Start Najnowsze Wiadomości Nowości z Pleszewa UPRAWA ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH

UPRAWA ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH

UPRAWA ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH

 

Uprawa ziemniaków wczesnych jest to intratna uprawa. Wymaga ona jednak sporej wiedzy na ten temat oraz doświadczenia. Jednak mając zarówno wiedzę jak i doświadczenie możemy uzyskać wyższy i wcześniejszy plon. W uprawie ziemniaków na wczesny zbiór bardzo istotne i konieczne jest ich podkiełkowanie. Dzięki temu zabiegowi możemy uzyskać wschody wcześniejsze nawet o trzy tygodnie. Takie podkiełkowane sadzeniaki możemy wysadzać do gleby znacznie wcześniej, nawet wtedy gdy gleba nie jest dostatecznie wygrzana. Do podkiełkowania sadzeniaków najlepiej używać skrzynki ogrodnicze ażurowe, które zapewniają swobodny dostęp światła. Skrzynki umieszczamy w pomieszczeniach o temperaturze około 15 o C, wilgotności względnej 85 – 90 % i dostępie do światła przez 10-12 godzin na dobę. Okres podkiełkowania wynosi w zależności od odmiany od 4 do 6 tygodni.
Najlepsze przedplony dla ziemniaków to rośliny motylkowe drobnonasienne i ich mieszanki z trawami, rośliny strączkowe i buraki cukrowe. Jesienią pole odchwaszczamy. Stosujemy nawozy mineralne i obornik. Wielkość dawek nawozowych dostosowujemy do zasobności gleby. Jak jest to możliwe to najwcześniej stosujemy włóknowanie lub bronowanie aby przyspieszyć proces ogrzania się gleby. Następnie wysiewamy nawozy azotowe. Najlepszą formą nawozu azotowego jest saletra amonowa.
Przed wysadzeniem bulw glebę przygotowujemy za pomocą kultywatora z wałem. Ziemniaki wczesne można uprawiać w polu z zastosowaniem okryw lub bez nich. Bardzo ważnym decydującym czynnikiem o rozwoju roślin i gromadzeniu plonu jest temperatura. Dodatkowymi ważnymi czynnikami są czynniki pogodowe oraz brak majowych przymrozków jak również korzystny rozkład opadów w maju i czerwcu.
Pamiętajmy aby pod ziemniaki wczesne nie stosować zbyt dużych dawek nawozów azotowych, gdyż nadmiar azotu utrudnia uzyskanie plonu handlowego, co jest głównym celem uprawy ziemniaków wczesnych.

Izabela Grzesiak st. specjalista ds. ROW
Źródło: strony internetowe FARMER


Wapnowanie gruntów.

Wapnowanie gruntów.

WAPNOWANIE GRUNTÓW   Wapnowanie gruntu jest jednym z istotniejszych zabiegów plonotwórczych. S...

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne

PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE.Jest to jednorazowa płatność ,...

Spotkanie agroturystyczne

Spotkanie agroturystyczne

SPOTKANIE AGROTURYSTYCZNE. ...

Modernizacja gospodarstw rolnych.

Modernizacja gospodarstw rolnych.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCHNowy PROW 2014-2020 przewiduje nabór na kolejną edycję programu...

 • Wapnowanie gruntów.

  Wapnowanie gruntów.

  środa, 25 lutego 2015 07:23
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne

  Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne

  wtorek, 24 lutego 2015 13:11
 • Spotkanie agroturystyczne

  Spotkanie agroturystyczne

  poniedziałek, 16 lutego 2015 18:28
 • Modernizacja gospodarstw rolnych.

