Start Najnowsze Wiadomości Nowości z Pleszewa UPRAWA KUKURYDZY NA ZIARNO.

UPRAWA KUKURYDZY NA ZIARNO.

Uprawa kukurydzy na ziarno.

 

Uprawa kukurydzy na ziarno jest uprawą, która zajmuje coraz większą powierzchnię w naszej gminie. Kukurydzę uprawia się na glebach zasobnych w próchnicę, przepuszczalnych o odczynie pH 6-7. Można uprawiać ją również na słabszych glebach ale tylko odmiany o mniejszych wymaganiach glebowych /Glejt, Sudoku,Sulexa,Ikos,Podium/.
Przedplon - Najlepszymi przedplonami są rośliny okopowe, strączkowe, rzepak. Może być uprawiana po sobie do 10 lat optymalnie 4 lata. /Występuje namnożenie patogenów/ Nawożenie – Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Nawozy potasowe w ilości 300kg soli potasowej albo 400kg Korn Kali i 400kg Salmag / 1ha na gleby słabsze a na gleby lepsze Mocznik w ilości 250 kg/1ha. Nawozy w/w stosujemy przedsiewnie. Natomiast Polidap 306 w ilości 100-150kg/ha przy siewie nasion.
Termin siewu - W naszym rejonie przypada miedzy 20-30 IV. Opóżniony do 5 maja.

Gęstość siewu - Kukurydzę lepiej siać rzadko niż gęsto czyli około 8-9 roślin/m2.
Ochrona roślin - w okresie masowego nalotu ploniarki zbożowej w fazie 3 liści kukurydzy
a dokładnie gdy 3 liść jest długości 2 liścia stosujemy Karate Zeon w ilości 0,1l/ha,lub Proteus 110 OD w ilości 0,5 l/ha.
Zwalczanie chwastów w fazie 2-7 liści kukurydzy stosujemy Maister 100-150g/ha+ 1l Zeagran, Milagro Extra 6OD 0,50l plus Calisto 100 SC
Zbiór nasion - Termin zbioru kukurydzy na ziarno przypada w fazie dojrzałości pełnej.
Optymalnie w październiku i listopadzie a odmiany o FAO 160-200 we wrześniu.
Dzięki zastosowaniu prawidłowej agrotechniki możemy osiągnąć 10-14 t kukurydzy suchej.

Andrzej Otto- starszy doradca.Gołuchów.

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 15 października 2013 06:46

Izabela Grzesiak

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Płatność za zazielenienie - trwałe użytki zielone TUZ

Płatność za zazielenienie - trwałe użytki zielone TUZ

Płatność za zazielenienie trwałe użytki zielone (TUZ)   W ramach zazielenienia obowiązkowa prakty...

Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWA

Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWA

Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWADo rangi krajowej perły turystycznej pretenduje obecnie Dobrzyca, gdzie...

Obszary proekologiczne EFA

Obszary proekologiczne EFA

Obszary proekologiczne (EFA)Utrzymanie obszarów proekologicznych to jedna z obowiązkowych praktyk...

Groźne szkodniki w uprawie rzepaku

Groźne szkodniki w uprawie rzepaku

Groźne szkodniki w uprawie rzepaku.   Plantacje rzepaku atakowane są przez szkodniki, które pojaw...

 • Płatność za zazielenienie - trwałe użytki zielone TUZ

  Płatność za zazielenienie - trwałe użytki zielone TUZ

  niedziela, 03 maja 2015 17:42
 • Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWA

  Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWA

  niedziela, 03 maja 2015 15:16
 • Obszary proekologiczne EFA

  Obszary proekologiczne EFA

  niedziela, 03 maja 2015 13:09
 • Groźne szkodniki w uprawie rzepaku

  Groźne szkodniki w uprawie rzepaku

  sobota, 02 maja 2015 15:41
 • Płatność za zazielenienie - trwałe użytki zielone TUZ Zamieścił Izabela Grzesiak

  Płatność za zazielenienie - trwałe użytki zielone TUZ Płatność za zazielenienie trwałe użytki zielone (TUZ)   W ramach zazielenienia obowiązkowa praktyka TUZ składa się z dwóch elementów:- z obowiązku utrzymania wyznaczonych cennych przyrodniczo TUZ położonych naobszarach Natura 2000 na poziomie gospodarstwa;- z utrzymywania powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie w stosunku dopowierzchni TUZ ustalonej w roku referencyjnym czyli w 2015. Utrzymanie trwałych użytków zielonych wiąże się z:- zakazem zaorywania lub przekształcania wyznaczonych trwałych użytków zielonychcennych przyrodniczo, położonych na obszarach Natura 2000. Jeżeli jednak rolnik je zaorze to ma obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności.- zakazem przekształcania trwałych użytków zielonych, gdy wskaźnik udziału powierzchni trwałych użytków zielonych ogółem w powierzchni użytków rolnych zmniejszy się o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika ustalone go w roku referencyjnym na poziomie kraju. W takim przypadku rolnicy musza dokonać przywrócenia TUZ, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności. Procentowa zmiana wskaźnika z danego roku wstosunku do wskaźnika z roku referencyjnego określana jest corocznie.W przypadku trwałych…

