Start ZD w Powiatach Powiaty L - P w Pleszewie Nowości z Pleszewa Uprawa łubinu żóltego.

Uprawa łubinu żóltego.

Uprawa łubinu żółtego na glebach lekkich.
W uprawie na glebach piaszczystych, słabych V-VI klasy, łubin żółty jest spośród strączkowych rośliną bezkonkurencyjną. Łubin żółty należy do roślin uprawianych głównie na nasiona ,na zieloną masę , jako zielony nawóz na przyoranie oraz na paszę dla zwierząt. W uprawie na zieloną masę , w plonie głównym lub poplonie, wydaje wyższy plon niż saradela. W większym stopniu niż saradela wzbogaca glebę resztkami pożniwnymi w masę organiczną, NPK, Ca i w mikroelementy. Dostarczana treściwa pasza białkowa przez łubin żółty jest najbardziej skoncentrowana, zawiera 42 do 45 % białka. Śrutowane nasiona łubinu mogą zjadać wszystkie zwierzęta domowe. Dziś wszystkie zarejestrowane w Polsce odmiany łubinu żółtego są odmianami „słodkimi". Łubin żółty jest doskonały jako przedplon pod wszystkie rośliny w płodozmianie ,należy do rodziny strączkowych, a podrodziny motylkowatych. Łubin żółty ma korzeń palowy sięgający do 2 m. Na korzeniach powstają zgrubienia zwane brodawkami, które tworzą się pod wpływem bakterii wiążących azot z powietrza. Korzeń łubinu żółtego ma zdolność do uruchamiania trudniej rozpuszczalnych składników pokarmowych, a szczególnie fosforu.
Łubin żółty wymaga dużo ciepła, znosi temperaturę przy wschodach do – 8oC.Szkodliwe są w niskich temperaturach wiatry, które unosząc ziarenka piasku uszkadzają młode siewki. Nie znosi zbyt dużej zawartości wapna. Łubiny potrzebują gleb przewiewnych. Jego system korzeniowy nie rozwija się dobrze w glebie zbyt zbitej i niezawierającej powietrza lub na glebie podmokłej.
Azotu pod łubin żółty ani pogłównie, ani przed siewem nie stosuje się. Fosforu należy wysiać 50-70 kg (P2O5 )i potasu80-100 kg (K2O) na 1 ha. Stwierdzono że fosfor wpływa pozytywnie na dojrzewanie.
Ilość wysiewu zależy od masy 1000 nasion wysiewa się w takiej ilości, by na 1 m2 rosło 90-100 roślin tj. od 130-160 kg / ha. Na głębokość 3-4 cm, rozstawa siewu 20-25 cm ale dobre wyniki uzyskuje się stosując rozstawę zbożową,tzn.12,5 cm. Ważny zabieg to zaprawianie nasion zaprawą nasienną Funaben T w ilości 200 g/100 kg lub Sarfunem w ilości 250ml/100 kg nasion.
Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest chemiczne zwalczanie chwastów bezpośrednio po siewie. Zalecane herbicydy to: Afalon 50 WP,Linnurex 50 WP,Stomp330 EC, Goltix WG.
Ochrona przed chorobami to konieczność zaprawiania nasion, zabieg ten zabezpiecza przed zgorzelami siewek. Najgroźniejszą chorobą jest antraknoza. Sprzyjające warunki to wysoka wilgotność powietrza i wysokie temperatury z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, nawet już w drugiej połowie maja, opryskiwać plantacje Gwarantem 500 SC lub Amistarem 250 SC. W zależności od nasilenia się choroby zbiegi powtarzać w odstępach 10-14 dniowych.
Odmiany zalecane do uprawy to:- Parys, Mister, Perkoz
- Juno, Dukat, Talar
-Taper, Lord
Wszystkie odmiany wywodzą się z dwóch polskich hodowli.
Zbiór należy zaczynać około południa po obeschnięciu roślin z wilgoci nocnej, a kończyć gdy znowu nadchodzi wilgoć nocna. Bardzo ważne jest pilnowanie wilgoci zebranego plonu , aby nie przekroczył 15 %. Gdy wilgotność jest wyższa po zbiorze lub podczas przechowywania dosuszać zimnym powietrzem. Zbiór kombajnem prowadzi się po zbrązowieniu strąków i zżółknięciu łodyg przy wilgotności nasion między 15-17 %.
Zachętą do uprawy łubinu żółtego są dopłaty od 15 stycznia 2010r można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elity lub kwalifikowany dopłata wynosi 160 zł/ha oraz dodatkowa dopłata bezpośrednia ST w przypadku ubiegania się o przyznanie specjalnej płatności obszarowej, która w 2010r wynosiła 207,28 zł /ha

