Start ZD w Powiatach Powiaty L - P w Pleszewie Nowości z Pleszewa UPRAWA SELERA KORZENIOWEGO.

UPRAWA SELERA KORZENIOWEGO.

Uprawa selera korzeniowego.

 

Seler korzeniowy uprawia się na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę.
Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni. Seler wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Średnie dawki nawozów wynoszą. Azot 150-200kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 100-150 kg czystego składnika na 1 hektar. Potas 180-260 kg czystego składnika na 1 hektar. Zwykle przed sadzeniem daje się około 100kg N/ha, a pozostałą ilość pogłównie w jednej lub dwóch dawkach. Nie należy saletry amonowej stosować później niż w połowie sierpnia. W naszym rejonie najczęściej uprawianymi odmianami są odmiany: Diamant, Jlona, Rex, Prinz, Asterix F1. Rozsadę selera sadzimy w naszym rejonie wostatniej dekadzie kwietnia i pierwszej dekadzie maja. Do sadzenia używa się sadzarek. Selery wysadza się w rzędy co 60-65 cm: w rzędzie odległość miedzy roślinami powinna wynosić 25-30 cm. Optymalna obsada roślin na 1 ha wynosi 52-60 tyś. sztuk. Ochrona plantacji przed chwastami polega na zastosowaniu preparatu Linurex 500 S.C. w dawce 1,5-2 l na/ha 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady. W/w preparat zwalcza chwasty dwuliścienne. Chwasty jednoliścienne zwalczamy preparatem Agil 100 EC w dawce 0,6-0,8l/ha na chwastnicę jednostronną. Zwalczając perz właściwy stosujemy dawkę 1,25-1,5l/ha. Chwasty jednoliścienne w momencie zwalczania powinny być w fazie 3-6 liści. Ochrona przed chorobami grzybowymi polega na stosowaniu od początku lipca preparatów Bravo 500SC w dawce 2l/ha, Fungaflor 200EC w dawce 0,35l/ha, Amistar 250SC w dawce 0,8l/ha. Preparaty stosujemy przemiennie co 10-14 dni. Seler osiąga plon 20-60 ton z 1ha. Nakłady wynoszą ok. 12-15 tyś zł/ha. Cena sprzedaży do przetwórstwa wynosi ok. 550-700zł za 1 tonę.

Andrzej Otto - doradca rolny i rolnośrodowiskowy.

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 30 kwietnia 2013 23:04

 • ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Zamieścił Izabela Grzesiak

  ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO. ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU PLESZEWSKIEGO.Powiat pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego nad dolną Prosną i środkową Lutynią. W obrębie powiatu znajduje się sześć gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew.Gmina Gołuchów leżąca na trasie z Pleszewa do Kalisza ma do zaoferowania wielkie bogactwo walorów turystycznych. Zabytki architektury Gołuchowa należą do unikatowych w Polsce.Zamek Książąt Czartoryskich – jest położony w malowniczym parku, w dolinie rzeki Trzemnej. Zamek, który kiedyś był rezydencją magnacką dziś stanowi przykład francuskiego renesansu z detalami polskości. Historia Zamku Czartoryskich liczy ponad 400 lat. W jego wnętrzu znajduje się kolekcja waz greckich, rzeźby, malarstwa i tkanin przywożonych przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską z całej Europy. Na terenie parku znajduje się MAUZOLEUM – kaplica w której pochowano Izabellę z Czartoryskich.Zamek otoczony jest malowniczym parkiem urządzonym w stylu angielskim , który ma status jednego z największych w Polsce. Jego powierzchnia to 160 ha. Park odznacza się ogromnym bogactwem gatunków drzew i krzewów oraz licznymi pomnikami przyrody.W sąsiedztwie parku znajduje się pokazowa zagroda dla zwierząt. Można tutaj obserwować żubry, daniele, dziki i koniki polskie.Zapraszamy do Gołuchowa. Czeka tu wiele…

  Napisany w niedziela, 01 marca 2015 15:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 42 razy Więcej…
 • Wapnowanie gruntów. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Wapnowanie gruntów. WAPNOWANIE GRUNTÓW   Wapnowanie gruntu jest jednym z istotniejszych zabiegów plonotwórczych. Skuteczność nawożenia uzależniona jest od wielu czynników agrotechnicznych. Jednym z nich jest właściwy odczyn gleby. Wapnowanie gleby ma na celu zmniejszenie stopnia jej zakwaszenia co ma duży wpływ na wielkość plonowania roślin i rzutuje w końcu na efektywność produkcji roślinnej. Wapnowanie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gruntu przez co zwiększa się ilość przyswajalnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. W kwaśnych glebach zwiększa się toksyczne działanie glinu na system korzeniowy roślin uprawnych. Bezpośrednim skutkiem toksyczności glinu jest zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego roślin przez co zostaje ograniczona zdolność do pobierania składników pokarmowych z gruntu. Na glebach zakwaszonych zamiera życie biologiczne decydujące o rozpadzie substancji organicznej i mineralizacji azotu. Wapnowanie wreszcie poprawia strukturę gruzełkowatą gruntu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe stosunki powietrzno –wodne. Prawidłowa struktura gleby zmniejsza skutki suszy w latach suchych oraz zapewnia prawidłowe osuszenie gruntu i nagrzewanie się w okresie wiosennym. Najlepszym terminem do wapnowania gleb jest okres po zbiorach zbóż, wtedy można lepiej wapno wymieszać z glebą dlatego możemy zastosować pełną jego dawkę lub pod orkę zimowa oraz…