  Modernizacja gospodarstw rolnych.

  niedziela, 15 lutego 2015 13:39
 • Wapnowanie gruntów. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Wapnowanie gruntów. WAPNOWANIE GRUNTÓW   Wapnowanie gruntu jest jednym z istotniejszych zabiegów plonotwórczych. Skuteczność nawożenia uzależniona jest od wielu czynników agrotechnicznych. Jednym z nich jest właściwy odczyn gleby. Wapnowanie gleby ma na celu zmniejszenie stopnia jej zakwaszenia co ma duży wpływ na wielkość plonowania roślin i rzutuje w końcu na efektywność produkcji roślinnej. Wapnowanie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gruntu przez co zwiększa się ilość przyswajalnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. W kwaśnych glebach zwiększa się toksyczne działanie glinu na system korzeniowy roślin uprawnych. Bezpośrednim skutkiem toksyczności glinu jest zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego roślin przez co zostaje ograniczona zdolność do pobierania składników pokarmowych z gruntu. Na glebach zakwaszonych zamiera życie biologiczne decydujące o rozpadzie substancji organicznej i mineralizacji azotu. Wapnowanie wreszcie poprawia strukturę gruzełkowatą gruntu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe stosunki powietrzno –wodne. Prawidłowa struktura gleby zmniejsza skutki suszy w latach suchych oraz zapewnia prawidłowe osuszenie gruntu i nagrzewanie się w okresie wiosennym. Najlepszym terminem do wapnowania gleb jest okres po zbiorach zbóż, wtedy można lepiej wapno wymieszać z glebą dlatego możemy zastosować pełną jego dawkę lub pod orkę zimowa oraz…

  Napisany w środa, 25 lutego 2015 07:23 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 23 razy Więcej…
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE.Jest to jednorazowa płatność , która przysługuje rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się minimum od roku do uczestniczenia w systemie małych gospodarstw i który w wyniku sprzedaży bądź darowizny w sposób trwały przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.Planuje się, że mniejsze gospodarstwa będą objęte uproszczonym, ryczałtowym systemem dopłat bezpośrednich, obniżającym poziom wymogów oraz liczbę kontroli. Wstępne szacunki wskazują, że do uproszczonego systemu mogłaby wejść nawet połowa gospodarstw w kraju. Otrzymywałyby one dopłaty o wysokości podobnej do dopłat obowiązujących w standardowym systemie nie przekraczające jednak 1250 euro.Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej powierzchnie odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce (10,42 ha wg ARiMR 2013) albo średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie, jeżeli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą gospodarstwa większe zarówno po stronie rolnika przekazującego jak i przejmującego grunty. Większe szanse będą miały również…

  Napisany w wtorek, 24 lutego 2015 13:11 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 23 razy Więcej…
 • Spotkanie agroturystyczne Zamieścił Izabela Grzesiak

  Spotkanie agroturystyczne SPOTKANIE AGROTURYSTYCZNE. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Pleszewskiej byli organizatorami spotkania szkoleniowego, które odbyło się 16 lutego 2015 roku w nowym budynku Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie. To już kolejne spotkanie dla osób prowadzących lub chcących prowadzić agroturystykę w swoim gospodarstwie.Głównymi tematami spotkania były: Podstawy prawne prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich – przepisy i podatki 2015. Wykład na w/w temat prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W programie nie zabrakło również omówienia aktualnego PROW-u 2014-2020 i możliwości uzyskania środków finansowych dla gospodarstw agroturystycznych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy na co dzień zajmują się agroturystyką, jak również mieszkańców obszarów wiejskich, którzy myślą o dodatkowym źródle dochodu jakim jest prowadzenie agroturystyki. Pod koniec spotkania miała miejsce dyskusja. Kolejne spotkanie już za rok. Zapraszamy!!!     Izabela Grzesiak starszy doradca ds. ROW – ZD Pleszew

  Napisany w poniedziałek, 16 lutego 2015 18:28 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 48 razy Więcej…
 • Modernizacja gospodarstw rolnych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Modernizacja gospodarstw rolnych. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCHNowy PROW 2014-2020 przewiduje nabór na kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Jest to najbardziej popularny program w ramach, którego można uzyskać dotację na zakup maszyn, budowę budynków czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Przypuszcza się, że nabór wniosków nastąpi w 2015 roku.Celem tego działania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w następujących obszarach:- rozwój produkcji prosiąt,- rozwój produkcji mleka krowiego,- rozwój produkcji bydła mięsnego,- inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.Beneficjenci tego działania prowadzą w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznania pomocy. Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta na jedno gospodarstwo: • 900 tys. zł – na rozwój prosiąt,• 500 tys. zł – na inwestycję związane z budynkami inwentarskimi, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,• 200 tys. zł – na pozostałe działania w tym zakup maszyn rolniczych.Poziom pomocy został określony na następujących pułapach:• 60% – inwestycje zbiorowe i młodzi rolnicy;• 50% – inni beneficjenci.• Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.W obecnym naborze przewiduje się wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach OSN.Pomoc…

