12 września 2017

Stosowanie środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw

Opracowanie: Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z zagożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu dzikie ptaki; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. Hodowco!  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Objawy kliniczne…
26 kwietnia 2017

Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków

Opracowanie: PIW-PIB w Puławach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej udostępniamy prezentację zatytułowaną „Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków” przygotowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Do pobrania: prezentacja „Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków”
11 kwietnia 2017

Grypa ptaków – złagodzenie ograniczeń

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków, w dniu 5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722). Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), które nakładało m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, oraz zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce…
10 marca 2017

Grypa ptaków HPAI

Opracowanie: Michał Bartz
Grypa ptaków to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Grypa ptaków występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności, jednak dwa szczepy (H5 i H7) są wysokiej patogeniczności (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) i mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu. Pierwsze przypadki wykrycia wirusa H5N8 w Europie zanotowano u drobiu i ptaków dzikich między listopadem 2014 a lutym 2015 w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja i Węgry. Natomiast pierwsze informacje na temat…
03 marca 2017

Gęsi będą mogły być wypuszczane na wybieg mimo ptasiej grypy

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że możliwe jest udostępnienie wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tygodnia życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji. Informację tę przekazała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Warunkiem dopuszczenia takich działań, pomimo występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, jest rygorystyczne przestrzeganie zasad tymczasowej, minimalnej bioasekuracji. Jaki wybieg dla gęsi? Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu. Jeśli jednak nie można zastosować takiego wariantu, to istnieje możliwość udostępnienia wybiegu gęsiom przy spełnieniu kilku ważnych zaleceń z zastosowaniem ścisłej…
28 lutego 2017

Informacja dla hodowców drobiu

Opracowanie: Główny Lekarz Weterynarii • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których drób jest utrzymywany. Hodowco!  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,…
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiono rekompensaty dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób, położone na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Kto może składać wniosek o pomoc? Producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo: w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz…
09 stycznia 2017

Apel do hodowców drobiu

Opracowanie: PIW-PIB w Puławach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
13 stycznia 2015

Zagrożenie grypą ptaków nadal aktualne

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z wciąż istniejącym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Lekarz Weterynarii zwraca uwagę na fakt, że nowy wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz rozwija się wśród niespecyficznych objawów, jak np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji czy też umiarkowana śmiertelność. Biorąc pod uwagę zdobyte dotychczas informacje dotyczące stwierdzonych ognisk w państwach członkowskich i wyników monitorowania tej choroby u dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje następujące informacje: Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia. Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Szczególną ostrożność…