Opracowała : Anna Malinowska
Literatura:
1/Szczegółowa uprawa roślin-praca zbiorowa pod redakcją
Jerzego Hersego
2/Rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne- Agro Serwis

Ostatnio modyfikowane: poniedziałek, 21 marca 2011 10:40

 • tylko do końca lipca 2014 roku. Zamieścił Danuta Matusiak

  tylko do końca lipca 2014 roku. Wnioski o wsparcie na posadzenie lasu tylko do końca lipca 2014 roku.                   Zalesianie gruntów było już dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W tym czasie rolnicy posadzili las na powierzchni ponad 70 tys. ha.                  Działanie "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" skierowane jest do rolników, którzy prowadza działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika małe dochody. Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.Zalesienie gruntu ma być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli taki plan nie istnieje, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Z zalesiania wykluczone są m.in. tereny objęte programem "Natura 2000", parki krajobrazowe czy rezerwaty przyrody.                  Rolnik, który zadeklaruje posadzenie lasu na swoim gruncie lub na gruncie należącym do małżonka, albo też na terenie którego jest współwłaścicielem, może uzyskać wsparcie z tego działania. Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi…

  Napisany w czwartek, 17 lipca 2014 09:10 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 49 razy Więcej…
 • Marchew na redlinach Zamieścił Danuta Matusiak

  Marchew na redlinach Marchew na redlinach   Na przełomie ostatnich lat widać zmianę technologii produkcji warzyw korzeniowych. Ze względu na coraz wyższe wymagania jakościowe producenci zaczęli uprawiać marchew, pietruszkę i pasternak na redlinach. Taka technologia uprawy umożliwia uzyskanie warzyw o długich korzeniach a tym samym wpływa na wzrost plonu handlowego o 20-30% niż w tradycyjnej uprawie „na płasko". Korzenie uprawiane na redlinach są proste, dłuższe i bardziej gładkie. Mniejszy jest udział korzeni niekształtnych. Taki sposób uprawy pozwala również prowadzić zbiór na glebie nadmiernie wilgotnej, gdzie w takich samych warunkach wilgotnościowych w uprawie na płaskim gruncie byłoby to trudne do wykonania.Na terenie gminy Dobrzyca wielu producentów uprawia warzywa korzeniowe na redlinach. Jednym z nich jest pan Krzysztof Grześkowiak z Fabianowa, który współpracuje z Zespołem Doradczym w Dobrzycy. W ubiegłym roku w jego gospodarstwie wykonano analizę kosztów produkcji (AKP) pietruszki. Warzywa korzeniowe w tym gospodarstwie uprawia się od kilkunastu lat. Tradycję uprawy warzyw w gospodarstwie zapoczątkował mój tata Stanisław już 15 lat temu i ja to kontynuuję. Kiedyś sialiśmy po 6 ha marchwi a obecnie ze względu na coraz niższą cenę ograniczyłem się do 2…

  Napisany w piątek, 30 maja 2014 07:33 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 225 razy Więcej…
 • UWAGA MŁODZI ROLNICY!!! Zamieścił Izabela Grzesiak

