LOGOWANIE:            | 

Start Wydarzenia Targi i Imprezy

Targi i Imprezy
SPOTKANIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ W GMINIE DOBRA W dniu 06.06.2014 r. w strażnicy OSP w Żeronicach - gmina Dobra, powiat Turek odbyło się spotkanie producentów zbóż połączone z warsztatami polowymi na polach pokazowych z żytem hybrydowym firmy nasiennej KWS Polska. Głównym organizatorem spotkania był Krzysztof Kwinciak – doradca WODR Poznań działający na terenie gminy Dobra. W szkoleniu uczestniczyło 70 rolników z terenu gminy Dobra oraz gmin ościennych Turek, Przykona, Kawęczyn, a także liczna grupa uczniów ze szkoły rolniczej w Kaczkach Średnich. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Dobra Andrzej Piątkowski i Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Turku Tadeusz Gebler. W części wykładowej zagadnienia związane z wykorzystaniem stacji meteorologicznych w wspomaganiu decyzji w integrowanej ochronie roślin przedstawiła Grażyna Jóźwiak Kierownik Biura Powiatowego WODR w Turku. Następnie scharakteryzowano odmiany żyta według zaleceń PDO dla woj. wielkopolskiego, ich technologię uprawy i nawożenie. Przedstawiciel Firmy AMPOL-MEROL omówił zagadnienia dotyczące dolistnego nawożenia zbóż. Kierownik BP ARiMR przedstawił założenia nowego PROW na lata 2014-2020. Po części szkoleniowej rolnicy udali się na pola pokazowe, na których zaprezentowano 3 odmiany żyta hybrydowego Firmy KWS Polska: Pallazo, Brasetto i Wisello. Odmiany te zostały wysiane w dniu 21.09.2013 r. w gospodarstwie pana Marcina Jarosa, gospodarującego na powierzchni 15,09 ha, specjalizującego się w produkcji zbóż i warzyw. Na plantacji zastosowano średnio intensywną technologię produkcji, na którą składały się: jesienne nawożenie Lubofosem 2,5 dt/ha oraz 3 dawki pogłówne azotu. W zakresie ochrony żyta zastosowano preparaty: Tolurex 500 SC w dawce 2 l/ha, Antywylegacz płynny 725 SL 2 l/ha, Cerone 480 SL wraz z preparatem Orius extra 250 EW w dawce odpowiednio 0,7 l i 0,5 l na ha. Przybyli rolnicy mogli również bezpłatnie wykonać analizy kiszonek i sianokiszonek pod względem ich jakości i stabilności w okresie letnim. Przedstawiciel firmy AMPOL-MEROL, produkującej nawozy Agrovita, przeprowadził wśród rolników konkurs wiedzy z zakresu dolistnego nawożenia, w którym można było wygrać produkty firmy. Na stoisku BP WODR w Turku można było zasięgnąć porad rolniczych i otrzymać bieżące materiały informacyjne. Podczas prowadzonej ożywionej dyskusji rolnicy już umawiali się na kolejne spotkanie za rok. Firma KWS Polska była sponsorem grochówki z wkładką dla wszystkich uczestników…
W dniach 6-7 lutego 2014 roku w Poznaniu pod honorowym patronatem Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Myśl przewodnia 54 Sesji IOR-PIB to: „Integrowana ochrona roślin w Polsce”.  Intencją organizatorów było, aby tradycyjnie Sesja stała się przeglądem dorobku polskiej nauki i praktyki ochrony roślin w ostatnich latach. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli nauki, którzy wygłosili wiele interesujących referatów oraz zaprezentowali na sesji postery zawierające oryginalne wyniki badań, które mogą służyć jako zalecenia dla praktyki rolniczej, a także odzwierciedlają stan wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin.  Już 5 lutego, przed oficjalnym otwarciem, odbyły się seminaria i spotkania przedsesyjne: Konferencja IOR-PIB i Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk „Aktualne problemy herbologii”, prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk oraz prof. dr hab. Zenon Woźnica. VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Tomalak oraz dr inż. Stefan Wolny. Podczas trwania głównej części Sesji, tj. dnia 6 i 7 lutego, wygłoszono 49 referatów oraz zaprezentowano 215 Sesji Posterowych. Program 54 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB przedstawiał się następująco: Uroczyste otwarcie 54 Sesji Naukowej IOR-PIB: przywitanie gości – prof. dr hab. D. Sosnowska, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB. W trakcie uroczystego otwarcia wystąpienia mieli zaproszeni goście. ZADANIA NAUKI WE WDRAŻANIU INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN Prowadzenie: prof. dr hab. Stefan Pruszyński i prof. dr hab. Michał Hurej OCENA ZAGROŻENIA AGROFAGIEM Prowadzenie: dr Tomasz Kałuski i dr Elżbieta Ceglarska POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WODZIE, GLEBIE I ROŚLINACH Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder i dr hab. Monika Michel, prof. nadzw. AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Henryk Pospieszny i prof. dr hab. Piotr Sobiczewski REGULACJA ZACHWASZCZENIA Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk i prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak AKTUALNE PROBLEMY ENTOMOLOGII I NEMATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Nawrot i prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski i dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyraźnie zaakcentował swój udział podczas spotkań przedsesyjnych, jak i w trakcie trwania 54 Sesji Naukowej IOR-PIB. Na stoisku WODR pokazano m.in. stację agrometeorologiczną – jedną z czterdziestu zainstalowanych w wybranych gospodarstwach demonstracyjnych, położonych na terenie całej Wielkopolski. Zaprezentowano także postery z prezentacją programów wykorzystujących dane ze stacji agrometeo w podejmowaniu decyzji przy ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaczaną i żyta przed rdzą brunatną. Programy te mają na celu wykazanie nowoczesnego i skutecznego…
