Start ZD w Powiatach Powiaty L - P w Pleszewie Nowości z Pleszewa UPRAWA SELERA KORZENIOWEGO.

UPRAWA SELERA KORZENIOWEGO.

Uprawa selera korzeniowego.

 

Seler korzeniowy uprawia się na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę.
Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni. Seler wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Średnie dawki nawozów wynoszą. Azot 150-200kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 100-150 kg czystego składnika na 1 hektar. Potas 180-260 kg czystego składnika na 1 hektar. Zwykle przed sadzeniem daje się około 100kg N/ha, a pozostałą ilość pogłównie w jednej lub dwóch dawkach. Nie należy saletry amonowej stosować później niż w połowie sierpnia. W naszym rejonie najczęściej uprawianymi odmianami są odmiany: Diamant, Jlona, Rex, Prinz, Asterix F1. Rozsadę selera sadzimy w naszym rejonie wostatniej dekadzie kwietnia i pierwszej dekadzie maja. Do sadzenia używa się sadzarek. Selery wysadza się w rzędy co 60-65 cm: w rzędzie odległość miedzy roślinami powinna wynosić 25-30 cm. Optymalna obsada roślin na 1 ha wynosi 52-60 tyś. sztuk. Ochrona plantacji przed chwastami polega na zastosowaniu preparatu Linurex 500 S.C. w dawce 1,5-2 l na/ha 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady. W/w preparat zwalcza chwasty dwuliścienne. Chwasty jednoliścienne zwalczamy preparatem Agil 100 EC w dawce 0,6-0,8l/ha na chwastnicę jednostronną. Zwalczając perz właściwy stosujemy dawkę 1,25-1,5l/ha. Chwasty jednoliścienne w momencie zwalczania powinny być w fazie 3-6 liści. Ochrona przed chorobami grzybowymi polega na stosowaniu od początku lipca preparatów Bravo 500SC w dawce 2l/ha, Fungaflor 200EC w dawce 0,35l/ha, Amistar 250SC w dawce 0,8l/ha. Preparaty stosujemy przemiennie co 10-14 dni. Seler osiąga plon 20-60 ton z 1ha. Nakłady wynoszą ok. 12-15 tyś zł/ha. Cena sprzedaży do przetwórstwa wynosi ok. 550-700zł za 1 tonę.

Andrzej Otto - doradca rolny i rolnośrodowiskowy.

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 30 kwietnia 2013 23:04

 • GALA WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014. Zamieścił Izabela Grzesiak

  GALA WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014. GALA WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014.Już po raz czternasty nagrodzono wielkopolskich rolników. Również powiat pleszewski brał czynny udział w uroczystości. Na galę jechali zarówno rolnicy jak i doradcy.W dniu 22 marca 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu w Sali Ziemi odbył się XIV finał konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2014". Do konkursu zgłoszono 62 gospodarstwa. Z tej grupy komisja konkursowa Kapituła pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka - rektora poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego nominowała 20 rolników do nagrody. Nagrodę w wysokości 10 000,00 zł i statuetkę siewcy otrzymało 10 najlepszych rolników. Z powiatu pleszewskiego zgłoszone zostały 2 gospodarstwa: Rafał Kula z miejscowości Skrzypnia - kierunek produkcji: trzoda chlewna oraz Władysław Rytter z miejscowości Dobrzyca - kierunek produkcji: ogólnorolny. Niestety żaden rolnik nie został nagrodzony. W spotkaniu wzięli udział ministrowie, posłowie, marszałek województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele środowisk samorządowych, powiatowych i gminnych z województwa wielkopolskiego. Na finał XIV Gali do Poznania przyjechało też około 2000 rolników i doradców z całego województwa wielkopolskiego. Finał zakończył uroczysty koncert galowy, na którym wystąpił Zbigniew Wodecki.Organizatorem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie…

