Start ZD w Powiatach Powiaty L - P w Pleszewie Nowości z Pleszewa UPRAWA CZOSNKU

UPRAWA CZOSNKU

Uprawa czosnku

 

Czosnek uprawiany był już przez Greków, Hebrajczyków, Rzymian 4500 lat p.n.e. jest nie tylko doskonałym warzywem lecz ma również zalety jako roślina lecznicza. Zwalcza wysokie ciśnienie, oczyszcza krew. Jedząc czosnek możemy pozbyć się tak zwanego złego cholesterolu. Rozróżniamy dwa terminy sadzenia czosnku termin wiosenny i jesienny. W Polsce ząbki czosnku sadzi się ręcznie, a cebulki powietrzne wysiewa się ręcznie lub siewnikiem. Nakłady pracy przy sadzeniu czosnku z cebul zmniejsza się o 1/3 w porównaniu z sadzeniem ręcznym z ząbków. Zwykle czosnek sadzi się pionowo w dół, wciskając w dno bruzdy. Głębokość przykrycia przy sadzeniu jesiennym powinna wynosić 5-8 cm, a przy sadzeniu wiosennym 3-5 cm. Czosnek ozimy sadzi się w drugiej połowie października lub na początku listopada. Wiosną staramy się sadzić czosnek możliwie jak najwcześniej.
Wymagania glebowe czosnku są większe niż cebuli. Najlepiej rośnie i plonuje na glebach ciepłych, próchnicznych i przepuszczalnych, o odczynie obojętnym, utrzymanych w dobrej kulturze. Gatunek ten należy do roślin wytrzymałych na niską temperaturę. Najlepsze dla tego gatunku są stanowiska po uprawie roślin nawożonych obornikiem, dobrym przedplonem są warzywa kapustne i ogórki. Nie należy uprawiać czosnku co roku na tym samym polu, także nie po cebulowych — ze względu na zwiększone ryzyko występowania chorób lub szkodników, z których najgroźniejszymi są niszczyk zjadliwy i błotniszka czosnkówka. Oprócz nawozów organicznych (pod przedplon), dodatkowo wysiewa się mineralne, przeznaczając na hektar średnio 90 kg azotu, 80 kg fosforu i 150 kg potasu. Fosfor i potas należy dać pod orkę, natomiast azot jednorazowo po wschodach roślin lub w dwóch dawkach — pierwszą wczesną wiosną, następną po około czterech tygodniach. Czosnek dobrze reaguje na dokarmianie dolistne, najlepiej 0,3% roztworem Florovitu z dodatkiem 0,l % roztworu siarczanu mW
Czosnek jest bardzo wrażliwy na zachwaszczenie. Chwasty można zwalczać mechanicznie lub chemicznie (zgodnie z aktualnym programem ochrony), począwszy od momentu posadzenia ząbków. Dodatkowym zabiegiem ograniczającym rozwój chwastów jest ściółkowanie gleby. W kwietniu lub maju międzyrzędzia pokrywa się czarną folią, torfem lub korą, co poprawia stosunki wodno-powietrzne w glebie, znacznie ogranicza rozwój chwastów oraz przyczynia się do wzrostu plonu o około 30%. Nawadnianie najlepiej przeprowadzać rano, aby rośliny mogły szybko obeschnąć, co ograniczy rozwój chorób. Jednorazowa dawka wody nie powinna przekraczać 20 mm. Przy uprawie czosnku wytwarzającego pędy kwiatostanowe wskazane jest ścinanie ich zaraz po ukazaniu się. Jest to zabieg pracochłonny, lecz powoduje zwiększenie plonu o około 30%. Pędów tych nie usuwa się wówczas, gdy planowane jest uzyskanie dodatkowego plonu cebulek powietrznych.
Właściwy termin zbioru jest bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o jakości czosnku. Wszystkie typy czosnku nie wytwarzające pędów kwiatostanowych można zbierać, gdy około 50% roślin ma złamany szczypior. Czosnek wytwarzający pędy kwiatostanowe nie załamuje łodyg, a termin dojrzałości zbiorczej poznajemy po zasychaniu liści. Należy podkreślić, że lepiej zebrać czosnek kilka dni za szybko niż za późno. Czosnek sadzony jesienią dojrzewa zazwyczaj w lipcu, a sadzony wiosną miesiąc później. Zbyt wczesne zbieranie czosnku może być przyczyną zagrzewania się czosnku podczas przechowywania i powodować duże straty. U czosnku zbieranego zbyt późno łatwo odrywa się szczypior w czasie zbioru, łuski ochronne często odpadają i cebule rozsypują się, co zdecydowanie pogarsza jakość towaru. Przed zbiorem główki powinny być twarde, a łuski okrywające pergaminowe. Zebrany czosnek dosusza się kilka dni na polu, a po przeniesieniu do pomieszczeń należy go rozłożyć cienką warstwą, aż do całkowitego zaschnięcia. Po całkowitym zaschnięciu przecina się szczypior na długość 2-3 cm, a korzenie na długość 0,5 cm i dzieli na dwa wybory. Główki czosnku przeznaczone do obrotu powinny być zdrowe, nie zmurszałe suche, z zaschniętą szyjką. Czosnek nie może mieć świeżo wyrośniętych korzeni i szczypioru. Do wyboru pierwszego zalicza się główki czosnku całe, czyste, nie zabrudzone, ścisłe, twarde, o średnicy ponad 3 cm, pokryte całkowicie łuską, jednolicie zabarwione i o zbliżonej wielkości. Do wyboru drugiego zalicza się czosnek jednolity o różnej wielkości, barwy, kształtu, o pełnych lub nie pełnych główkach lub luźnych ząbkach. Łuska może być popękana na główce i pojedynczych ząbkach pełnych, jednak ząbki powinny być nieuszkodzone.
Plony czosnku wahają się gdzieś w granicach 60-130 q/ha. Czosnek najlepiej przechowywać w temperaturze -3°C. W tej temperaturze czosnek nie wyrasta nawet przy dużej wilgotności. W chłodniach zazwyczaj czosnek przechowuje się w temperaturze około 0°C i wilgotności powietrza 60-70%. Małe ilości czosnku na potrzeby własne przechowuje się w workach siatkowych na strychach. Czosnek zimowy jako gorzej przechowujący się, spożywamy w okresie jesiennym lub wczesnozimowym.