W dniach 7-8 czerwca br. odbyła się XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Patronat honorowy nad Wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. W wystawie udział wzięło 110 hodowców, którzy wystawili 320 sztuk zwierząt hodowlanych. W tym samym czasie na obiektach odbyła się I Krajowa Wystawa Drobiu hodowlanego i użytkowego. Wszystkie zwierzęta zaprezentowane na wystawie ocenione zostały przez komisje oceny zwierząt powołane odpowiednio dla każdego gatunku. Przyznano 67 czempionów, w tym 39 czempiony oraz 28 wiceczempiony. Wśród czempionów bydła mlecznego wybrano 2 superczempiony. W kategorii krów została wybrana krowa o nazwie ADISSON z Ośrodka Hodowli Zwierząt Garzyn Sp. z o.o, a w kategorii jałowic superczempiona uzyskała jałowica o nazwie JEŻYKA z PR-H „GAŁOPOL” Sp. z o.o w Gałowie. Superczempionem wśród bydła mięsnego została krowa z cielęciem rasy Limusine Jerzego Makowskiego z Będzitowa. W tegorocznej wystawie brało udział: bydło mleczne – 68 sztuk, bydła mięsne – 35 sztuk + 4 cielęta, konie – 35 sztuk, trzoda chlewna – 56 sztuk, owce – 30 sztuk, króliki – 55 sztuki, nutrie – 8 sztuk. Prezentowane zwierzęta wystawiane były z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku, w tym Wystawa Zwierząt Hodowlanych, jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, co może potwierdzić bardzo duża liczba zwiedzających przekraczająca liczbę 35 tys. osób. Ponadto w czasie wystawy odbyły Wielkopolskie Dni Energii, Dni Pola oraz Zielone Agro Show i Polskie Zboża. Odbyły się pokazy maszyn, seminaria połączone ze zwiedzaniem poletek demonstracyjnych roślin oleistych, zbóż i kukurydzy. Zwiedzający w sobotę i niedzielę mogli uzyskać propozycje oraz informacje na temat funkcjonowania środków pomocowych w rolnictwie. Poradami służyły instytucje rządowe, samorządowe , firmy pracujące na rzecz rolnictwa. W trakcie targów i wystawy zwierząt można było obejrzeć pokaz ścieżki huculskiej, ujeżdżanie koni w siodle, pokazy  owczarków niemieckich długowłosych, posłuchać muzyki i zobaczyć występy zespołów folklorystycznych. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest miejscem nawiązywania kontaktów pomiędzy hodowcami, producentami i rolnikami. Organizacja Wystawy ma na celu promocję wielkopolskiego rolnictwa, upowszechnianie dorobku regionalnej hodowli, osiągnięć w genetyce oraz jest warsztatem dla młodych rolników, uczniów techników rolniczych oraz studentów Uniwersytetów Przyrodniczych. Z E S T A W I E N I E czempionów i wiceczempionów XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w dniach 7-8 czerwca 2014 roku      BYDŁO MLECZNE 1. PR Długie Stare Sp. z o.o ul. Wiosenna 5 Czempion jałowice IV kat. wiekowa 2. Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o ul. Park Mielżyńskich 1, 62-025 Kostrzyn CzempionWiceczempion krowa rasy…
Wielkopolskie Dni Energii 2014 zostały zaplanowane w dniach 24-25 maja 2014 r. w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie 07-08 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku 14-15 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo Edukacyjnym w Marszewie Współorganizatorami Wielkopolskich Dni Energii wraz z Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w poznaniu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Wielkopolska Agencja Zarządzana Enegrią Sp. z o.o. Dzień Energii jest zdefiniowany przez Komisję Europejską jako wydarzenie non-profit, które promuje efektywność energetyczną i energięodnawialną, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zastępowanie paliw kopalnych "zieloną energią".
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pilskich Agrotargach oraz Wystawie Miasto Ogród, które odbędą się w Pile w dniach 26-27.04.2014. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dla Wystawców do pobrania "poniżej”.
Fundacja WWF Polska we współpracy z Forum Rolników Bałtyckich na rzecz Środowiska oraz organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego zaprasza na kolejną edycję konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem corocznego konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk rolniczych i rolników „przyjaznych Morzu Bałtyckiemu” czyli takich, którzy stosują w swojej działalności metody mające na celu zmniejszenie odpływu azotanów i fosforanów z ich gospodarstw do wód, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i ograniczenia dalszych zakwitów glonów (tzw. zjawisko eutrofizacji). Konkurs obejmuje rolników z całego obszaru Polski oraz ośmiu pozostałych krajów leżących nad Bałtykiem. Tegoroczna edycja jest bardzo ważna ponieważ finał konkursu odbędzie się w Polsce. Zwycięzca konkursu krajowego weźmie udział w edycji międzynarodowej. Spośród 9 zwycięzców z każdego kraju nadbałtyckiego wybrany zostanie – Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego (nagroda pieniężna – 10 000 euro). Zwycięzcy konkursów krajowych otrzymają certyfikaty oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Więcej informacji na temat konkursu  w tym kryteria konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.wwf.pl/rolnikroku i w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz jego Zespołach Doradczych w powiatach.
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4