  Napisany w środa, 25 lutego 2015 07:23 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 86 razy Więcej…
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE.Jest to jednorazowa płatność , która przysługuje rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się minimum od roku do uczestniczenia w systemie małych gospodarstw i który w wyniku sprzedaży bądź darowizny w sposób trwały przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.Planuje się, że mniejsze gospodarstwa będą objęte uproszczonym, ryczałtowym systemem dopłat bezpośrednich, obniżającym poziom wymogów oraz liczbę kontroli. Wstępne szacunki wskazują, że do uproszczonego systemu mogłaby wejść nawet połowa gospodarstw w kraju. Otrzymywałyby one dopłaty o wysokości podobnej do dopłat obowiązujących w standardowym systemie nie przekraczające jednak 1250 euro.Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej powierzchnie odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce (10,42 ha wg ARiMR 2013) albo średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie, jeżeli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą gospodarstwa większe zarówno po stronie rolnika przekazującego jak i przejmującego grunty. Większe szanse będą miały również…

  Napisany w wtorek, 24 lutego 2015 13:11 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 85 razy Więcej…
 • Spotkanie agroturystyczne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Spotkanie agroturystyczne SPOTKANIE AGROTURYSTYCZNE. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Pleszewskiej byli organizatorami spotkania szkoleniowego, które odbyło się 16 lutego 2015 roku w nowym budynku Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie. To już kolejne spotkanie dla osób prowadzących lub chcących prowadzić agroturystykę w swoim gospodarstwie.Głównymi tematami spotkania były: Podstawy prawne prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich – przepisy i podatki 2015. Wykład na w/w temat prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W programie nie zabrakło również omówienia aktualnego PROW-u 2014-2020 i możliwości uzyskania środków finansowych dla gospodarstw agroturystycznych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy na co dzień zajmują się agroturystyką, jak również mieszkańców obszarów wiejskich, którzy myślą o dodatkowym źródle dochodu jakim jest prowadzenie agroturystyki. Pod koniec spotkania miała miejsce dyskusja. Kolejne spotkanie już za rok. Zapraszamy!!!     Izabela Grzesiak starszy doradca ds. ROW – ZD Pleszew

  Napisany w poniedziałek, 16 lutego 2015 18:28 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 89 razy Więcej…
 • Modernizacja gospodarstw rolnych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Modernizacja gospodarstw rolnych. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCHNowy PROW 2014-2020 przewiduje nabór na kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Jest to najbardziej popularny program w ramach, którego można uzyskać dotację na zakup maszyn, budowę budynków czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Przypuszcza się, że nabór wniosków nastąpi w 2015 roku.Celem tego działania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w następujących obszarach:- rozwój produkcji prosiąt,- rozwój produkcji mleka krowiego,- rozwój produkcji bydła mięsnego,- inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.Beneficjenci tego działania prowadzą w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznania pomocy. Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta na jedno gospodarstwo: • 900 tys. zł – na rozwój prosiąt,• 500 tys. zł – na inwestycję związane z budynkami inwentarskimi, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,• 200 tys. zł – na pozostałe działania w tym zakup maszyn rolniczych.Poziom pomocy został określony na następujących pułapach:• 60% – inwestycje zbiorowe i młodzi rolnicy;• 50% – inni beneficjenci.• Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.W obecnym naborze przewiduje się wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach OSN.Pomoc…

  Napisany w niedziela, 15 lutego 2015 13:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 129 razy Więcej…
 • XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Zamieścił Izabela Grzesiak

  XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy RolniczejW dniu 11.02.2015roku odbyła się kolejna XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie.Organizatorami imprezy był :Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 19 osób.Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 40 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do Finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na kolejnych 40 pytań testowych. Z wagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów dlatego komisja zadała 4 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów.Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach zwycięzcami zostali:I miejsce Mateusz Grabarek zamieszkały w Kościelnej WsiII miejsce Dominik Majewski zamieszkały w CzechluIII miejsce Adam Tułacz w zamieszkały w MacewieIV miejsce Waldemar Winkowski zamieszkały w KajewieV miejsce Paweł Małolepszy zamieszkały w Borczysku7 najlepszych uczestników otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez :Wójta Gminy w Gołuchowie i Przedsiębiorstwo handlowe Marcina Bródki zam. w Gołuchowie.Dodatkowo trzech najlepszych uczestników wyróżniono dyplomami od Wójta Gminy w Gołuchowie. Natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali podziękowanie za udział w imprezie od Wójta Gminy w Gołuchowie.Komisję oceniającą wyniki…