Maciej Kałużny

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 28 stycznia 2014 05:22

Izabela Grzesiak

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Zamieścił Izabela Grzesiak

  ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO. ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO.Powiat pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego nad dolną Prosną i środkową Lutynią. W obrębie powiatu znajduje się sześć gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew.Gmina Gołuchów leżąca na trasie z Pleszewa do Kalisza ma do zaoferowania wielkie bogactwo walorów turystycznych. Zabytki architektury Gołuchowa należą do unikatowych w Polsce.Zamek Książąt Czartoryskich – jest położony w malowniczym parku, w dolinie rzeki Trzemnej. Zamek, który kiedyś był rezydencją magnacką dziś stanowi przykład francuskiego renesansu z detalami polskości. Historia Zamku Czartoryskich liczy ponad 400 lat. W jego wnętrzu znajduje się kolekcja waz greckich, rzeźby, malarstwa i tkanin przywożonych przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską z całej Europy. Na terenie parku znajduje się MAUZOLEUM – kaplica w której pochowano Izabellę z Czartoryskich.Zamek otoczony jest malowniczym parkiem urządzonym w stylu angielskim , który ma status jednego z największych w Polsce. Jego powierzchnia to 160 ha. Park odznacza się ogromnym bogactwem gatunków drzew i krzewów oraz licznymi pomnikami przyrody.W sąsiedztwie parku znajduje się pokazowa zagroda dla zwierząt. Można tutaj obserwować żubry, daniele, dziki i koniki polskie.Zapraszamy do Gołuchowa. Czeka tu wiele…

  Napisany w niedziela, 01 marca 2015 15:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 39 razy Więcej…
 • Wapnowanie gruntów. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Wapnowanie gruntów. WAPNOWANIE GRUNTÓW   Wapnowanie gruntu jest jednym z istotniejszych zabiegów plonotwórczych. Skuteczność nawożenia uzależniona jest od wielu czynników agrotechnicznych. Jednym z nich jest właściwy odczyn gleby. Wapnowanie gleby ma na celu zmniejszenie stopnia jej zakwaszenia co ma duży wpływ na wielkość plonowania roślin i rzutuje w końcu na efektywność produkcji roślinnej. Wapnowanie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gruntu przez co zwiększa się ilość przyswajalnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. W kwaśnych glebach zwiększa się toksyczne działanie glinu na system korzeniowy roślin uprawnych. Bezpośrednim skutkiem toksyczności glinu jest zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego roślin przez co zostaje ograniczona zdolność do pobierania składników pokarmowych z gruntu. Na glebach zakwaszonych zamiera życie biologiczne decydujące o rozpadzie substancji organicznej i mineralizacji azotu. Wapnowanie wreszcie poprawia strukturę gruzełkowatą gruntu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe stosunki powietrzno –wodne. Prawidłowa struktura gleby zmniejsza skutki suszy w latach suchych oraz zapewnia prawidłowe osuszenie gruntu i nagrzewanie się w okresie wiosennym. Najlepszym terminem do wapnowania gleb jest okres po zbiorach zbóż, wtedy można lepiej wapno wymieszać z glebą dlatego możemy zastosować pełną jego dawkę lub pod orkę zimowa oraz…

