Targi i wystawy
Promując walory turystyczne wielkopolskiej wsi, po raz czwarty Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Centrum Wystawowo-Edukacyjne w Gołaszynie, przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Gminy Bojanowo, Starostwa Powiatowego w Rawiczu i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu, zorganizował w Gołaszynie 5 września 2015 r. imprezę pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Impreza ta, kierowana szczególnie do Kół Gospodyń Wiejskich, była doskonałą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć gospodyń oraz wymiany doświadczeń między nimi. Panie zaprezentowały swoje zdolności kulinarne przygotowując wiele potraw na bazie nabiału z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu, a także pochwaliły się dorobkiem artystycznym swych Kół. W programie tegorocznej imprezy, oprócz pikniku mleczarskiego połączonego z degustacją przeznaczoną dla zwiedzających, znalazły się także dla zainteresowanych uczestników następujące wykłady: „Dziedzictwo kulturowe wsi jako wartość zasługująca…
Już po raz czwarty tematem wiodącym targów będzie szeroko rozumiana energia odnawialna oraz zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem energią w gospodarstwie rolnym i domowym. Licznie zapowiedziały swój udział w targach firmy oferujące materiały budowlane i wykończeniowe, termoizolacyjne, urządzenia grzewcze oraz klimatyzacyjne, a także usługi związane z oceną stanu obiektów oraz instalacji, systemy ogrzewania wykorzystujące energię odnawialną i zapewniające odzysk ciepła oraz jego gromadzenie. Będzie można skorzystać z wykładów i konsultacji na temat efektywnego zarządzania energią w obiektach mieszkalnych i produkcyjnych, bilansu energii oraz niwelowania jej strat. Całość dopełnią informacje nt. źródeł dofinansowania inwestycji poprawiających standard energetyczny obiektów budowlanych oraz obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Oprócz tego w ofercie targowej znajdą się stoiska z maszynami i sprzętem rolniczym oraz urządzeniami ułatwiającymi pracę w gospodarstwie czy wyposażeniem obiektów inwentarskich. Wśród oferowanych zwiedzającym środków produkcji będzie można znaleźć pasze, nawozy, nasiona i sadzeniaki. Zwiedzający targi będą mieli możliwość zaprenumerowania gazet rolniczych  oraz skorzystania z szerokiej oferty usług dla rolnictwa. Do odwiedzenia swoich stoisk informacyjnych oprócz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaproszą agencje rządowe (ARiMR, ARR), KRUS oraz samorząd rolniczy i powiaty współpracujące. Targom będą towarzyszyły: •  Wielkopolskie Dni Energii 2015 – realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o., kierowane głównie do najmłodszych animatorów działań ekologicznych i młodzieży, jak również do przedstawicieli instytucji naukowych oraz przedsiębiorców działających w branży energetycznej. Na specjalnie przygotowanym stoisku przewidziano zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z zieloną energią, oszczędzaniem energii oraz ochroną środowiska. na uczestników będą czekać atrakcyjne nagrody. •  Cykl wykładów pt. „Energia w gospodarstwie rolnym”, na który w godzinach 12.00-15.00 zapraszają specjaliści Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. •  ​Podsumowanie plebiscytu Głosu Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „SuperRolnik Wielkopolski Roku 2015”, przewidziane około godziny 13.00. Ponadto w ramach targów odbędzie się kiermasz ogrodniczy z ciekawą ofertą owocowego i ozdobnego materiału nasadzeniowego. Będzie można wybierać w mnogości odmian róż, kwiatów cebulowych, ciekawych bylin i roślin przeznaczonych na skalniaki w przydomowych ogrodach i kącikach wypoczynkowych.