LOGOWANIE:            | 

Start Wydarzenia Targi i Imprezy

Targi i Imprezy
AGROTARGI w Pile mają 23-letnią tradycję. W tym roku odbędą się w dniach 18-19 kwietnia po raz dwudziesty czwarty. Przez 22 lata były organizowane w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance. Była to wystawa rolniczo-ogrodnicza. Od ubiegłego roku AGROTARGI są organizowane w Pile w centrum miasta w parku na wyspie. Jest to bardzo malownicze miejsce, które w ubiegłym roku przeszło gruntowny remont. Wystawiane są tutaj ciągniki i towarzyszący sprzęt rolniczy, są stoiska firm działających wokół rolnictwa (nawozy, środki ochrony roślin, pasze, materiał siewny, unasiennianie zwierząt, banki, ARiMR, KRUS, WODR). Wystawiają się i prowadzą sprzedaż firmy ogrodnicze. Jest także wystawa kwiatowa oraz stoiska koła gospodyń wiejskich. Są występy zespołów ludowych i kapel, pokaz florystyczny. Przewidziana jest również wystawa ciągników zabytkowych. Będzie też można wysłuchać wykładów dotyczących odnawialnych źródeł energii, opłacalności produkcji rolniczej, funduszy PROW 2015, programów rolnośrodowiskowych, a także wziąć udział w konkursach. Wstępną zgodę na udział zgłosiło 70 firm rolniczych typowo komercyjnych, nie licząc firm ogrodniczych i agencji. Głównym organizatorem wystawy jest Urząd Miasta w Pile. Wystawa przyciąga tysiące mieszkańców powiatu pilskiego i powiatów ościennych. Dniem ze szczególnie dużą frekwencją jest zazwyczaj niedziela. Firmy ustawiają się od wczesnych godzin rannych w sobotę i wystawa trwa do godziny 16.00 w niedzielę. Firmy wystawiające sprzęt rolniczy mogą przyjeżdżać już piątek. W godzinach nocnych teren wystawy jest chroniony przez odpowiednie służby. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wystawy są dostępne do pobrania poniżej, w części „Pobierz załączniki”. Proponowany koszt wystawienia wynosi: dla firm rolniczych wystawiających maszyny: za obszar do 100 m2 – 800 zł brutto, za obszar do 200 m2 – 1500 zł brutto, powyżej 200 m2 – cena umowna; dla firm rolniczych wystawiających tylko namiot własny, stoisko itp. – 200-300 zł brutto. Wystawiające się firmy rolnicze mogą zaproponować własną cenę. Należy ją wpisać w zgłoszeniu.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2014 r. w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizował projekt pn.: „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”. Głównym elementem projektu jest ścieżka edukacyjna dotycząca zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę pszczół. Ścieżka ta znajduje się na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Sielinko w Sielinku (ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica) i ma charakter ogólnodostępny. Do celów ścieżki edukacyjnej należą: propagowanie działań rolniczych zmierzających do ochrony pszczół, a tym samym do zachowania bioróżnorodności, uświadamianie o roli rolnictwa w zachowaniu bioróżnorodności, budowa zainteresowania bioróżnorodnością i kształtowanie szacunku dla przyrody, dostarczanie informacji o pozytywnych przykładach ochrony pszczół i bioróżnorodności. Formami edukacji na ścieżce są tablice edukacyjne i interaktywne oraz karty pracy dla odbiorców ścieżki. Projekt obejmował również: konkurs na logo ścieżki edukacyjnej, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, konkurs na plakat z hasłem dotyczącym ścieżki edukacyjnej, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Podsumowaniem projektu połączonym z otwarciem ścieżki edukacyjnej była konferencja, skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego, na temat: „Rola pszczół w zachowaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego”. Podczas konferencji zostały wręczone również narody dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursach oraz najbardziej zaangażowanych w konkurs szkół. Promocja projektu obejmuje: publikacje na temat „Rola pszczół w środowisku rolniczym”, folder i plakat dotyczące ścieżki edukacyjnej „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”. Ponadto projekt umożliwia obserwację życia pszczół w ulu dzięki transmisji on-line z kamery zainstalowanej w jednym z uli pasieki WODR w Poznaniu, znajdującej się w Sielinku.
