Artykuły filtrowane wg daty: kwietnia 2017

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi o zawartości alkoholu do 18% są zobowiązani do złożenia deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych (stan na 31 lipca br.) Termin składania deklaracji upływa w Agencji Rynku Rolnego 31 sierpnia 2016 r. Niezłożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom.

Deklaracje o zapasach win lub moszczów winogronowych można złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30 albo wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Wzór formularza deklaracji jest dostępny tutaj.

Agencja Rynku Rolnego w ramach promocji polskich produktów rolno-spożywczych serdecznie zaprasza do zapoznania się z treścią spotu promującego nasz rodzimy drób, tak często goszczący na stołach całego kulinarnego świata.

Odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży 2016 oraz duża liczba turystów odwiedzających po raz pierwszy nasz kraj jest doskonałą okazją do zbudowania silnego wizerunku polskiej żywności i pokazania, że nasza żywność jest zdrowa, smaczna i wysokiej jakości.

W tym celu Agencja Rynku Rolnego stworzyła w wersji angielskojęzycznej domenę www.polandtastesgood.com promującą m.in. dania z drobiu, a także udostępniła:

Dzień Ogórka był organizowany w gminie Dąbie w latach 2003-2011. Ze względów finansowych nastąpiła przerwa w organizacji tej lubianej przez rolników imprezy.

W 2016 r. Burmistrz Dąbia i Starostwo Powiatowe w Kole znaleźli środki finansowe na reaktywację tej imprezy.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako współorganizator Dnia Ogórka serdecznie zaprasza rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do Karszewa w gminie Dąbie w niedzielę 7 sierpnia 2016 r. na godz. 14.00 do udziału w tej imprezie.

Historia zawodów strażackich ma swoją wieloletnią tradycję. Coroczne przygotowania do zawodów oraz udział drużyn OSP w zawodach podnoszą poziom strażaków w działaniach gaśniczych, rozwijają ich umiejętności w obsłudze sprzętu oraz poprawiają kondycję fizyczną. Na przestrzeni dziejów forma organizowanych zawodów strażackich uległa znacznym przeobrażeniom.

W dniu 10 lipca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których brało udział 12 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W bieżącym roku gospodarzami zawodów była OSP w Policach Średnich. Impreza rozpoczęła się o  godzinie 14:00. Po części oficjalnej, przywitaniu gości, podziękowaniu za zaangażowanie i wkład pracy, złożony został meldunek o  gotowości drużyn do rozpoczęcia zawodów. Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywały się w 3 konkurencjach, za które sędziowie przyznawali punkty.

W części pierwszej zawodów poszczególne Jednostki OSP prezentowały musztrę swojej drużyny na wyznaczonym miejscu. Każda drużyna została oceniona przez 2-osobowy zespół sędziowski. Ocenie podlegały wydawane z pamięci przez dowódcę drużyny i wykonywane przez drużynę komendy. Ochotnicze Straże Pożarne jako formacja mundurowa mają okazję w tym dniu pokazać swoje umiejętności oraz doskonalić je w celu zachowania szyku oraz kreowanie właściwego wizerunku naszego środowiska.

W części drugiej zawodów ochotnicy poszczególnych drużyn mierzyli swoje siły w sztafecie pożarniczej. Tor podzielony był na 7 odcinków, a każdy z 7 ochotników miał do wykonania przebiegnięcie odcinka oraz jedną dodatkową czynność (przeszkodę) na swoim odcinku, a były to zaczynając od pierwszego odcinka: połączenie węża z nasadą wlotową rozdzielacza, skok przez płotek lekkoatletyczny, przeskoczenie rowu, slalom, równoważnia, ściana, połączenie rozdzielacza z wężem a wąż z prądownicą, która przez całą sztafetę pełniła rolę pałeczki sztafetowej i była przekazywana przez zawodników w strefach zmian poszczególnych odcinków.

W trzeciej części zawodów w ćwiczeniach bojowych ochotnicy przeprowadzali skuteczną akcję gaśniczą, która polegała na zbudowaniu linii ssawnej, linii głównej, dwóch linii gaśniczych, uruchomieniu motopompy, zassaniu wody, obróceniu tarczy prądem wodnym oraz przewróceniu pachołków.