  Napisany w środa, 25 lutego 2015 07:23 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 84 razy Więcej…
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE.Jest to jednorazowa płatność , która przysługuje rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się minimum od roku do uczestniczenia w systemie małych gospodarstw i który w wyniku sprzedaży bądź darowizny w sposób trwały przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.Planuje się, że mniejsze gospodarstwa będą objęte uproszczonym, ryczałtowym systemem dopłat bezpośrednich, obniżającym poziom wymogów oraz liczbę kontroli. Wstępne szacunki wskazują, że do uproszczonego systemu mogłaby wejść nawet połowa gospodarstw w kraju. Otrzymywałyby one dopłaty o wysokości podobnej do dopłat obowiązujących w standardowym systemie nie przekraczające jednak 1250 euro.Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej powierzchnie odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce (10,42 ha wg ARiMR 2013) albo średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie, jeżeli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą gospodarstwa większe zarówno po stronie rolnika przekazującego jak i przejmującego grunty. Większe szanse będą miały również…

  Napisany w wtorek, 24 lutego 2015 13:11 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 81 razy Więcej…
 • Spotkanie agroturystyczne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Spotkanie agroturystyczne SPOTKANIE AGROTURYSTYCZNE. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Pleszewskiej byli organizatorami spotkania szkoleniowego, które odbyło się 16 lutego 2015 roku w nowym budynku Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie. To już kolejne spotkanie dla osób prowadzących lub chcących prowadzić agroturystykę w swoim gospodarstwie.Głównymi tematami spotkania były: Podstawy prawne prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich – przepisy i podatki 2015. Wykład na w/w temat prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W programie nie zabrakło również omówienia aktualnego PROW-u 2014-2020 i możliwości uzyskania środków finansowych dla gospodarstw agroturystycznych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy na co dzień zajmują się agroturystyką, jak również mieszkańców obszarów wiejskich, którzy myślą o dodatkowym źródle dochodu jakim jest prowadzenie agroturystyki. Pod koniec spotkania miała miejsce dyskusja. Kolejne spotkanie już za rok. Zapraszamy!!!     Izabela Grzesiak starszy doradca ds. ROW – ZD Pleszew

  Napisany w poniedziałek, 16 lutego 2015 18:28 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 86 razy Więcej…
 • Modernizacja gospodarstw rolnych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Modernizacja gospodarstw rolnych. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCHNowy PROW 2014-2020 przewiduje nabór na kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Jest to najbardziej popularny program w ramach, którego można uzyskać dotację na zakup maszyn, budowę budynków czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Przypuszcza się, że nabór wniosków nastąpi w 2015 roku.Celem tego działania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w następujących obszarach:- rozwój produkcji prosiąt,- rozwój produkcji mleka krowiego,- rozwój produkcji bydła mięsnego,- inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.Beneficjenci tego działania prowadzą w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznania pomocy. Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta na jedno gospodarstwo: • 900 tys. zł – na rozwój prosiąt,• 500 tys. zł – na inwestycję związane z budynkami inwentarskimi, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,• 200 tys. zł – na pozostałe działania w tym zakup maszyn rolniczych.Poziom pomocy został określony na następujących pułapach:• 60% – inwestycje zbiorowe i młodzi rolnicy;• 50% – inni beneficjenci.• Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.W obecnym naborze przewiduje się wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach OSN.Pomoc…

  Napisany w niedziela, 15 lutego 2015 13:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 127 razy Więcej…
 • XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Zamieścił Izabela Grzesiak

  XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy RolniczejW dniu 11.02.2015roku odbyła się kolejna XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie.Organizatorami imprezy był :Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 19 osób.Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 40 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do Finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na kolejnych 40 pytań testowych. Z wagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów dlatego komisja zadała 4 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów.Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach zwycięzcami zostali:I miejsce Mateusz Grabarek zamieszkały w Kościelnej WsiII miejsce Dominik Majewski zamieszkały w CzechluIII miejsce Adam Tułacz w zamieszkały w MacewieIV miejsce Waldemar Winkowski zamieszkały w KajewieV miejsce Paweł Małolepszy zamieszkały w Borczysku7 najlepszych uczestników otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez :Wójta Gminy w Gołuchowie i Przedsiębiorstwo handlowe Marcina Bródki zam. w Gołuchowie.Dodatkowo trzech najlepszych uczestników wyróżniono dyplomami od Wójta Gminy w Gołuchowie. Natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali podziękowanie za udział w imprezie od Wójta Gminy w Gołuchowie.Komisję oceniającą wyniki…