  Napisany w poniedziałek, 23 marca 2015 12:35 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 89 razy Więcej…
 • Dopłaty do materiału siewnego - zasady otrzymywania pomocy. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Dopłaty do materiału siewnego - zasady otrzymywania pomocy. Dopłaty do materiału siewnego – zasady otrzymywania pomocy.   Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat na podstawie, złożonego przez producenta rolnego wniosku i posiadanych przez niego faktur potwierdzających zakup materiału w terminach, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj: od 15 lipca 2014 – do 15 czerwca 2015 . W roku 2015 termin składania wniosku obejmuje okres od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku.Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowalny udziela się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału elitarny lub kwalifikowalny producent rolny powinien ubiegać się na podstawie złożonego wniosku. Formularz wniosku o dopłaty jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub aktualizacją danych wpisanych do CRP.Do wniosku należy dołączyć fakturę oryginał lub kopię potwierdzona przez notariusza za zgodność z oryginałem lub pracownika ARR.Gdy producent rolny składa wniosek o dopłaty do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien…

  Napisany w środa, 18 marca 2015 12:33 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 134 razy Więcej…
 • Gołuchów - nie tylko dla aktywnych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Gołuchów - nie tylko dla aktywnych. GOŁUCHÓW – NIE TYLKO DLA AKTYWNYCH.Każdy miłośnik sportów wodnych i plażowania znajdzie w Gołuchowie coś dla siebie. Znajduje się tutaj Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu. Jezioro Gołuchowskie – zbiornik o powierzchni 51,5 ha, wybudowany w latach 1969–1971. W kompleksie leśnym znajduje się Kamień św. Jadwigi nazywany także Kamieniem św. Kingi - największy w Wielkopolsce, szósty co do wielkości w Polsce głaz narzutowy. Obiekt znalazł się w tym miejscu za sprawą lądolodu skandynawskiego. Zbudowany z różowego granitu głaz ma w obwodzie 22 m, długi jest na 8,5 m, szeroki na 6,5 m i wysokość 3,5 m, zagłębiony jest w ziemi na 2 m.Z kamieniem związane są liczne legendy. Według jednej z nich pod kamieniem miał być ukryty skarb, lecz ciężar kamienia sprawia, że nikt tego bogactwa nie może wydobyć inna legenda z kolei mówi o tym, że śpią tam rycerze polegli w walce z tatarami, którym za wstawiennictwem Matki Bożej św. Jadwiga Śląska uprosiła by śmierć zamienić im w sen, w gotowości do ponownej walki w obliczu zagrożenia dla wiary.Najbardziej znane jest podanie, iż kamień ten rzekomo diabeł chciał rzucić na…

  Napisany w niedziela, 15 marca 2015 12:41 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 92 razy Więcej…
 • Idzie wiosna - przezimowanie. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Idzie wiosnaWygląd zbóż i rzepaku w dużej mierze uzależniony jest od gatunku, odmiany terminu siewu oraz rodzaju gleby po łagodnej zimie jest dobry .   Obecnie na niektórych plantacjach pszenicy ozimej, o niskim poziomie zimotrwałości, można zauważyć żółte przebarwienia roślin lub zbrunatniałe końcówki liści. Jęczmień ozimy ma przebarwienia w kolorze cytrynowym. Są one zauważalne bardziej niż w roku ubiegłym. Jest to jednak cechą charakterystyczną dla tego gatunku o tej porze roku. Natomiast żółkniecie jęczmienia spowodowane jest nie tylko przez niskie zimowe temperatury, ale przede wszystkim wywołane jest brakiem azotu w glebie, który rośliny pobrały w okresie łagodnej jesieni i zimy. W ciągu doby temperatura się jeszcze waha. W dzień jest dodatnia, a w nocy ujemna. Nie jest to dla ozimin korzystne. Na szczęście nie są to zbyt duże wahania.W okresie wczesnowiosennym, kiedy rusza wegetacja, zawsze wskazane jest nawożenie azotem. Szczególnie jeśli w glebie można i nie ma zbyt dużo wody. W istniejących urządzeniach drenarskich przeważnie płynie jej niewiele, a grunty szybko obsychają i bieleją. Odpowiedni poziom nawożenia dla ozimin to 30-60 N kg/ha. Jeżeli zauważymy żółte przebarwienia, to musimy także…