Oprócz drużyn seniorów OSP w zawodach również rywalizowały ze sobą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczyn i chłopców w następujących konkurencjach: sztafeta pożarnicza na innych przeszkodach oraz ćwiczenia bojowe bez motopompy.

Po wykonaniu wszystkich konkurencji komisja dokonała podsumowania uzyskanych punktów przez drużyny i wyłoniła zwycięzców tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych w gminie Kościelec. Dla wszystkich drużyn zostały ufundowane i wręczone nagrody za czynny udział w zwodach.

Zawody sportowo-pożarnicze oprócz intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych są również formą mobilizacji. Podczas zawodów oceniany jest stan wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzowana jest wiedza wśród społeczeństwa na temat zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Zaangażowanie się wszystkich jednostek OSP z gminy Kościelec oraz silna rywalizacja drużyn podczas zawodów gminnych są efektem dużych osiągnięć w zawodach wyższego szczebla.

Dla uświetnienia imprezy organizatorzy zadbali o  dodatkowe bezpłatne atrakcje dla licznie przybyłej publiczności: zjeżdżalnie dla dzieci, przejażdżki konne, grochówka z kotła. Na zakończenie zorganizowana została zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

Elżbieta Wilk
ZD Koło

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Brudzew powstały głównie z inicjatywy Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Turku. KGW działały i nadal działają na podstawie statutu Kółka Rolniczego oraz uchwalonego przez siebie regulaminu. Patronat nad działalnością od 1992 roku sprawowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brudzyniu (SKR). Po zaprzestaniu działalności Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Brudzyniu praca KGW stanęła pod znakiem zapytania. Z powodu braku pomocy niektóre KGW stopniowo zaczęły zawieszać swoją działalność, inne radziły sobie same współpracując z lokalnymi organizacjami, tj.: Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Placówkami Edukacyjnymi czy też młodzieżą szkolną. KGW włączały się również w życie swoich miejscowości i wydarzenia gminne. Praca Kół w dużej mierze polegała też na współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – pokazy, konkursy, szkolenia itp.

Od roku 2006 w gminie Brudzew zaczęły odbywać się spotkania integracyjne z Paniami z sąsiednich wiosek. Tak stopniowo odżyła działalność Kół. Wynikiem tych poczynań było powołanie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, co miało miejsce dnia 05.10.2007 roku. Obecnie gmina Brudzew zrzesza 11 KGW (czynnych), a członkiń liczy 220 Pań. W skład Gminnej Rady KGW wchodzi 14 Pań, po jednej z każdej miejscowości, w której działa KGW. Jako członkinie Gminnej Rady, Panie spotykają się osobno w swoich Kołach oraz wspólnie z różnych okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Pożegnania Lata, Spotkania Złotej Jesieni, Nocy Kupały, Andrzejek, Wigilii, Jubileuszy, Świąt Wielkanocnych, Zapustów, Postu, Wymiany pokoleniowej, Warsztatów kulinarnych itp.

Gminna Rada współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Wozownia” w Kolnicy, który stara się, aby Koła działały prężnie i aktywnie w gminie. Z tej okazji organizuje dla Pań różne okolicznościowe warsztaty, prosi o pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych, Obchodach Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Panie biorą udział w „Lekcjach Śpiewania” Pieśni Patriotycznych), Obchodach Dnia Niepodległości, Zawodach Wędkarskich i innych ważnych dla gminy imprezach.

KGW współpracują również z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – Biuro Gminne w Brudzewie oraz Biuro Powiatowe w Turku. Uczestniczą w szkoleniach, biorą udział w Festynach Dobrego Smaku, konkursach kulinarnych itp. W ramach współpracy Panie zwiedzają gospodarstwa agroturystyczne i okolice gminy, jeżdżą co roku do teatru, bywają na targach ogrodniczych.

Od niedawna rozpoczęto współpracę z Turkowską Unią Rozwoju – T.U.R z Turku. Dzięki Lokalnej Grupie Działania TUR Panie mogą pochwalić się uczestnictwem w konferencjach „Kobiety w Akcji”, w warsztatach z cyklu „Rzemiosło”, „Taniec czyni cuda”, „Kultura w lasach TURa”. Członkinie KGW biorą udział w wystawach rękodzieła w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, uczestniczą w projektach „Zachować wspomnienia”, „Szanujmy wspomnienia” itp. Dzięki współpracy z Muzeum możliwe było zorganizowanie dla KGW warsztatów „Smak zdrowej tradycji”.

