Start ZD w Powiatach Powiaty L - P w Pleszewie Nowości z Pleszewa UPRAWA SELERA KORZENIOWEGO.

UPRAWA SELERA KORZENIOWEGO.

Uprawa selera korzeniowego.

 

Seler korzeniowy uprawia się na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę.
Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni. Seler wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Średnie dawki nawozów wynoszą. Azot 150-200kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 100-150 kg czystego składnika na 1 hektar. Potas 180-260 kg czystego składnika na 1 hektar. Zwykle przed sadzeniem daje się około 100kg N/ha, a pozostałą ilość pogłównie w jednej lub dwóch dawkach. Nie należy saletry amonowej stosować później niż w połowie sierpnia. W naszym rejonie najczęściej uprawianymi odmianami są odmiany: Diamant, Jlona, Rex, Prinz, Asterix F1. Rozsadę selera sadzimy w naszym rejonie wostatniej dekadzie kwietnia i pierwszej dekadzie maja. Do sadzenia używa się sadzarek. Selery wysadza się w rzędy co 60-65 cm: w rzędzie odległość miedzy roślinami powinna wynosić 25-30 cm. Optymalna obsada roślin na 1 ha wynosi 52-60 tyś. sztuk. Ochrona plantacji przed chwastami polega na zastosowaniu preparatu Linurex 500 S.C. w dawce 1,5-2 l na/ha 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady. W/w preparat zwalcza chwasty dwuliścienne. Chwasty jednoliścienne zwalczamy preparatem Agil 100 EC w dawce 0,6-0,8l/ha na chwastnicę jednostronną. Zwalczając perz właściwy stosujemy dawkę 1,25-1,5l/ha. Chwasty jednoliścienne w momencie zwalczania powinny być w fazie 3-6 liści. Ochrona przed chorobami grzybowymi polega na stosowaniu od początku lipca preparatów Bravo 500SC w dawce 2l/ha, Fungaflor 200EC w dawce 0,35l/ha, Amistar 250SC w dawce 0,8l/ha. Preparaty stosujemy przemiennie co 10-14 dni. Seler osiąga plon 20-60 ton z 1ha. Nakłady wynoszą ok. 12-15 tyś zł/ha. Cena sprzedaży do przetwórstwa wynosi ok. 550-700zł za 1 tonę.

Andrzej Otto - doradca rolny i rolnośrodowiskowy.

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 30 kwietnia 2013 23:04

 • Promocja działań rolnośrodowiskowych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Informacja dla rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy" PROW 2007-2013 o dostosowaniu do nowych ram prawnych następnego okresu programowania.   Płatność rolnośrodowiskowa w ramach PROW 2007-2013, od roku 2015 może zostać przyznana tylko pod warunkiem kontynuowania zobowiązania podjętego w latach poprzednich.W przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego po 2011 roku w zakresie pakietów : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rolnicy (beneficjenci) są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania gdyż wymogi w ramach tych pakietów wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych. Również w przypadku zobowiązań podjętych w roku 2011 w ramach pakietu 8 Ochrona gleb i wód, wymogi są realizowane na dotychczasowych zasadach (bez zmian).Natomiast w odniesieniu do pakietu 8 realizowanego w ramach PROW 2007-2013 (zobowiązania podjęte w latach 2012-2014), od roku 2015 należy w ramach dostosowania realizować zmienione wymogi, które są analogiczne jak wymogi dla tego pakietu w ramach PROW 2014-2020.Wymogi dla całego pakietu: utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku, gdy grunty te…

  Napisany w poniedziałek, 27 kwietnia 2015 09:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 17 razy Więcej…
 • UWAGA ROLNICY!!! Zamieścił Izabela Grzesiak

  UWAGA ROLNICY - WAŻNA INFORMACJA!!!   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim informuje wszystkich zainteresowanych rolników o świadczeniu usług odpłatnie i nieodpłatnie. W związku z trwającą kampanią DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2015 zapraszamy rolników do siedziby w powiatowym Zespole Doradczym oraz w punktach gminnych. Dodatkowo informujemy o możliwości wypełnienia wniosku z pomocą doradcy o dopłaty bezpośrednie za 2015 rok na miejscu w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew. Dyżury doradców będą odbywały się codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków został wydłużony do 15 czerwca 2015r.ZAPRASZAMY!!