  Napisany w niedziela, 03 maja 2015 17:42 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 22 razy Więcej…
 • Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWA Zamieścił Izabela Grzesiak

  Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWA Dobrzyca MUZEUM ZIEMIAŃSTWADo rangi krajowej perły turystycznej pretenduje obecnie Dobrzyca, gdzie mieści się odrestaurowane niedawno Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy.Wyremontowany i odnowiony pałac, z przeznaczeniem na muzeum, powraca do swojej świetności. Poprzez prace konserwatorskie udało się odzyskać dekorację malarską, obejmującą wszystkie pomieszczenia, zarówno reprezentacyjne oraz mieszkalne pałacu, co jest dziś rzadko spotykane w skali ogólnopolskiej. W wyniku zakończonych prac można dziś podziwiać niezwykłe malowidła, z nieznanymi działami Franciszka i Antoniego Smuglewiczów.Pałac w Dobrzycy – jest to klasycystyczny pałac położony w południowo-wschodniej części Dobrzycy. Pałac mieści się w malowniczym parku krajobrazowym który jest utrzymany w stylu angielskim.Początkowo pałac był oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obecnie jest samodzielną placówką, której oficjalne uroczyste otwarcie nastąpiło w 2005 r. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, m.in. tzw. żywe lekcje dla uczniów okolicznych placówek szkolnych, eksponuje wypożyczone z innych muzeów wystawy czasowe, bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego oraz prezentuje pełną dekorację malarską.Pałac okala dookoła około 10 ha park. Na terenie parku znajdują się takie obiekty jak: sztuczna grota, ślimacza górka oraz cztery stawy.Dobrzyca nie bez powodu nazywana jest Wielkopolskimi Łazienkami. ZAPRASZAMY DO DOBRZYCY!!!   Izabela Grzesiak -…

  Napisany w niedziela, 03 maja 2015 15:16 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 24 razy Więcej…
 • Obszary proekologiczne EFA Zamieścił Izabela Grzesiak

  Obszary proekologiczne EFA Obszary proekologiczne (EFA)Utrzymanie obszarów proekologicznych to jedna z obowiązkowych praktyk zazielenienia, która dotyczy właścicieli posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych. Będą oni zobowiązani posiadać obszary proekologiczne EFA na powierzchni co najmniej 5 procent gruntów ornych.Z obowiązku realizacji utrzymania obszarów proekologicznych zwolnione będą gospodarstwa: w których więcej niż 75% gruntów ornych to:- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,- grunt ugorowany,- grunty wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych,- połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha. w których więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to:- trwałe użytki zielone,- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,- połączenie powyższych,a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha. Do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych wykorzystywane będą współczynniki konwersji i ważenia. W przypadku elementów krajobrazu i stref buforowych, obszary proekologiczne mogą również przylegać do gruntów ornych gospodarstwa rolnego zadeklarowanych przez rolnika. W Polsce obowiązuje szeroka lista obszarów proekologicznych.Lista ta obejmuje:1.Grunty ugorowane na których w okresie od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku nie jest prowadzona produkcja rolna (po upływie tego terminu rolnik będzie mógł przywrócić grunty do produkcji); 2. Elementy krajobrazuA.…

  Napisany w niedziela, 03 maja 2015 13:09 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 21 razy Więcej…
 • Groźne szkodniki w uprawie rzepaku Zamieścił Izabela Grzesiak