  Napisany w czwartek, 12 marca 2015 13:18 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 102 razy Więcej…
 • ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Zamieścił Izabela Grzesiak

  ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO. ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO.Powiat pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego nad dolną Prosną i środkową Lutynią. W obrębie powiatu znajduje się sześć gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew.Gmina Gołuchów leżąca na trasie z Pleszewa do Kalisza ma do zaoferowania wielkie bogactwo walorów turystycznych. Zabytki architektury Gołuchowa należą do unikatowych w Polsce.Zamek Książąt Czartoryskich – jest położony w malowniczym parku, w dolinie rzeki Trzemnej. Zamek, który kiedyś był rezydencją magnacką dziś stanowi przykład francuskiego renesansu z detalami polskości. Historia Zamku Czartoryskich liczy ponad 400 lat. W jego wnętrzu znajduje się kolekcja waz greckich, rzeźby, malarstwa i tkanin przywożonych przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską z całej Europy. Na terenie parku znajduje się MAUZOLEUM – kaplica w której pochowano Izabellę z Czartoryskich.Zamek otoczony jest malowniczym parkiem urządzonym w stylu angielskim , który ma status jednego z największych w Polsce. Jego powierzchnia to 160 ha. Park odznacza się ogromnym bogactwem gatunków drzew i krzewów oraz licznymi pomnikami przyrody.W sąsiedztwie parku znajduje się pokazowa zagroda dla zwierząt. Można tutaj obserwować żubry, daniele, dziki i koniki polskie.Zapraszamy do Gołuchowa. Czeka tu wiele…

  Napisany w niedziela, 01 marca 2015 15:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 167 razy Więcej…
 • Wapnowanie gruntów. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Wapnowanie gruntów. WAPNOWANIE GRUNTÓW   Wapnowanie gruntu jest jednym z istotniejszych zabiegów plonotwórczych. Skuteczność nawożenia uzależniona jest od wielu czynników agrotechnicznych. Jednym z nich jest właściwy odczyn gleby. Wapnowanie gleby ma na celu zmniejszenie stopnia jej zakwaszenia co ma duży wpływ na wielkość plonowania roślin i rzutuje w końcu na efektywność produkcji roślinnej. Wapnowanie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gruntu przez co zwiększa się ilość przyswajalnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. W kwaśnych glebach zwiększa się toksyczne działanie glinu na system korzeniowy roślin uprawnych. Bezpośrednim skutkiem toksyczności glinu jest zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego roślin przez co zostaje ograniczona zdolność do pobierania składników pokarmowych z gruntu. Na glebach zakwaszonych zamiera życie biologiczne decydujące o rozpadzie substancji organicznej i mineralizacji azotu. Wapnowanie wreszcie poprawia strukturę gruzełkowatą gruntu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe stosunki powietrzno –wodne. Prawidłowa struktura gleby zmniejsza skutki suszy w latach suchych oraz zapewnia prawidłowe osuszenie gruntu i nagrzewanie się w okresie wiosennym. Najlepszym terminem do wapnowania gleb jest okres po zbiorach zbóż, wtedy można lepiej wapno wymieszać z glebą dlatego możemy zastosować pełną jego dawkę lub pod orkę zimowa oraz…

  Napisany w środa, 25 lutego 2015 07:23 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 228 razy Więcej…
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE.Jest to jednorazowa płatność , która przysługuje rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się minimum od roku do uczestniczenia w systemie małych gospodarstw i który w wyniku sprzedaży bądź darowizny w sposób trwały przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.Planuje się, że mniejsze gospodarstwa będą objęte uproszczonym, ryczałtowym systemem dopłat bezpośrednich, obniżającym poziom wymogów oraz liczbę kontroli. Wstępne szacunki wskazują, że do uproszczonego systemu mogłaby wejść nawet połowa gospodarstw w kraju. Otrzymywałyby one dopłaty o wysokości podobnej do dopłat obowiązujących w standardowym systemie nie przekraczające jednak 1250 euro.Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej powierzchnie odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce (10,42 ha wg ARiMR 2013) albo średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie, jeżeli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą gospodarstwa większe zarówno po stronie rolnika przekazującego jak i przejmującego grunty. Większe szanse będą miały również…