  Napisany w niedziela, 15 lutego 2015 13:39 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 75 razy Więcej…
 • XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Zamieścił Izabela Grzesiak

  XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy RolniczejW dniu 11.02.2015roku odbyła się kolejna XXIV Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie.Organizatorami imprezy był :Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 19 osób.Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 40 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do Finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na kolejnych 40 pytań testowych. Z wagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów dlatego komisja zadała 4 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów.Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach zwycięzcami zostali:I miejsce Mateusz Grabarek zamieszkały w Kościelnej WsiII miejsce Dominik Majewski zamieszkały w CzechluIII miejsce Adam Tułacz w zamieszkały w MacewieIV miejsce Waldemar Winkowski zamieszkały w KajewieV miejsce Paweł Małolepszy zamieszkały w Borczysku7 najlepszych uczestników otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez :Wójta Gminy w Gołuchowie i Przedsiębiorstwo handlowe Marcina Bródki zam. w Gołuchowie.Dodatkowo trzech najlepszych uczestników wyróżniono dyplomami od Wójta Gminy w Gołuchowie. Natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali podziękowanie za udział w imprezie od Wójta Gminy w Gołuchowie.Komisję oceniającą wyniki…

  Napisany w czwartek, 12 lutego 2015 09:57 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 91 razy Więcej…
 • Premie dla młodych rolników. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Premie dla młodych rolników. Premie dla młodych rolników.   Minister zapowiedział nabór na to działanie w II kwartale 2015 r.Jest to działanie zwrócone do młodych osób, które nie ukończyły 40 roku życia, po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku nigdy nie prowadzili gospodarstwa rolnego jako kierujący i posiadają odpowiednie kwalifikacje.Istnieją pewne odstępstwa od w/w warunków tj. możliwość posiadania gospodarstwa nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w okresie trzech lat od dnia doręczenia decyzji.Wysokość wsparcia to 100 tys. zł. wypłacane w dwóch ratach:- I rata – 80% kwoty pomocy,- II rata – 20 % kwoty pomocy.Pierwsza rata będzie wypłacana w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy po spełnieniu przez beneficjenta warunków z zastrzeżeniem których została wydana w/w decyzja. Natomiast wypłata drugiej raty nastąpi po realizacji założeń biznes planu.Wielkość ekonomiczna gospodarstwa SO nie mniejsza 13 tys. euro i nie większa niż 1560 tys. euro. Powierzchnia użytków rolnych tworzonego nowego gospodarstwa co najmniej równa średniej krajowej i nie większa niż 300 ha.W wyniku realizacji inwestycji zawartej w…

  Napisany w środa, 11 lutego 2015 20:17 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 114 razy Więcej…
 • INFORMACJA!!! Zamieścił Izabela Grzesiak

  INFORMACJA!!! WAŻNA INFORMACJA!!!. Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim zmienił swoją siedzibę. W związku ze zmianą lokalizacji, zmienił się adres do korespondencji. Nadal biuro mieści się w Marszewie. Nasz aktualny adres:MARSZEW 25, 63-300 PLESZEW. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doradztwem rolnym i rolnośrodowiskowym rolników do nowej siedziby.Naszym zadaniem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów – rolników.Nasze biura czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00

