24 maja 2012

Choroba szalonych krów daje o sobie znać.

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Choroba szalonych krów daje o sobie znać. Choroba szalonych krów, czyli BSE ,o której było bardzo głośno na początku lat dziewięćdziesiątych zaczyna znowu się pojawiać. Amerykańskie  ministerstwo rolnictwa poinformowało o nowym przypadku wykrytym u krowy mlecznej ze stanu Kalifornia. Choroba ta prawdopodobnie przenosi się przez peszą z udziałem mączek mięsno–kostnych stosowanych  w żywieniu zwierząt. Odmianą BSE, jest choroba Creutzfeldta-Jakoba, na którą  mogą chorować  ludzie, zmarło ponad 200 osób. O problemie tym pamięta Komisja Europejska i  przypomina o sankcjach stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Według prawa  polskiego jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, pozbawieniem wolności do roku oraz niesie…
18 lipca 2011

KOMÓRKI SOMATYCZNE W MLEKU

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Komórki somatyczne w mleku. Przebiegające nieustannie procesy regeneracyjne i obronne, związanez aktywnością leukocytów determinują pewną (na normalnym poziomie) liczbę komórek somatycznych w mleku (LKS). Proces regeneracji tkanki gruczołowej wymienia polega na usuwaniu zużytych lub uszkodzonych komórek i zastępowaniu ich nowymi. Obumarłe komórki są wydalane wraz z mlekiem. W mleku obecne są również leukocyty (białe ciałka) przedostające się z układu krwionośnego. Z chwilą wtargnięcia bakterii chorobotwórczych organizm krowy odpiera ten atak wysyłając białe ciała krwi (,,armię żołnierzy"), które posiadają zdolność wchłaniania i niszczenia zarazków. Jakościowo dobre mleko od zdrowych krów zawiera ok. 75% komórek nabłonka wyścielającego. W mleku pochodzącym z chorego…
08 czerwca 2011

Mastitis a zdrowie człowieka

Opracowanie: Maria Rozwadowska • Zamieszczenie: Tadeusz Przybecki
Mastitis a zdrowie człowieka Zapalenia gruczołu mlekowego u krów stanowią reakcję obronną organizmu na szkodliwy czynnik, który wtargnął do tego narządu. Reakcja ta może przebiegać gwałtownie, dając objawy typowo kliniczne lub łagodne w postaci przewlekłych i podklinicznych.  Mastitis pozostaje ciągle najczęstszą chorobą dotykającą krowy mleczne, która wiąże się nie tylko z bezpośrednimi stratami produkcyjnymi, pogorszeniem jakości mleka surowego, ale również wysokimi kosztami jej zwalczania. Mastitis wymaga bardzo szybkiej reakcji na toczące się zmiany w wymieniu krowy i jest trudnym wyzwaniem zarówno dla producentów mleka, jak i lekarzy weterynarii.Stany zapalne gruczołu mlekowego prowadzą do zmian biochemicznych składu wydzieliny nie tylko w…
20 września 2010

Ekonomiczne aspekty przechowywania mleka

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Schładzanie mleka , ze względu na bezpośredni wpływ na jego jakość jest niezmiennie od lat jednym z najważniejszych etapów produkcji tego surowca .Dobrze schłodzone mleko w gospodarstwie to odpowiedni surowiec dla mleczarni, producenta przetworów mlecznych oraz wymierne korzyści ekonomiczne rolnika utrzymującego stado krów mlecznych. Proces ten ma dwa główne cele : zahamowanie rozwoju bakterii powodujących obniżenie jakości mleka oraz przedłużenie czasu przechowywania mleka w gospodarstwie. Surowiec, który po udoju ma temperaturę ok. 35 o C , powinien być szybko schłodzony do temperatury nie wyższej niż 80C w przypadku codziennego odbioru ,lub nie wyższej niż 60C w przypadku rzadszego  .Z różnych względów rolnik nie ma możliwości codziennej dostawy mleka…
15 września 2010

Higiena pozyskiwania mleka

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Higiena pozyskiwania mleka. Lepiej ,,zapobiegać niż gasić”, powiedzenie to odnieść można do procesu pozyskiwania dobrego mleka od zdrowych krów .Opracowane kilkadziesiąt lat temu zasady higienicznego doju  modyfikowane w oparciu o najnowsze  osiągnięcia nauki i techniki stanowią podstawę do ujawnienia genetycznych możliwości naszego stada a tym samym zmniejszenia kosztów produkcji mleka.Jedna złotówka zainwestowana w profilaktykę daje kilka złotówek zysku. Wysoki poziom drobnoustrojów w mleku to strata dla hodowcy, przetwórcy i konsumenta. Produkcja mleka to nie tylko krowa i jej otoczenie, ale i człowiek solidnie przygotowany do wykonywania czynności związanych z dojem. Higiena rozpoczyna się od możliwie czystych i suchych legowiskach. Zastosowanie…