W dniach 13-14 września 2014 r. w Gołuchowie koło Kalisza odbyły się XVI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe – największe targi ogrodnicze w kraju, których organizatorami byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – Oddział w Kaliszu i Polski Związek Ogrodniczy. Ofertę najnowszych środków produkcji i technologii przedstawiło 210 firm z kraju i zagranicy, w tym z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Węgier. Producenci warzyw gruntowych i uprawianych pod osłonami, sadownicy, producenci roślin ozdobnych, doradcy i inne osoby związane z branżą ogrodniczą mogły znaleźć wiele nowatorskich rozwiązań skierowanych dla szeroko rozumianego ogrodnictwa. Przedstawiono nowe odmiany roślin uprawnych, szeroki wachlarz maszyn i urządzeń technicznych, od ciągników i maszyn specjalistycznych, aż po systemy komputerowego sterowania parametrami klimatu w szklarniach, czy też lampy LED do doświetlania upraw. Można było obejrzeć nowatorskie tunele foliowe i szklarnie z wyposażeniem i najnowszymi kotłami grzewczymi, a także rozwiązania stosowane w nowoczesnych chłodniach i przechowalniach. Były też rynny do upraw m.in. truskawek, urządzenia do sortowania i pakowania warzyw, a także opakowania, podłoża, urządzenia do nawadniania i fertygacji i wiele innych. Zaprezentowano szeroką gamę nawozów i pestycydów, w tym biologicznych stymulatorów wzrostu o działaniu ochronnym i nawozowym, ofertę nowych rozwiązań ochrony roślin w gruncie i pod osłonami w kontekście nowych uregulowań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. Odwiedzający targi mogli bezpłatnie skorzystać z porad wielu naukowców – praktyków, m.in. z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, WODR, WIORiN, Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej i in., a także wziąć udział w seminariach fachowych. Wiele aktualnych zagadnień można było wyjaśnić także w punktach informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, czy też Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Podczas XVI Dni Ogrodnika odbyło się wiele imprez towarzyszących, w tym gala finałowa ósmej edycji Krajowego Konkursu „WZOROWY OGRODNIK” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników-producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia,  poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także wysokiej jakości produktów rodzimych. Konkurs przeprowadza się w 6 kategoriach: warzywnictwo pod osłonami, warzywnictwo gruntowe, rośliny ozdobne pod osłonami, sadownictwo, szkółkarstwo roślin ozdobnych, kategoria specjalna. Kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Komosy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, spośród zgłoszeń nadesłanych z całego kraju, wyłoniła finalistów, w tym laureatów w poszczególnych kategoriach. WARZYWNICTWO GRUNTOWE Laureaci: Łukasz i Stanisław Dzida, Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie Finaliści: Piotr Niedźwiedziuk, Kobylany, woj. mazowieckie Grzegorz Połeć, Mozolice Małe, woj. mazowieckie Rafał Stam, Poladowo, woj.…
Wypadki przy pracy w rolnictwie każdego roku liczy się w tysiącach. Spraw, aby Twoje gospodarstwo było bezpieczniejsze. Odwiedź stronę www.bhpwrolnictwie.pl i sprawdź, co możesz zrobić, aby pracować bez narażenia życia i zdrowia swojego i Twoich bliskich. Hasłem tegorocznej edycji kampanii społecznej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” jest „Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn”, gdyż większość wypadków w rolnictwie związana jest właśnie z obsługą i użytkowaniem maszyn i pojazdów rolniczych. Opracowali: Anna Giera i Filip DawidziakNa podstawie: www.bhpwrolnictwie.pl
W dniach 6-7 lutego 2014 roku w Poznaniu pod honorowym patronatem Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Myśl przewodnia 54 Sesji IOR-PIB to: „Integrowana ochrona roślin w Polsce”.  Intencją organizatorów było, aby tradycyjnie Sesja stała się przeglądem dorobku polskiej nauki i praktyki ochrony roślin w ostatnich latach. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli nauki, którzy wygłosili wiele interesujących referatów oraz zaprezentowali na sesji postery zawierające oryginalne wyniki badań, które mogą służyć jako zalecenia dla praktyki rolniczej, a także odzwierciedlają stan wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin.  Już 5 lutego, przed oficjalnym otwarciem, odbyły się seminaria i spotkania przedsesyjne: Konferencja IOR-PIB i Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk „Aktualne problemy herbologii”, prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk oraz prof. dr hab. Zenon Woźnica. VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Tomalak oraz dr inż. Stefan Wolny. Podczas trwania głównej części Sesji, tj. dnia 6 i 7 lutego, wygłoszono 49 referatów oraz zaprezentowano 215 Sesji Posterowych. Program 54 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB przedstawiał się następująco: Uroczyste otwarcie 54 Sesji Naukowej IOR-PIB: przywitanie gości – prof. dr hab. D. Sosnowska, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB. W trakcie uroczystego otwarcia