Grupka rolników ekologicznych z Wielkopolski Wschodniej uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do gospodarstw ekologicznych województwa łódzkiego. Celem wyjazdu było poznanie nowych technologii i metod zarządzania gospodarstwem ekologicznym oraz podwyższenie umiejętności zarządzania takim gospodarstwem. Odwiedzono trzy gospodarstwa ekologiczne. Pierwszym wizytowanym gospodarstwem było gospodarstwo ekologiczne „Eko Zioła” Andrzeja Wojtkowskiego. Gospodarstwo specjalizuje się w ekologicznej produkcji ziół oraz sporządzaniu mieszanek ziołowych na bazie własnych surowców. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami produkcji ziół (hyzop, cząber, estragon, majeranek, mięta, rumianek, macierzanka, ogórecznik, arcydzięgiel, jeżówka, melisa, nagietek, lawenda) oraz zobaczyli, jak należy je pielęgnować, by uzyskać zadawalający i wysokiej jakości surowiec zielarski. Dyskutowano o sąsiedztwie roślin, terminach zbioru, porze dnia, w której należy dokonywać zbioru, a także sposobie…
Wykaz producentów ekologicznych, według stanu w dniu 31 grudnia 2014 r., jest udostępniany zainteresowanym podmiotom. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2015 poz. 497) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na „Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym”, który znajduje się na stronie www.ijhars.gov.pl. Główny Inspektor JHAR-S udziela zainteresowanym podmiotom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie: imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych; imienia, nazwiska/nazwy, adresu oraz branży działalności –…
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych poprzez dwa poddziałania: 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości. 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy oparte jest na mocy rozporządzenia, które weszło w życie w dniu 19 sierpnia 2015 r. (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie…
W 2014 roku po raz pierwszy od czasu, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby producentów ekologicznych oraz zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których stosowane były ekologiczne metody produkcji. Takie dane zawarte są w najnowszym „Raporcie o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014”. Jak wynika z raportu, według stanu na koniec 2014 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła odpowiednio w roku 2013 – 27 093, a w roku 2014 – 25 427. Dwa lata temu zanotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 2,7% w porównaniu z rokiem 2012, a w roku 2014 liczba ta obniżyła się o 6,1% w porównaniu z rokiem 2013. W województwie wielkopolskim również nastąpiło zmniejszenie liczby producentów ekologicznych z 1 074 w roku 2013 do 1 036 w roku 2014. Dynamika zmian wyniosła minus 3,5%. Liczba ekologicznych producentów rolnych…
Salon Bioróżnorodności to wydarzenie organizowane z myślą o coraz szerszym gronie rolników ekologicznych oraz rolników zainteresowanych przejściem z produkcji konwencjonalnej na rolnictwo organiczne. Pierwsza edycja odbędzie się w trakcie najbliższych targów Natura Food. Targi Natura Food 2015 odbędą się w dniach 2-4 października w Łodzi. Agata Szczepaniak, menadżer projektu z Międzynarodowych Targów Łódzkich zapowiada, że uruchamiają salon bioróżnorodności, by pomóc tym, którzy poszukują dostawców ekologicznego materiału siewnego, naturalnych i organicznych środków ochrony roślin i nawozów, specjalnych pasz dla zwierząt hodowanych w trybie ekologicznym, a także rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność upraw. Do udziału w Salonie, organizatorzy Targów Natura Food, zapraszają producentów i dystrybutorów: ekologicznego materiału siewnego, ekologicznych i naturalnych środków ochrony roślin i nawozów, pasz i dodatków do pasz, ciągników i maszyn rolniczych, akcesoriów…
W sobotę 6 czerwca 2015 r. w godzinach 11.00 - 17.00. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 165, niedaleko pętli tramwajowej Ogrody, po raz drugi odbędzie się Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska. Wydarzenie wpisuję się w międzynarodową inicjatywę, której celem jest promocja zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5 czerwca 1972 r. Była to pierwsza światowa konferencja, mająca zwrócić szczególną uwagę na przyrodę oraz jej stan, a także uświadomić społeczeństwu, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go…
7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne, 130 zł – rośliny strączkowe,400 zł – ziemniaki - informuje Agencja Rynku Rolnego - Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu…
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału  w VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Regulamin konkursu znajduje się na stronach: www.minrol.gov.pl www.cdr.gov.pl http://www.facebook.com/gwarancja.dobrego.smaku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z naszego województwa do udziału w konkursie. Doświadczenia dotychczasowe z uczestnictwa w tym konkursie są bardzo pozytywne. Nasi wojewódzcy laureaci sięgali po laury krajowe bądź plasowali się w pierwszej trójce gospodarstw najlepszych w kraju. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do udziału…
Zanosi się na przełom w rozwoju rynku żywności ekologicznej po podpisanej umowie Agencji Rynku Rolnego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”. Umowa ma tytuł „Ekoeuropa – Jakość i Tradycja” i dotyczy realizacji trzyletniej kampanii promującej polską EKO żywność w USA, Japonii i Singapurze. Budżet nowej kampanii sięga 11,6 mln euro, a działania Stowarzyszenia „Polska Ekologia" są przewidziane na lata 2015-2018 i będą skierowane zarówno do odbiorców polskiej EKO żywności na amerykańskim, japońskim i singapurskim rynku, jak i do polskich rolników i przetwórców. Dziewięć lat funkcjonowania „Polskiej Ekologii” pozwoliło na zebranie cennych doświadczeń i wypracowanie najlepszych metod edukacji konsumentów. Jeśli opanowanie wyżej wymienionych rynków powiedzie się, to będzie miało znaczenie także dla całego krajowego rynku żywności ekologicznej, gdyż nasz rynek…