LOGOWANIE:            | 

Start Wydarzenia Targi i Imprezy

Targi i Imprezy
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza 12 października br. w godzinach od 9.00 do 16.00 do Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie k. Pleszewa na Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ „Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie”. Targi zostały objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka. Udział w targach potwierdziło ok. 100 wystawców. Ubiegłoroczną edycję odwiedziło ok. 20 tys. osób. Tematem wiodącym po raz trzeci będzie szeroko rozumiana energia odnawialna oraz zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem energią w gospodarstwie rolnym i domowym. Możliwość uzyskania dofinansowania zaowocowała zwiększeniem w 2013 r. i 2014 r. ilości wystawców oferujących urządzenia i usługi w zakresie instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Stałe i liczne uczestnictwo w marszewskich targach firm oferujących materiały budowlane i wykończeniowe, termoizolacyjne, urządzenia grzewcze oraz klimatyzacje pozwoliło na wyodrębnienie poświęconego budownictwu bloku tematycznego. Zostanie on poszerzony o zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania energią w obiektach mieszkalnych i produkcyjnych, bilansu energii oraz niwelowania jej strat. Przewidziano tu m.in.: poprawiające bilans energetyczny materiały budowlane i wykończeniowe, projektowanie niskoenergochłonne oraz technologie budowy obiektów energooszczędnych i pasywnych, audyty energetyczne i usługi związane z oceną stanu obiektów oraz instalacji, systemy grzewcze wykorzystujące energię odnawialną i zapewniające odzysk ciepła oraz jego gromadzenie. Całość będzie uzupełniona o informacje nt. źródeł dofinansowania inwestycji poprawiających standard energetyczny obiektów budowlanych oraz wymogów formalno-prawnych. Oferta targów obejmuje: Konferencję pt. „Odnawialne źródła energii” – w godz. 11.00 - 15.00, pawilon wykładowy.Odrębna prezentacja zostanie poświęcona rozwiązaniom chroniącym środowisko oraz budżet domowy, zastosowanym w nowej siedzibie Centrum. Podsumowanie konkursu Głosu Wielkopolskiego pt. „Superrolnik Roku 2014” – godz. 13.00, plac otwarcia targów. Konkurs kulinarny „Tradycyjnie smacznie i zdrowo” – w godz. 12.00 - 14.00, hala namiotowa przy kiermaszu ogrodniczym.Do degustacji potraw i przetworów zapraszają Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim oraz Stowarzyszenie Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego pod patronatem medialnym tygodnika „Życie Pleszewa”. Przewidziano udział 10 zespołów kół gospodyń wiejskich prezentujących zgłoszone potrawy, wypieki i przetwory z warzyw i owoców objętych embargiem. Konkursowi będą towarzyszyły wykłady poświęcone zdrowemu odżywianiu, zdrowemu stylowi życia itp. Stoiska firm z obszaru zaopatrzenia rolnictwa, oferujących sprzęt rolniczy i środki produkcji, wyposażenie obiektów inwentarskich, usługi na rzecz produkcji rolnej, produkty bankowe, wydawnictwa rolnicze itp. Stoiska informacyjne instytucji działających na rzecz rolnictwa (WODR, WIR, ARiMR, ARR, KRUS). Konsultacje prowadzone przez doradców WODR nt. nowego budżetowania unijnego oraz dotacji dostępnych dla obszarów wiejskich w nowej perspektywie i przygotowania do nich aplikacji, a także podatków i ubezpieczeń oraz funkcjonowania grup producenckich, budownictwa zagrodowego, produkcji ogrodniczej itp. Kiermasz ogrodniczy. Pobyt na targach będą umilały występy artystyczne orkiestry dętej z Chocza oraz Zespołu folklorystycznego ŻEGOCINIANIE. Dzień Otwarty organizuje Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych…
W dniach 13-14 września 2014 r. w Gołuchowie koło Kalisza odbyły się XVI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe – największe targi ogrodnicze w kraju, których organizatorami byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – Oddział w Kaliszu i Polski Związek Ogrodniczy. Ofertę najnowszych środków produkcji i technologii przedstawiło 210 firm z kraju i zagranicy, w tym z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Węgier. Producenci warzyw gruntowych i uprawianych pod osłonami, sadownicy, producenci roślin ozdobnych, doradcy i inne osoby związane z branżą ogrodniczą mogły znaleźć wiele nowatorskich rozwiązań skierowanych dla szeroko rozumianego ogrodnictwa. Przedstawiono nowe odmiany roślin uprawnych, szeroki wachlarz maszyn i urządzeń technicznych, od ciągników i maszyn specjalistycznych, aż po systemy komputerowego sterowania parametrami klimatu w szklarniach, czy też lampy LED do doświetlania upraw. Można było obejrzeć nowatorskie