  Napisany w wtorek, 24 lutego 2015 13:11 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 251 razy Więcej…
 • Spotkanie agroturystyczne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Spotkanie agroturystyczne SPOTKANIE AGROTURYSTYCZNE. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Pleszewskiej byli organizatorami spotkania szkoleniowego, które odbyło się 16 lutego 2015 roku w nowym budynku Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie. To już kolejne spotkanie dla osób prowadzących lub chcących prowadzić agroturystykę w swoim gospodarstwie.Głównymi tematami spotkania były: Podstawy prawne prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich – przepisy i podatki 2015. Wykład na w/w temat prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W programie nie zabrakło również omówienia aktualnego PROW-u 2014-2020 i możliwości uzyskania środków finansowych dla gospodarstw agroturystycznych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy na co dzień zajmują się agroturystyką, jak również mieszkańców obszarów wiejskich, którzy myślą o dodatkowym źródle dochodu jakim jest prowadzenie agroturystyki. Pod koniec spotkania miała miejsce dyskusja. Kolejne spotkanie już za rok. Zapraszamy!!!     Izabela Grzesiak starszy doradca ds. ROW – ZD Pleszew

  Napisany w poniedziałek, 16 lutego 2015 18:28 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 198 razy Więcej…
 • Modernizacja gospodarstw rolnych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Modernizacja gospodarstw rolnych. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCHNowy PROW 2014-2020 przewiduje nabór na kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Jest to najbardziej popularny program w ramach, którego można uzyskać dotację na zakup maszyn, budowę budynków czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Przypuszcza się, że nabór wniosków nastąpi w 2015 roku.Celem tego działania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w następujących obszarach:- rozwój produkcji prosiąt,- rozwój produkcji mleka krowiego,- rozwój produkcji bydła mięsnego,- inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.Beneficjenci tego działania prowadzą w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznania pomocy. Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta na jedno gospodarstwo: • 900 tys. zł – na rozwój prosiąt,• 500 tys. zł – na inwestycję związane z budynkami inwentarskimi, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,• 200 tys. zł – na pozostałe działania w tym zakup maszyn rolniczych.Poziom pomocy został określony na następujących pułapach:• 60% – inwestycje zbiorowe i młodzi rolnicy;• 50% – inni beneficjenci.• Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.W obecnym naborze przewiduje się wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach OSN.Pomoc…

  Napisany w niedziela, 15 lutego 2015 13:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 301 razy Więcej…
 • XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Zamieścił Izabela Grzesiak

  XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy RolniczejW dniu 11.02.2015roku odbyła się kolejna XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie.Organizatorami imprezy był :Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 19 osób.Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 40 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do Finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na kolejnych 40 pytań testowych. Z wagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów dlatego komisja zadała 4 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów.Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach zwycięzcami zostali:I miejsce Mateusz Grabarek zamieszkały w Kościelnej WsiII miejsce Dominik Majewski zamieszkały w CzechluIII miejsce Adam Tułacz w zamieszkały w MacewieIV miejsce Waldemar Winkowski zamieszkały w KajewieV miejsce Paweł Małolepszy zamieszkały w Borczysku7 najlepszych uczestników otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez :Wójta Gminy w Gołuchowie i Przedsiębiorstwo handlowe Marcina Bródki zam. w Gołuchowie.Dodatkowo trzech najlepszych uczestników wyróżniono dyplomami od Wójta Gminy w Gołuchowie. Natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali podziękowanie za udział w imprezie od Wójta Gminy w Gołuchowie.Komisję oceniającą wyniki…

  Napisany w czwartek, 12 lutego 2015 09:57 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 258 razy Więcej…