  Groźne szkodniki w uprawie rzepaku Groźne szkodniki w uprawie rzepaku.   Plantacje rzepaku atakowane są przez szkodniki, które pojawiają się od momentu siewu jesienią, aż do fazy dojrzewania łuszczyn. Spotykamy około 30 gatunków szkodników, które powodują znaczne uszkodzenia roślin. W wyniku ich żerowania straty w plonie rzepaku wynoszą od 10 – 50%. Już po wschodach rzepaku spotkać możemy takie szkodniki jak: rolnice, gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek i chowacz galasówek. Wraz z nadejściem wiosny na plantacjach rzepaku pojawiają się: chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny, a w późniejszym okresie słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik i mszyca kapuściana. W celu stwierdzenia obecności chowaczy na plantacji rzepaku należy prowadzić monitoring uprawy. Do tego celu wykorzystujemy żółte naczynia wypełnione wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub żółte tablice sygnalizacyjne.W integrowanej ochronie roślin decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin należy podjąć w momencie przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości.Przykładowe progi szkodliwości najważniejszych szkodników rzepaku:- chowacz brukwiaczek – 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni- chowacz czterozębny – 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni- chowacz podobnik – 4 chrząszcze na 25 roślinach- gnatarz rzepakowiec…

  Napisany w sobota, 02 maja 2015 15:41 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 30 razy Więcej…
 • Promocja działań rolnośrodowiskowych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Informacja dla rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy" PROW 2007-2013 o dostosowaniu do nowych ram prawnych następnego okresu programowania.   Płatność rolnośrodowiskowa w ramach PROW 2007-2013, od roku 2015 może zostać przyznana tylko pod warunkiem kontynuowania zobowiązania podjętego w latach poprzednich.W przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego po 2011 roku w zakresie pakietów : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rolnicy (beneficjenci) są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania gdyż wymogi w ramach tych pakietów wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych. Również w przypadku zobowiązań podjętych w roku 2011 w ramach pakietu 8 Ochrona gleb i wód, wymogi są realizowane na dotychczasowych zasadach (bez zmian).Natomiast w odniesieniu do pakietu 8 realizowanego w ramach PROW 2007-2013 (zobowiązania podjęte w latach 2012-2014), od roku 2015 należy w ramach dostosowania realizować zmienione wymogi, które są analogiczne jak wymogi dla tego pakietu w ramach PROW 2014-2020.Wymogi dla całego pakietu: utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku, gdy grunty te…

  Napisany w poniedziałek, 27 kwietnia 2015 09:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 54 razy Więcej…
 • UWAGA ROLNICY!!! Zamieścił Izabela Grzesiak

  UWAGA ROLNICY!!! UWAGA ROLNICY - WAŻNA INFORMACJA!!!   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim informuje wszystkich zainteresowanych rolników o świadczeniu usług odpłatnie i nieodpłatnie. W związku z trwającą kampanią DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2015 zapraszamy rolników do siedziby w powiatowym Zespole Doradczym oraz w punktach gminnych. Dodatkowo informujemy o możliwości wypełnienia wniosku z pomocą doradcy o dopłaty bezpośrednie za 2015 rok na miejscu w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew. Dyżury doradców będą odbywały się codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków został wydłużony do 15 czerwca 2015r.ZAPRASZAMY!!

  Napisany w wtorek, 21 kwietnia 2015 09:10 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 106 razy Więcej…
 • Zakątki gminy Gizałki Zamieścił Izabela Grzesiak

  Zakątki gminy Gizałki ZAKĄTKI GMINY GIZAŁKIGmina Gizałki znajduje się na terenach o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych. Jest to gmina przyjazna dla osób lubiących środowisko naturalne, bogata w malownicze krajobrazy oraz zasobne lasy, które zajmują ponad 55 % powierzchni gminy. Zatem będąc turystą i chcąc odpocząć od miejskiego gwaru możemy wybrać się do tej właśnie gminy. A tu nieskażone lasy, woda i powietrze, niezwykłe bogactwo roślin i zwierząt.Tutejsze lasy słyną z obfitości grzybów i jagód. Od wiosny do jesieni miejscowości takie jak: Wierzchy, Białobłoty, Leszczyca, Orlina, Dziewiń Duży przyciągają grzybiarzy. Zachęcają ich bogactwem prawdziwków i podgrzybków. Gmina Gizałki należy do terenów, które chętnie odwiedzają zarówno polscy i zagraniczni myśliwi. W tutejszych łowiskach można spotkać choć już coraz rzadziej zające, bażanty i sarny jak również wiele gatunków ptactwa wodnego.W miejscowości Białobłoty oraz w jej okolicy możemy zobaczyć piaszczyste wydmy, bagna i torfowiska, oraz rozlewisko, które porośnięte jest trzcinami, pałkami wodnymi, sitowiem czy tatarakiem. Tereny te gromadzą ptactwo: dzikie kaczki, gęsi, żurawie, łabędzie. Na podmokłych łąkach możemy zobaczyć bociany.Dodatkową atrakcją Białobłot to pracownia poety Mariana Cezarego Abramowicza, mieszcząca się w Gimnazjum w Białobłotach oraz głaz…