  UWAGA MŁODZI ROLNICY!!! UWAGA MŁODZI ROLNICY !!!JUŻ 15 MAJA RUSZA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM W RAMACH PROW 2007 - 2013Jest to bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników, w celu ich zachęcenia do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej.Pomoc finansową w wysokości 100 tysięcy złotych, mogą otrzymać zarówno osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa i rozpoczęcie (po raz pierwszy) prowadzenia działalności rolniczej, jak i osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiadają już gospodarstwa, ale rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.Aby otrzymać pomoc należy spełnić niżej wymienione warunki.Pomoc może uzyskać osoba:1) pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;2) będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;3) nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;4) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;5) zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym albo osoba, która:• rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy…

  Napisany w poniedziałek, 05 maja 2014 19:44 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 390 razy Więcej…
 • DEGUSTACJA POTRAW Z GRZYBÓW NA WIOSENNYCH TARGACH ROLNO-OGRODNICZYCH "AGROMARSZ". Zamieścił Izabela Grzesiak

  DEGUSTACJA POTRAW Z GRZYBÓW NA WIOSENNYCH TARGACH ROLNO - OGRODNICZYCH „AGROMARSZ"Tegoroczne Targi organizowane w dniu 6 kwietnia br., przyciągnęły do Marszewa 180 wystawców oraz rekordową liczbę 23.000 zwiedzających. Imprezę otwarł Ryszard Jaworski - dyrektor WODR w Poznaniu. Wśród gości znaleźli się: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Pleszewski Michał Karalus, Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak oraz poseł PSL Piotr Walkowski. Na terenie wystawowym prezentowano nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze. Największym zainteresowaniem gości targowych cieszyła się sprzedaż roślin: krzewów ozdobnych, drzewek owocowych, kwiatów doniczkowych oraz cebulek. Swoją ofertę prezentowało wiele firm z branży produkcji rolnej, ale nie tylko. Własne stoiska wystawiły także różne instytucje: WODR, Powiat Pleszewski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Wielkopolska Izba Rolnicza. Nie zabrakło też aktywnych kobiet ze Stowarzyszenia Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego, które w ramach pokazu „Grzyby w wielkopolskiej kuchni regionalnej" przygotowały degustację potraw z grzybów. A były to: „Grzyb w brukselce z polskim mięsem w panierce z kaszą z wielkopolskich zbóż i surówką ze swojskich warzyw. Był też chleb ze smalcem z karkówką i grzybami leśnymi i z sałatką z ogórków. Nie…

  Napisany w sobota, 19 kwietnia 2014 18:14 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 413 razy Więcej…
 • WIELKANOC 2014 Zamieścił Danuta Matusiak

  WIELKANOC 2014 WIOSNY W SERCU, POGODY DUCHA, SZCZĘŚLIWYCH I SPOKOJNYCH     ŚWIĄT WIELKANOCNYCH                          ŻYCZĄ KIEROWNIK I DORADCY ZD PLESZEW

  Napisany w piątek, 11 kwietnia 2014 07:14 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 533 razy Więcej…
 • WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2013 - FINAŁ KONKURSU. Zamieścił Izabela Grzesiak

  WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2013 - FINAŁ KONKURSU. WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2013 – FINAŁ KONKURSU.W dniu 23 marca 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu w Sali Ziemi odbył się XIII finał konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2013". Do konkursu zgłosiło się 54 rolników. Z tej grupy komisja konkursowa Kapituła pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka - rektora poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego nominowała 20 rolników do nagrody. Nagrodę w wysokości 10 000,00 zł i statuetkę siewcy otrzymało 10 najlepszych rolników. Z powiatu pleszewskiego nagrodę otrzymał: Pan Remigiusz Szczepański zamieszkały w gminie Gołuchów. W spotkaniu wzięli udział ministrowie, posłowie, marszałek województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele środowisk samorządowych, powiatowych i gminnych z województwa wielkopolskiego. Na finał XIII Gali do Poznania przyjechało też około 2000 rolników i doradców z całego województwa wielkopolskiego. Finał zakończył uroczysty koncert galowy, na którym wystąpił Andrzej Cierniewski. Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie najlepszych gospodarstw rolnych oraz promocja standardów w wielkopolskim rolnictwie. Wszyscy wyróżnieni rolnicy prezentują wysoki poziom produkcji rolniczej. Izabela Grzesiak - starszy doradca ds. ROW