  Napisany w czwartek, 12 lutego 2015 09:57 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 126 razy Więcej…
 • Premie dla młodych rolników. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Premie dla młodych rolników. Premie dla młodych rolników.   Minister zapowiedział nabór na to działanie w II kwartale 2015 r.Jest to działanie zwrócone do młodych osób, które nie ukończyły 40 roku życia, po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku nigdy nie prowadzili gospodarstwa rolnego jako kierujący i posiadają odpowiednie kwalifikacje.Istnieją pewne odstępstwa od w/w warunków tj. możliwość posiadania gospodarstwa nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w okresie trzech lat od dnia doręczenia decyzji.Wysokość wsparcia to 100 tys. zł. wypłacane w dwóch ratach:- I rata – 80% kwoty pomocy,- II rata – 20 % kwoty pomocy.Pierwsza rata będzie wypłacana w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy po spełnieniu przez beneficjenta warunków z zastrzeżeniem których została wydana w/w decyzja. Natomiast wypłata drugiej raty nastąpi po realizacji założeń biznes planu.Wielkość ekonomiczna gospodarstwa SO nie mniejsza 13 tys. euro i nie większa niż 1560 tys. euro. Powierzchnia użytków rolnych tworzonego nowego gospodarstwa co najmniej równa średniej krajowej i nie większa niż 300 ha.W wyniku realizacji inwestycji zawartej w…

  Napisany w środa, 11 lutego 2015 20:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 167 razy Więcej…
 • INFORMACJA!!! Zamieścił Izabela Grzesiak

  INFORMACJA!!! WAŻNA INFORMACJA!!!. Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim zmienił swoją siedzibę. W związku ze zmianą lokalizacji, zmienił się adres do korespondencji. Nadal biuro mieści się w Marszewie. Nasz aktualny adres:MARSZEW 25, 63-300 PLESZEW. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doradztwem rolnym i rolnośrodowiskowym rolników do nowej siedziby.Naszym zadaniem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów – rolników.Nasze biura czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00

  Napisany w poniedziałek, 09 lutego 2015 07:56 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 128 razy Więcej…
 • Uprawa mieszanek zbożowo-strączkowych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych.   Mieszanki strączkowo-zbożowe mogą być wprowadzone do 5-letniego programu rolnośrodowiskowego w pakiecie rolnictwo zrównoważone, wariant 1.1- zrównoważony system gospodarowania w celu przerwania monokultur zbożowych. Uczestnictwo w tym programie upoważniało do otrzymania corocznie 360,00 zł za hektar upraw, a ponadto uprawa mieszanek pozostawia lepsze stanowisko pod uprawę zbóż i jest źródłem własnego białka w żywieniu zwierząt gospodarskich. Do uprawy na glebach lepszych klasy I – IV a poleca się mieszanki z udziałem grochu a na glebach słabszych klasy IV b - VI z udziałem łubinu wąskolistnego. Mieszanki z udziałem grochu wynoszą 40-50 % jego normy wysiewu a jęczmienia, pszenicy i ewentualnie owsa 50-60% normy. Przykładowo jeśli dysponujemy nasionami takich popularnych sztywno łodygowych odmian grochu jak MILWA o normie wysiewu 250 kg/ha, dowolnej odmiany jęczmienia o normie wysiewu 160 kg/ha i pszenicy o normie wysiewu 220kg/ha to mieszamy je w następujących przybliżonych proporcjach: groch 120 kg [48%] + jęczmień 40 kg [25%] + pszenica 60 kg [27%]. Jest to wariant optymalny pozostawiający po sobie niezłe stanowisko i gwarantujący, że w zebranym plonie nasiona grochu stanowić będą około 30-40% masy.…

  Napisany w poniedziałek, 09 lutego 2015 07:30 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 144 razy Więcej…
 • RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. Zamieścił Izabela Grzesiak

  RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW.Małe gospodarstwa dysponują ogromnym potencjałem rozwojowym i dużymi możliwościami, jednak ze względu na niską opłacalność produkcji, niskie możliwości finansowe mają utrudnione możliwości inwestycji.Nowy PROW 2014-2020 daje możliwość małym gospodarstwom na dokonanie zmian, które to z kolei przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa szczególnie w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej.Wysokość premii to 60 tys. zł, płacone w II ratach:- I rata 80% kwoty pomocy- II rata 20% kwoty pomocy.Beneficjentem działania może być rolnik czyli osoba ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w pełnym zakresie jako rolnik.Premie można otrzymać tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. Wsparcia nie mogą otrzymać beneficjenci działań: Modernizacja gospodarstw rolnych i Ułatwienie startu młodym rolnikom. Oraz Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.Wysokość ekonomiczna gospodarstwa poniżej 10 tys. euro.W wyniku realizacji inwestycji zawartej w biznes planie powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej minimum do poziomu 10 tys. zł euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.Uwaga: Beneficjent działania zobowiązuje się do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej w gospodarstwie do upływu okresu związania celem.Małe gospodarstwa,…

  Napisany w niedziela, 08 lutego 2015 17:27 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 217 razy Więcej…