wystąpienia mieli zaproszeni goście. ZADANIA NAUKI WE WDRAŻANIU INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN Prowadzenie: prof. dr hab. Stefan Pruszyński i prof. dr hab. Michał Hurej OCENA ZAGROŻENIA AGROFAGIEM Prowadzenie: dr Tomasz Kałuski i dr Elżbieta Ceglarska POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WODZIE, GLEBIE I ROŚLINACH Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder i dr hab. Monika Michel, prof. nadzw. AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Henryk Pospieszny i prof. dr hab. Piotr Sobiczewski REGULACJA ZACHWASZCZENIA Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk i prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak AKTUALNE PROBLEMY ENTOMOLOGII I NEMATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Nawrot i prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski i dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyraźnie zaakcentował swój udział podczas spotkań przedsesyjnych, jak i w trakcie trwania 54 Sesji Naukowej IOR-PIB. Na stoisku WODR pokazano m.in. stację agrometeorologiczną – jedną z czterdziestu zainstalowanych w wybranych gospodarstwach demonstracyjnych, położonych na terenie całej Wielkopolski. Zaprezentowano także postery z prezentacją programów wykorzystujących dane ze stacji agrometeo w podejmowaniu decyzji przy ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaczaną i żyta przed rdzą brunatną. Programy te mają na celu wykazanie nowoczesnego i skutecznego…
W dniach 7-8 czerwca br. odbyła się XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Patronat honorowy nad Wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. W wystawie udział wzięło 110 hodowców, którzy wystawili 320 sztuk zwierząt hodowlanych. W tym samym czasie na obiektach odbyła się I Krajowa Wystawa Drobiu hodowlanego i użytkowego. Wszystkie zwierzęta zaprezentowane na wystawie ocenione zostały przez komisje oceny zwierząt powołane odpowiednio dla każdego gatunku. Przyznano 67 czempionów, w tym 39 czempiony oraz 28 wiceczempiony. Wśród czempionów bydła mlecznego wybrano 2 superczempiony. W kategorii krów została wybrana krowa o nazwie ADISSON z Ośrodka Hodowli Zwierząt Garzyn Sp. z o.o, a w kategorii jałowic superczempiona uzyskała jałowica o nazwie JEŻYKA z PR-H „GAŁOPOL” Sp. z o.o w Gałowie. Superczempionem wśród bydła mięsnego została krowa z cielęciem rasy Limusine Jerzego Makowskiego z Będzitowa. W tegorocznej wystawie brało udział: bydło mleczne – 68 sztuk, bydła mięsne – 35 sztuk + 4 cielęta, konie – 35 sztuk, trzoda chlewna – 56 sztuk, owce – 30 sztuk, króliki – 55 sztuki, nutrie – 8 sztuk. Prezentowane zwierzęta wystawiane były z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku, w tym Wystawa Zwierząt Hodowlanych, jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, co może potwierdzić bardzo duża liczba zwiedzających przekraczająca liczbę 35 tys. osób. Ponadto w czasie wystawy odbyły Wielkopolskie Dni Energii, Dni Pola oraz Zielone Agro Show i Polskie Zboża. Odbyły się pokazy maszyn, seminaria połączone ze zwiedzaniem poletek demonstracyjnych roślin oleistych, zbóż i kukurydzy. Zwiedzający w sobotę i niedzielę mogli uzyskać propozycje oraz informacje na temat funkcjonowania środków pomocowych w rolnictwie. Poradami służyły instytucje rządowe, samorządowe , firmy pracujące na rzecz rolnictwa. W trakcie targów i wystawy zwierząt można było obejrzeć pokaz ścieżki huculskiej, ujeżdżanie koni w siodle, pokazy  owczarków niemieckich długowłosych, posłuchać muzyki i zobaczyć występy zespołów folklorystycznych. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest miejscem nawiązywania kontaktów pomiędzy hodowcami, producentami i rolnikami. Organizacja Wystawy ma na celu promocję wielkopolskiego rolnictwa, upowszechnianie dorobku regionalnej hodowli, osiągnięć w genetyce oraz jest warsztatem dla młodych rolników, uczniów techników rolniczych oraz studentów Uniwersytetów Przyrodniczych. Z E S T A W I E N I E czempionów i wiceczempionów XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w dniach 7-8 czerwca 2014 roku      BYDŁO MLECZNE 1. PR Długie Stare Sp. z o.o ul. Wiosenna 5 Czempion jałowice IV kat. wiekowa 2. Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o ul. Park Mielżyńskich 1, 62-025 Kostrzyn CzempionWiceczempion krowa rasy…
Wielkopolskie Dni Energii 2014 zostały zaplanowane w dniach 24-25 maja 2014 r. w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie 07-08 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku 14-15 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo Edukacyjnym w Marszewie Współorganizatorami Wielkopolskich Dni Energii wraz z Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w poznaniu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Wielkopolska Agencja Zarządzana Enegrią Sp. z o.o. Dzień Energii jest zdefiniowany przez Komisję Europejską jako wydarzenie non-profit, które promuje efektywność energetyczną i energięodnawialną, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zastępowanie paliw kopalnych "zieloną energią".
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 5