11 marca 2019

Jaką odmianę zbóż jarych wybrać na sezon 2019?

Opracowanie: Wojciech Tylus
Co roku wiosną każdy rolnik zastanawia się, jaki wybrać materiał siewny. Własny czy kwalifikowany? Jaką wybrać odmianę? Są to decyzje bardzo ważne, bo od tego zależy tak naprawdę efekt końcowy w okresie żniw. Należy pamiętać, że nie uzyskamy zamierzonego efektu ekonomicznego w gospodarstwie pomimo zastosowania najlepszych nawozów, poprawnej technologii, dobrych środków ochrony roślin, jeżeli dobierzemy materiał siewny złej jakości. Żeby nie kupować „kota w worku”, możemy dużo wcześniej zaplanować zakup danej odmiany. Tę decyzję może nam ułatwić udział w Dniach Pola organizowanych między innymi przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Kościelnej Wsi czy Dniach Pola organizowanych w Marszewie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Można tam zobaczyć,…
07 kwietnia 2017

Oferta odmianowa zbóż jarych oraz sadzeniaków – 2017 r.

Opracowanie: Wojciech Tylus
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na podniesienie opłacalności produkcji roślinnej jest dobór odpowiednich odmian. Dlatego warto wcześniej zaopatrzyć się w materiał siewny i dobrać odmiany, które będą przydatne do uprawy w danym gospodarstwie. Poniżej przedstawiam ofertę zbóż jarych oraz sadzeniaków z Centrali Nasiennej „KALNAS” w Kaliszu, ul. Wrocławska 13-17, tel. 62 501 1001. Jęczmień, 160 zł/dt brutto, norma wysiewu 130-160 kg/ha ARGENTO – odmiana typu paszowego. Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na każdym poziomie intensywności uprawy. Ma dobrą zdrowotność. Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego. Odmiana wczesna o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach słabszych. Sprawdza się w latach suchych. Zalecana norma wysiewu przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m² (120-140 kg/ha). KUCYK…
Na posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, które odbyło się 17 stycznia 2016 r. w COBORU w Słupi Wielkiej, zaopiniowano pozytywnie i wpisano do krajowego rejestru 13 nowych odmian zbóż jarych: jęczmień jary – 8 odmian, pszenica jara – 2 odmiany, owies – 3 odmiany. Gatunek Odmiana Typ odmiany Zgłaszający Jęczmień jary ACCORDINE browarny Saaten-Union Polska BENTE browarny Saaten-Union Polska ESMA browarny Saaten-Union Polska XANTE browarny Saaten-Union Polska OVATION browarny LG Polska AIRWAY pastewny HR Danko RAMZAS pastewny HR Strzelce TEKSAS pastewny HR Strzelce Pszenica jara FRAJDA chlebowa (B) HR Strzelce JARLANKA chlebowa (A) HR Strzelce Owies MONSUN pastewna żółtoziarnista Saaten-Union Polska KOZAK pastewna żółtoziarnista HR Strzelce ARMANI pastewna żółtoziarnista IGP…
14 listopada 2016

Plony pszenicy jarej wg COBORU w 2016 r.

Opracowanie: Grzegorz Baier
COBORU w Słupi Wielkiej opublikował wyniki plonowania pszenicy jarej w 2016 r. Wyniki pochodzą z doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych – z doświadczeń rejestrowych rozlokowanych w 55 doświadczeniach w całym kraju. Wyniki były niższe niż w latach poprzednich. Na poziomie agrotechniki A1 (tzw. poziom przeciętny) średni plon wzorca, którym były odmiany Tybalt, KWS Torridon , Harenda, oszacowano w 2016 roku na 66,8 dt/ha. Natomiast w roku 2015 było – 70,6 dt/ha, a w 2014 r. – 74,5 dt/ha. Plon wzorca na poziomie A2 (tzw. poziom wysoki agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) w 2016 r. wynosił 74,8 dt/ha. W 2015 roku było – 78,0 dt/ha, a w 2014 r. – 84,8 dt/ha. W nawiasach podano oznaczenia: A – odmiana jakościowa, B – odmiana chlebowa. Najwyżej plonujące odmiany pszenicy jarej w 2016 r.:…
27 października 2016

Plony jęczmienia jarego wg COBORU w 2016 r.

