Ziemniaki
10 marca 2016

Certyfikowane systemy produkcji ziemniaków

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Współczesny rolnik – producent ziemniaka ma szerokie możliwości wyboru odpowiedniego systemu gospodarowania do kierunku produkcji realizowanego w swym gospodarstwie. Przyszłością są certyfikowane systemy produkcji. Jest to związane z rosnącymi wymaganiami rynku ziemniaka jadalnego na wczesny i jesienny zbiór, produkcji surowca dla przetwórstwa spożywczego i skrobiowego oraz w nasiennictwie ziemniaka. Umiejętny dobór systemu do specjalistycznej technologii uprawy ziemniaka jest kluczem do ekonomicznego sukcesu. Integrowana Produkcja (IP) Integrowana produkcja jest systemem, który najbardziej powinien odpowiadać polskim rolnikom, a w praktyce jest najmniej popularnym. Dzieje się tak za sprawą wymogów formalnych samego procesu certyfikacji. System ten, uchodzący za najbardziej zrównoważony i najbardziej zbliżony do stosowanego aktualnie systemu uprawy w średniej wielkości gospodarstw w kraju, cechuje się umiarkowanym poziomem nawożenia mineralnego uzupełnianego…
Krajowy Rejestr liczący ponad 100 odmian ziemniaka wzbogacił się o kolejne dziewięć pozycji. Komisja ds. rejestracji ziemniaka zaopiniowała pozytywnie następujące odmiany: Lp. Odmiana Typ Zgłaszający 1. ALDONA odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty Hodowla Ziemniaka Zamarte –Grupa IHAR 2. AMARANT odmiana skrobiowa średnio późna Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie 3. LAWENDA odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy Hodowla Ziemniaka Zamarte –Grupa IHAR 4. LADY ROSETTA odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty do mączystego; przeznaczona głównie do produkcji chipsów LIND 5. LECH odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty Hodowla Ziemniaka Zamarte –Grupa IHAR 6. MADELEINE odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy Agrico Polska…
17 czerwca 2015

Jaką odmianę ziemniaków uprawiać ?

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 122 odmiany ziemniaka, w tym 72 odmiany jadalne, 22 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 28 to odmiany skrobiowe. Ze względu na kierunek użytkowania : 13 to odmiany bardzo wczesne; 27 – odmiany wczesne; 55 – odmiany średnio wczesne; 14 – odmiany średnio późne i 13 – odmiany późne. Ze względu na pochodzenie ; 67 to odmiany hodowli zagranicznych, a 55 to odmiany krajowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę…
03 czerwca 2015

Rezultat wdrożenia programu NegFry w Wielkopolsce

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Celem rozwoju rolnictwa jest pozyskiwanie wysokiej jakości zadawalającego plonu przy wzrastającej efektywności produkcji. Różnorodność prac w gospodarstwie rolnym wymaga od producenta wiedzy z różnych dziedzin: agrotechniki, mechanizacji, rachunkowości, zarządzania, czy marketingu. Ważnym czynnikiem są więc dobre źródła informacji. Doradztwo wielkopolskie widzi ten problem i poprzez dostępne metody i formy doradcze (szkolenia, wdrożenia, demonstracje, pokazy, wyjazdy szkoleniowe, imprezy promocyjne) aktywizuje rolników do efektywniejszego działania. W produkcji roślinnej ważnym czynnikiem rozwoju jest propagowanie postępu biologicznego (wprowadzanie nowych, wydajniejszych i lepszych jakościowo odmian), czy nowych technik i technologii produkcji. Upowszechnienie w ostatnich latach Internetu stwarza przesłanki do wykorzystania tego narzędzia w rolnictwie. Internet…
06 marca 2014

Jaką odmianę ziemniaków uprawiać ?

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 138 odmian ziemniaka, w tym 85 odmiany jadalne, 24 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 29 to odmiany skrobiowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę odmian ziemniaka, producentowi trudno wybrać tą właściwą, najlepszą, dostosowaną do kierunku produkcji. Pomocne w tym wyborze będzie niniejsze opracowanie Czołowymi odmianami w Polsce są bardzo wczesne Denar,  Lord i Miłek, które zastąpiły odmiany Aster i Orlik oraz holenderska Arielle i niemiecka Inova z Katalogu Europejskiego.…
06 marca 2014

Odmiana ważnym czynnikiem przy wyborze kierunku uprawy ziemniaków

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Podstawowym krokiem do prawidłowego doboru odmian ziemniaków jest określenie celu prowadzenia uprawy. Pozwala to na sprecyzowanie , które z cech użytkowych plonu są najważniejsze, a zatem i jaki ich poziom u wybieranej odmiany będzie najbardziej korzystny. Inne bowiem właściwości będą istotne przy wyborze odmiany w uprawie ziemniaków wczesnych, a inne  - gdy będą uprawiane z przeznaczeniem na okres późniejszy. Odmiennymi cechami muszą charakteryzować się bulwy ziemniaka przeznaczone na poszczególne kierunki przetwórstwa spożywczego, a jeszcze innymi ziemniaki skrobiowe. W przypadku producenta ziemniaków jadalnych (który na ogół sam musi zadbać o zbyt zebranego plonu) konieczne jest, by wybierana odmiana sprostała odpowiednim cechom,…
11 lutego 2014

Nowe odmiany ziemniaków

Opracowanie: Grzegorz Baier
W dniu 23 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka. Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru czterech nowych odmian ziemniaka. Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka wraz z dyrektorem COBORU wydali postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka: •Bohun - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o. •Mazur - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o. •Otolia - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Europlant Handel Ziemniakami…
29 marca 2013

Ochrona chemiczna ziemniaków wczesnych

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Powodzenie w uprawie ziemniaków wczesnych zależy nie tylko od dobru właściwej odmiany, ale także od warunków agrotechnicznych. Pole musi być dobrze uprawione, wolne od chwastów, patogenów i szkodników glebowych. Krótkotrwały okres uprawy ziemniaków wczesnych w znacznym stopniu ogranicza konieczność stosowania zabiegów chemicznych. Dotyczy to m.in. ochrony przed zachwaszczeniem. Długie okresy karencji zarejestrowanych herbicydów (nawet ponad 90 dni) uniemożliwiają, w zasadzie, ich użycie w uprawie standardowej w czasie wschodów ziemniaka. Pozostaje zatem stosowanie mechanicznych zabiegów. Na plantacjach z zastosowaniem okryw chemiczna walka z chwastami jest jedynym rozwiązaniem likwidującym zachwaszczenia, a odpowiedni herbicyd stosuje się bezpośrednio po posadzeniu , przed nałożeniem okrywy.…
06 marca 2013

Jaką odmianę ziemniaków uprawiać?

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 138 odmian ziemniaka, w tym 85 odmiany jadalne, 24 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 29 to odmiany skrobiowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę odmian ziemniaka, producentowi trudno wybrać tą właściwą, najlepszą, dostosowaną do kierunku produkcji. Pomocne w tym wyborze będzie niniejsze opracowanie Czołowymi odmianami w Polsce są bardzo wczesne Denar i Lord, które zastąpiły odmiany Aster i Orlik oraz holenderska Arielle i niemiecka Inova z Katalogu Europejskiego. Na…