Targi i wystawy
4 czerwca 2016 r. (sobota) 9.00 – 14.00 Wycena zwierząt hodowlanych 9.00 – 10.00 Wycena bydła mięsnego – ring główny 10.00 – 14.00 Wycena bydła mlecznego – ring główny 10.00 – 14.00 Wycena koni – parkur 10.00 – 14.00 Wycena trzody chlewnej – ring mały 10.00 – 14.00 Wycena owiec i kóz – hala owiec 10.00 – 14.00 Wycena zwierząt futerkowych – namioty ze zwierzętami futerkowymi 11.00 – 15.00 Pokazy Polowe – Prezentacja maszyn rolniczych podczas pracy 14.00 – 15.00 Uroczyste otwarcie – „Pod zegarem” 9.00 – 17.00 Prezentacja kolekcji odmian roślin uprawnych – Dni Pola 9.00 – 17.00 Prezentacja sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolnej 10.00 – 17.00 Promocja potraw z mięsa wieprzowego i drobiowego – połączona z degustacją 13.00 – 14.00 Pokazy ratownictwa przeciwpożarowego i medycznego – „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obszarach wiejskich” – parkur…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udzialu w Letnich Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ, organizowanych podczas Marszewskich Dni Pola 2016, które odbędą się w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie k. Pleszewa w dniu 19 czerwca 2016 r. w godz. 9.00-16.00. Warunkiem uczestnictwa w targach jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za zamówione stoisko do 10.06.2016 r. na konto bankowe:  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań 24 1010 1469 0020 2013 4300 0000 z dopiskiem TARGI MARSZEW. Zgłoszenie udziału z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osob upoważnionych oraz kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres: Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie, Marszew 25, 63-300 Pleszew. UWAGA! Prosimy nie przesyłać zgłoszeń na adres WODR w Poznaniu. Jeżeli dokonują Państwo wstępnej rezerwacji faksem,. to oczekujemy, iż oryginalna karta dotrze do nas w ciągu tygodnia…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w Targach Rolniczych KOŚCIELEC 2016, które odbędą się w niedzielę 26 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 16.00. Targi Rolnicze w Kościelcu są doskonałą okazją do zaprezentowania oferty producentom rolnym. Każdego roku uczestniczy w nich około 200 wystawców. W programie targów: prezentacja maszyn i urządzeń rolniczych, materiałów budowlanych i wyposażenia budynków inwentarskich, środków do produkcji rolnej i ogrodniczej; doradztwo z zakresu funduszy unijnych, ekonomiki, technologii produkcji, ekologii, ochrony środowiska, agroturystyki, alternatywnych źródeł dochodu; pokaz zwierząt; kiermasz ogrodniczy. Imprezie towarzyszyć będą również występy zespołów ludowych i  inne atrakcje. Wszystkie dokumenty i materiały dotyczące targów, w tym regulamin oraz karta zgłoszenia, są dostępne do pobrania poniżej w części „Pobierz załączniki”. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w IX Regionalnych Targach Rolniczych Gołaszyn – Wiosna 2016, które odbędą się w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie, k. Bojanowa w powiecie rawickim, w dniach 21-22 maja 2016 r. w godzinach: sobota 10.00-18.00, niedziela 9.00-17.00. Warunkiem uczestnictwa w targach jest nadesłanie do 13.05.2016 r. zgłoszenia na załączonej poniżej (w części „Pobierz załącznik”) karcie zgłoszenia i dokonanie opłaty za zamówione stoisko na konto bankowe: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 24 1010 1469 0020 2013 4300 0000 z dopiskiem TARGI GOŁASZYN. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych oraz kserokopią dowodu wpłaty na adres Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie podany na karcie zgłoszeniowej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię o rezerwacji stoisk decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunki udziału określają łącznie regulamin targów, karta…
Tradycja cyklicznych wystaw rolniczych organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu sięga roku 1993. Początkowo była to impreza typowo lokalna, jednak z czasem przerodziła się w targi o zasięgu wojewódzkim, a nawet krajowym. W targach biorą udział firmy z branż maszynowych, nasiennych, nawozowo-paszowych, hodowlanych, budowlanych i wszelkich innych związanych z szeroko rozumianym rolnictwem. W tym w dniach 4‑5 czerwca roku Wielkopolskie Targi Rolnicze organizujemy już po raz 23. Na obszarze 3 ha będziemy prezentować kolekcję roślin uprawnych w szerokim przekroju odmianowym, z uwzględnieniem tych z Listy odmian zalecanych. Na naszych polach odbędą się również pokazy różnego typu maszyn rolniczych w praktycznym działaniu. Integralną częścią imprezy będzie Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, prezentująca czołówkę hodowlaną bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz…
Promując walory turystyczne wielkopolskiej wsi, po raz czwarty Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Centrum Wystawowo-Edukacyjne w Gołaszynie, przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Gminy Bojanowo, Starostwa Powiatowego w Rawiczu i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu, zorganizował w Gołaszynie 5 września 2015 r. imprezę pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Impreza ta, kierowana szczególnie do Kół Gospodyń Wiejskich, była doskonałą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć gospodyń oraz wymiany doświadczeń między nimi. Panie zaprezentowały swoje zdolności kulinarne przygotowując wiele potraw na bazie nabiału z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu, a także pochwaliły się dorobkiem artystycznym swych Kół. W programie tegorocznej imprezy, oprócz pikniku mleczarskiego połączonego z degustacją przeznaczoną dla zwiedzających, znalazły się także dla zainteresowanych uczestników następujące wykłady: „Dziedzictwo kulturowe wsi jako wartość zasługująca…