Salon Bioróżnorodności to wydarzenie organizowane z myślą o coraz szerszym gronie rolników ekologicznych oraz rolników zainteresowanych przejściem z produkcji konwencjonalnej na rolnictwo organiczne. Pierwsza edycja odbędzie się w trakcie najbliższych targów Natura Food. Targi Natura Food 2015 odbędą się w dniach 2-4 października w Łodzi. Agata Szczepaniak, menadżer projektu z Międzynarodowych Targów Łódzkich zapowiada, że uruchamiają salon bioróżnorodności, by pomóc tym, którzy poszukują dostawców ekologicznego materiału siewnego, naturalnych i organicznych środków ochrony roślin i nawozów, specjalnych pasz dla zwierząt hodowanych w trybie ekologicznym, a także rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność upraw. Do udziału w Salonie, organizatorzy Targów Natura Food, zapraszają producentów i dystrybutorów: ekologicznego materiału siewnego, ekologicznych i naturalnych środków ochrony roślin i nawozów, pasz i dodatków do pasz, ciągników i maszyn rolniczych, akcesoriów…
W sobotę 6 czerwca 2015 r. w godzinach 11.00 - 17.00. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 165, niedaleko pętli tramwajowej Ogrody, po raz drugi odbędzie się Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska. Wydarzenie wpisuję się w międzynarodową inicjatywę, której celem jest promocja zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5 czerwca 1972 r. Była to pierwsza światowa konferencja, mająca zwrócić szczególną uwagę na przyrodę oraz jej stan, a także uświadomić społeczeństwu, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go…
7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne, 130 zł – rośliny strączkowe,400 zł – ziemniaki - informuje Agencja Rynku Rolnego - Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu…
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału  w VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Regulamin konkursu znajduje się na stronach: www.minrol.gov.pl www.cdr.gov.pl http://www.facebook.com/gwarancja.dobrego.smaku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z naszego województwa do udziału w konkursie. Doświadczenia dotychczasowe z uczestnictwa w tym konkursie są bardzo pozytywne. Nasi wojewódzcy laureaci sięgali po laury krajowe bądź plasowali się w pierwszej trójce gospodarstw najlepszych w kraju. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do udziału…
Zanosi się na przełom w rozwoju rynku żywności ekologicznej po podpisanej umowie Agencji Rynku Rolnego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”. Umowa ma tytuł „Ekoeuropa – Jakość i Tradycja” i dotyczy realizacji trzyletniej kampanii promującej polską EKO żywność w USA, Japonii i Singapurze. Budżet nowej kampanii sięga 11,6 mln euro, a działania Stowarzyszenia „Polska Ekologia" są przewidziane na lata 2015-2018 i będą skierowane zarówno do odbiorców polskiej EKO żywności na amerykańskim, japońskim i singapurskim rynku, jak i do polskich rolników i przetwórców. Dziewięć lat funkcjonowania „Polskiej Ekologii” pozwoliło na zebranie cennych doświadczeń i wypracowanie najlepszych metod edukacji konsumentów. Jeśli opanowanie wyżej wymienionych rynków powiedzie się, to będzie miało znaczenie także dla całego krajowego rynku żywności ekologicznej, gdyż nasz rynek…
W Polsce szybko rośnie sprzedaż produktów ekologicznych z unijnym certyfikatem. Zdaniem ekspertów to dopiero początek boomu. W Polsce obecnie sklepowe półki uginają się pod różnymi produktami bio. W 2015 roku po raz pierwszy w historii wydamy na ekologiczną żywność niemal 770 mln zł, o 2% więcej niż przed rokiem – szacuje spółka Bio Planet, czołowy dystrybutor żywności ekologicznej. Potencjał rozwoju tego sektora jest ogromny, bo żywność ekologiczna to nadal niewielka nisza w Polsce. W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej udział produktów rolnictwa ekologicznego w całym rynku spożywczym wynosi od 2 do 6%. Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet, twierdzi, że w Polsce w 2015 roku udział ten zbliży się do 0,33%. Zdaniem ekspertów, jeżeli popyt na produkty ekologiczne będzie nadal…
Rolnictwo ekologiczne w Polsce zaczęło się rozwijać dynamicznie, choć rok 2014 wskazuje na znaczne spowolnienie i spadek liczby gospodarstw w stosunku do roku 2013. Rynek produktów ekologicznych rozwija się, jednak nadal zbyt wolno w stosunku do liczby producentów i przetwórców. Produkcja rolnicza metodami ekologicznymi jest najskuteczniejszą metodą ochrony środowiska i przyrody na terenach wiejskich. O potrzebie rozwoju rolnictwa ekologicznego decydują przede wszystkim konsumenci, poprzez coraz częstsze poszukiwanie żywności powstałej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Zwiększające się wciąż zapotrzebowanie na żywność ekologiczną świadczy o wzroście świadomości ekologicznej i zdrowotnej polskiego społeczeństwa. W krajach UE jest tendencja stałego wzrostu popytu na żywność produkowaną metodami ekologicznymi, wyprzedzającego podaż. Krajowa bariera popytowa związana jest głównie z poziomem zamożności społeczeństwa. Polska znajduje się obecnie…
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. W 2015 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego, zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 – wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. Łączna kwota pomocy de minimis…
Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598 o powierzchni blisko 669 970 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 w 2004 r. do 407 w 2013 r. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach „starej unii” wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 4%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących. Przetwórców w Polsce wciąż jednak jest zbyt mało. Na 1 przetwórcę przypada u nas 70 gospodarstw ekologicznych. Wsparcie…