  Napisany w czwartek, 12 lutego 2015 09:57 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 128 razy Więcej…
 • Premie dla młodych rolników. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Premie dla młodych rolników. Premie dla młodych rolników.   Minister zapowiedział nabór na to działanie w II kwartale 2015 r.Jest to działanie zwrócone do młodych osób, które nie ukończyły 40 roku życia, po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku nigdy nie prowadzili gospodarstwa rolnego jako kierujący i posiadają odpowiednie kwalifikacje.Istnieją pewne odstępstwa od w/w warunków tj. możliwość posiadania gospodarstwa nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w okresie trzech lat od dnia doręczenia decyzji.Wysokość wsparcia to 100 tys. zł. wypłacane w dwóch ratach:- I rata – 80% kwoty pomocy,- II rata – 20 % kwoty pomocy.Pierwsza rata będzie wypłacana w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy po spełnieniu przez beneficjenta warunków z zastrzeżeniem których została wydana w/w decyzja. Natomiast wypłata drugiej raty nastąpi po realizacji założeń biznes planu.Wielkość ekonomiczna gospodarstwa SO nie mniejsza 13 tys. euro i nie większa niż 1560 tys. euro. Powierzchnia użytków rolnych tworzonego nowego gospodarstwa co najmniej równa średniej krajowej i nie większa niż 300 ha.W wyniku realizacji inwestycji zawartej w…

  Napisany w środa, 11 lutego 2015 20:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 168 razy Więcej…
 • INFORMACJA!!! Zamieścił Izabela Grzesiak

  INFORMACJA!!! WAŻNA INFORMACJA!!!. Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim zmienił swoją siedzibę. W związku ze zmianą lokalizacji, zmienił się adres do korespondencji. Nadal biuro mieści się w Marszewie. Nasz aktualny adres:MARSZEW 25, 63-300 PLESZEW. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doradztwem rolnym i rolnośrodowiskowym rolników do nowej siedziby.Naszym zadaniem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów – rolników.Nasze biura czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00

  Napisany w poniedziałek, 09 lutego 2015 07:56 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 130 razy Więcej…
 • Uprawa mieszanek zbożowo-strączkowych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych.   Mieszanki strączkowo-zbożowe mogą być wprowadzone do 5-letniego programu rolnośrodowiskowego w pakiecie rolnictwo zrównoważone, wariant 1.1- zrównoważony system gospodarowania w celu przerwania monokultur zbożowych. Uczestnictwo w tym programie upoważniało do otrzymania corocznie 360,00 zł za hektar upraw, a ponadto uprawa mieszanek pozostawia lepsze stanowisko pod uprawę zbóż i jest źródłem własnego białka w żywieniu zwierząt gospodarskich. Do uprawy na glebach lepszych klasy I – IV a poleca się mieszanki z udziałem grochu a na glebach słabszych klasy IV b - VI z udziałem łubinu wąskolistnego. Mieszanki z udziałem grochu wynoszą 40-50 % jego normy wysiewu a jęczmienia, pszenicy i ewentualnie owsa 50-60% normy. Przykładowo jeśli dysponujemy nasionami takich popularnych sztywno łodygowych odmian grochu jak MILWA o normie wysiewu 250 kg/ha, dowolnej odmiany jęczmienia o normie wysiewu 160 kg/ha i pszenicy o normie wysiewu 220kg/ha to mieszamy je w następujących przybliżonych proporcjach: groch 120 kg [48%] + jęczmień 40 kg [25%] + pszenica 60 kg [27%]. Jest to wariant optymalny pozostawiający po sobie niezłe stanowisko i gwarantujący, że w zebranym plonie nasiona grochu stanowić będą około 30-40% masy.…

  Napisany w poniedziałek, 09 lutego 2015 07:30 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 146 razy Więcej…
 • RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. Zamieścił Izabela Grzesiak

  RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW.Małe gospodarstwa dysponują ogromnym potencjałem rozwojowym i dużymi możliwościami, jednak ze względu na niską opłacalność produkcji, niskie możliwości finansowe mają utrudnione możliwości inwestycji.Nowy PROW 2014-2020 daje możliwość małym gospodarstwom na dokonanie zmian, które to z kolei przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa szczególnie w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej.Wysokość premii to 60 tys. zł, płacone w II ratach:- I rata 80% kwoty pomocy- II rata 20% kwoty pomocy.Beneficjentem działania może być rolnik czyli osoba ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w pełnym zakresie jako rolnik.Premie można otrzymać tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. Wsparcia nie mogą otrzymać beneficjenci działań: Modernizacja gospodarstw rolnych i Ułatwienie startu młodym rolnikom. Oraz Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.Wysokość ekonomiczna gospodarstwa poniżej 10 tys. euro.W wyniku realizacji inwestycji zawartej w biznes planie powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej minimum do poziomu 10 tys. zł euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.Uwaga: Beneficjent działania zobowiązuje się do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej w gospodarstwie do upływu okresu związania celem.Małe gospodarstwa,…

  Napisany w niedziela, 08 lutego 2015 17:27 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 219 razy Więcej…