16 kwietnia 2018

Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła kontrole gospodarstw utrzymujących świnie pod względem dostosowania do nowych zasad bioasekuracji

Opracowanie: Michał Bartz
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Kontrole to efekt przepisów, które nakładają na rolników obowiązek spełniania zaostrzonych zasad bioasekuracji w związku z chorobą afrykańskiego pomoru świń. Stosowne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 13 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 360) i zaczęło obowiązywać 28.02.2018 r. Dla przypomnienia tekst rozporządzenia poniżej:

„Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:

1) nakazuje się:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2) zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE  L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm. 2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin  uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”

W całym kraju powiatowi lekarze weterynarii mają do sprawdzenia prawie 200 tysięcy gospodarstw. W każdym gospodarstwie zostaną przeprowadzone dwie inspekcje. Podczas pierwszej wizyty w gospodarstwie inspektor weterynarii sprawdzi, czy rolnik spełnia wymagania dotyczące bioasekuracji. Gospodarz będzie miał pięć miesięcy na to, by dostosować się do wymogów. Następnie zostanie przeprowadzona kolejna kontrola. Jeżeli nadal będą nieprawidłowości, służby weterynaryjne wydadzą zakaz chowu świń w gospodarstwie i nakaz uboju zwierząt. W takim przypadku rolnik będzie mógł ubiegać się o rekompensatę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z powyższymi przepisami niezbędna w gospodarstwie będzie stosowna dokumentacja. Wzory wymaganej dokumentacji zostały opracowane przez resort weterynarii i można je pobierać poniżej.

Do pobrania:

Czytany 1094 razy Ostatnio zmieniany 16 kwietnia 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.