  Napisany w wtorek, 21 kwietnia 2015 09:10 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 53 razy Więcej…
 • Zakątki gminy Gizałki Zamieścił Izabela Grzesiak

  ZAKĄTKI GMINY GIZAŁKIGmina Gizałki znajduje się na terenach o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych. Jest to gmina przyjazna dla osób lubiących środowisko naturalne, bogata w malownicze krajobrazy oraz zasobne lasy, które zajmują ponad 55 % powierzchni gminy. Zatem będąc turystą i chcąc odpocząć od miejskiego gwaru możemy wybrać się do tej właśnie gminy. A tu nieskażone lasy, woda i powietrze, niezwykłe bogactwo roślin i zwierząt.Tutejsze lasy słyną z obfitości grzybów i jagód. Od wiosny do jesieni miejscowości takie jak: Wierzchy, Białobłoty, Leszczyca, Orlina, Dziewiń Duży przyciągają grzybiarzy. Zachęcają ich bogactwem prawdziwków i podgrzybków. Gmina Gizałki należy do terenów, które chętnie odwiedzają zarówno polscy i zagraniczni myśliwi. W tutejszych łowiskach można spotkać choć już coraz rzadziej zające, bażanty i sarny jak również wiele gatunków ptactwa wodnego.W miejscowości Białobłoty oraz w jej okolicy możemy zobaczyć piaszczyste wydmy, bagna i torfowiska, oraz rozlewisko, które porośnięte jest trzcinami, pałkami wodnymi, sitowiem czy tatarakiem. Tereny te gromadzą ptactwo: dzikie kaczki, gęsi, żurawie, łabędzie. Na podmokłych łąkach możemy zobaczyć bociany.Dodatkową atrakcją Białobłot to pracownia poety Mariana Cezarego Abramowicza, mieszcząca się w Gimnazjum w Białobłotach oraz głaz…

  Napisany w wtorek, 21 kwietnia 2015 08:23 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 54 razy Więcej…
 • Oddziaływanie środków ochrony roślin na pszczołę miodną. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Oddziaływanie Środków Ochrony Roślin na Pszczołę MiodnąZwalczanie chorób i szkodników roślin różnymi środkami chemicznymi może powodować poważne nieraz straty w pasiekach wskutek zatrucia się pszczół zbieranym z roślin nektarem i pyłkiem i przez bezpośrednie zetknięcie się ich z roślinami opylanymi kontaktowym środkiem owadobójczym.Rola pszczoły miodnej jako owada zapylającego staje się coraz ważniejsza, ponieważ bardzo szybko ubywa dzikich owadów pszczołowatych. Szacuje się, że pszczoły miodne jako zapylacze roślin przynoszą gospodarce człowieka 100-krotnie więcej korzyści niż jako dostarczycielki miodu, wosku, propolisu, mleczka pszczelego.Obecność zapylaczy w uprawach rolniczych często jest jedną z gwarancji podwyższenia plonu. Wśród roślin dla których obecność zapylaczy jest bardzo korzystna to: rzepak, gorczyca, rzepik, proso, łubin żółty, len, mak, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela, soja, gryka, lucerna, słonecznik, esparceta, sady, owoce jagodowe, warzywa i inne.Plon nasion koniczyny jest niemal 100% uzależniony od zapylaczy.Niestety jednym z najpoważniejszych czynników ograniczających liczebność pszczoły miodnej są zatrucia środkami ochrony roślin.Ważnym błędem popełnianym przez producentów rolnych i ogrodniczych to łączne stosowanie dwu a nawet większej liczby środków ochrony roślin, a także środków z nawozami płynnymi. Zabieg wówczas pozwala nie tylko na zmniejszenie wyjazdów…

  Napisany w wtorek, 21 kwietnia 2015 08:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 41 razy Więcej…
 • Uprawa marchwi Zamieścił Izabela Grzesiak

  Marchew uprawia się na glebach wszystkich kompleksów glebowych. Marchew dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę. Przy wyborze stanowiska pod marchew należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość w glebie wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Właściwy poziom tych składników w glebie wpływa również na pobieranie przez roślinny pozostałych pierwiastków. Wapń ma wpływ na zawartość cukru w korzeniach marchwi, ich smak i zdolność przechowalniczą.Marchew wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Jeżeli nie wykonujemy analizy gleby, przeciętne dawki nawozów pod uprawę rośliny wynoszą:* azot (N) 40-90 kg/ ha całą dawkę można zastosować przedsiewnie lub dzieląc na dwie (jedna 20-60 przedsiewnie, druga 20-30 do połowy lipca)* fosfor (P) 120-140 kg/ha najlepiej wysiać jeszcze, w roku poprzedzającym uprawę* potas (K) 150-200 kg/ha wiosną przedsiewnie. Dobre jakościowo plony marchwi można uzyskać na glebach głęboko i starannie uprawionych. Jesienią konieczna jest głęboka orka najlepiej z pogłębiaczem. Wiosną, po zastosowaniu nawozów, stosujemy włókowanie, w celu spowolnienia strat wilgoci. Właściwą uprawę i wysiew należy wykonać na glebach lekkich (szybko się nagrzewających) na początku kwietnia, natomiast na ciężkich, około połowy kwietnia. Zbyt wczesny…

  Napisany w czwartek, 16 kwietnia 2015 06:43 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 109 razy Więcej…
 • DYWERSYFIKACJA UPRAW. Zamieścił Izabela Grzesiak

