APIMONDIA – Międzynarodowe Kongresy Pszczelarskie

    PDF

Apimondia  jest to Międzynarodowa Federacja Krajowych Związków Pszczelarskich i wszelkich innych organizacji zajmujących się pszczelarstwem. Jej celem jest przede wszystkim promowanie naukowych, technicznych, ekologicznych i ekonomicznych postępów w dziedzinie pszczelarstwa we wszystkich krajach świata oraz współpraca pszczelarskich związków w tym zakresie. Obecnie Apimondia ma ponad 70 członków. W Apimondii istnieje 7 tzw. stałych Komisji, są to:

- Ekonomia pszczelarstwa

- Biologia pszczół

- Zdrowie pszczół

- Zapylanie i flora miododajna

- Technologia pszczelarstwa

- Apiterapia

- Pszczelarstwo drogą do rozwoju wsi.

 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Pszczelarski odbył się w 1897 roku w Brukseli. Brało w nim udział 650 Belgów i ok. 100 uczestników z 7 innych krajów. Okazał się wielkim sukcesem i postanowiono organizować  nadal podobne kongresy.

1900 rok – zorganizowano w Paryżu z udziałem przedstawicieli 22 krajów.

1914 rok – planowany kongres w Wiedniu nie odbył się z powodu wybuchu I wojny światowej.

W okresie międzywojennym zorganizowano 7 Kongresów w różnych krajach Europy.

1946 rok – odbył się pierwszy po wojnie Kongres w Amsterdamie (Holandia)

1956 rok – Kongres w Wiedniu – pierwszy, w którym brali udział Polacy – Prof. Z.Demianowicz i prof. J.Woyke.

1987 rok – gospodarzem XXXI Kongresu była Warszawa – ponad 2500 uczestników z 47 krajów.

2013 rok – gospodarzem Kongresu jest Ukraina.

 

Każdy Kongres trwa 6 dni. Program wszystkich Kongresów jest podobny:

- rozpoczyna się sesją powitalną (przemówienia, część artystyczna i bankiet)

- kilkudniowa sesja naukowa

- wycieczki do najbardziej interesujących obiektów pszczelarskich kraju-gospodarza

- jednocześnie trwa wystawa pszczelarska, odbywają się posiedzenia komisji

- sesja końcowa połączona z wręczeniem nagród na nowości w pszczelarstwie.

 

Międzynarodowe Kongresy Pszczelarskie  Apimondii odbywają się co dwa lata – według zasady, że co drugi Kongres organizowany jest w Europie, a pozostałe w innej części świata.

 

Lucyna Palicka

WODR w Poznaniu, SPD