  Napisany w poniedziałek, 09 lutego 2015 07:56 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 98 razy Więcej…
 • Uprawa mieszanek zbożowo-strączkowych. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych.   Mieszanki strączkowo-zbożowe mogą być wprowadzone do 5-letniego programu rolnośrodowiskowego w pakiecie rolnictwo zrównoważone, wariant 1.1- zrównoważony system gospodarowania w celu przerwania monokultur zbożowych. Uczestnictwo w tym programie upoważniało do otrzymania corocznie 360,00 zł za hektar upraw, a ponadto uprawa mieszanek pozostawia lepsze stanowisko pod uprawę zbóż i jest źródłem własnego białka w żywieniu zwierząt gospodarskich. Do uprawy na glebach lepszych klasy I – IV a poleca się mieszanki z udziałem grochu a na glebach słabszych klasy IV b - VI z udziałem łubinu wąskolistnego. Mieszanki z udziałem grochu wynoszą 40-50 % jego normy wysiewu a jęczmienia, pszenicy i ewentualnie owsa 50-60% normy. Przykładowo jeśli dysponujemy nasionami takich popularnych sztywno łodygowych odmian grochu jak MILWA o normie wysiewu 250 kg/ha, dowolnej odmiany jęczmienia o normie wysiewu 160 kg/ha i pszenicy o normie wysiewu 220kg/ha to mieszamy je w następujących przybliżonych proporcjach: groch 120 kg [48%] + jęczmień 40 kg [25%] + pszenica 60 kg [27%]. Jest to wariant optymalny pozostawiający po sobie niezłe stanowisko i gwarantujący, że w zebranym plonie nasiona grochu stanowić będą około 30-40% masy.…

  Napisany w poniedziałek, 09 lutego 2015 07:30 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 96 razy Więcej…
 • RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. Zamieścił Izabela Grzesiak

  RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW.Małe gospodarstwa dysponują ogromnym potencjałem rozwojowym i dużymi możliwościami, jednak ze względu na niską opłacalność produkcji, niskie możliwości finansowe mają utrudnione możliwości inwestycji.Nowy PROW 2014-2020 daje możliwość małym gospodarstwom na dokonanie zmian, które to z kolei przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa szczególnie w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej.Wysokość premii to 60 tys. zł, płacone w II ratach:- I rata 80% kwoty pomocy- II rata 20% kwoty pomocy.Beneficjentem działania może być rolnik czyli osoba ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w pełnym zakresie jako rolnik.Premie można otrzymać tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. Wsparcia nie mogą otrzymać beneficjenci działań: Modernizacja gospodarstw rolnych i Ułatwienie startu młodym rolnikom. Oraz Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.Wysokość ekonomiczna gospodarstwa poniżej 10 tys. euro.W wyniku realizacji inwestycji zawartej w biznes planie powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej minimum do poziomu 10 tys. zł euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.Uwaga: Beneficjent działania zobowiązuje się do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej w gospodarstwie do upływu okresu związania celem.Małe gospodarstwa,…

  Napisany w niedziela, 08 lutego 2015 17:27 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 129 razy Więcej…
 • Dopłaty do materiału siewnego w 2015 roku. Zamieścił Izabela Grzesiak

  Dopłaty do materiału siewnego w 2015 roku. Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego w 2015 roku.   Agencja Rynku Rolnego 15 stycznia 2015 roku, uruchomiła nabór wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. Wnioski będzie można składać do 25 czerwca 2015. Dopłatom podlegają zakupione kwalifikowane materiały siewne kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupione w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz zużyte do siewu jesienią 2014 r. lub wiosną 2015 r. Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym tylko niektórych grup roślin: zbóż (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto i żyto), roślin strączkowych (bobik, groch siewny odmian rolniczych, łubiny, soja i wyka siewna) oraz ziemniaków obsiane mieszankami zbóż. Wysokość dopłat określa Rozporządzenie Rady Ministrów. Pomoc ma charakter de minimis, co oznacza, że jej wysokość jest limitowana i nie może przekroczyć 15.000 EUR licząc okres trzech lat podatkowych (obrotowych). Dlatego każdy wnioskujący o te dopłaty musi uwzględniać kwoty wszystkich pomocy o tym charakterze (nie tylko do materiału siewnegoi), otrzymane nie tylko z Agencji Rynku Rolnego, ale i innych instytucji (np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, urzędów gmin itp.), z roku składania wniosku…

  Napisany w niedziela, 08 lutego 2015 15:32 w Nowości z Pleszewa
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 121 razy Więcej…