tunele foliowe i szklarnie z wyposażeniem i najnowszymi kotłami grzewczymi, a także rozwiązania stosowane w nowoczesnych chłodniach i przechowalniach. Były też rynny do upraw m.in. truskawek, urządzenia do sortowania i pakowania warzyw, a także opakowania, podłoża, urządzenia do nawadniania i fertygacji i wiele innych. Zaprezentowano szeroką gamę nawozów i pestycydów, w tym biologicznych stymulatorów wzrostu o działaniu ochronnym i nawozowym, ofertę nowych rozwiązań ochrony roślin w gruncie i pod osłonami w kontekście nowych uregulowań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. Odwiedzający targi mogli bezpłatnie skorzystać z porad wielu naukowców – praktyków, m.in. z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, WODR, WIORiN, Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej i in., a także wziąć udział w seminariach fachowych. Wiele aktualnych zagadnień można było wyjaśnić także w punktach informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, czy też Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Podczas XVI Dni Ogrodnika odbyło się wiele imprez towarzyszących, w tym gala finałowa ósmej edycji Krajowego Konkursu „WZOROWY OGRODNIK” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników-producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia,  poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także wysokiej jakości produktów rodzimych. Konkurs przeprowadza się w 6 kategoriach: warzywnictwo pod osłonami, warzywnictwo gruntowe, rośliny ozdobne pod osłonami, sadownictwo, szkółkarstwo roślin ozdobnych, kategoria specjalna. Kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Komosy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, spośród zgłoszeń nadesłanych z całego kraju, wyłoniła finalistów, w tym laureatów w poszczególnych kategoriach. WARZYWNICTWO GRUNTOWE Laureaci: Łukasz i Stanisław Dzida, Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie Finaliści: Piotr Niedźwiedziuk, Kobylany, woj. mazowieckie Grzegorz Połeć, Mozolice Małe, woj. mazowieckie Rafał Stam, Poladowo, woj.…
Wypadki przy pracy w rolnictwie każdego roku liczy się w tysiącach. Spraw, aby Twoje gospodarstwo było bezpieczniejsze. Odwiedź stronę www.bhpwrolnictwie.pl i sprawdź, co możesz zrobić, aby pracować bez narażenia życia i zdrowia swojego i Twoich bliskich. Hasłem tegorocznej edycji kampanii społecznej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” jest „Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn”, gdyż większość wypadków w rolnictwie związana jest właśnie z obsługą i użytkowaniem maszyn i pojazdów rolniczych. Opracowali: Anna Giera i Filip DawidziakNa podstawie: www.bhpwrolnictwie.pl
W dniach 6-7 lutego 2014 roku w Poznaniu pod honorowym patronatem Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Myśl przewodnia 54 Sesji IOR-PIB to: „Integrowana ochrona roślin w Polsce”.  Intencją organizatorów było, aby tradycyjnie Sesja stała się przeglądem dorobku polskiej nauki i praktyki ochrony roślin w ostatnich latach. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli nauki, którzy wygłosili wiele interesujących referatów oraz zaprezentowali na sesji postery zawierające oryginalne wyniki badań, które mogą służyć jako zalecenia dla praktyki rolniczej, a także odzwierciedlają stan wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin.  Już 5 lutego, przed oficjalnym otwarciem, odbyły się seminaria i spotkania przedsesyjne: Konferencja IOR-PIB i Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk „Aktualne problemy herbologii”, prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk oraz prof. dr hab. Zenon Woźnica. VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Tomalak oraz dr inż. Stefan Wolny. Podczas trwania głównej części Sesji, tj. dnia 6 i 7 lutego, wygłoszono 49 referatów oraz zaprezentowano 215 Sesji Posterowych. Program 54 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB przedstawiał się następująco: Uroczyste otwarcie 54 Sesji Naukowej IOR-PIB: przywitanie gości – prof. dr hab. D. Sosnowska, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB. W trakcie uroczystego otwarcia wystąpienia mieli zaproszeni goście. ZADANIA NAUKI WE WDRAŻANIU INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN Prowadzenie: prof. dr hab. Stefan Pruszyński i prof. dr hab. Michał Hurej OCENA ZAGROŻENIA AGROFAGIEM Prowadzenie: dr Tomasz Kałuski i dr Elżbieta Ceglarska POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WODZIE, GLEBIE I ROŚLINACH Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder i dr hab. Monika Michel, prof. nadzw. AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Henryk