  Napisany w wtorek, 21 kwietnia 2015 08:23 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 88 razy Więcej…
 • Oddziaływanie środków ochrony roślin na pszczołę miodną. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Oddziaływanie środków ochrony roślin na pszczołę miodną. Oddziaływanie Środków Ochrony Roślin na Pszczołę MiodnąZwalczanie chorób i szkodników roślin różnymi środkami chemicznymi może powodować poważne nieraz straty w pasiekach wskutek zatrucia się pszczół zbieranym z roślin nektarem i pyłkiem i przez bezpośrednie zetknięcie się ich z roślinami opylanymi kontaktowym środkiem owadobójczym.Rola pszczoły miodnej jako owada zapylającego staje się coraz ważniejsza, ponieważ bardzo szybko ubywa dzikich owadów pszczołowatych. Szacuje się, że pszczoły miodne jako zapylacze roślin przynoszą gospodarce człowieka 100-krotnie więcej korzyści niż jako dostarczycielki miodu, wosku, propolisu, mleczka pszczelego.Obecność zapylaczy w uprawach rolniczych często jest jedną z gwarancji podwyższenia plonu. Wśród roślin dla których obecność zapylaczy jest bardzo korzystna to: rzepak, gorczyca, rzepik, proso, łubin żółty, len, mak, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela, soja, gryka, lucerna, słonecznik, esparceta, sady, owoce jagodowe, warzywa i inne.Plon nasion koniczyny jest niemal 100% uzależniony od zapylaczy.Niestety jednym z najpoważniejszych czynników ograniczających liczebność pszczoły miodnej są zatrucia środkami ochrony roślin.Ważnym błędem popełnianym przez producentów rolnych i ogrodniczych to łączne stosowanie dwu a nawet większej liczby środków ochrony roślin, a także środków z nawozami płynnymi. Zabieg wówczas pozwala nie tylko na zmniejszenie wyjazdów…

  Napisany w wtorek, 21 kwietnia 2015 08:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 82 razy Więcej…
 • Uprawa marchwi Zamieścił Izabela Grzesiak

  Uprawa marchwi Marchew uprawia się na glebach wszystkich kompleksów glebowych. Marchew dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę. Przy wyborze stanowiska pod marchew należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość w glebie wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Właściwy poziom tych składników w glebie wpływa również na pobieranie przez roślinny pozostałych pierwiastków. Wapń ma wpływ na zawartość cukru w korzeniach marchwi, ich smak i zdolność przechowalniczą.Marchew wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Jeżeli nie wykonujemy analizy gleby, przeciętne dawki nawozów pod uprawę rośliny wynoszą:* azot (N) 40-90 kg/ ha całą dawkę można zastosować przedsiewnie lub dzieląc na dwie (jedna 20-60 przedsiewnie, druga 20-30 do połowy lipca)* fosfor (P) 120-140 kg/ha najlepiej wysiać jeszcze, w roku poprzedzającym uprawę* potas (K) 150-200 kg/ha wiosną przedsiewnie. Dobre jakościowo plony marchwi można uzyskać na glebach głęboko i starannie uprawionych. Jesienią konieczna jest głęboka orka najlepiej z pogłębiaczem. Wiosną, po zastosowaniu nawozów, stosujemy włókowanie, w celu spowolnienia strat wilgoci. Właściwą uprawę i wysiew należy wykonać na glebach lekkich (szybko się nagrzewających) na początku kwietnia, natomiast na ciężkich, około połowy kwietnia. Zbyt wczesny…

  Napisany w czwartek, 16 kwietnia 2015 06:43 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 179 razy Więcej…
 • DYWERSYFIKACJA UPRAW. Zamieścił Izabela Grzesiak

  DYWERSYFIKACJA UPRAW. Dywersyfikacja upraw - płatność za zazielenienie.W bieżącym roku pojawiła się nowa definicja w ramach dopłat bezpośrednich. Dotyczy ona gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów ornych.Dywersyfikacja czyli różnicowanie asortymentu produkcji w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieństwo wyższego zysku.Obowiązkowa praktyka dywersyfikacji upraw, polegająca na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku w okresie od 15 maja do 15 lipca 2015 r.Liczba i struktura powierzchni poszczególnych upraw zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej:• od 10 do 30 ha gruntów ornych - minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;• powyżej 30 ha gruntów ornych - minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.Formy ozime i jare uznaje się za odrębne uprawy nawet jeżeli należą do…

  Napisany w wtorek, 07 kwietnia 2015 07:21 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 276 razy Więcej…