24 października 2016

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne związane z zakazem grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich i konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania

Opracowanie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Inspekcja Weterynaryjna – Główny Lekarz Weterynarii podaje do wiadomości hodowców trzody chlewnej oraz innych zwierząt gospodarskich, że istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt.

Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. Hodowcy oddający padłe zwierzęta do utylizacji nie ponoszą kosztów, ponieważ zakłady prowadzące taką działalność korzystają z systemu dopłat z budżetu państwa.

Wykaz zakładów utylizacyjnych w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt. (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 mówią, że padła trzoda chlewna stanowi materiał kat. 2 i jako zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne mają być przekazane do zakładów utylizacyjnych, w których specjalny sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska. Przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w takich zakładach odbywa się zatwierdzoną metodą przy zastosowaniu określonych parametrów temperatury, czasu i ciśnienia, a uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach.

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz.U. 2014 poz. 629) przewidują zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) karę pieniężną w wysokości od 3 000 do 11 000 złotych za nielegalne zakopanie lub inne niezgodne z prawem zagospodarowanie padłych zwierząt.

Główny lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii wyżej opisanego działania poleca bezwzględne zastosowanie cytowanego tu przepisu w zakresie zastosowania kar pieniężnych.

Na podstawie informacji z Inspekcji Weterynaryjnej.

Czytany 3127 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.