22 grudnia 2016

Aplikacja CK IRZ – ułatwienie dla producenta

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń. Wprowadzono również obowiązek sporządzania raz do roku, najpóźniej w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji do właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. Rozmawiając z rolnikami często spotykam się z problemem terminowego dopełnienia obowiązku zgłoszeń do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rolnicy, których biura powiatowe są znacznie oddalone od ich miejsca zamieszkania wysyłają najczęściej zgłoszenia drogą pocztową. Inni wolą osobiście wybrać się do biura powiatowego. Jest jednak sposób, który daje możliwość szybszego i tańszego (brak kosztów pocztowych czy paliwa) zgłoszenia do rejestru .To aplikacja CK IRZ, która umożliwia producentowi wprowadzanie zdarzeń ,,zwierzęcych” do systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) za pośrednictwem Internetu. Producent, który będzie chciał korzystać z takiej możliwości powinien mieć dostęp do Internetu oraz login i kod dostępu otrzymany z biura powiatowego ARiMR. W tym celu składa on wniosek o założenie konta internetowego.

Dzięki tej aplikacji producent ma możliwość wprowadzenia do systemu ZSZiK następujące zgłoszenia lub wnioski:

· Zgłoszenie bydła do rejestru – dopuszczalne jest jedynie zgłaszanie zdarzeń o typie Urodzenie

· Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru – dopuszczalne jest jedynie zgłaszanie zdarzeń o typie Urodzenie

· Zgłoszenie świń do rejestru – dopuszczalne jest jedynie zgłaszanie zdarzeń o typie Urodzenie,

· Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz - Wersja 1 (1:1)

· Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz - Wersja 2 (n:1)

· Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz

· Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni

· Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz

· Zgłoszenie uboju świń w rzeźni

· Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła owiec albo kóz

· Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń

· Zgłoszenie zmiany stanu stada świń

· Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła

· Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła

· Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz

Do czasu dostosowania aplikacji CK IRZ do zmian wynikających z przepisów, zgłoszenia urodzenia świń należy składać w formie papierowej, osobiście w biurze powiatowym ARiMR lub drogą pocztową.

            Aplikacja CK IRZ umożliwia, w ramach przyznanych uprawnień do konta internetowego, obsługę zgłoszeń IRZ dla siedzib stada przez pełnomocnika lub reprezentanta.

Dokumenty wprowadzone poprzez aplikację CK IRZ przez producenta są traktowanew systemie ZSZiK jako dokumenty, na których złożony został podpis. Po wydaniu dyspozycji w aplikacji CK IRZ zgłoszenie zostaje automatycznie zapisane w systemie ZSZiK i jest przygotowane do przeprowadzenia kontroli i zatwierdzania przez operatora danych IRZ w biurze powiatowym. Aplikacja umożliwia wygenerowanie dyspozycji jakie zostały wprowadzone w systemie przez producenta.

 Należy pamiętać, że dla niektórych zgłoszeń lub wniosków trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR następujące załączniki:

- dla zgłoszenia bydła do rejestru – potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport bydła w przypadku zwierzęcia sprowadzanego z kraju UE,

- dla zgłoszenia padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz - w przypadku jeśli zgłoszenie dotyczy bydła – paszport bydła

- dla zgłoszenia uboju bydła w rzeźni – paszport bydła

- dla wniosku o przydzielenie puli numerów dla bydła – potwierdzenie wniesienia opłaty za paszporty bydła w liczbie zgodnej z liczbą wnioskowanych numerów,

- dla wniosku o wydanie duplikatu paszportu dla bydła – potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat paszportu bydła, a w przypadku, gdy zaznaczono jako powód zamówienia  „uszkodzenie” – uszkodzony  „oryginalny” paszport bydła.

Powyższe załączniki powinny być opisane numerem dokumentu nadanym w kancelarii podczas składania dyspozycji przez aplikację CK IRZ.

Dzięki aplikacji producent może dokonać zgłoszenia w dogodnym dla niego czasie, oczywiście z zachowaniem terminów. Szkoda, że brakuje informacji jaki jest aktualny stan zwierząt w siedzibie stada. Umożliwiłoby to producentowi śledzić na bieżąco czy nie pojawiły się jakieś nieścisłości. Warto zatem co jakiś czas sprawdzić stan zwierząt w systemie IRZ w biurze powiatowym ARiMR.

 

 

Źródło informacji: strona internetowa ARiMR

Czytany 4280 razy Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016