Opracowanie: Grzegorz Baier
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wyniki plonowania jęczmienia jarego w 2016 r. Wyniki pochodzą z doświadczeń PDO oraz z doświadczeń rejestrowych. Badania zostały przeprowadzone na dwóch poziomach agrotechniki: A1 (przeciętna agrotechnika) i A2 (wysoki poziom agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Wzorcem dla jęczmienia jarego były odmiany: w 2016 r. RGT Planet, Olympic, Soldo, Radek; w 2015 r. Olympic, Iron, Radek, Soldo; w 2014 r. : Olympic, Iron, Soldo, Suweren. Plon wzorca na poziomie A1: w 2016 r. – 65,2 dt/ha, w 2015 r. – 73,6 dt/ha, w 2014 r. – 78,6 dt/ha. Plon wzorca na poziomie A2: W 2016 r. – 72,5 dt/ha, W 2015 r. – 79,2 dt/ha, W 2014 r. – 89,5 dt/ha. Najlepiej plonujące odmiany jęczmienia jarego w typie browarnym: Odmiana Poziom A1…
30 marca 2016

Co zasiać po wymarzniętych plantacjach zbóż ozimych i rzepaku?

Opracowanie: Sylwia Wojtylak-Gallas
Sytuacja po wymarzniętych oziminach jest bardzo zróżnicowana. Zanim rolnik podejmie decyzję co do przesiewu, powinien najpierw dokonać lustracji plantacji celem określenia aktualnego stanu roślin. Gdy uszkodzenia roślin są niewielkie i nie występują duże powierzchnie z brakiem roślin, plantacja taka nie kwalifikuje się do zaorania. Plantacje silnie uszkodzone przez mróz z małą obsadą roślin na m² kwalifikują się do likwidacji. Nie ma kłopotu z wysiewem jakiejkolwiek rośliny w okresie wiosennym, jeśli jesienią na plantacji ozimin nie zastosowano herbicydu. Z kolei jeśli rolnik zastosował jesienną ochronę, to wybierając roślinę następczą musi pamiętać o kilku ważnych aspektach, a przede wszystkim o tym, jaki herbicyd w jakiej dawce zastosował na plantacji jesienią. Bardzo ważny jest również rodzaj gleby, jej aktywność…
21 marca 2016

Odminy owsa w Krajowym Rejestrze Odmian

Opracowanie: Grzegorz Baier
Liczba odmian owsa wpisanego do Krajowego Rejestru Odmian: owies nieoplewiony – 27, owies nagoziarnisty – 5. Odmiany pochodzą z trzech hodowli: Hodowla Roślin Strzelce – 14 odmian, Hodowla Roślin Danko – 11 odmian, Małopolska Hodowla Roślin – 6 odmian. jedna odmiana zagraniczna Scorpion z hodowli Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein. Na podstawie doświadczeń PDO stworzono Listę Odmian Zalecanych dla poszczególnych województw i tak dla woj. wielkopolskiego zaleca się: BINGO – HR Strzelce Odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową – dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści średnia. Odmiany o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren…
08 lutego 2016

Pszenica jara – nowo zarejestrowane odmiany w 2016 r.

Opracowanie: Grzegorz Baier
Krajowy Rejestr liczy blisko 30 odmian pszenicy jarej. W 2016 r. zarejestrowano kolejne cztery odmiany. Lp. Odmiana Typ Zgłaszający 1. NIMFA jakościowa odmiana chlebowa (A) HR Strzelce – IHAR 2. RUSAŁKA jakościowa odmiana chlebowa (A) HR Strzelce – IHAR 3. VIARUS jakościowa odmiana chlebowa (A) Saaten-Union Polska 4. WPB SKYE jakościowa odmiana chlebowa (A) Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa Ponieważ jeszcze nie utworzono na rok 2016 Listy Odmian Zalecanych dla Wielkopolski, możemy polecać odmiany zalecane w roku 2015: KWS TORRIDIN – odmiana jakościowa (A), ARABELLA – odmiana jakościowa (A), IZERA – odmiana jakościowa (A), KANDELA – odmiana jakościowa (A), PARABOLA – odmiana jakościowa (A). W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa…
08 lutego 2016

Jęczmień jary – nowo zarejestrowane odmiany w 2016 r.

Opracowanie: Grzegorz Baier
Krajowy Rejestr liczy ponad 50 odmian jęczmienia jarego. W 2016 r. wzbogacił się o kolejne dziesięć pozycji. Odmiany, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru: Lp. Odmiana Typ Zgłaszający 1. ALLIANZ pastewny HR Danko 2. KWS CANTTON browarny KWS Lochow Polska 3. KWS HARRIS pastewny KWS Lochow Polska 4. KWS VERMONT pastewny KWS Lochow Polska 5. PAUSTIAN pastewny HR Danko 6. POLONIA STAROPOLSKA pastewny HR Strzelce – IHAR 7. RGT BALTIC browarny RAGT Semences Polska 8. RGT PLANET browarny RAGT Semences Polska 9. RINGO pastewny HR Smolice – IHAR 10. UTA browarny Saaten-Union Polska Jednym z kryteriów wyboru jęczmienia jest jego przeznaczenie: browarny lub pastewny. Drugim kryterium jest Lista Odmian Zalecanych. Ponieważ jeszcze nie utworzono…