Ziemniaki
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 138 odmian ziemniaka, w tym 85 odmiany jadalne, 24 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 29 to odmiany skrobiowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę odmian ziemniaka, producentowi trudno wybrać tą właściwą, najlepszą, dostosowaną do kierunku produkcji. Pomocne w tym wyborze będzie niniejsze opracowanie Czołowymi odmianami w Polsce są bardzo wczesne Denar,  Lord i Miłek, które zastąpiły odmiany Aster i Orlik oraz holenderska Arielle i niemiecka Inova z Katalogu Europejskiego.…
Podstawowym krokiem do prawidłowego doboru odmian ziemniaków jest określenie celu prowadzenia uprawy. Pozwala to na sprecyzowanie , które z cech użytkowych plonu są najważniejsze, a zatem i jaki ich poziom u wybieranej odmiany będzie najbardziej korzystny. Inne bowiem właściwości będą istotne przy wyborze odmiany w uprawie ziemniaków wczesnych, a inne  - gdy będą uprawiane z przeznaczeniem na okres późniejszy. Odmiennymi cechami muszą charakteryzować się bulwy ziemniaka przeznaczone na poszczególne kierunki przetwórstwa spożywczego, a jeszcze innymi ziemniaki skrobiowe. W przypadku producenta ziemniaków jadalnych (który na ogół sam musi zadbać o zbyt zebranego plonu) konieczne jest, by wybierana odmiana sprostała odpowiednim cechom,…
11 lutego 2014

Nowe odmiany ziemniaków

Przygotowane przez
W dniu 23 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka. Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru czterech nowych odmian ziemniaka. Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka wraz z dyrektorem COBORU wydali postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka: •Bohun - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o. •Mazur - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o. •Otolia - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Europlant Handel Ziemniakami…
Powodzenie w uprawie ziemniaków wczesnych zależy nie tylko od dobru właściwej odmiany, ale także od warunków agrotechnicznych. Pole musi być dobrze uprawione, wolne od chwastów, patogenów i szkodników glebowych. Krótkotrwały okres uprawy ziemniaków wczesnych w znacznym stopniu ogranicza konieczność stosowania zabiegów chemicznych. Dotyczy to m.in. ochrony przed zachwaszczeniem. Długie okresy karencji zarejestrowanych herbicydów (nawet ponad 90 dni) uniemożliwiają, w zasadzie, ich użycie w uprawie standardowej w czasie wschodów ziemniaka. Pozostaje zatem stosowanie mechanicznych zabiegów. Na plantacjach z zastosowaniem okryw chemiczna walka z chwastami jest jedynym rozwiązaniem likwidującym zachwaszczenia, a odpowiedni herbicyd stosuje się bezpośrednio po posadzeniu , przed nałożeniem okrywy.…
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 138 odmian ziemniaka, w tym 85 odmiany jadalne, 24 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 29 to odmiany skrobiowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę odmian ziemniaka, producentowi trudno wybrać tą właściwą, najlepszą, dostosowaną do kierunku produkcji. Pomocne w tym wyborze będzie niniejsze opracowanie Czołowymi odmianami w Polsce są bardzo wczesne Denar i Lord, które zastąpiły odmiany Aster i Orlik oraz holenderska Arielle i niemiecka Inova z Katalogu Europejskiego. Na…
Podstawowym krokiem do prawidłowego doboru odmian ziemniaków jest określenie celu prowadzenia uprawy. Pozwala to na sprecyzowanie , które z cech użytkowych plonu są najważniejsze, a zatem i jaki ich poziom u wybieranej odmiany będzie najbardziej korzystny. Inne bowiem właściwości będą istotne przy wyborze odmiany w uprawie ziemniaków wczesnych, a inne  - gdy będą uprawiane z przeznaczeniem na okres późniejszy. Odmiennymi cechami muszą charakteryzować się bulwy ziemniaka przeznaczone na poszczególne kierunki przetwórstwa spożywczego, a jeszcze innymi ziemniaki skrobiowe. W przypadku producenta ziemniaków jadalnych (który na ogół sam musi zadbać o zbyt zebranego plonu) konieczne jest, by wybierana odmiana odpowiednimi cechami, poszukiwanymi…
         Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie składa Państwu serdeczne podziękowanie za wykonany w 2012 roku monitoring plonowania odmian ziemniaka. Profesjonalizm wykonania prognozy plonowania przyczyniłsię do istotnej weryfikacji poziomu plonowania szacowanego przez GUS. Kolejny juŜ rok wPolsce uzyskano rekordowy plon ziemniaka, który według GUS wyniósł ostatecznie 242dt/ha.      W załączeniu przesyłam Państwu jak zwykle zbiorcze zestawienie wyników monitoringuplonowania ziemniaka jakie wykonaliście w swoich regionach działania. Poziomyplonowania szacowane przez Państwa w większości przypadków są nieco zróŜnicowane odpodanych przez GUS. Przesyłamy więc takŜe ostateczne dane GUS o plonowaniu,powierzchni uprawy i zbiorach ziemniaka w ostatnich 4 latach.
Wprowadzenie do praktyki rolniczej odmian zmodyfikowanych genetycznie jest jedną z najważniejszych innowacji technologicznych minionych 20 lat. GMO to hasło, które rozbudza wymiany poglądów pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wprowadzenia do środowiska rolniczego organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Wiele obaw i nieufności towarzyszy pojawieniu się żywności wytworzonej z transgenicznych roślin. Z jednej strony zachodzi obawa o środowisko naturalne (nowe rośliny mogą się rozsiewać oraz rozpowszechniać poprzez krzyżowanie z osobnikami tego samego gatunku, lub spokrewnionych gatunków. Z drugiej strony – społeczności nie są przekonane o całkowitej nieszkodliwości żywności transgenicznej. Z uwagi na złożoność potencjalnych konsekwencji wprowadzanie takich roślin do uprawy jest przedmiotem wielu kontrowersji. Zasadnicza…
Genetyczne modyfikacje ziemniaka są stosunkowo często stosowane w badaniach naukowych, ale ich uprawa jest prawie zerowa. Niska jest akceptacja społeczna wykorzystania ziemniaka GM do przetwórstwa spożywczego, a firmy przetwórcze nie chcą tracić rynków. Kilka lat temu w USA były w ofercie firmy Monsanto odmiany GM ziemniaka odporne na  wirusy Y i liściozwoju oraz stonkę. Jednak nie znalazły rynku odbiorcy i zostały wycofane. W latach 1996 – 2000 w Holandii uprawiano skrobiową odmianę ziemniaka GM Apriori, która wytwarzała bulwy ze skrobią amylopektynową – również została wycofana z produkcji. Obecnie w Komisji Europejskiej  firma BASF czeka na finalną akceptację na wprowadzenie do…