Pospieszny i prof. dr hab. Piotr Sobiczewski REGULACJA ZACHWASZCZENIA Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk i prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak AKTUALNE PROBLEMY ENTOMOLOGII I NEMATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Nawrot i prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski i dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyraźnie zaakcentował swój udział podczas spotkań przedsesyjnych, jak i w trakcie trwania 54 Sesji Naukowej IOR-PIB. Na stoisku WODR pokazano m.in. stację agrometeorologiczną – jedną z czterdziestu zainstalowanych w wybranych gospodarstwach demonstracyjnych, położonych na terenie całej Wielkopolski. Zaprezentowano także postery z prezentacją programów wykorzystujących dane ze stacji agrometeo w podejmowaniu decyzji przy ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaczaną i żyta przed rdzą brunatną. Programy te mają na celu wykazanie nowoczesnego i skutecznego…
W dniach 7-8 czerwca br. odbyła się XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Patronat honorowy nad Wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. W wystawie udział wzięło 110 hodowców, którzy wystawili 320 sztuk zwierząt hodowlanych. W tym samym czasie na obiektach odbyła się I Krajowa Wystawa Drobiu hodowlanego i użytkowego. Wszystkie zwierzęta zaprezentowane na wystawie ocenione zostały przez komisje oceny zwierząt powołane odpowiednio dla każdego gatunku. Przyznano 67 czempionów, w tym 39 czempiony oraz 28 wiceczempiony. Wśród czempionów bydła mlecznego wybrano 2 superczempiony. W kategorii krów została wybrana krowa o nazwie ADISSON z Ośrodka Hodowli Zwierząt Garzyn Sp. z o.o, a w kategorii jałowic superczempiona uzyskała jałowica o nazwie JEŻYKA z PR-H „GAŁOPOL” Sp. z o.o w Gałowie. Superczempionem wśród bydła mięsnego została krowa z cielęciem rasy Limusine Jerzego Makowskiego z Będzitowa. W tegorocznej wystawie brało udział: bydło mleczne – 68 sztuk, bydła mięsne – 35 sztuk + 4 cielęta, konie – 35 sztuk, trzoda chlewna – 56 sztuk, owce – 30 sztuk, króliki – 55 sztuki, nutrie – 8 sztuk. Prezentowane zwierzęta wystawiane były z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku, w tym Wystawa Zwierząt Hodowlanych, jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, co może potwierdzić bardzo duża liczba zwiedzających przekraczająca liczbę 35 tys. osób. Ponadto w czasie wystawy odbyły Wielkopolskie Dni Energii, Dni Pola oraz Zielone Agro Show i Polskie Zboża. Odbyły się pokazy maszyn, seminaria połączone ze zwiedzaniem poletek demonstracyjnych roślin oleistych, zbóż i kukurydzy. Zwiedzający w sobotę i niedzielę mogli uzyskać propozycje oraz informacje na temat funkcjonowania środków pomocowych w rolnictwie. Poradami służyły instytucje rządowe, samorządowe , firmy pracujące na rzecz rolnictwa. W trakcie targów i wystawy zwierząt można było obejrzeć pokaz ścieżki huculskiej, ujeżdżanie koni w siodle, pokazy  owczarków niemieckich długowłosych, posłuchać muzyki i zobaczyć występy zespołów folklorystycznych. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest miejscem nawiązywania kontaktów pomiędzy hodowcami, producentami i rolnikami. Organizacja Wystawy ma na celu promocję wielkopolskiego rolnictwa, upowszechnianie dorobku regionalnej hodowli, osiągnięć w genetyce oraz jest warsztatem dla młodych rolników, uczniów techników rolniczych oraz studentów Uniwersytetów Przyrodniczych. Z E S T A W I E N I E czempionów i wiceczempionów XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w dniach 7-8 czerwca 2014 roku      BYDŁO MLECZNE 1. PR Długie Stare Sp. z o.o ul. Wiosenna 5 Czempion jałowice IV kat. wiekowa 2. Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o ul. Park Mielżyńskich 1, 62-025 Kostrzyn CzempionWiceczempion krowa rasy…
Wielkopolskie Dni Energii 2014 zostały zaplanowane w dniach 24-25 maja 2014 r. w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie 07-08 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku 14-15 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo Edukacyjnym w Marszewie Współorganizatorami Wielkopolskich Dni Energii wraz z Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w poznaniu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Wielkopolska Agencja Zarządzana Enegrią Sp. z o.o. Dzień Energii jest zdefiniowany przez Komisję Europejską jako wydarzenie non-profit, które promuje efektywność energetyczną i energięodnawialną, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zastępowanie paliw kopalnych "zieloną energią".
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4