  Napisany w środa, 09 kwietnia 2014 09:20 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 561 razy Więcej…
 • KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA Zamieścił Izabela Grzesiak

  KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA. Plebiscyt ,,Gazety Pleszewskiej'' wygrała Jolanta Pankowiak nasza koleżanka z Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim.   Na łamach „Gazety Pleszewskiej" ogłoszono plebiscyt na KOBIETĘ PRZEDSIĘBIORCZĄ. Wśród zgłoszonych kandydatek znalazła się nasza koleżanka z Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim Jolanta Pankowiak. Jola pracuje w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim jako starszy doradca ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin: Dobrzyca, Pleszew, Gołuchów, Czermin. Siedziba jej biura znajduje się w gminie Dobrzyca. Ma wykształcenie wyższe, ukończyła zaoczne studia na kierunku psychopedagogika z profilaktyką społeczną. W poprzednich wyborach została radną powiatową. A trzy lata temu prezesem Stowarzyszenia Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego.Od lat współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich w powiecie pleszewskim. Jest współorganizatorką wielu konkursów oraz pokazów odbywających się na terenie powiatu pleszewskiego.Między innymi zorganizowanych w Marszewie festiwali potraw z ziemniaka czy z kapusty albo zeszłorocznego III Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej, na który zjechały się przedstawicielki różnych wielkopolskich powiatów a potrawy konkursowe w ogrodach starostwa mogli degustować wszyscy mieszkańcy powiatu pleszewskiego.Jej pomysłem było również zorganizowanie konkursu „Dziedzictwo Kulinarne Południowej Wielkopolski" który już od kilku lat odbywa się w…

  Napisany w poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:44 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 546 razy Więcej…
 • XII Powiatowy Konkurs na Ciasto Domowego Wypieku. Zamieścił Izabela Grzesiak

  XII Powiatowy Konkurs na Ciasto Domowego Wypieku. XII Powiatowy Konkurs na Ciasto Domowego WypiekuOrganizatorem XII Powiatowego Konkursu na Ciasto Domowego Wypieku był Ośrodek Kultury w Żegocinie, przy współudziale Urzędu Gminy w Czerminie, WODRw Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim, Kółka Włościanek w Żegociniepod Honorowym Patronatem Starosty Pleszewskiego.Komisja konkursowa w składzie:1. Jolanta Pankowiak2. Małgorzata Szymoniak3. Maria Korzeniewska4. Dorota KaczmarekKomisja konkursowa oceniła 16 ciast wykonanych przez:1. Ewa Ferenc- Niniew2. Teresa Andrzejewska – Niniew3. Grażyna Kałużna – Pieruchy4. Zofia Saidel – Pieruchy5. Ewelina Woźniak - Wieczyn6. Dorota Serafin– Żegocin7. Elżbieta Szymczak - Karminiec8. Danuta Balcer – Izbiczno9. Halina Grześkowiak - Fabianów10. Józefa Jarmóż – Gołuchów11. Halina Jędrzejak – Gołuchów12. Maria Kantczak - Gołuchów13. Romana Grabarek – Sowina14. Czesława Grabarek - Sowina15. Gabriela Marcinkowska - Piekarzew16. Bernadeta Fengier - Zielona Łąka   W ocenie brano pod uwagę:- smak,- pomysłowe wykorzystanie produktów,- wygląd estetyczny. Przyznano następujące nagrody:I - Bernadeta Fengier– Pleszew- „Cytrynka do migdałka"II – Elżbieta Szymczak – Karminiec -,,Porzeczkowiec"III – Gabriela Marcinkowska - Piekarzew -„Owocowa rozkosz" Wyróżnienie i nagrodę od Marii Korzeniewskiej otrzymałaEwelina Woźniak – Wieczyn.W programie artystycznym wystąpił : Chór „Cantare", Zespół Salonowy, Kabaret Klapa, Katarzyna Zawada. Odbyła się degustacja…

