Afrykański pomór świń (ASF) pojawił się w Polsce w 2014 r. Pierwszy przypadek u padłego dzika stwierdzono w połowie lutego 2014 r., natomiast pierwsze ognisko u świń stwierdzono 05.08.2014 r. Początkowo wirus ASF rozprzestrzeniał się jedynie lokalnie na Podlasiu w strefie przygranicznej z Białorusią, skąd przywędrował. W  2016 roku, a zwłaszcza w 2017, wystąpiła duża dynamika rozprzestrzeniania się wirusa ASF w kierunku zachodnim Polski. Na początku 2018 r. wirus choroby pojawił się u dzików w okolicach Warszawy. Jak głosi komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze względu na zagrożenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiła konieczność wprowadzenia nowelizacji wcześniejszych rozporządzeń w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w tym zasad bioasekuracji. Odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zostało…
05 stycznia 2018

Uwaga! Zagrożenie ASF! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Opracowanie: Główny Inspektorat Weterynarii • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki…
20 czerwca 2017

Apel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Opracowanie: Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, mając na uwadze obecną sytuację w kraju dotyczącą wystąpienia nowych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF), prosi o zwiększanie bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenie województwa wielkopolskiego. Z aktualną sytuacją epizootyczną oraz regionami kraju, na których są wprowadzone restrykcje, można zapoznać się korzystając ze strony internetowej: http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu na swojej stronie internetowej http://www.wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin również publikuje przydatne informacje o tej chorobie i zabezpieczaniu się. Założeniem takiego działania jest zwiększenie świadomości społecznej na terenie województwa w zakresie zagrożenia i przeciwdziałania afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) Jeżeli…
29 maja 2017

Nowa zaktualizowana mapa ASF w Polsce

Opracowanie: Michał Bartz
W czwartek 18 maja 2017 roku Główny Inspektorat Weterynarii opublikował nową mapę obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski. Kilka gmin w powiecie sokólskim ze statusu obszaru objętego ograniczeniami przeszły na status obszaru ochronnego. Z kolei w powiecie łosickim odwrotnie, ze statusu obszaru ochronnego kilka gmin przeszło do statusu objętego ograniczeniami. Łącznie, od początku wystąpienia ASF w Polsce do 18 maja 2017 roku odnotowano 306 przypadków ASF u dzików, z czego ostatnie 12 przypadków potwierdzono badaniami w PIW PIB w Puławach w dniach 10-16.05.2017 r. Wszystkie te przypadki wystąpiły w pobliżu granicy z Białorusią, w odległości 1,5-69 kilometrów od granicy. Od końca września 2016 roku nie zanotowano żadnego nowego ogniska ASF w stadzie świń. Opracowano na podstawie materiałów GIW
22 kwietnia 2017

ASF sytuacja epizootyczna i bioasekuracja w stadach świń

Opracowanie: PIW-PIB w Puławach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej udostępniamy prezentację zatytułowaną „ASF sytuacja epizootyczna i bioasekuracja w stadach świń” przygotowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Do pobrania: prezentacja „ASF sytuacja epizootyczna i bioasekuracja w stadach świń”
07 marca 2017

ASF w Polsce – sytuacja do 03.02.2017 r.

Opracowanie: Michał Bartz
W Polsce pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) stwierdzono u padłego dzika 15.02.2014 r. Łącznie do 03.02.2017 stwierdzono 198 przypadków ASF u dzików. Od początku 2017 r. do 03.02.2017 stwierdzono 42 przypadki. Praktycznie większość przypadków zanotowano w strefie przygranicznej z Białorusią w odległości kilkunastu kilometrów od granicy. Dwa przypadki wystąpiły w styczniu 2017 r. w odległości 70-75 km od granicy, w powiatach grajewskim i monieckim. W celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF w populacji dzików w kierunku zachodnim, podjęto w 2016 r. intensywny odstrzał sanitarny dzików. W trakcie posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, które odbyło się 17.01.2017 r. w PIW-PIB w Puławach, przekazano informację z Ministerstwa Środowiska, iż sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach. Pierwsze ognisko ASF u świń stwierdzono 05.08.2014 r., drugie 08.08.2014 r., trzecie 03.02.2015 r. Kolejne,…
07 listopada 2016

Apel do hodowców trzody chlewnej

Opracowanie: PIW-PIB w Puławach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
19 października 2016

Afrykański pomór świń – zasady ochrony zwierząt gospodarskich przed chorobą

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej w części „Pobierz załącznik”udostępniamy plik zawierający „Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym świnie”. Zapraszamy również do objerzenia, przygotowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, filmu nt. zasad ochrony świń przed tą chorobą.  
11 kwietnia 2016

Konferencja „Afrykański Pomór Świń (ASF) – aktualne zagrożenie”, 26 kwietnia 2016 r.

Opracowanie: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaprasza do udziału w konferencji „Afrykański Pomór Świń (ASF) – aktualne zagrożenie”, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań. Konferencja jest kierowana zarówno do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarzy weterynarii wolnej praktyki, hodowców świń oraz myśliwych ze względu na ich rolę w rozpoznawaniu, zgłaszaniu i zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Plan konferencji: 11.30 - 11.40 Andrzej Żarnecki, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – otwarcie konferencji 11.40 - 11.45 Włodzimierz Skorupski, Główny Lekarz Weterynarii – słowo wstępne 11.45 - 12.00 Grzegorz Majchrzak, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej – Specyfika hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce (15 minut) 12.00 - 12.30 prof. dr hab. Paweł Węgorek, IOR-PIB Poznań, PZŁ – Zmiany w etologii…