacjami Rolnictwa zrównoważonego wdrażanego w ramach PROW na lata 2007-2014.

Celem wdrażania pakietu 1 to promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie. Wsparcie w ramach tego pakietu promuje racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, przeciwdziałanie ubytkowi zawartości substancji organicznej w glebie.

Jest to działanie równoważne do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich, tj. dywersyfikacji upraw.

Płatność przyznawana jest tylko do gruntów ornych.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 3 ha.

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu Rolnictwo zrównoważone:

- obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej

- zachowanie wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody

- zastosowanie minimum 4 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:

a). udział upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie

b). udział każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie

- dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piatym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu

 - obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N ,P ,K ,Mg i potrzeby wapnowania

- zastosowanie m. In. w celu uzyskania dodatniego bilansu materii organicznej na działce rolnej:

A. w zmianowaniu minimum 3 grup upraw, o których mowa w ust. 1 załącznika nr  3, w ciągu 5 lat zobowiązania, z wyłączeniem roślin wieloletnich

B. w jednym roku realizacji zobowiązania  rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w 4 roku realizacji tego zobowiązania, następującej praktyki dodatkowej – międzyplon (wsiewany w terminie do 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego)

C. w innym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w 4 roku realizacji tego zobowiązania, jednej z poniższych praktyk dodatkowych:

- międzyplon (wsiewany w terminie do 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego),

- przyoranie słomy

 - przyoranie obornika

- koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych

- zebranie i usunięcie skoszonej biomasy ( w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

- niestosowanie osadów ściekowych

Płatności w ramach działania przyznawane są corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatności w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

W ramach działania płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2015 roku stosowana będzie następująca degresywność:

- 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha

- 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha

- 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód lub Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie lub zobowiązania ekologicznego.

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednego pakietu lub wariantu).

W przypadku deklaracji przez rolnika lub zarządcę na działce rolnej więcej niż jednego wariantu lub pakietu, płatności rolno-środowiskow-klimatyczna jest przyznawana do zobowiązania, dla którego przewidziano wyższą stawkę płatności na 1 ha.

Stawka płatności:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone -  400 zł/ ha

Pakiet 2

OCHRONA WÓD I GLEB

Cel: Odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Pakiet polega na promowaniu praktyk agrotechnicznych przeciwdziałających erozji glebowej wodnej, utracie substancji organicznej oraz zanieczyszczeniu wód  składnikami wypłukiwanymi z gleb.

Wysiew międzyplonu składającego się z minimum 3 gatunków roślin, w skład których wchodzić mogą rośliny miododajne, przyczynia się do zwiększenia różnorodności gatunkowej i liczebności owadów zapylających, a także do tworzenia siedlisk występowania innych bezkręgowców.

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przynajmniej jednej z następujących praktyk agrotechnicznych na danej powierzchni:

- międzyplon ozimy

- międzyplon ścierniskowy

- pasy ochronne użytków zielonych zakładane na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20%) w poprzek stoku.

Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 15% w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni objętej zobowiązaniem w pierwszym roku.

Wsparcie realizowane będzie na wyznaczonych obszarach:

- szczególnie zagrożonych erozją wodną

- obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy

- obszarach szczególnie narażonych za zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN)

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu 2:

- obowiązek posiadania planu rolnośrodowiskowego

- zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody

Wymogi dla Wariantu 2.1 Międzyplony:

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż

- zakaz nawożenia międzyplonu

- zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie

- niestosowanie osadów ściekowych

- przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych)

Wymogi dla Wariantu 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%:

- wysiewanie mieszanki traw (2 lub 3 gatunkowej z jednakowym udziałem gatunków roślin w mieszance) do 15 kwietnia lub w okresie od 15 sierpnia do 10 września)

- zakaz spasania trawy na pasie ochronnym w pierwszym roku

- niestosowanie osadów ściekowych

- wypasanie pasów lub ich wykaszanie przynajmniej raz w roku i zbiór biomasy lub jej rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie na polu – w okresie od 20 maja do 1 października w przypadku wypasu lub 15 czerwca do 30 września w przypadku koszenia

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2015 roku stosowana będzie następująca degresywność:

- 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha

- 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha

- 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do  tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednego pakietu lub wariantu).

W przypadku deklaracji przez rolnika lub zarządcę na działce rolnej więcej niż jednego wariantu lub pakietu, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do zobowiązania, dla którego przewidziano wyższą stawkę płatności na 1 ha.

Stawki płatności:

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:

Warianty: 2.1 Międzyplony – 650 zł/ha

                 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% - 450 zł/ha

 

ZD Ostrzeszów

Mirosława Kaminik