Działalność Gminnej Rady KGW Gminy Brudzew rozrosła się. Od niedawna funkcjonuje zespół muzyczno-kabaretowy pn. „RAZEM”. Zespół liczy obecnie 12 Pań. Działalność zespołu pozwoliła na odtworzenie w gminie tradycji zapustów. Panie przygotowują również repertuar na święta bożonarodzeniowe (Szopka), biorą udział w konkursie gwary wielkopolskiej „Z gwarą za Pan brat” oraz opracowały repertuar na uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Stałym punktem pracy KGW jest również coroczna organizacja pielgrzymki na Ogólnopolski Zjazd KGW i innych organizacji do Lichenia oraz pielgrzymki do Częstochowy. Ponadto Panie uczestniczyły na Forum Kobiet Wiejskich Województwa Wielkopolskiego, koncercie „Śpiewające VIP-y” Andrzeja Cierniewskiego. Panie uczestniczą również w spotkaniach Klubu Seniora 50+ organizowanych przez GOK „Wozownia” w Kolnicy.

Ponadto na terenie gminy Brudzew, działają dwa stowarzyszenia „Stowarzyszenie Brudzewianki” oraz Stowarzyszenie „Cichowianki”. Stowarzyszenia zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenia prężnie działają na terenie gminy Brudzew realizując wspólny cel, którym jest osiągnięcie wszechstronnego społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

Karolina Lewandowska, ZD Turek

22 lipca 2016

Dni Pola Potarzyca

W powiecie jarocińskim w czerwca odbyły się po raz kolejny  Dni Pola w Potarzyca. Jednym z głównych organizatorów był Powiatowy Ośrodek Doradców Rolniczych w Jarocinie.  W imprezie uczestniczyli okoliczni rolnicy, członkowie grup producenckich a także przedstawiciele firm obsługujących rolnictwo. Tradycyjnie spotkanie rozpoczął objazd pól który odbywał się bryczkami powożonymi przez zaprzyjaźnionych hodowców koni z okolic i ościennych powiatów. Podczas lustracji zasiewów wymieniano doświadczenia na temat upraw roślin ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed występującymi patogenami, a także zwracano uwagę na wybór najlepszych odmian zbóż, kukurydzy ,rzepaku i buraków cukrowych ukierunkowany na możliwości plonotwórcze i odporność na choroby. Po objeździe pól wszyscy zgromadzili się pod wcześniej przygotowanymi namiotami gdzie zostali poczęstowani posiłkiem. Podczas degustacji firmy pracujące na rzecz rolnictwa prezentowały swoje oferty i zachęcały rolników do współpracy.

ZD Jarocin

Janusz Michałowicz
 

Modernizacja metod uprawy niszczy wiele siedlisk, również pozostawione samym sobie zbiorowiska trawiaste ulegają sukcesji naturalnej i przestają pełnić bardzo ważną rolę buforową dla oczyszczania powietrza i tworzenia mikroklimatu środowiska.

W gospodarstwie rolnym w gminie Kościelec łąki położone są na glebach organiczno-mineralnych w kompleksie użytków rolnych oraz zadrzewień. Rolnik prowadzi chów bydła opasowego w oparciu o pasze własne. Od 2005 roku w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych realizowany jest program rolnośrodowiskowy (w ramach PROW 2004-2006 pak. 3, oraz PROW 2007-2013 pakt. 4.6).

Opóźnione koszenie oraz ograniczone nawożenie mineralne spowodowało, że łąki te charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością gatunkową. Oprócz traw wysokich – dla tego typu siedliska dominuje kłosówka wełnista i wyczyniec łąkowy, występują również trawy niskie charakterystyczne dla przemiennego użytkowania kośno-pastwiskowego. W zbiorowisku roślinnym występują również rośliny bobowate: w znacznej ilości koniczyna biała, łąkowa, wyka ptasia, komonica błotna.