  Napisany w poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:37 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 557 razy Więcej…
 • CEBULA OZIMA Zamieścił Danuta Matusiak

  CEBULA OZIMA Plantacja cebuli ozimej w LutyniUprawa cebuli ozimej cieszy się od wielu lat dużym powodzeniem wśród rolników. Popularność tej uprawy związana jest przede wszystkim z jej opłacalnością. Często cena rekompensuje nawet niski plon. Niestety jest to uprawa, która wiąże się z dużym ryzykiem przemarznięcia roślin.Jacek Balcer z Lutyni – gmina Dobrzyca od wielu lat uprawia cebulę ozimą. W tym sezonie wysiał 3 odmiany. Warunki pogodowe dla cebuli ozimej były trudne ze względu na brak okrywy śnieżnej, ale cebula przezimowała. Analizując minione lata mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku było dobrze, ale 2 i 3 lata temu cebula wymarzła w 100 procentach. Można powiedzieć, że co 3 lata cebula ozima udaje się. Uważam, że w tym roku jest średnio dobrze – mówi Jacek Balcer. Zdaniem producenta bardzo dużo zależy od odmiany i pola. Gleby na których wysiano cebulę są mozaikowe. Na glebach lżejszych cebula przezimowała lepiej. Wysiałem 2 bardzo wczesne odmiany holenderskie, które w tym roku nie sprawdziły się. Gdybym miał tylko te odmiany, to na pewno zlikwidowałbym plantację. Wysiałem również czeską odmianę z której jestem zadowolony, ponieważ wygląda dobrze - stwierdza.…

  Napisany w piątek, 04 kwietnia 2014 11:55 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 666 razy Więcej…
 • PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO - PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2013 ROK. Zamieścił Izabela Grzesiak

  PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO - PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2013 ROK. PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO – PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2013 ROK.   Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim za 2013 rok odbyło się w czwartek 20 marca 2014 roku w Centrum Edukacyjno – Wystawowym w Marszewie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wiesława Witaszak kierownik CEW Marszew, Katarzyna Nowakowska kierownik Biura powiatowego ARiMR w Pleszewie, Piotr Kopczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Anna Wilczura kierownik biura WIORIN, Sebastian Trawiński z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Piotr Winiecki Prezes RSP Bógwidze w którym zlokalizowane jest gospodarstwo wdrożeniowe, Anetta Przespolewska z „Życia Pleszewa" oraz specjaliści branżowi WODR Poznań. W podsumowaniu brali udział wszyscy doradcy pracujący na terenie powiatu pleszewskiego. Gości, rolników i doradców powitał kierownik ZD Pleszew Tadeusz Wojcieszak, który przedstawił działalność Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim które były podejmowane na rzecz środowisk wiejskich w 2013 roku. Kierownik przedstawił charakterystykę powiatu pleszewskiego, który ma charakter rolniczy. Główne kierunki upraw to produkcja roślinna żyto, pszenica. W ostatnich latach wzrosła też znacząco powierzchnia uprawy kukurydzy. Kierownik przedstawił stronę internetową WODR, która daje możliwość rolnikom zadania doradcy pytania drogą elektroniczną. Kierownik wspomniał o specjalizacji, która…

  Napisany w czwartek, 27 marca 2014 12:16 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 784 razy Więcej…