Pogląd, że bydło mięsne można wypasać na byle jakich pastwiskach, ponieważ nie jest ono wymagające co do jakości zielonki, jest nieporozumieniem. W gospodarstwach prowadzących opas bydła mięsnego należy zapewnić zwierzętom jak najlepsze pastwiska, gwarantujące duże przyrosty masy ciała i wysoką jakość mięsa. Na dobrych pastwiskach dobowe przyrosty masy ciała młodego bydła opasowego ras mięsnych wynoszą około 1 kg, ze zróżnicowaniem 1,2 kg w okresie wiosennym do 0,8 kg w okresie jesiennym. Na intensywne pastwiska zaleca się siedem gatunków traw i koniczynę białą oraz dość duży wybór ich odmian pastwiskowych. Polecane gatunki traw: Życica trwała - zalecana na pastwiska położone na…
13 lutego 2014

Lucerna w użytkowaniu pastwiskowym

Opracowanie: Jolanta Klupś
Niemal wszystkie odmiany lucerny mogą być zastosowane do mieszanek na krótkotrwałe pastwiska na gruntach ornych, ale muszą być do tego przystosowane: odporne na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta, intensywne wypasanie, częstą rotację w sezonie wegetacyjnym. Z dostępnych w handlu nasion lucerny wypasanie dobrze znoszą odmiany: Radius, Legend i Luzelle. Odmiana Radius w mieszankach dwugatunkowych - z kupkówką pospolitą lub kostrzewą łąkową - może być wypasana przez nawet 2–3 lata. Odmiany lucerny Luzelle i Legend - w mieszankach z kupkówką pospolitą oraz z kupkówką pospolitą i esparcetą - osiągają tolerancję na wypas zarówno krótko-, jak i długotrwały. Niektóre odmiany lucerny najlepiej…
Dobre pastwisko gwarantem taniej paszy, zdrowia zwierząt oraz cenny element krajobrazu (artykuł do PG) O zaletach pastwiskowego żywienia zwierząt gospodarskich wie każdy rolnik i nie tylko. Wizerunek krowy, pasącej się na zielonej trawce wśród ziół, wykorzystują producenci przetworów mleczarskich na swoich opakowaniach w celu pozyskania klienta, który ma nadzieję za zakup  zdrowych i wartościowych produktów. Obecnie wypasanie krów przegrywa  jednak ze stosowaniem TMR-u, szczególnie w żywieniu wysokomlecznych sztuk i obserwujemy systematyczny spadek powierzchni pastwisk w naszym kraju. A szkoda. Widok pasących się zwierząt jest przyjemny dla oczu, psychiki człowieka, dla krajobrazu wiejskiego, którego nam zazdroszczą kraje ubogie w tzw. bioróżnorodność.…