  DYWERSYFIKACJA UPRAW. Dywersyfikacja upraw - płatność za zazielenienie.W bieżącym roku pojawiła się nowa definicja w ramach dopłat bezpośrednich. Dotyczy ona gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów ornych.Dywersyfikacja czyli różnicowanie asortymentu produkcji w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieństwo wyższego zysku.Obowiązkowa praktyka dywersyfikacji upraw, polegająca na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku w okresie od 15 maja do 15 lipca 2015 r.Liczba i struktura powierzchni poszczególnych upraw zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej:• od 10 do 30 ha gruntów ornych - minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;• powyżej 30 ha gruntów ornych - minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.Formy ozime i jare uznaje się za odrębne uprawy nawet jeżeli należą do…

  Napisany w wtorek, 07 kwietnia 2015 07:21 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 174 razy Więcej…
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Zamieścił Izabela Grzesiak

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE   Radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia - tego z okazji Świąt Wielkanocnych życzą: KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY ZESPOŁU DORADCZEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM

  Napisany w wtorek, 31 marca 2015 07:58 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 127 razy Więcej…
 • PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO – PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2014 ROK Zamieścił Izabela Grzesiak

  PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO – PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2014 ROK PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO – PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2014 ROK.   Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim za 2014 rok odbyło się w czwartek 24 marca 2015 roku w Centrum Edukacyjno – Wystawowym w Marszewie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wiesława Witaszak kierownik CEW Marszew, Robert Mikołajczak zastępca kierownika Biura Powiatowego ARiMR oraz specjaliści branżowi WODR Poznań. W podsumowaniu brali udział wszyscy doradcy pracujący na terenie powiatu pleszewskiego. Gości, rolników i doradców powitał kierownik ZD Pleszew Tadeusz Wojcieszak, który przedstawił działalność Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim na rzecz środowisk wiejskich w 2014 roku. Z uwagi na piękną pogodę na spotkanie nie dotarli właściciele gospodarstw demonstracyjnych, ponieważ wykorzystywali sprzyjającą aurę do wykonywania pilnych prac polowych. Kierownik przedstawił charakterystykę powiatu pleszewskiego, który jest powiatem typowo rolniczym. Główne kierunki upraw to produkcja roślinna żyto, pszenica. W ostatnich latach wzrosła też znacząco powierzchnia uprawy kukurydzy. Kierownik przedstawił stronę internetową WODR, dającą możliwość rolnikom uzyskania doradztwa drogą elektroniczną. Kierownik wspomniał o specjalizacji doradców, która jest akcentowana przez WODR.W czasie spotkania omówiono również uwarunkowania pracy rolników w naszym powiecie, gdzie produkcja rolnicza jest na wysokim…

  Napisany w wtorek, 31 marca 2015 07:40 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 148 razy Więcej…
 • GALA WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014. Zamieścił Izabela Grzesiak

  GALA WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014. GALA WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014.Już po raz czternasty nagrodzono wielkopolskich rolników. Również powiat pleszewski brał czynny udział w uroczystości. Na galę jechali zarówno rolnicy jak i doradcy.W dniu 22 marca 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu w Sali Ziemi odbył się XIV finał konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2014". Do konkursu zgłoszono 62 gospodarstwa. Z tej grupy komisja konkursowa Kapituła pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka - rektora poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego nominowała 20 rolników do nagrody. Nagrodę w wysokości 10 000,00 zł i statuetkę siewcy otrzymało 10 najlepszych rolników. Z powiatu pleszewskiego zgłoszone zostały 2 gospodarstwa: Rafał Kula z miejscowości Skrzypnia - kierunek produkcji: trzoda chlewna oraz Władysław Rytter z miejscowości Dobrzyca - kierunek produkcji: ogólnorolny. Niestety żaden rolnik nie został nagrodzony. W spotkaniu wzięli udział ministrowie, posłowie, marszałek województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele środowisk samorządowych, powiatowych i gminnych z województwa wielkopolskiego. Na finał XIV Gali do Poznania przyjechało też około 2000 rolników i doradców z całego województwa wielkopolskiego. Finał zakończył uroczysty koncert galowy, na którym wystąpił Zbigniew Wodecki.Organizatorem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie…

  Napisany w poniedziałek, 23 marca 2015 12:35 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 262 razy Więcej…
 • Dopłaty do materiału siewnego - zasady otrzymywania pomocy. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Dopłaty do materiału siewnego - zasady otrzymywania pomocy. Dopłaty do materiału siewnego – zasady otrzymywania pomocy.   Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat na podstawie, złożonego przez producenta rolnego wniosku i posiadanych przez niego faktur potwierdzających zakup materiału w terminach, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj: od 15 lipca 2014 – do 15 czerwca 2015 . W roku 2015 termin składania wniosku obejmuje okres od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku.Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowalny udziela się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału elitarny lub kwalifikowalny producent rolny powinien ubiegać się na podstawie złożonego wniosku. Formularz wniosku o dopłaty jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub aktualizacją danych wpisanych do CRP.Do wniosku należy dołączyć fakturę oryginał lub kopię potwierdzona przez notariusza za zgodność z oryginałem lub pracownika ARR.Gdy producent rolny składa wniosek o dopłaty do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien…

  Napisany w środa, 18 marca 2015 12:33 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 337 razy Więcej…