Duża różnorodność gatunkowa kwitnących roślin przyciąga owady zapylające i różnobarwne motyle. Roślinami wskaźnikowymi łąk są: firletka poszarpana, niezapominajka błotna, rutewka żółta, knieć błotna, kuklik zwisły. Z uwagi na to, że łąki te są łąkami wilgotnymi z okresowo utrzymującą się na powierzchni wodą oprócz flory są miejscem występowania różnego rodzaju fauny. Wychodząc na spacer oddycha się nie tylko świeżym powietrzem, ale można spotkać na łące zające, sarny, bociany, żurawie i wiele innych gatunków ptaków oraz płazy. Zwierzęta te żyją tak blisko siedliska, że wydaje się jakby stanowiły całość gospodarstwa.

Bioróżnorodność to trwałość układów podtrzymujących życie w biosferze. Dlatego należy zawsze pamiętać o konieczności zachowania równowagi w przyrodzie.

Udział w programie rolnośrodowiskowym oraz wymogi, które obowiązują rolnika w tym programie są determinacją do gospodarowania zgodnie z ochroną środowiska.

Elżbieta Wilk
ZD Koło

               Wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje „.Celem konkursu jest promowanie pozytywnych  zachowań  związanych   z pracą i zabawą  na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci  na temat bhp w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom.W obecnej edycji zostały ustalone trzy etapy konkursu  tj. na szczeblu regionalnym, którym jest Placówka Terenowa KRUS , na szczeblu wojewódzkim ,oraz centralnym.W Placówce Terenowej KRUS w Jarocinie odbył się etap regionalny dla szkół podstawowych naszego powiatu. Komisja ,w której skład wchodził przedstawiciele KRUS ,przedstawiciel Jarocińskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Doradztwa Rolniczego oceniała prace z dziewięciu placówek edukacyjnych. W każdej kategorii wiekowej wyłoniono po trzy  prace , z których dwie najlepsze pojadą na etap wojewódzki  a przy odrobinie szczęścia  na etap centralny.

Katarzyna Kowalska

ZD Jarocin

Coraz popularniejszym sposobem wydawania pieniędzy publicznych jest Budżet Obywatelski. To właśnie „Turniej Wsi” znalazł się wśród czterech projektów wpisanych do realizacji pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bojanowo na rok 2016.

W sobotnie popołudnie 16 lipca 2016 roku na boisku w Golince odbył się pierwszy TURNIEJ WSI z terenu gminy Bojanowo. Rywalizowały ze sobą sołectwa: Czechnów, Gierłachowo, Golina Wielka, Golinka, Gołaszyn, Gościejewice, Kawcze, Pakówka, Szemzdrowo, Tarchalin, Trzebosz, Wydartowo Pierwsze, Zaborowice.

Drużyny startowały w kilkunastu konkurencjach sportowych wymagających często dużej zręczności jak np. wyścig ze skrzynkami, slalom rowerem, wyścig w workach. Nie zabrakło również konkurencji tradycyjnych jak dój krowy na czas. Zwycięzcą okazał się ku zaskoczeniu nie profesjonalista i praktyk w tej profesji, lecz burmistrz Bojanowa.

W przerwach pomiędzy rozgrywkami sportowymi odbywały się pokazy artystyczne, które wykazały ogromny uśpiony potencjał twórczy mieszkańców wsi. Była to rywalizacja na wysokim poziomie, obejmowała przekrój wiekowy: „od przedszkola do seniora”.

TURNIEJ j WSI wygrali gospodarze – sołectwo Golinka, drugie miejsce zajął Trzebosz, trzecie Pakówka. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe.

        Po ubiegłorocznej suszy, również i w tym roku, komisja klęskowa rozpoczęła swoją pracę.      

         Tym razem uruchomiono procedurę  szacowania szkód w uprawach spowodowanych gradobiciem, które wystąpiło na terenie gminy Nowe Skalmierzyce  dn. 30.05.2016 roku.  Gradobicie dotknęło niewielkiego obszaru gminy.  Do Urzędu Gminy i Miasta o oszacowanie spowodowanych szkód zgłoszeń dokonali poszkodowani rolnicy z obszaru dwóch sołectw.   

        W pierwszych dniach lipca komisja klęskowa przystąpiła do prac i zlustrowała zgłoszone pola uprawne.                                                                                                                                                  

        Obecnie trwają dalsze działania związane ze sporządzaniem protokołów oszacowania szkód.